Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

99/1989. (IX. 18.) MT rendelet

a belföldiek devizaszámlájáról

1. §

(1) A devizajogszabályok alkalmazása szempontjából belföldinek tekintendő természetes személyek a devizajogszabályokban meghatározott jogcímeken vételre felajánlás alól mentes külföldi fizetőeszközben jelentkező bevételeiket a Magyar Nemzeti Bank által felhatalmazott pénzintézeteknél (a továbbiakban: pénzintézet) nyitott devizaszámlájukra befizethetik, jogszabályban meghatározott esetben igazolás nélkül.

(2) A devizaszámlára - a devizajogszabályok figyelembe vételével - a Ptk. bankszámlaszerződésre vonatkozó 529. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §

(1) A devizaszámla névre szólóan, a számlatulajdonos döntésétől függően lekötési idő meghatározása nélkül vagy előre meghatározott lekötési időre szólóan nyitható.

(2) A számlavezető pénzintézet a devizaszámla szerző-, dés általános feltételeit üzletszabályzatban állapítja meg; az üzletszabályzattól az egyes szerződésekben el lehet térni.

(3) A szerződéskötéssel - eltérő megállapodás hiányában - a pénzintézet által közzétett általános szerződési feltételek a szerződés részévé válnak.

3. §

(1) A pénzintézet a devizaszámlán fennálló követelés után az általa közzétett kamatfeltételek alapján a szerződésben meghatározott kamatot fizet.

(2) A devizaszámla a számlakövetelés pénznemében kamatozik.

(3) A devizaszámla kezelésével kapcsolatos, devizában felmerülő költség felszámítása devizában, a jutalék és a forintban felmerülő költség felszámítása a szerződésben meghatározott pénznemben történik.

4. §

A devizaszámlán lévő követelés visszafizetéséért az állam helytáll, a követelés visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el.

5. §

A devizakövetelést polgári jogi tartozás kiegyenlítése, vagy biztosítása érdekében lefoglalni, valamint arra zálogjogot szerezni nem lehet.

6. §

(1) A devizaszámla titkos. Adatairól tulajdonosának, vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül más részére felvilágosítást adni nem szabad.

(2) A pénzintézet köteles tájékoztatást adni a devizaszámláról a bíróság (közjegyző) megkeresésére a vagyonelkobzást kimondó, vagy az állammal szemben kártérítési kötelezettséget megállapító jogerős ítélet esetén, továbbá - a hagyatékkal kapcsolatos eljárásban - az örökhagyó devizaszámlájáról.

7. §

(1) A devizaszámla kamatozása - ha a szerződés másként nem rendelkezik - a befizetést követő napon kezdődik és a kifizetést megelőző napon végződik.

(2) A fel nem vett kamatot az esedékességkor a devizaszámlán lévő követelés összegéhez hozzá kell adni (tőkésítés).

8. §

A pénzintézet köteles a devizaszámlára vonatkozó jogszabályokban, valamint az üzletszabályzatában foglalt rendelkezéseket, az általános szerződési feltételeket és a kamatmértékeket a pénztártermekben kifüggeszteni.

9. §

Ez a rendelet 1989. szeptember 18. napján lép hatályba; rendelkezéseit a hatályba lépés előtt megnyitott számlákra is alkalmazni kell.

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke