1991. évi LXVIII. törvény

a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről[1]

1. § A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény a következő 51/B. §-sal és előtte a következő címmel egészül ki:

"Bankfelügyeleti rendelkezés

51/B. § Az Állami Bankfelügyelet elnöke - az igazságügyminiszterrel és a Bankfelügyeleti Tanáccsal egyetértésben - a külön törvényben meghatározott körben bankfelügyeleti rendelkezésként a pénzintézetekre kötelező előírásokat adhat ki. A bankfelügyeleti rendelkezést a Pénzügyi Közlönyben kell közzétenni."

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. november 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1991. november 30.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére