2/1990. (I. 23.) KVM rendelet

az öntözéshez és a tógazdálkodáshoz szükséges víz díjáról szóló 5/1979. (XII. 14.) OVH-ÁH rendelkezés hatályon kívül helyezéséről

A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterrel, az Országos Árhivatal elnökével egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

Az öntözéshez és a tógazdálkodáshoz szükséges víz díjáról szóló 5/1979. (XII. 14.) OVH-ÁH rendelkezés, valamint az az módosító 6/1982. (VII. 13.) OVH-ÁH rendelkezés és az 5/1984. (IV. 15.) OVH-ÁH rendelkezés, továbbá a mezőgazdasági vízhasznosítási főművek országos üzemeltetési szabályzatának kiadásáról, valamint a főművön kívüli mezőgazdasági vízhasználatok bejelentésének kötelezettségéről szóló 4/1983. (V. É. 4.) OVH utasítás 1. számú mellékletének a 12. pontja a hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit visszamenőleges hatállyal 1990. január 8. napjától kell alkalmazni.

Dr. Varga Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztériumi államtitkár