1/1990. (I. 11.) KVM rendelet

a lakosság részére közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a lakosság által igénybe vett közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 2/1984. (I. 23.) OVH-ÁH rendelkezés hatályon kívül helyezéséről

Az Országos Árhivatal elnökével egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A lakosság részére közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a lakosság által igénybe vett közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 2/1984. (I. 23.) OVH-ÁH rendelkezés hatályát veszti, továbbá a rendelkezés alapján kiadott 40170/1981. (VÉ. 18.) OVH irányelvet és a 9006/1985. (VÉ. 5.) OVH közleményt visszavonom.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a rendelkezései 1990. január 8-tól érvényesek.

Dr. Varga Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztériumi államtitkár