1987. évi X. törvény

az Alkotmány módosításáról

1. § A Magyar Népköztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény - amelynek módosított és egységes szövegét az 1972. évi I. törvény állapította meg - 30. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha az Országgyűlés nem ülésezik, az Országgyűlés jogkörét az Elnöki Tanács gyakorolja; az Alkotmányt azonban nem változtathatja meg, és nem alkothat jogszabályt olyan tárgykörben, amelynek szabályozása az Országgyűlés hatáskörébe tartozik."

2. § Ez a törvény 1988. január 1-jén lép hatályba.

Németh Károly s. k.,

a Magyar Népköztársaság

Elnöki Tanácsának

elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság

Elnöki Tanácsának

titkára

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére