20/1995. (XII. 15.) KHVM rendelet

a Romániával kapcsolatos nemzetközi vasúti árufuvarozás során bevezetett ideiglenes intézkedések megszüntetéséről

A Bernben, 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A Romániával kapcsolatos nemzetközi vasúti árfuvarozás során szükséges ideiglenes intézkedésekről szóló 1/1993. (I. 15.) KHVM rendelet hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Lotz Károly s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter