Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

49/1988. (VI. 28.) MT rendelet

a Letelepedési Alapról

Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. §[1] A Minisztertanács a Magyarországon tartózkodó menekültek (a továbbiakban: menekültek) pénzügyi támogatására, társadalmi beilleszkedésének segítésére Letelepedési Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre. Az Alap terhére azok a külföldiek részesülhetnek támogatásban, akik 1988. január 1-jét követően - kivételesen indokolt esetben 1987-ben - kaptak magyarországi tartózkodásra vagy letelepedésre jogosító engedélyt.

2. § Az Alap kezelője a Belügyminisztérium.

3. § (1) Az Alap forrása az állami költségvetésből évente nyújtott támogatás. Ennek összege 1988-ban 300 millió forint.

(2) Magánszemélyek és jogi személyek befizetéseikkel hozzájárulhatnak az Alaphoz. Ez közérdekű kötelezettségvállalásnak (Ptk. 593-596. §) minősül.

4. § (1) Az Alap felhasználható

a)[2] befogadó állomások, átmeneti szálláshelyek létesítésére, fenntartására;.

b) gyermekek bölcsődei, óvodai és iskolai elhelyezési költségeinek az átvállalására;

c) a közegészségügyi és járványügyi, a gyógyító és más egészségügyi, valamint a társadalombiztosítási ellátásokra, illetve juttatásokra fordított kiadások teljes vagy részbeni megtérítésére;

d) rászorultság esetén rendszeres és rendkívüli szociális segélyezésre, nevelési és gyámügyi segélyre;

e) egyszeri letelepedési segély nyújtására a gyermekes családoknak. Ennek összege az érintettek helyzetétől függően, eltartott gyermekenként legfeljebb a rendszeres szociális segély mindenkori egyhavi összegének a hatszorosa lehet;

f)[3] a lakásszerzéshez nyújtott helyi önkormányzati támogatás megtérítésére;

g) egyéb, az ügyintézéssel, az ellátással és a letelepedéssel kapcsolatos kiadásokra.

(2)[4] Az egyszeri letelepedési segélyről a menekült állandó tartózkodási helye szerint illetékes jegyző dönt.

(3)[5] A lakásszerzéshez nyújtott támogatás megtérítéséről a menekült lakóhelye szerint illetékes jegyző javaslatára az Alap kezelője dönt.

5. § (1) A külföldiek részére a 4. § (1) bekezdésben meghatározott ellátást nyújtó költségvetési szervek költségeit a megyei (fővárosi) tanácsok és a központi szervek számára - a 4. § (3) bekezdésének figyelembevételével - az Alap negyedévenként egy összegben utólag megtéríti.

(2) A Magyar Vöröskereszt és a külföldieknek támogatást nyújtó más társadalmi szervezetek közvetlenül, az egyházak az Állami Egyházügyi Hivatal útján az Alapból támogathatók. A támogatásról az Alap kezelője dönt.

6. §[6] A külföldiek részére az önkormányzat által nyújtott anyagi támogatás formáját és összegét a magyarországi tartózkodásra, vagy letelepedésre jogosító engedélyre fel kell jegyezni.

7. § Az Alapot érintő egyéb kérdésekben a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló jogszabályok az irányadók.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 1988. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Magyar Vöröskereszt által az 1. §-ban meghatározott célra nyitott 508-11468-0 számú OTP számlára teljesített befizetések közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 21/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.02.15.

[2] Megállapította a 64/1989. (VI. 30.) MT rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 1989.07.01.

[3] Módosította a 21/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.02.15.

[4] Megállapította a 21/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.02.15.

[5] Megállapította a 21/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.02.15.

[6] Módosította a 21/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.02.15.