91/1990. (V. 2.) MT rendelet

a Magyar Rádióról és a Magyar Televízióról szóló, az 1063/1983. (XII. 29.) MT határozattal módosított 1047/1974. (IX. 18.) MT határozat módosításáról

1. §

A Magyar Rádióról és a Magyar Televízióról szóló - többszőr módosított - 1047/1974. (IX. 18.) MT határozat

- 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az MR és az MTV élén elnök áll. Az MR és az MTV elnökét a Minisztertanács nevezi ki."

- 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az MR és az MTV szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az MR, illetve az MTV vezetői által kidolgozott szervezeti és működési szabályzatok tartalmazzák."

- 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az MR és az MTV a Minisztertanács felügyelete alatt áll. Ennek keretében jóváhagyja az MR és az MTV szervezeti és működési szabályzatát."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke