1989. évi XVI. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról[1]

1. § A fegyveresen vagy háború idején elkövetett, az állami, társadalmi vagy gazdasági rendet súlyosan veszélyeztető összeesküvés kezdeményezésének vagy vezetésének bűntette [Btk. 139. § (3) bekezdés negyedik fordulat], a fegyveresen vagy háború idején elkövetett lázadás szervezésének vagy vezetésének bűntette [Btk. 140. § (4) bekezdés harmadik fordulat], a háború idején elkövetett kártevés bűntette [Btk. 141. § (3) bekezdés], a különösen súlyos hátránnyal járó, vagy háború idején elkövetett rombolás bűntette [Btk. 142. § (2) bekezdés], az emberöléssel elkövetett merénylet bűntette [Btk. 143. § (2) bekezdés], a súlyos hátrányt okozó, illetőleg állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával, továbbá háború idején elkövetett hazaárulás bűntette [Btk. 144. § (2) bekezdés], az ellenség támogatásának bűntette [Btk. 146. § (1) bekezdés], valamint az államtitok tekintetében vagy kémszervezet tagjaként,- illetőleg háború idején elkövetett kémkedés bűntette [Btk. 147. § (2) bekezdés] miatt kiszabható büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztésre módosul.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Dr. Balogh László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Rujsz Lászlóné s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés 1989. június 1-jei ülésen fogadta el.