21/1996. (II. 7.) Korm. rendelet

a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról

A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 91/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Gyermek- és ifjúsági oktatási, közművelődési, kulturális, sport közhasznú feladatok ellátására, Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Kht. elnevezéssel közhasznú társaságot (a továbbiakban: közhasznú társaság) kell alapítani.

(2) A közhasznú társaság a zánkai Gyermeküdülő Centrum jogutódja.

(3)[1]

2. § (1)[2] A közhasznú társaság működését Tanácsadó Testület segíti.

(2) A Tanácsadó Testület tíz tagból áll, melynek

a) hat tagját az ifjúsági és sportminiszter kéri fel az országos gyermek- és ifjúsági szervezetek, illetve a történelmi egyházak ifjúsági szervezeteinek képviselői közül,

b) egy tagját a gazdasági miniszter,

c) egy tagját az oktatási miniszter,

d) egy tagját a Balaton Fejlesztési Tanács,

e) egy tagját az Országos Idegenforgalmi Bizottság delegálja.

(3)[3] A Tanácsadó Testület tagjait a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter, az oktatási miniszter egyetértésével három évre bízza meg.

(4) A tanácsadó testület meghatározza működésének rendjét, megválasztja tisztségviselőit.

3. §[4]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 49/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2003.04.11.

[2] A 21/1996. (II. 7.) Korm. rendelet 2. §1-3. bekezdése a 46/2000. (IV. 7.) Korm. rendelet 1. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[3] Megállapította a 49/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2003.04.11.

[4] Hatályon kívül helyezte a 49/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2003.04.11.