1991. évi VIII. törvény

a Magyar Köztársaság állami ünnepéről[1]

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság államiságáról történő méltó megemlékezés céljából az alábbi törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepei:

a) március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja,

b) augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe,

c) október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja.

2. § Az 1. §-ban említett nemzeti ünnepek közül augusztus 20-át az Országgyűlés hivatalos állami ünneppé nyilvánítja.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[2]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényi az Országgyűlés az 1991. március 5-ei ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 69. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.