23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom "Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet" (a továbbiakban: Tájvédelmi Körzet) elnevezéssel az Aszófő, Balatonfüred, Balatonszőlős, Balatonudvari, Dörgicse, Mencshely, Örvényes, Pécsely, Vászoly községhatárokban lévő, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 5780 hektár kiterjedésű területet.

(2) A Tájvédelmi Körzet területe tartalmazza az Országos Természetvédelmi Tanács 1195/94. számú határozatával védetté nyilvánított Pécselyi Zádor-kút, valamint a 3/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezéssel létesített Aszófői erdő Természetvédelmi Területeket.

2. § A Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, valamint erdőtervi jelű, összesen 90 hektár kiterjedésű területet.

3. § A védetté nyilvánítás célja a területen lévő növény- és állatfajok, természetes erdő- és növénytársulások, jellegzetes tájképi adottságok, kultúrtörténeti értékek, valamint a táj jellegét meghatározó földfelszíni formák, felszíni vizek megóvása, fenntartása.

4. § A Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelését a Közép-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság látja el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelethez

A Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Veszprém vármegye[1]

Aszófő

033-036/1A-B, 037-039, 040/12, 040/13, 044/2-044/5, 046/11, 1001-1031, 1033-1070, 1071-1100, 1101-1114/2, 1116-1124

Balatonfüred

095/2B, 095/2C, 095/2F, 096, 097, 099-0102, 107A, 0107B

Balatonszőlős

teljes belterület, 02-04, 06/2, 07-09, 010/1A, 010/1B, 010/1C, 010/1D, 030/1B, 057-064/2, 066/1-0120, 585-718, 730-737, 743, 744/2, 750/1-773/3, 778/2-944

Balatonudvari

022-026, 028/1, 051/2-0516, 055, 060/3, 060/4, 062, 063, 074, 076/1-076/3, 1001-1008, 1010-1100, 1101-1107, 1201/2-1208/2

Dörgicse

teljes belterület, 039/1-044/2, 045/2-053/2, 055-070, 071/1-074, 075/1-076, 080/2-082, 083/2-088, 091/1-096, 0105-0120, 0132, 0140-0144, 0145/7, 0146, 0148/1, 0148/2, 0150-0161, 0226/1, 0226/2, 0268-0270, 0273, 0274, 0276, 0279-0283/47, 0285-0294, 1001-1020, 1601-1679

Mencshely

020-022, 024-027, 029/1-039, 052-062/2

Örvényes

032-034, 035/2, 036A, 036B, 036D, 037-042, 050, 051, 054/7, 054/8, 054/10, 054/55, 401/2-401/8, 403-422, 501-516

Pécsely

teljes kül- és belterület

Vászoly

teljes kül- és belterület

2. számú melléklet a 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelethez

A Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Aszófő

033/F, 034, 036/1A-B, 037, 038, 039/1A, 039/1F, 039/1TI

Balatonszőlős

0103/B, 0105/1B-C, 0109/2B, 0112/1P

Pécsely

0190/2 hrsz.-ból az 1B erdőgazdasági üzemtervi jelű terület, 0191/2B, 0192, 0193/B, 0197, 0202/2A, 0202/2C

Vászoly

055/1A-C hrsz.-ból a 4A, 4B, 12A erdőgazdasági üzemtervi jelű terület, 082

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 54/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék