123/1995. (X. 6.) Korm. rendelet

a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról rendelkező 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítása tárgyában a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 1. § (2)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

"(2) Jogosultak a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltására azok is, akik 1992. november 3-át követően mentek nyugdíjba, ha munkaviszonyuk megszűntekor az utolsó munkáltatójuknál előírt jogosultsági feltételekkel, de legalább 10 éves, bányászati gazdálkodó szervezetnél töltött szolgálati idővel rendelkeznek - kivéve, ha a szolgálati idő a bányászati tevékenység során szerzett munkaképesség-csökkenés miatt rövidebb - és

a) az őket utoljára foglalkoztató gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik, vagy

b) a gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll, és bányászati termelő tevékenységét megszüntette.

Az igényjogosultság a gazdálkodó szervezet megszűnésének, illetve a felszámolási eljárás alatt a bányászati termelő tevékenység megszűntének évét követő év első napján - de legkorábban 1995. évben - nyílik meg.

(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén sem jogosultak a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltására azok, akik 1995. október 21-ét követően alapított bányászati gazdálkodó szervezettől mennek nyugdíjba."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit az e rendelet alapján jogosulttá válók 1995. évi szénjárandóságának pénzbeli megváltására is alkalmazni kell.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére