1996. évi LXXI. törvény

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról[1]

1. § A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló - többször módosított - 1993. évi LXXVII. törvény 62. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A »kisebbségi kompenzációs keretből« felhasználásra nem kerülő összeget a nemzeti és etnikai kisebbségek, elsősorban válságos helyzetű kisebbségi oktatási és kulturális intézmények, kisebbségi önkormányzatok céljaira kell fordítani."

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s.k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s.k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. október 1-jei ülésnapján fogadta el.