Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

85/1997. (V. 28.) Korm. rendelet

egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

1. § A Kormány e rendelet mellékletében felsorolt kormányrendeleteket, minisztertanácsi rendeleteket, miniszterelnöki rendeleteket, minisztertanácsi határozatokat, kormányhatározatokat, miniszteri rendeleteket és államtitkári rendelkezéséket hatályon kívül helyezi.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 85/1997. (V. 28.) Korm. rendelethez

KORMÁNYRENDELETEK
5.710/1948. (V. 21.) Korm. rendeletaz 1947. évi XXX. törvény 3. §-ának hatálya alá eső pénzintézetek közgyűlésének szabályozása tárgyában
34/1970. (IX. 13.) Korm. rendeleta levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 30/1969. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
60/1990. (IX. 29.) Korm. rendeleta külkereskedelmi áruforgalommal és a különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözetek befizetésének és igénylésének rendjéről szóló 109/1988. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról
81/1990. (XI. 8.) Korm. rendeletegyes nyugellátások és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 1990. évi egyszeri kiegészítéséről
94/1990. (XI. 22.) Korm. rendeleta magyarországi kőolaj- és gázipar, valamint kereskedelem szervezeti átalakításáról
8/1991. (I. 14.) Korm. rendeleta külkereskedelmi áruforgalommal és a különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözetek befizetésének és igénylésének rendjéről szóló 109/1988. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról
40/1991. (III. 6.) Korm. rendeleta külkereskedelmi áruforgalommal és különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözetek befizetésének és igénylésének rendjéről szóló 109/1988. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról
164/1991. (XII. 21.) Korm. rendeletegyes nyugellátások és egyéb ellátások év végi, egyszeri kiegészítéséről
MINISZTERTANÁCSI RENDELETEK
4276/1949. (X. 9.) MT rendeleta siketnémákról való intézményes gondoskodás megszervezése tárgyában
29/1956. (IX. 8.) MT rendeleta volt déli határsáv létesítésével érintett egyes személyek vagyonjogi igényeinek érvényesítéséről
29/1973. (XI. 21.) MT rendeleta levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 30/1969. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
6/1976. (III. 31.) MT rendeleta honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény végrehajtásáról
23/1976. (VII. 4.) MT rendeleta nyugellátások és egyéb ellátások kiegészítéséről, valamint a családi pótlék emeléséről
31/1978. (VI. 10.) MT rendeleta tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 14/1973. (VI. 2.) MT rendelet módosításáról
14/1979. (IV. 6.) MT rendeletegyes mezőgazdasági és élelmezésügyi igazgatási hatáskörök módosításáról
27/1979. (VIII. 1.) MT rendeleta Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1979. évi 6. törvényerejű rendelet hatálybalépéséről és a Magyar Tudományos Akadémia alapszabályainak jóváhagyásáról
42/1979. (XI. 8.) MT rendeletaz áruk vámtarifákban történő osztályozásáról szóló Nómenklatúrára vonatkozó, Brüsszelben, 1950. december 15-én megkötött Egyezményhez és az áruk vámtarifákban történő osztályozásáról szóló Nómenklatúrára vonatkozó Egyezményt módosító, Brüsszelben, 1955. július 1-jén létrejött jegyzőkönyvhöz való csatlakozás kihirdetéséről szóló 38/1978. (VII. 18.) MT rendelet módosításáról
32/1980. (VIII. 4.) MT rendeleta vasutakról szóló 1968. évi IV. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 40/1968. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
41/1981. (IX. 25.) MT rendeleta Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1980. évi december hó 8. napján aláírt, az 1981-1985. években lebonyolításra kerülő kölcsönös áruszállításokról és szolgáltatásokról szóló egyezmény kihirdetéséről
68/1981. (XII. 17.) MT rendeletaz Általános Preferenciális Rendszer keretében a fejlődő országok áruira nyújtandó vámkedvezményekre vonatkozó egységesített származási szabályokról szóló, Moszkvában, az 1980. évi június hó 5. napján kelt megállapodás kihirdetéséről
13/1982. (IV. 22.) MT rendeleta gazdálkodó szervezetek szállítási és vállalkozási szerződéseiről szóló 7/1978. (II. 1.) MT rendelet módosításáról
30/1982. (VII. 19.) MT rendeleta kutatási és fejlesztési tevékenység országos nyilvántartásáról
49/1983. (XII. 1.) MT rendeleta fizetővendéglátásról szóló 12/1978. (III. 1.) MT rendelet módosításáról
22/1984. (VI. 14.) MT rendeleta közlekedéssel összefüggő egyes minisztertanácsi rendeletek módosításáról
28/1985. (VI. 22.) MT rendeletegyes építésügyi jogszabályok módosításáról
29/1986. (VII. 23.) MT rendeleta Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1979. évi 6. törvényerejű rendelet hatálybalépéséről és a Magyar Tudományos Akadémia alapszabályainak jóváhagyásáról szóló 27/1979. (VIII. 1.) MT rendelet módosításáról
48/1988. (VI. 23.) MT rendeleta Hamburgban, 1984. július 27-én aláírt Egyetemes Postaegyezmény kihirdetéséről
72/1988. (X. 1.) MT rendeletaz ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény végrehajtásáról szóló 1043/1971. (X. 2.) Korm. határozat módosításáról
109/1988. (XII. 27.) MT rendeleta külkereskedelmi áruforgalommal és a különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözetek befizetésének és igénylésének rendjéről
113/1988. (XII. 31.) MT rendeleta távközlési beruházási hozzájárulásról szóló 16/1987. (V. 13.) MT rendelet módosításáról
3/1989. (I. 13.) MT rendeletegyes államigazgatási feladat- és hatáskörök átmeneti ellátásáról
18/1989. (II. 6.) MT rendeletaz importból származó műtrágyák beszerzésének egyes kérdéseiről
31/1989. (IV. 15.) MT rendeleta szocialista munkaversenyről szóló 1054/1983. (XII. 20.) MT-SZOT-KISZ KB együttes határozat hatályon kívül helyezéséről
65/1989. (VI. 30.) MT rendeletegyes szervezeti intézkedések végrehajtásáról
70/1989. (VII. 1.) MT rendeleta külkereskedelmi áruforgalommal és a különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözetek befizetésének és igénylésének rendjéről szóló 109/1988. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról
85/1989. (VII. 25.) MT rendeleta személygépkocsik megrendeléses vásárlásáról szóló 95/1988. (XII. 22.) MT rendelet módosításáról
97/1989. (IX. 7.) MT rendeleta külkereskedelmi áruforgalommal és a különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözetek befizetésének és igénylésének rendjéről szóló 109/1988. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról
148/1989. (XII. 28.) MT rendeleta külkereskedelmi áruforgalommal és a különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözetek befizetésének és igénylésének rendjéről szóló 109/1988. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról
9/1990. (I. 29.) MT rendeleta személygépkocsik megrendeléses vásárlásáról szóló 95/1988. (XII. 22.) MT rendelet módosításáról
38/1990. (III. 4.) MT rendeleta személygépkocsik megrendeléses vásárlásáról szóló 95/1988. (XII. 22.) MT rendelet módosításáról szóló 9/1990. (I. 29.) MT rendelet módosításáról
46/1990. (III. 13.) MT rendeletegyes kulturális tevékenységek folytatásáról
61/1990. (III. 23.) MT rendeleta külkereskedelmi áruforgalommal és a különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözetek befizetésének és igénylésének rendjéről szóló 109/1988. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról
79/1990. (IV. 25.) MT rendeleta tudományos fokozatokról és a tudományos minősítésről szóló 38/1983. (XI. 3.) MT rendelet módosításáról
96/1990. (V. 23.) MT rendeletegyes minisztertanácsi határozatok és miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
99/1990. (VI. 11.) MT rendeleta haditechnikai eszközök és szolgáltatások kiviteléről és behozataláról szóló 21/1990. (II. 2.) MT rendelet módosításáról
101/1990. (VI. 26.) MT rendeleta gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatásának egyes kérdéseiről
MINISZTERTANÁCSI HATÁROZATOK
20/1948. (V. 9.) MT határozataz államosításokkal kapcsolatos vitás külföldi érdekeltségek rendezése tárgyában
390/1949. (X. 22.) MT határozata népköztársasági címerrel ellátott bélyegzők nyilvántartása és kezelése tárgyában
1024/1972. (VII. 18.) MT határozata KGST tagországok állami szervei, vállalatai és más gazdálkodó szervezetei, kutatóintézetei között közvetlen kapcsolatok létesítésének és fenntartásának hazai rendjéről
1034/1976. (X. 30.) MT határozata táppénzrendszerre vonatkozó jogszabály módosításáról
1035/1976. (XI. 13.) MT határozata közművelődésről szóló 1976. évi V. törvény végrehajtásáról
1053/1977. (XII. 31.) MT határozata Kormány kinevezési jogköréről
1024/1978. (VIII. 2.) MT határozata foglalkozási betegség miatt megrokkant egyes dolgozók kivételes kártalanításáról
1041/1978. (X. 5.) MT határozataz alacsony összegű nyugdíjellátások és egyéb ellátások emeléséről
1016/1979. (VII. 12.) MT határozata cigány lakosság helyzetének javításával kapcsolatos további feladatokról
1015/1979. (VII. 9.) MT határozata mezőgazdasági szövetkezeti jogsegélyszolgálatról
1014/1982. (V. 6.) MT határozata tanácsi dolgozók képesítéséről szóló 1025/1971. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról
1030/1983. (VII. 28.)>MT határozat egyes nyugellátások és a házastársi pótlék emeléséről
1038/1983. (IX. 22.) MT határozata vízzel való takarékos gazdálkodás és a víztisztaság fokozott védelmének programjáról
1005/1984. (II. 29.) MT határozata Minisztertanács kinevezési jogköréről szóló 1053/1977. (XII. 31.) MT határozat módosításáról
1030/1985. (IV. 20.) MT határozata Minisztertanács kinevezési jogköréről szóló 1053/1977. (XII. 31.) MT határozat módosításáról
1046/1986. (VII. 16.) MT határozata hivatásos nevelőszülői munkaviszony szabályozásáról
1068/1986. (X. 31.) MT határozata táppénzrendszer módosításáról és a táppénzfegyelem erősítése érdekében teendő intézkedésekről szóló 1007/1976. (III. 18.) MT határozat módosításáról
1070/1986. (XI. 12.) MT határozata húsipari vállalatok irányítási rendszerének korszerűsítéséről
1073/1986. (XII. 10.) MT határozata bankrendszer továbbfejlesztésével összefüggő átmeneti intézkedésekről
1076/1986. (XII. 17.) MT határozata társadalombiztosítás szervezetéről és irányításáról szóló 1009/1984. (III. 31.) MT határozat módosításáról
1063/1987. (XII. 10.) MT határozataz egészségmegőrzés hosszú távú társadalmi programjáról
1075/1987. (XII. 29.) MT határozataz 1960 előtt kibocsátott jogszabályok korszerűsítéséről
1004/1988. (II. 2.) MT határozata Minisztertanács kinevezési jogköréről szóló 1053/1977. (XII. 31.) MT határozat módosításáról
1023/1988. (IV. 8.) MT határozatminisztériumok és országos hatáskörű szervek átszervezésével kapcsolatos egyes minisztertanácsi határozatok módosításáról
1050/1988. (VI. 28.) MT határozataz Országos Egészségvédelmi Tanácsról szóló 1065/1987. (XII. 10.) MT határozat módosításáról
1089/1988. (XI. 3.) MT határozataz egészségmegőrzés hosszú távú társadalmi programjáról szóló 1063/1987. (XII. 10.) MT határozat kiegészítéséről
1070/1989. (VI. 10). MT határozata gabonavertikum érdekeltségi és szervezeti rendszere korszerűsítéséről
1095/1989. (VII. 4.) MT határozata munkavédelmi jogalkotással kapcsolatos feladatokról
1120/1989. (IX. 28.) MT határozataz észak-magyarországi térség hosszú távú fejlesztési koncepciójáról és a megvalósításával kapcsolatos feladatokról
1134/1989. (XI. 9.) MT határozata húsipari vállalatok irányítási rendszerének korszerűsítéséről szóló 1070/1986. (XI. 12.) MT határozat módosításáról
1135/1989. (XI. 10.) MT határozata Magyar Köztársaság Alkotmányára teendő esküről
1137/1989. (XI. 15.) MT határozata foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer fejlesztési irányairól
1147/1989. (XII. 5.) MT határozata Minisztertanács kinevezési jogköréről szóló 1053/1977. (XII. 31.) MT határozat módosításáról
1166/1989. (XII. 28.) MT határozata pénz- és hitelpolitika irányelveiről
1005/1990. (I. 11.) MT határozataz Alkotmánybíróság ideiglenes elhelyezéséről
1006/1990. (I. 11.) MT határozataz Új Nemzeti Színház építészeti tervpályázatáról és az építéssel kapcsolatos teendőkről
1014/1990. (I. 31.) MT határozataz 1990. évi gazdaságpolitikai program megvalósítását szolgáló feladatokról
1017/1990. (II. 2.) MT határozata tudományos kutatók, az oktatók, a pedagógusok és a művészetek alkotóinak rehabilitálásáról
1039/1990. (III. 4.) MT határozata Budapest-Bécs Világkiállítás kormánybiztosának kinevezéséről
1044/1990. (III. 21.) MT határozata Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályainak jóváhagyásáról
1052/1990. (III. 23.) MT határozataz egyes, személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével kapcsolatos feladatokról
1053/1990. (III. 23.) MT határozatBokor Imre: "Kiskirályok mundérban" című könyvében foglaltakról szóló országgyűlési határozat végrehajtásáról
1063/1990. (IV. 5.) MT határozata Magyarok III. Világkongresszusa szervező munkájának támogatásáról
1065/1990. (IV. 9.) MT határozataz 1990. évi vállalati egyedi támogatásokról szóló 1019/1990. (II. 7.) MT határozat módosításáról
1069/1990. (IV. 23.) MT határozata foglalkoztatási szempontból kritikus körzetek 1990. évi többlettámogatásáról
1073/1990. (IV. 27.) MT határozata Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány létesítése egyes kérdéseiről
KORMÁNYHATÁROZATOK
1043/1971. (X. 2.) Korm. határozataz ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény végrehajtásáról
1040/1990. (X. 17.) Korm. határozata Minisztertanács kinevezési jogköréről szóló 1053/1977. (XII. 31.) MT határozat módosításáról és kiegészítéséről
1050/1990. (XI. 17.) Korm. határozata foglalkoztatási szempontból kritikusnak nyilvánított körzetekben folyósítható többlettámogatások felhasználásáról
1012/1991. (II. 28.) Korm. határozata munkavédelemről szóló törvény elveit megállapító 1095/1989. (VII. 4.) MT határozat módosításáról
1042/1992. (VIII. 7.) Korm. határozataz önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásának felhasználásáról
MINISZTERELNÖKI RENDELETEK
2.860/1926. ME rendeleta Finnországgal, 1925. május 29-én, Helsingforsban kötött kereskedelmi és hajózási szerződés életbeléptetéséről
6.480/1936. ME rendeleta Finn Köztársaság Kormányával Budapesten, 1936. évi október hó 31. napján aláírt pótjegyzőkönyv közzétételéről
6.300/1938. ME rendeleta Magyarország és Finnország között az 1925. évi május hó 29-én kelt kereskedelmi és hajózási egyezményhez Helsinkiben, 1938. évi augusztus hó 15-én aláírt Második Pótjegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról
8.330/1938. ME rendeleta Magyarország és Finnország között az 1925. évi május hó 29-én kelt kereskedelmi és hajózási egyezményhez, Helsinkiben, 1938. évi augusztus hó 15-én aláírt Második Pótjegyzőkönyv végleges életbeléptetéséről
4790/1946. (V. 3.) ME rendeleta semmisnek nyilvánított értékpapíroknak megfelelő új értékpapírok kiszolgáltatása tárgyában
10.490/1946. (IX. 10.) ME rendeleta magyar állampolgárok rendelkezése alól külföldön jogellenesen elvont egyes javak kötelező bejelentése tárgyában
MINISZTERI RENDELETEK
3499/1948. (IX. 17.) PM rendeleta volt királyi család alapítványi vagyonának állami tulajdonba vételéről szóló 1948. évi XXXV. törvény végrehajtása tárgyában
22/1957. (VI. 16.) PM rendeleta juttatott mező- és erdőgazdasági ingatlanok, házhelyek és épületek megváltási árának megállapításáról, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törléséről
3/1958. (II. 4.) PM rendeleta juttatott mező- és erdőgazdasági ingatlanok, házhelyek és épületek megváltási árának megállapításáról, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törléséről szóló 22/1957. (VI. 16.) PM rendelet kiegészítéséről
7/1959. (II. 8.) PM rendeleta juttatott mező- és erdőgazdasági ingatlanok, házhelyek és épületek megváltási árának megállapításáról, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törléséről szóló 22/1957. (VI. 16.) PM rendelet kiegészítéséről
2/1965. (II. 18.) ÉM-PM együttes rendeleta szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásáról
3/1965. (VIII. 28.) MüM rendeleta saját gépkocsinak hivatalos utak során történő használatáról
1/1966. (I. 14.) MüM rendeleta 113/1951. (V. 27.) MT rendelettel módosított 33/1951. (I. 31.) MT rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
2/1968. (I. 11.) ÉVM-PM együttes rendeleta szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásáról szóló 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM együttes rendelet módosításáról és kiegészítéséről
5/1968. (XI. 12.) MüM rendeletaz év végére eső heti pihenőnapok áthelyezéséről
14/1969. (VIII. 27.) ÉVM rendeleta bauxitcementtel készült épületek helyreállításáról
14/1969. (XII. 30.) MüM rendeleta lakossági javító-szolgáltató tevékenységet ellátó kisipari szövetkezetek bázismunkadíjának módosításáról
18/1969. (XI. 16.) ÉVM-PM együttes rendeleta szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásáról szóló 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM együttes rendelet újabb módosításáról és kiegészítéséről
5/1970. (VII. 24.) BM rendeleta Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a kettős állampolgársággal kapcsolatos kérdések rendezéséről Budapesten, 1969. december 17-én aláírt Szerződés végrehajtásáról
23/1970. (XII. 20.) ÉVM rendeleta bauxitcementtel készült építmények bejelentéséről, vizsgálatáról és megerősítéséről
3/1971. (II. 16.) MüM rendeletaz alsó- és középfokú oktatási intézmények dolgozóinak üzemi étkezéséről
10/1972. (VI. 10.) ÉVM-PM együttes rendeleta szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásáról szóló 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM együttes rendelet módosításáról
9/1973. (VIII. 28.) MüM rendeletegyes munkaügyi rendelkezések kiegészítéséről
3/1974. (II. 20.) MüM rendeletegyes ipari és kivitelező építőipari szövetkezetek termelő, kisegítő állományú és közvetlen termelésirányító dolgozói munkadíjának (munkabérének) emeléséről
14/1974. (IX. 7.) ÉVM-PM együttes rendeletaz árvíz és belvíz által megrongált, személyi tulajdonban álló épületek helyreállításáról, illetőleg újjáépítéséről szóló 7/1969. (III. 22.) ÉVM-PM együttes rendelet módosításáról
3/1975. (XI. 5.) KGM rendeleta hegesztő szakmunkások minősítéséről és a hegesztő szakemberek továbbképzéséről szóló 3/1969. (VII. 29.) KGM rendelet módosításáról
10/1976. (IX. 22.) IM rendeleta Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a bűnügyi jogsegélyről aláírt szerződés végrehajtásáról
11/1976. (IX. 22.) IM rendeleta Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kiadatásról aláírt szerződés végrehajtásáról
13/1976. (IV. 15.) ÉVM-PM együttes rendeleta szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásáról szóló 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM együttes rendelet módosításáról
1/1978. (II. 18.) BM rendeleta Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között a kettős állampolgársággal kapcsolatos kérdések rendezéséről Ulánbátorban, 1977. augusztus hó 15-én aláírt Egyezmény végrehajtásáról
16/1978. (XI. 28.) MüM rendeletaz 1979. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
2/1980. (I. 7.) MüM rendeletaz 1980. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
1/1980. (II. 24.) BM rendeleta Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a kettős állampolgárság eseteinek megoldásáról és megelőzéséről, Bukarestben, 1979. június hó 13-án aláírt Egyezmény végrehajtásáról
5/1980. (I. 19.) ÉVM-PM együttes rendeleta szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásáról szóló 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM együttes rendelet módosításáról
16/1980. (IX. 13.) MüM rendeleta munkaviszonyban vagy szövetkezeti tagsági viszonyban nem álló, időleges munkára kirendelt személyek számára fizetendő díjazás mértékéről
20/1980. (XI. 20.) MüM rendeletaz 1981. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
11/1981. (VIII. 15.) BkM rendeleta vendéglátóipari üzletek osztályba sorolásáról
12/1981. (IX. 29.) MüM rendeletaz 1982. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
15/1982. (VIII. 9.) ÉVM rendeletaz újfajta termékek és műszaki megoldások építőipari alkalmazásáról, továbbá az építésügyi műszaki előírásokról
20/1982. (X. 12.) IpM rendeleta telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenységekről és a telepengedélyezés rendjéről
27/1982. (X. 7.) ÉVM-PM együttes rendeleta szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásáról szóló 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM együttes rendelet módosításáról
28/1982. (X. 7.) ÉVM-PM együttes rendeletaz árvíz és belvíz által megrongált, személyi tulajdonban álló épületek helyreállításáról, illetőleg újjáépítéséről szóló 7/1969. (III. 22.) ÉVM-PM együttes rendelet módosításáról
1/1983. (I. 19.) ÉVM rendeletaz Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium tervtanácsáról
5/1983. (V. 4.) MM rendeletaz előadóművész külföldi szerepléséről és az ezzel kapcsolatos művészközvetítésről
14/1983. (XII. 28.) EüM rendeletegyes egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról
4/1984. (VIII. 8.) BkM rendeleta kereskedelmi és vendéglátóipari felnőtt szakmunkásképzésről
16/1984. (XI. 28.) ÉVM-PM együttes rendeleta tetőtér-beépítésről és az emeletráépítésről szóló 26/1980. (XII. 10.) ÉVM-PM együttes rendelet módosításáról
21/1985. (XII. 27.) ÉVM-PM együttes rendeleta szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásáról szóló 2/1965. (II. 18.) ÉM-PM együttes rendelet módosításáról
24/1985. (XII. 28.) ÉVM rendeletaz építési célra szolgáló anyagok és szerkezetek minőségének tanúsításáról
3/1986. (XI. 26.) OT-PM együttes rendeleta beruházások rendjéről szóló 46/1984. (XI. 6.) MT rendelet végrehajtására kiadott 3/1984. (XI. 6.) OT-PM együttes rendelet módosításáról
1/1988. (II. 2.) OT-PM együttes rendeleta beruházások rendjéről szóló 46/1984. (XI. 6.) MT rendelet végrehajtásáról rendelkező 3/1984. (XI. 6.) OT-PM együttes rendelet módosításáról
7/1988. (VIII. 24.) ÉVM-ÁH együttes rendeletaz építőkisipari árakról szóló 15/1980. (IV. 25.) ÉVM-ÁH rendelet hatályon kívül helyezéséről
8/1988. (IX. 29.) ÉVM-PM együttes rendeleta lakásszövetkezetekről szóló 1977. évi 12. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 20/1977. (V. 12.) ÉVM-PM együttes rendelet módosításáról
1/1989. (IX. 28.) OT-PM együttes rendeleta beruházások rendjéről szóló 46/1984. (XI. 6.) MT rendelet végrehajtásáról rendelkező 3/1984. (XI. 6.) OT-PM együttes rendelet módosításáról
13/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendeleta Munka Törvénykönyve végrehajtásáról
6/1991. (VIII. 12.) NGKM rendeletegyes kivitelre kerülő termékek minőségellenőrzéséről
9/1991. (XI. 26.) MüM rendeletaz 1991. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 7/1990. (XII. 27.) MüM rendelet módosításáról
49/1994. (XII. 29.) IKM rendeletaz 1995. I. félévi fogyasztási cikk globálkvóta közzétételéről
ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK
1/1975. (IV. 16.) KSH rek.a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere bevezetéséről és alkalmazásáról
3/1975. (XI. 22.) KSH rek.az egységes ágazati osztályozási rendszer bevezetéséről
1/1977. (IV. 16.) KSH rek.a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere módosításáról és kiegészítéséről
1/1979. (IX. 12.) KSH rek.a Szolgáltatási Tevékenységek Jegyzékének bevezetéséről
3/1980. (XI. 18.) KSH rek.az Építményjegyzék közzétételéről és alkalmazásáról
1/1981. (IX. 14.) MTH rek.a szerkesztőségi gyakornokok és munkatársak alkalmazásáról, valamint a pályakezdő újságírók képzéséről
2/1981. (XI. 21.) KSH rek.az egységes ágazati osztályozási rendszer bevezetéséről szóló 3/1975. (XI. 22.) KSH rendelkezés módosításáról
1/1983. (X. 13.) KSH rek.a statisztikai adatok számítástechnikai eszközök útján végzett rögzítéséről, feldolgozásáról, tárolásáról és továbbadásáról
4/1983. (X. 20.) ÁMBH rek.az 1984. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
2/1984. (XII. 13.) MT TH rek.az utcanév és településrésznév megállapításának általános szabályairól szóló 1/1976. (III. 15.) MT TH rendelkezés módosításáról
14/1984. (X. 14.) ÁMBH rek.az 1985. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
1/1985. (II. 16.) KSH rek.az Ipari Termékek Jegyzékének alkalmazásáról
3/1985. (XII. 22.) KSH rek.a Mezőgazdasági és Erdészeti Termékek Jegyzékének, valamint a Vízgazdálkodási Termékek Jegyzékének alkalmazásáról
3/1986. (II. 13.) ÁMBH rek.az 1986. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
5/1986. (XI. 26.) MTH rek.az üzletszerzők, propagandisták, ügynökök munkabéréről
13/1986. (X. 30.) ÁMBH rek.az 1987. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
2/1986. (XII. 28.) KSH rek.a Számítástechnika-alkalmazási Termékek Jegyzékének alkalmazásáról
1/1987. (VI. 28.) MTH rek.a személyzeti munkáról
5/1987. (VII. 10.) ÁMBH rek.az 1987. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 13/1986. (X. 30.) ÁMBH rendelkezés kiegészítéséről
5/1987. (XI. 6.) ÁISH rek.a tanárképző főiskolákon folyó sportedzői szakképzésről
7/1988. (V. 12.) ÁBMH rek.egyes díjazási szabályok hatályon kívül helyezéséről
21/1988. (XI. 29.) ÁMBH rek.az 1989. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
2/1988. (XII. 16.) KSH rek.az 1990. évi népszámlálás végrehajtásáról
22/1988. (XII. 27.) ÁBMH rek.egyes munkaügyi rendelkezések módosításáról
1/1989. (VI. 15.) KSH rek.az egységes statisztikai számjelről
2/1989. (IX. 24.) KSH rek.a statisztikai szakvizsgák rendjéről szóló 2/1970. (XII. 31.) KSH rendelkezés módosításáról
4/1989. (IV. 26.) ÁBMH rek.a munkahelyteremtő beruházások Foglalkoztatási Alapból történő támogatásáról és a Foglalkoztatási Alap pénzügyi elszámolásáról szóló 1/1988. (II. 2.) ÁBMH rendelkezés módosításáról

Tartalomjegyzék