Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

15/1996. (I. 31.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 144. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Érdekegyeztető Tanács egyetértésével - a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén 14 500 forint, órabér alkalmazása esetén 83,50 forint.

(2) Teljesítménybérezés esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes) kötelező legkisebb összege a teljesítménykövetelmények százszázalékos és teljes munkaidő teljesítése esetén 14 500 forint.

(3) Ha a teljes munkaidő napi 8 óránál hosszabb [Mt. 117. § (2) bekezdés b) pontja], az (1) és (2) bekezdésben említett havi bértételt, illetve, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál rövidebb [Mt. 117. § (2) bekezdés a) pontja], az (1) bekezdésben említett órabértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan növelni kell.

(4) Ha a munkaidő a teljes munkaidőnél rövidebb (részmunkaidő), az (1) és (2) bekezdésben említett havi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve, az órbértételt pedig az (1) bekezdésben szereplő összeggel, illetve annak a (3) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.

3. § (1) E rendelet 1996. február 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit első ízben az 1996. február hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

(2) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9017/1991. (SK 8.) KSH közlemény szerint

A) Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás

B) Halászat

nemzetgazdasági ágakba tartozó munkáltatók és munkavállalóik tekintetében 1996. augusztus 31-ig a kötelező legkisebb munkabér 2. § (1)-(2) bekezdésben szereplő összegek helyett 12 200 forint havibér és 71,00 forint órabér.

(3) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,

b) munkavállalón a közalkalmazottat és a közszolgálati, szolgálati jogviszonyban állót,

c) személyi alapbéren illetményt, alapilletményt

is érteni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló 6/1995. (I. 31.) Korm. rendelet.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök