1990. évi XXXI. törvény

a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény módosításáról[1]

1. § A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 33-36. §-a hatályát veszti.

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Az Országgyűlés a törvényt az 1990. május 9-i ülésén fogadta el.