136/1994. (X. 26.) Korm. rendelet

az eltűnt személyek felkutatására irányuló államigazgatási eljárás elintézési határidejének megállapításáról

A Kormány az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 15. §-ának (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § Az eltűnt személyek felkutatására irányuló hatósági eljárásban az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől, illetőleg az eljárás hivatalból történő megindításától számított 90 napon belül kell meghozni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök