1993. évi LXXXIX. törvény

helyi bíróság létesítéséről[1]

1. § Az Országgyűlés a Veszprém Megyei Bíróság illetékességi területén Zirci Városi Bíróság elnevezéssel helyi bíróságot létesít.

2. § A törvény melléklete sorolja fel azokat a helységeket, amelyekre a Zirci Városi Bíróság illetékessége kiterjed; a jelenleg illetékes Veszprémi Városi Bíróság, valamint a Pápai Városi Bíróság illetékességi területe ennek megfelelően módosul.

3. § A Zirci Városi Bíróság illetékességi területével azonos körzetben működő közjegyző illetékességét a bíróság létesítése nem érinti.

4. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet az 1993. évi LXXXIX. törvényhez

A Zirci Városi Bíróság illetékességi területe

Az új bíróság illetékessége az alább felsorolt helységekre terjed ki:

Veszprém Megyei Bíróság:

Zirci Városi Bíróság

1. Zirc

2. Bakonybél

3. Bakonygyiról

4. Bakonynána

5. Bakonyoszlop

6. Bakonyszentkirály

7. Bakonyszentlászló

8. Bakonypéterd

9. Borzavár

10. Csesznek

11. Csetény

12. Dudar

13. Eplény

14. Fenyőfő

15. Gic

16. Jásd

17. Lázi

18. Lókút

19. Nagyesztergár

20. Olaszfalu

21. Pénzesgyőr

22. Porva

23. Románd

24. Sikátor

25. Szápár

26. Veszprémvarsány

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. október 5-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék