20/1997. (X. 21.) KHVM rendelet

a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetéséről

A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) és az annak módosításáról szóló jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló 1971. évi 25. törvényerejű rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Chicagói Egyezmény 1-18. számú függelékeit (a továbbiakban: annexek) e rendelettel kihirdetem.

(2) Az annexek felsorolását a melléklet tartalmazza. Az annexek a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben jelennek meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 20/1997. (X. 21.) KHVM rendelethez

Az Egyezmény annexei:

1. Személyi alkalmasság (Personnel licensing)

2. Repülési szabályok (Rules of the air)

3. A nemzetközi légiközlekedés meteorológiai szolgálata (Meteorological service for international air navigation)

4. Légiforgalmi térképek (Aeronautical charts)

5. Mértékegységek használata a légi és a földi üzemeltetésben (Units of measurement to be used in air and ground operations)

6/I. A légijármű üzemeltetése: Nemzetközi kereskedelmi légiszállítás - Repülőgépek (Operation of aircraft: International commercial air transport - Aeroplanes)

6/II. A légijármű üzemeltetése: Általános célú nemzetközi repülés - Repülőgépek (Operation of aircraft: International general aviation - Aeroplanes)

6/III. A légijármű üzemeltetése: Nemzetközi üzemeltetés - Helikopterek (Operation of aircraft: International operations Helicopters)

7. A légijármű felség- és lajstromjele (Aircraft nationality and registration marks)

8. A légijármű légialkalmassága (Airworthiness of aircraft)

9. Egyszerűsítések (Facilitation)

10/I. Légiforgalmi távközlés: Rádiónavigációs segédeszközök (Aeronautical telecommunications: Radio navigation aids)

10/II. Légiforgalmi távközlés: Összeköttetési eljárások (Aeronautical telecommunications: Communications procedures)

10/III. Légiforgalmi távközlés: I. rész Digitális adatrögzítő rendszerek II. rész Hang távközlő rendszerek (Aeronautical telecommunications: Part I. Digital data communications system) (Part II. Voice communication systems)

10/IV. Légiforgalmi távközlés: Ellenőrző radar és összeütközést elhárító rendszerek (Aeronautical telecommunication: Surveillance radar and collision avoidance system)

10/V. Légiforgalmi távközlés: Légiforgalmi rádió frekvencia spektrum használata (Aeronautical telecommunications: Aeronautical radio frequency spectrum utilization)

11. Légiforgalmi szolgálatok (Air traffic services)

12. Kutatás és mentés (Search and rescue)

13. Légijármű balesetek és események kivizsgálása (Aircraft accident and incident investigation)

14/I. Repülőterek: Repülőtér tervezés és üzemeltetés (Aerodromes: Aerodrome design and operations)

14/II. Repülőterek: Heliportok (Aerodromes: Heliports)

15. Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok (Aeronautical information services)

16/I. Környezetvédelem: Légijárművek zaja (Enviroment protection Aircraft noise)

16/II. Környezetvédelem: Légijármű hajtóművek által okozott légszennyezés (Enviroment protection: Aircraft engine emission)

17. A nemzetközi polgári repülés védelme a jogellenes beavatkozás cselekményei ellen (Safeguarding international civil aviation against acts of unlawful intererence)

18. Veszélyes áruk biztonságos légiszállítása (The safe transport of dangerous goods by air)

Tartalomjegyzék