Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

2/1990. (VIII. 17.) KHM rendelet

a helyközi (távolsági) menetrendszerinti autóbuszközlekedés támogatásáról

Az Útalapról szóló 20/1990. (I. 31.) MT rendelettel módosított 61/1989. (VI. 27.) MT rendelet 3/A. §-ának (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

(1) Az autóbusszal belföldi helyközi (távolsági) menetrendszerinti személyszállítást végzők 1990. február 1-jétől a Útalapból támogatást igényelhetnek.

(2) A támogatás mértéke a menetrendszerint

a) végzett belföldi helyközi (távolsági) személyszállításból származó díjbevételnek az összes autóbuszközlekedési díjbevételhez viszonyított aránya alapján a teljes autóbuszvezetői létszámból számított létszám után, autóbuszvezetőnként és havonta 1200 Ft,

b) az (1) bekezdésben meghatározott autóbuszjárat menetrendjében szereplő menettávolság (kilométer teljesítmény) alapján

- az 1. számú mellékletben felsorolt kistelepülésekre betéréssel közlekedő járatoknál a betérési szakasz után kilométerenként 10 Ft,

- a 2. számú mellékletben felsorolt településeknél az ott meghatározott távolság után kilométerenként 5 Ft.

2. §

(1) A támogatás a tárgyhónapot követő hónap 15. napjától igényelhető. Az igényléshez csatolni kell:.

a) az 1. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott támogatás elbírálásához a számításoknál figyelembe vett díjbevételi és létszámadatokat,

b) az 1. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott támogatáshoz az 1. és 2. mellékletben felsorolt településenként a közlekedtetett járatok számát és az összes teljesített menettávolságot (kilométerteljesítményt), a támogatás jogcíme szerinti bontásban.

(2) A támogatás igénylését a minisztérium útalap-kezelő szervezetéhez kell benyújtani.

(3) A támogatást egyéb bevételként kell elszámolni.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Siklós Csaba s. k.,

közlekedési és hírközlési miniszter

1. számú melléklet a 2/1990. (VIII. 17.) KHM rendelethez

Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Baranya megye:
Almáskeresztúr6,0
Alsómocsolád7,3
Apótvarasd3,4
Aranyosgadány10,3
Ág3,4
Áta8,8
Babarcszőlős1,3
Bakóca10,2
Bakonya1,2
Basal1,2
Bánfa7,0
Belvárdgyula2,8
Besence1,3
Bezedek1,2
Birján2,0
Bisse3,3
Boda4,4
Bosta0,7
Bürüs3,0
Cún3,2
Csarnóta1,4
Csatahely0,8
Csebény2,7
Cserkút2,1
Csertő3,5
Csobokapuszta2,2
Csonkamindszent1,4
Dinnyeberki3,4
Dióspuszta4,2
Drávacsehi4,5
Drávacsepely1,0
Drávapiski1,3
Drávakeresztúr5,6
Erdőfű7,3
Erdősmárok4,8
Feked1,6
Felsőegerszeg0,9
Felsőkövesd4,0
Gyód4,2
Gyöngyösmellék2,0
 
[1]
Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Gyümölcsény2,4
Gyűrűspuszta4,4
Hegyhátmaróc1,5
Hirics1,7
Horváthertelend3,0
Ibafa9,1
Illocska4,5
Ipacsfa1,2
Ivánbattyán2,8
Katádfa1,2
Kásád3,5
Kátoly1,5
Kiskeresztúr2,8
Kisjakabfalva2,4
Kispeterd1,5
Kishárságy2,8
Kisszentmárton3,2
Kiskassa3,2
Kistótfalu2,2
Kisbeszterce2,2
Kisnyárád7,6
Kisbudmér2,4
Kisherend1,5
Keszű0,4
Kórós4,7
Kovácsszénája2,0
Kökény5,0
Köblény6,9
Körcsönyepuszta2,2
Lapáncsa1,2
Liget3,0
Liptód8,0
Lothárd3,0
Mailáthpuszta6,5
Magyarsarlós1,6
Maráza4,6
Marócsa4,3
Martonfa1,4
Máza1,4
Meződ1,4
Merenye4,1
Mogyoród2,5
Molvány2,0
Nagybudmér23
Nagyváty2,3
Nyugotszenterzsébet4,4
Németi1,0
Óbánya3,9
Ófalu5,5
Old2,9
Ózdfalu3,7
Patapoklosi2,2
Palé0,9
Peterd3,1
 
[2]
Település neveAz autóbuszjárat
betéresének
hossza, km
Pettend5,7
Piskó3,3
Rádfalva4,5
Sámod1,7
Sósvertike5,2
Sáripuszta1,0
Sárok3,0
Szárász5,9
Szágy11,4
Szőke5,0
Szilvás3,4
Szemely1,5
Szentkatalin3,6
Sziebertpuszta1,5
Szulimán1,6
Tarrós2,0
Tékes1,0
Tengeri2,1
Tésenfa2,5
Tótszentgyörgy2,1
Terecsenypuszta1,3
Varga2,9
Vázsnok2,0
Vásárosbéc6,2
Velény2,8
Vejti7,3
Zaláta9,4
Zengővárkony3,0
Bács-Kiskun megye:
Antallapos8,6
Állampuszta6,8
Bácsszentgyörgy5,1
Borbás10,2
Bugacpusztaháza8,6
Csajkás sor5,1
Drágszél2,5
Győrfi major12,8
Hillye5,9
Hóduna9,5
Imre major3,1
Madaras Béke Tsz major4,5
Mártonszállás11,0
Kéleshalom3,0
Kisfái8,1
Középcsábor7,6
Nagykékes7,2
Orgovány (Lőtér)3,5
Pálmonostor (Lenin isk.)9,1
Pereghalom5,0
 
Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Békés megye:
Battonya 67-es major4,2
Bánkút4,0
Békéserdő10,4
Fáspuszta9,6
Károlyderék6,2
Kisnyék9,4
Körösi ÁG20,1
Magyardombegyház3,4
Mezőhegyes
21-es major3,0
23-es major5,8
39-es major7,8
47-es major3,2
52-es major1,6
57-es major2,8
73-as major10,2
81-es major16,4
Mezőhegyes Kendergyár13,2
Póstelek17,4
Pusztaközpont8,8
Pusztaszőlős2,6
Pusztaottlaka5,0
Szanazug8,8
Tompapuszta17,4
Újszalonta13,8
Vizesfás7,0
Borsod megye:
Abaújlak4,6
Alsóregmec3,0
Alsótelekes4,4
Arka5,8
Baskó11,4
Becskeháza3,2
Bódvalenke5,8
Bódvarákó3,8
Borsodgeszt6,2
Bózsva7,4
Büttös3,2
Csenyéte6,0
Debréte4,0
Égerszög5,0
Fancsal8,6
Fáj4,8
Felsőberecki6,4
Felsőregmec7,0
Füzérkajata6,8
Gadna8,0
 
Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Gagyapáti4,4
Gagybátor5,2
Galvács11,0
Gömörszőlős4,4
Háromhuta13,7
Hejce7,8
Hejőkürt4,8
Hernádbüd2,0
Hernádcéce7,4
Hernádpetri5,1
Hernádszurdok4,1
Imola9,6
Irota6,6
Kánó8,2
Kány9,6
Kelemér12,8
Keresztéte6,0
Kéked7,2
Kissikátor2,2
Komlóska8,8
Litka9,0
Mogyoróska2,0
Monaj7,7
Nagyhuta2,7
Nagykinizs2,6
Nyésta2,6
Nyomár8,8
Pamlény3,6
Pányok3,2
Perecske7,6
Pusztafalu10,2
Pusztaradvány7,4
Regéc6,5
Sajógalgóc4,8
Sajómercse12,7
Sajósenye8,4
Sima2,6
Sóstófalva2,0
Szakácsi1,8
Szentistvánbaksa2,6
Szuhafő9,2
Teresztenye2,6
Tomor5,6
Tornabarakony5,5
Tornakápolna8,0
Tornaszentjakab5,8
Varbóc11,2
Vágáshuta8,4
Vilyvitány8,0
Zalkod12,2
Ziliz2,2
 
[3]
Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Csongrád megye:
Bogárzó8,2
Csikós puszta5,2
Császár major8,8
Dobó tanya10,2
Gyermekotthon2,0
Halastelek1,2
Haladás Tsz6,8
Halastó3,4
Kelőpatak3,0
Madarásztó5,7
Rivó iskola3,2
Szikelt út8,0
Szivárvány major3,2
Ruki iskola6,8
Templom malom7,0
Fejér megye:
Bakonykuti6,2
Belsőbáránd5,4
Bodakajtor4,8
Göböljárás0,4
Kiscséripuszta1,6
Ménesmajor3,4
Nadap6,2
Polgárdi ip. telep4,6
Réhpuszta4,2
Sárpentele3,6
Timárpuszta1,6
Tükröspuszta3,8
Győr-Sopron megye:
Bőny (Szőlőhegy)3,6
Csér3,6
Dunaszentpál4,4
Ebergőc1,2
Edve2,8
Hanságfalva5,2
Jobaháza0,8
Koroncó Haraszt2,8
Koroncó Zöldmajor3,6
Kisbodak3,4
Mérges2,6
Mindszentpuszta3,8
Nemeskér1,4
Pásztori4,4
Répcevis4,2
Rábasebes2,4
 
Település neveAz autóbuszjárat
betéresének
hossza, km
Sashegypuszta2,6
Szőgye1,4
Zsebeháza5,6
Hajdú-Bihar megye:
Ártánd3,8
Bagota9,7
Buzita4,8
Bihardancsháza3,5
Cserekert7,6
Dobai puszta5,0
Elep6,9
Guth10,3
Kóróssziget1,3
Körmösdpuszta1,0
Martinka14,8
Nagymajor7,1
Nagyzomlin4,4
Ohat9,5
Szentannapuszta12,8
Told7,4
Vekerd5,3
Heves megye:
Bükkszentmárton1,7
Fedémes4,5
Hevesaranyos3,5
Ivád3,3
Jászivány5,7
Kisfüzes4,9
Kékestető3,5
Mátraszentistván3,5
Mátraszentlászló2,4
Mátraszentimre1,0
Parádhuta2,3
Szajka1,8
Szentdomonkos2,8
Szúcs bányatelep4,1
Tarnaszentmária3,1
Terpes1,0
Váraszó2,4
Komárom megye:
Aka6,3
Almásneszmély ltp.1,2
Annavölgyi bánya óvoda0,8
 
Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Baj-Szőlőhegy1,4
Battyánpuszta1,4
Boldogasszonypuszta4,4
Bőnyrétalap2,0
Csatka4,0
Csákányospuszta3,9
Csolnok Rákóczi telep1,9
Dunaszentmiklós5,0
Ete0,7
Farkaskuti major6,1
Gyarmatpuszta2,1
Hajmáspuszta7,6
Hánta faluvége4,0
Kerékteleki2,3
Kiscsévpuszta2,0
Környebánya2,2
Lábatlan újtelep2,0
Lesalja3,8
Máriahalom2,0
Pilisszentlélek1,8
Somodorpuszta2,2
Szentgyörgypuszta1,6
Tagyospuszta1,4
Tarcspuszta15,1
Tornyópuszta2,2
Tát-Kertváros1,7
Úny-újtelep1,1
Vaspuszta10,9
Várgesztes5,8
Vérteskethely2,2
Nógrád megye:
Albert telep3,4
Bedepuszta5,4
Garát11,0
Hollókő5,3
Iliny5,2
Kisbárkány6,0
Kisecset8,4
Márkháza2,0
Mizserfa3,6
Pest megye:
Biatorbágy Erdészlak5,2
Bugyi Felsővány0,5
Bugyi Juhászföld12,5
Dánszentmiklós
Csetneki telep2,9
 
[4]
Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Délegyháza Tsz-tanyák3,4
Dunakeszi Alagi major2,1
Gomba Felsőfarkasd4,4
Göd újtelep3,7
Gyermely Gyarmatpuszta2,1
Nyáregyháza
Szentimretelep1,0
Ócsa felsőbabádi
újtelep3,0
Pereghalom5,0
Pilisszentkereszt8,2
Pócsmegyer Surány3,0
Tápiószentmárton
Göbölyjárás4,3
Tök Anyácsapuszta4,9
Vác Sejce4,2
Vasad Diákotthon1,7
Visegrád Nagyvillám5,8
Somogy megye:
Bakháza2,0
Bánya2,2
Bodrog4,7
Bótapuszta1,3
Csákány2,9
Csombárd4,2
Drávagárdony1,0
Drávatamási3,1
Felsőbogátpuszta3,7
Főnyed3,3
Gadány2,5
Galambos puszta1,9
Gyöngyöspuszta3,5
Gyugy3,2
Hajmás1,0
Hollád2,2
Hosszúvíz3,1
Kaposhomok1,2
Kaposkeresztúr4,4
Kaposgyarmat0,5
Kaposdada3,4
Kápolnásvisnye2,6
Kürtöspuszta3,3
Kisberény1,2
Lajosházapuszta5,3
Lipótfa2,8
Lászlómajor1,4
Libickozma4,3
Mariettapuszta3,0
Nagybaráti puszta1,2
Nagytoldi puszta3,0
 
Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Nyim3,7
Patalom3,0
Patca1,3
Pamuk1,8
Pusztaszemes2,9
Péterhida2,0
Pálmajor3,0
Polány3,6
Rinyabesenyő7,0
Rinyaújnép1,4
Rinyaújlak2,0
Rádpuszta3,8
Sérsekszőlős1,0
Somodor4,3
Somogyegres2,4
Somogyacsa1,9
Somogydöröcske1,9
Somogycsicsó2,9
Somogyarancs3,7
Sörnyepuszta6,0
Szegerdő1,8
Szentbalázs1,1
Teleki1,9
Torvaj1,9
Tikos1,1
Tátonypuszta1,2
Varászló1,2
Visz1,1
Zala2,0
Zselickislak1,5
Zselicszentpál0,5
Zsippó1,7
Szabotcs-Szatmár-Bereg megye:
Alsóbadur13,4
Antalbokor3,2
Bajorhegytanya4,6
Bánfibokor6,8
Bátorliget-Újtanya10,5
Bedőbokor6,6
Börvelyi út6,8
Cigánybokor9,6
Előtelek12,6
Ferenctanya7,0
Forrástanya1,2
Gerhátbokor3,4
Gyulatanya6,3
Halmosbokor9,0
Homoktanya2,4
Istvántanya7,4
 
Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Jánosbokor1,4
Kabalásbokor4,2
Kauzsaly tanya18,0
Kistiszahát14,6
Komlódtótfalu2,8
Kocobatanya3,6
Kazárbokor3,6
Kordovánbokor10,0
Lakatosbokor4,0
László tanya6,2
Ligettanya7,0
Mandabokor3,6
Nagytanya11,4
Nádasbokor2,2
Nádasi bokor2,6
Nétola12,0
Nemesborzova5,6
Nyirjes tanya2,2
Oláhrét7,0
Passzabcsúcs3,4
Péterhalom6,0
Perketpuszta16,2
Polyákbokor4,8
Rápolt6,2
Rázompuszta3,0
Rókabokor5,2
Sárgaháza12,8
Szabadságtanya4,0
Szamostatárfalva7,2
Tamásbokor2,4
Újsortanya8,0
Újteleki bokor1,4
Vargabokor3,2
Vajdabokor1,4
Zsindelyestanya5,4
Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Hunyadfalva2,4
Portelek4,4
Tiszainoka4,6
Tolna megye:
Alsópélpuszta10,0
Bátaapáti5,8
Felsőrácegres10,2
Janyapuszta3,4
Jágónak10,2
Kalazno9,4
 
Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Kismányok3,8
Kistápé5,2
Mászlony7,6
Miszla2,2
Murga3,0
Nagyvej ke8,2
Ózsákpuszta3,4
Szárazd3,4
Szentgálpuszta3,4
Udvari5,4
Újberekpuszta3,2
Újireg2,6
Vas megye:
Andrásfa1,8
Bögöt1,0
Bögöte6,6
Cák2,4
Chernelházadamonya3,2
Dozmat2,0
Döbörhegy4,2
Farkasfa2,4
Felsőmarác9,4
Gór3,2
Gutatöttös, felső2,0
Hegyháthodász4,8
Hegyhátszentmárton4,0
Intaháza3,2
Ispánk3,7
Kercaszomor8,4
Kerkáskápolna10,8
Kisnarda2,0
Köcsk3,4
Kőszegdoroszló4,2
Kőszegpaty5,0
Lócs1,2
Meszlen6,4
Mikosszéplak4,2
Nagygeresd2,0
Nagymákfa10,4
Nagytilaj8,0
Nemeskolta5,8
Ólmod6,0
Ontód1,6
Pácsony10,6
Pusztacsó2,4
Répceszentgyörgy5,0
Sajtoskál2,0
Szakonyfalu3,6
Szaknyér5,6
 
Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Szalafő11,2
Szatta9,4
Vásárosmiske7,0
Vasegerszeg4,8
Vasszilvágy6,0
Velem4,6
Zsida hegy8,6
Veszprém megye:
Apácatorna1,1
Bakonymajor2,4
Bakonyság3,1
Bakonypéterd2,8
Bakonyszücs1,7
Bakonyszentkirály1,7
Balatonhenye3,8
Balatonaliga ÁG0,9
Bodorfa1,9
Borsodpuszta2,9
Borszörcsök3,0
Csehbánya4,8
Döbrönte1,8
Erzsébetmajor1,0
Fenyőfő4,6
Felsőperepuszta3,3
Ganna0,8
Határvölgy3,1
Hegyesd1,4
Hidegkút2,1
Járóházapuszta0,7
Kamond2,7
Kisberzseny1,1
Kövesgyürpuszta0,5
Lesencefalu0,7
Majolikagyár ltp.1,0
Megyer1,6
Monoszló2,6
Nagytárkány3,3
Németbánya5,6
Nóráp2,9
Nyirespuszta2,6
Oroszi3,8
Ódörögpuszta1,4
Pálköve2,0
Pálihálás2,6
Pápaderecske1,1
Raposka1,0
Románd3,6
Salföld3,3
Sáska3,6
 
Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Somlójenő1,0
Somlóvecse3,2
Sikátor2,1
Szőc0,3
Tündérmajor0,8
Uzsabánya0,8
Várkesző1,2
Vinár1,1
Vecsenypuszta4,7
Zalameggyes2,5
Zalaszegvár1,1
Zala megye:
Almásháza1,5
Alsószenterzsébet1,7
Barlahida1,0
Babosdöbréte4,0
Bezeréd3,2
Böde4,3
Börzönce3,3
Bucsuta2,9
Csertalakos4,4
Csöde6,8
Dötk2,7
Fűzvölgy0,8
Gétye4,0
Gősfa3,8
Gombosszeg1,7
Gyűrűs0,8
Hernyék1,4
Homokkomárom1,8
Hottó2,0
Hosszúvölgy1,4
Iborfia4,0
Kacorlak3,3
Kerkakutas1,0
Kerecseny1,2
Kisrécse0,5
Kávás2,3
Kisbucsa1,5
Kispáli3,1
Keménfa2,7
Kallosd2,2
Lendvadedes6,1
Lendvajakabfa3,7
Ligetfalva1,1
Maróc2,8
Mikekarácsonyfa5,0
Milejszeg3,8
Nemeshetés2,8
 
Település neveAz autóbuszjárat
betérésének
hossza, km
Nemessándorháza2,4
Nemesszentandrás0,9
Németfalu3,3
Oltárc6,1
Ormándlak1,6
Padár2,3
Pálfiszeg3,0
Pat5,1
Pátró5,3
Pusztaapáti4,4
Pötréta3,3
Petriventa2,2
Pördefölde3,1
Pusztaederics1,8
Rádó1,0
Rigyác1,4
Sénye2,7
Szentkozmadombja2,4
Szentgyörgyvár5,9
Tilaj3,7
Valkonya3,7
Várfölde2,4
Vöckönd2,8
Vállus1,2
Vindornyalak2,5
Vindornyafok0,5
Zalaszentmárton2,2
Zalaköveskút1,2
Zalaboldogfa3,4
Zalamerenye2,8
Zalaszentlőrinc3,3
Zalaújlak3,6
Zajk3,4
 

2. számú melléklet a 2/1990. (VIII. 17.) KHM rendelethez

Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Baranya megye:
Baranyahidvég7,7
Bodolyabér3,0
Bogádmindszent5,9
Bogdása5,3
Borjád5,4
Botykapeterd2,2
Cserdi4,5
Drávaszerdahely1,4
 
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Egyházasharaszti3,3
Ellend4,1
Erzsébet7,8
Fazekasboda5,5
Garé7,3
Gilvánfa2,9
Gordisa2,1
Gyöngyfa4,8
Hásságy3,3
Hegyszentmárton4,5
Husztót3,4
Kacsóta2,7
Kákics4,6
Kárász2,3
Kékesd2,5
Kisasszonyfa3,4
Kisdér4,2
Kishaj más3,4
Kislippó6,9
Kistapolca1,8
Kisvaszar7,6
Kovácshida5,4
Lovászhetény5,0
Magyarmecske1,4
Magyartelek2,5
Matty8,2
Márfa2,2
Mecsekpölöske3,6
Mekényes5,9
Nagycsány3,8
Nagyhajmás6,4
Nagypall3,5
Nagytótfalu5,9
Ocsárd4,3
Okorág3,2
Oroszló5,8
Palkonya4,5
Páprád3,8
Pereked4,5
Pécsbagota3,6
Pócsa3,2
Romonya1,7
Siklósbodony5,0
Somogyapáti7,0
Somogyhatvan3,6
Szava2,5
Szellő2,9
Szentdénes6,3
Szilágy4,4
Szörény2,3
Szür2,1
Teklafalu1,8
 
[5]
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Téseny3,3
Tófű4,5
Turony5,3
Udvar11,4
Vékény1,4
Villánykövesd3,8
Zádor2,5
Bács-Kiskun megye:
Abonyi major8,1
Aranyhegy4,3
Balázsi tanya11,6
Balázspuszta15,3
Báró major9,1
Bátya alsószállás2,7
Bodoglár7,3
Borsihalom vá.9,3
Borsoshátpuszta3,6
Budzsák4,6
Csalapuszta4,4
Csornapuszta5,5
Élesd3,3
Fischerbócsa5,2
Halesz6,1
Halom6,2
Hajósi pincék4,9
Homokpuszta5,7
Józsefházapuszta10,6
Karapancsa1,9
Kecskés7,3
Kisfoktő7,7
Kisizsák5,9
Kisráta5,5
Kispáhi7,8
Kerekdomb8,7
Kondor tó7,6
Kossuth Tsz5,1
Kunbábony17,2
Kunpeszér17,2
Lajosmizse Felsőlajos7,4
Mátéházapuszta10,0
Méntelek12,4
Mélykút, Öregmajor6,3
Monostor12,4
Negyvenszállás6,1
Ökördipuszta9,1
Petőfi telep3,2
Püspökpuszta5,3
Rákóczi Tsz7,4
Sárhát5,3
Solt Nagymajor6,0
 
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Szabadságpuszta1,1
Szarvakút4,8
Szántópuszta5,8
Sztaskó tanya24,8
Tajó6,1
Tavankút6,1
Tázlári úti isk.7,4
Tímár sor5,2
Tiszabög17,2
Tsz-közi Váll.11,8
Törökfái11,3
Új Élet Tsz11,5
Újmohács1,0
Újsolt22,7
Békés megye:
Csabaszabadi6,9
Dénesmajor13,1
Gábortelep4,7
Gyula Remete5,1
Gyula Tüdőkórház9,5
Kisdombegyház4,4
Nagygyanté7,8
Nagykopáncs4,7
Örménykút13,7
Pusztaottlaka Tökfalu8,9
Töviskes ÁG14,1
Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Abaújalpár6,6
Abaújszolnok12,0
Abaújvár5,9
Alsódobsza13,9
Alsógagy8,6
Beret4,5
Bükkmogyorósd6,9
Detek3,2
Dövény6,5
Dubicsány10,1
Felsőgagy5,4
Felsőkelecsény3,8
Filkeháza8,4
Fóny3,5
Fulókércs8,9
Füzérkomlós6,8
Gagyvendégi22,0
Kiskinizs3,4
Kisrozvágy5,0
 
[6]
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Komjáti2,5
Korlát8,9
Kupa9,6
Lénárddaróc9,2
Meszes13,4
Muhi5,9
Négyes3,7
Oszlár6,1
Rakacaszend5,7
Sárazsadány7,7
Szászfa7,3
Szegilong14,4
Szinpetri5,6
Szőlősardó8,0
Tiszatardos7,4
Hegymeg5,3
Hernádkércs2,0
Hernádszentandrás4,0
Jákfalva6,5
Jósvafő11,4
Kiscsécs6,4
Tiszavalk3,6
Tornaszentandrás4,0
Trizs10,4
Viszló4,0
Zsujta9,5
Csongrád megye:
Ady major21,7
Igás12,9
Külső őszeszék9,3
Nagykéri major10,4
Szántói major3,8
Térvár3,1
Tompahát8,3
Tömörkény major5,2
Vörös Csillag Tsz13,1
Fejér megye:
Alsótekeres7,9
Ágostonpuszta7,1
Árkipuszta3,8
Bakonykuti5,8
Bodmér10,6
Börgönd10,7
Csiribpuszta8,0
Elzamajor5,4
Felsődobos13,3
Felsőkörtvélyes6,4
Göböljárás7,7
Guttamási7,3
Hartai útelág.9,2
Hordóvölgypuszta3,2
Jánosmajor8,5
Kiskeszi5,6
Kislók12,4
Kisszentmiklós8,1
Középbogárd4,8
Külsősáripuszta5,3
Leshegy7,9
Martontanya4,1
Mecsértelep4,3
Mélykútpuszta11,2
Nagyhörcsökpuszta16,2
 
[7]
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Nagysismánd3,6
Ödönmajor10,9
Pélpuszta7,0
Pettend4,4
Sárpentele8,0
Sinatelep7,2
Söréd6,0
Szentlászlópuszta2,0
Tarnócapuszta9,6
Tüskéspuszta3,1
Újbarok9,8
Vasztély4,8
Győr-Sopron megye:
Albertkázmérpuszta12,0
Árpás5,7
Bezi2,3
Bodonhely3,5
Cakóháza1,7
Csáfordjánosfa3,0
Csemezpuszta4,4
Csermajor8,1
Doborgazsziget2,4
Dunaremete2,6
Egyed5,7
Feketeerdő4,6
Fertődoboz3,1
Fertőújlak9,4
Földsziget2,8
Gyalóka1,5
Hanságliget10,8
Hidegség2,0
Kisbabot2,6
Lajtapuszta12,8
Maglóca2,5
Márialiget5,6
Novákpuszta2,4
Pihnye2,7
Pusztacsalád5,0
Rábaszentmiklós2,0
Rábcakapi5,7
Répceszemere2,3
Sobor5,2
Sopronnémeti3,9
Tarjánpuszta2,9
Tárnokréti3,1
Tej falusziget3,1
Tőzeggyármajor10,8
Újudvar4,1
Und3,9
Vadosfa2,7
Vásárosfalu1,8
Vének5,1
Völcsej2,1
Hajdú-Bihar megye:
Asszonyrész6,3
Bedő6,2
 
[8]
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Fényestelep4,8
Hajdúsámson ltp.5,4
Heves megye:
Károlytáró7,0
Mónosbél7,0
Nagytálya5,2
Szúcs2,5
Újlőrincfalva6,8
Jász-Nagykun-Szolnok megye:
--
Komárom-Esztergom megye:
Almáspuszta2,9
Alsóbörcsháza puszta1,2
Bikalpuszta4,5
Billegpuszta7,6
Csatárpuszta5,0
Csemerházi major3,6
Csép7,0
Felsőőrs puszta3,0
Héreg tanya3,3
Karabuka puszta2,1
Mihálypuszta2,4
Nyeskenyepuszta3,5
Pilismarót Basaharc3,6
Szőkepuszta4,4
Vasdinnye puszta6,0
Nógrád megye:
Amália-telep1,5
Alsótold3,3
Bakópuszta5,5
Benczurfalva3,6
Bér5,3
Bokor9,1
Cserháthaláp2,6
Cserhátszentiván3,3
Csesztve7,6
Csitár1,7
Felsőtold2,0
Galibapuszta4,4
Hont Parassapuszta2,5"
Horpács1,5
 
[9]
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Jánosakna2,6
Kányás3,0
Keresztvölgypuszta8,6
Kisgéc7,6
Kotyházapuszta9,5
Kozárd5,5
Kutasó6,4
Lászlóvölgypuszta2,0
Mátraalmás5,0
Nagykeresztúr4,0
Nógrádgárdony6,0
Ősagárd3,0
Pösténypuszta1,1
Pusztaberki3,7
Rau-akna1,7
Rétság Pusztaszántó1,4
Rónabánya4,0
Róna-falu4,8
Sámsomháza5,3
Szandaváralja2,4
Szendehely
Katalinpuszta1,8
Szente6,0
Szentkút2,3
Szécsénke5,4
Tótújfalu2,3
Zsunypuszta4,3
Pest megye:
Biatorbágy Alsómajor3,4
Biatorbágy Iharos1,0
Bugyi Alsóvány3,6
Cegléd Budai Út8,9
Csévharaszt ÁG2,9
Dabas Besnyő3,0
Dabas Öregországút4,8
Dánszentmiklós Fülemajor1,7
Domonyvölgy13,1
Erdőkertes Háromház4,1
Etyek Háromrózsa puszta7,3
Fót Sikátorpuszta3,8
Gomba Tetepuszta3,0
Gödöllő Gépgyár5,9
Gödöllő Szárítópuszta5,4
Gyömrő Tövispuszta4,6
Ipolydamásd3,9
Ipolytölgyes4,1
Isaszeg Szentgyörgypuszta4,6
Kiskunlacháza
Felsőszentiván15,2
Kosd Cselőtepuszta4,0
Lórév9,3
 
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Mogyoród HÉV áll.4,1
Nagykáta Egreskáta5,9
Nyáregyháza
Felsőnyáregyháza5,7
Ócsa Felsőbabádi újtelep7,7
Pilisborosjenő Újltp.10,8
Pomáz Kiskovácsi Puszta5,5
Pusztavacs Csetmajor4,4
Tápiószecső Sági út2,3
Tésa9,0
Vác Máriaudvar3,1
Váckisújfalu3,6
Verőcemaros
Börzsönyliget2,3
Visegrád
Szentgyörgypuszta4,1
Somogy megye:
Alsóbogát4,2
Bonnya6,2
Cserénfa3,7
Cserepespuszta2,8
Csömend6,5
Csurgónagymarton6,0
Ecseny4,5
Fiad3,9
Fonó4,0
Gadács4,3
Gálosfa8,2
Gige3,3
Hencse3,7
Heresznye3,0
Inámpuszta6,4
Jabapuszta2,3
Kazsok3,4
Kastélydombó4,8
Kára3,9
Kelevíz7,7
Kisasszond4,4
Kisgyalán3,9
Komlósd10,0
Lapapuszta3,0
Lulla7,0
Miklósi4,4
Nemeskisfalud2,2
Orci4,0
Patósfa2,5
Porrog1,8
Porrogszentkirály5,4
Porrogszentpál2,4
 
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Potony3,3
Pusztaszentgyörgy6,8
Rinyakovácsi3,0
Rinyaszentkirály3,5
Simonfa9,1
Siójut2,1
Somogybükkösd2,8
Somogyfajsz4,8
Somogysimonyi4,0
Somogytúr5,6
Szabadi2,0
Szalaszentmárton1,5
Szentbordás4,3
Szenyér6,7
Szorosad2,2
Tótújfalu3,5
Újvárfalva7,5
Vadépuszta5,6
Visnye3,7
Vityapuszta5,0
Zics9,8
Zselickisfalud4,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Jánosbokor3,1
Vajdabokor3,1
Újszőlőskert5,8
Mága sor3,4
Kecskés tanya
Nagymogyorós6,0
Cibakpuszta6,0
Borzsova tanya4,5
Abapuszta9,2
Flóratanya5,9
Tölgyesszögtanya3,5
Tölgyes tanya
Fekete tanya6,9
Mackó tanya
Károlyi tanya6,0
Petőfi tanya10,7
Emma tanya2,3
Kishódos
Nagyhódos6,7
Galbolc
Darnó4,9
Kereknádi tanya
Nagyfenéktanya4,0
Cserepestanya4,6
Hágótanya
Tölgyfástanya2,0
 
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Lebótanya2,0
Cserhágótanya3,4
Felsősima10,1
Őzetanya2,2
Ludastó8,0
Rejetanya6,0
Görögszállás
Varjúlapos6,9
Belegrád
Herminatanya3,5
Szabolcs4,1
Petőfi tanya5,1
Bárányháztanya3,0
Nagyszállás10,5
Rozsálypuszta2,6
Győröcske4,2
Mátyus6,2
Hetefejércse6,8
Tivadar4,8
Zsarolyán2,8
Szamosbecs5,8
Szamosangyalos6,0
Gyügye4,0
Császló12,1
Hermánszeg8,7
Kérsemjén3,2
Zajta2,2
Mánd3,2
Újkóród3,5
Tiszacsécse
Uszka4,4
Magosliget
Tolna megye:
Belecska3,9
Csibrák3,5
Duzs4,5
Kistormás1,7
Keszőhidegkút7,1
Lápafő4,2
Majsapuszta1,2
Szakadát1,1
Tengelic-Szőlőhegy4,0
Uzd6,1
Várong2,9
Vas megye:
Alsószölnök3,7
Apátistvánfalva6,0
 
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Bokodpuszta1,8
Borgáta3,3
Bozzai4,0
Bozsok3,7
Bögöte4,2
Csehi2,6
Csehimindszent3,5
Csempeszkopács5,3
Daraboshegy5,0
Döröske3,2
Duka4,0
Felsőcsatár2,1
Felsőjánosfa2,8
Gasztony2,9
Gutatöttös3,9
Gyanógeregye3,4
Halastó4,4
Halogy2,3
Harasztifalu8,2
Hegyhátsál1,6
Hegyhátszentjakab2,7
Hegyhátszentpéter2,4
Horvátlövő2,7
Iklanberény2,7
Izsákfa5,7
Jakabháza3,0
Katafa4,7
Karakó3,7
Kám4,4
Keled7,3
Kemeneskápolna3,7
Kemenespálfa7,1
Kemenesszentmárton5,1
Kemestaródfa4,6
Kenéz2,2
Kétvölgy4,8
Kisrákos2,7
Kissomlyó3,4
Kisunyom2,0
Kiszsidány1,4
Köcsk3,6
Kőszegszerdahely6,0
Magyarnádalja2,2
Magyarszecsőd4,0
Magyarszombatfa5,4
Megyehíd2,1
Mesterháza1,6
Mesteri7,7
Molnaszecsőd3,0
Nagygeresd4,2
Nagykölked1,7
Nagymizdó2,7
 
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Nagyrákos3,3
Nemescsó3,7
Nemeskocs3,8
Nemesládony3,9
Nemesrempehollós4,3
Nyőgér2,1
Orfalu10,3
Őrimagyarósd3,4
Petőmihályfa4,7
Pinkamindszent4,3
Pornóapáti8,2
Porpác2,0
Pósfa3,4
Rábafüzes2,7
Rádóckölked2,7
Rátót2,2
Répceszentgyörgy3,2
Salköveskút3,1
Sárfimizdó4,4
Sorkikápolna2,7
Szarvaskend1,6
Szemenye3,8
Szergény5,8
Szőce10,5
Tokorcs4,6
Tompaládony4,7
Tormásliget6,8
Tömörd5,5
Vasalja1,8
Vasasszonyfa4,1
Vasegerszeg3,5
Vaskeresztes1,8
Vasszentmih41y2,7
Vámoscsalád4,1
Velemér3,2
Viszák6,8
Zsennye3,6
Zsédeny5,4
Veszprém megye:
Aszófő2,3
Bakonygyirót4,4
Bakonykoppány9,4
Balatoncsicsó1,9
Balatonszőlős4,3
Balatonudvari6,3
Barnag2,4
Bánd2,8
Béb2,9
Békás2,5
 
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Dörgicse5,0
Hegymagas4,1
Hetyefő5,1
Hosztót2,2
Karakószörcsök4,0
Kapolcs5,2
Kékkút4,0
Királyszentistván8,9
Kisapáti1,6
Kiscsősz4,1
Kispirit4,2
Kisszőlős2,9
Köveskál8,3
Lovas5,5
Megyer3,9
Mencshely4,8
Mindszentkálla2,3
Nagypirit1,4
Nemeshany1,9
Óbudavár2,4
Öcs10,7
Örvényes1,6
Paloznak1,6
Pénzesgyőr7,4
Pula5,5
Pusztamiske5,1
Rigács1,9
Sóly3,2
Szentantalfa1,6
Szentbékálla4,1
Szentimrefalva8,0
Szentjakabfa1,8
Tagyon3,3
Ukk4,1
Vászoly4,5
Veszprémfajsz2,8
Veszprémgalsa2,2
Vid2,7
Vigántpetend2,3
Vöröstó8,8
Zalaerdőd2,3
Zalameggyes2,4
Zala megye:
Alibánfa2,7
Alsórajk2,7
Baglad2,2
Baktüttös4,6
Belsősárd2,2
Bókaháza2,8
 
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Bödeháza3,3
Bocska2,2
Boncodfölde4,4
Csapi3,3
Csonkahegyhát4,4
Dobri3,4
Dobronhegy4,0
Döbröce1,0
Egeraracsa1,7
Gáborjánháza3,5
Gelsesziget3,8
Hagyárosbörönd6,4
Iklódbördöce3,6
Kálocfa6,1
Kányavár3,7
Kerkabarabás2,8
Kerkateskánd2,9
Kerkafalva6,7
Kilimán3,7
Kiscsehi3,2
Kisgörbő3,0
Kiskutas11,1
Kistolmács6,9
Kissziget4,3
Kozmadombja2,4
Külsősárd2,5
Lasztonya3,9
Lickóvadamos4,1
Lispeszentadorján3,7
Magyarföld1,9
Magyarszentmiklós11,6
Márokföld2,2
Misefa1,3
Murarátka4,9
Nagygörbő2,0
Nagykutas2,7
Nagylengyel2,9
Nemesnép4,4
Orbányosfa3,9
Ortaháza5,0
Ozmánbük4,3
Pethőhenye2,3
Petrikeresztúr6,4
Pórszombat5,0
Ramocsa2,7
Resznek3,0
Szalapa2,8
Szentliszló2,9
Szentmargitfalva5,6
Szentpéterfölde4,0
Szécsisziget3,7
Szilvágy5,5
 
Település neveEgy autóbuszjárat
kilométer
hossza
Tormafölde5,7
Vaspör2,9
Vindornyaszőlős6,0
Zalaigrice3,4
Zalaistvánd7,7
Zalasárszeg3,0
Zalaszentgyörgy3,3
Zalaszentjakab3,0
Zalaszombatfa4,6
Zebecke3,1
 

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/102. száma. Megjelent 1990.10.16.

[2] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/102. száma. Megjelent 1990.10.16.

[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/102. száma. Megjelent 1990.10.16.

[4] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/102. száma. Megjelent 1990.10.16.

[5] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/102. száma. Megjelent 1990.10.16.

[6] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/104. száma. Megjelent 1990.10.24.

[7] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/104. száma. Megjelent 1990.10.24.

[8] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/102. száma. Megjelent 1990.10.16.

[9] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/102. száma. Megjelent 1990.10.16.

Tartalomjegyzék