19/1998. (VI. 25.) KTM rendelet

a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1] Védetté nyilvánítom Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet elnevezéssel a Pest vármegyében Farmos, Gomba, Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, valamint Szolnok vármegyében Újszász községhatárokban lévő, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 4515,8 hektár kiterjedésű területet.

2. § A mellékletben felsorolt területek közül fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 182,4 hektár kiterjedésű területet.

3. § A védetté nyilvánítás célja a természetes növénytársulások, veszélyeztetett növény- és állatfajok élőhelyének megóvása, a tájkaraktert meghatározó tájelemek (rétek, ligetek, erdők, buckavonulatok, természetes vagy mesterséges vízfelületek, vízfolyások) megőrzése, valamint a térségben található kultúrtörténeti értékek (régészeti lelőhelyek, néprajzi emlékek, történelmi emlékhelyek) megóvása.

4. § A védett terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 19/1998. (VI. 25.) KTM rendelethez

A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Pest vármegye[2]

Farmos

02/b-c, 02/j, 02/l-p, 06/6 d-f, 06/6 j, 06/6 l-m, 06/6 r-x, 011/a, 011/d, 011/g-j, 011/l, 011/r-s, 028/2 c, 028/2 f-g, 032, 033, 035/b-d, 035/g, 036/8 c-g, 038/b-d, 048/d-g, 048/j, 048/l, 048/n, 048/r, 054/b-c, 054/j, 054/l, 054/n, 056/3 f-j, 056/3 l, 056/3 n, 0127/l b-h, 0128/2, 0129/1 b, 0129/2 b-f, 0131/1 b-d, 0132/1 b, 0132/1 g, 0132/2, 0133/9 b, 0133/9 d, 0136/2 c, 0136/3 b, 0136/3 d-f, 0136/3 h, 0137/8 b, 0262/b, 0264/1 a-b, 0264/3 a-b, 0265/3 a-c, 0265/9-10, 0265/11 a-d, 0266, 0269/a-b, 0270/a-d, 0271/b, 0271/d, 0272, 0287/1 a, 0287/1 c, 0287/1 f-g, 0287/1 j, 0287/1 l, 0287/1 n, 0287/1 r-s

Gomba

0132, 0133, 0135, 0136, 0143, 0144/a, 0146, 0147, 0149, 0150

Nagykáta

038/87 a-d, 040/a-r, 041, 0133/2, 0133/58 b, 0133/58 d-s, 0134/a-c, 0186/a, 0191, 0192, 0195/a-b, 0197/a, 0197/c, 0264/a-b, 0266/1 a, 0266/2 a-c, 0268/1 b, 0268/1 d-f, 0268/1 h, 0268/1 l-m, 0270/1 m, 0272/a-b, 0273/a-b, 0276, 0278, 0279/a, 0279/c, 0281/a, 0282, 0286/1 b-d, 0306/1 a-b, 0310/1 a-c, 0312/a-c, 0314/a-b, 0315/1 b-c, 0320, 0323, 0325/a, 0326, 0330/a, 0334, 0337, 0338, 0339/1 a, 0340/a, 0341, 0342, 0343, 0346/3 a-c, 0346/4, 0347/a, 0348/b, 0352, 0353, 0355/2, 0358, 0359, 0360/a-b, 0361/a-b, 0363, 0364, 0366/a, 0367, 0371/a-b, 0372/1-2, 0374, 0397/1, 0402, 0403/1, 0403/3 b, 0403/4, 0498/1 a-b, 0498/1 j-m, 0508/1 a-b, 0508/1 g, 0508/1 j-k, 0508/1 m-n, 0518/b-c, 0520/b-c, 0521/b-c, 0522/b-c, 0523/1 b-c, 0524/1 a-b, 0524/1 f, 0524/1 h-j, 0524/2 a-b, 0525/a, 0525/d-g, 0527/1 a, 0527/1 c, 0527/1 f, 0527/1 h-j, 0528/1 a, 0528/1 c-d, 0528/1 g-h, 0530/1 a-c, 0530/2 a, 0530/2 c, 0534/1, 0534/13 a-h, 0539/1, 0542/1 a-g, 0553/1 c-f, 0553/l j-m, 0553/2 a, 0557/a-c, 0575/a-d, 0576, 0577/1 a-b

Szentmártonkáta

051, 057/b-c, 070/b, 0113, 0124, 0141/d-f, 0145, 0253/a-b, 0254, 0255, 0256/1-2, 0283/1, 0284, 0285/3, 0285/16-17, 0286, 0288, 0289/1-3, 0289/5-7, 0291, 0292/6-9, 0294/1, 0300/1 a-n, 0300/1 s-y, 0301, 0302, 0303, 0304, 0308/12, 0310/1, 0317/7 a-b, 0317/9, 0317/13 a-c, 0317/25, 0317/29-35, 0317/37, 0454/c, 0455, 0456, 0457, 0458

Tápióbicske

0146, 0152, 0153/a-h, 0154, 0155, 0156, 0157/a-c, 0157/f-g, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285/a-c, 0286, 0287, 0288/a-d, 0289, 0290, 0291/1 a-b, 0292, 0293/1 a-b, 0293/2-4, 0293/5 a-b, 0294, 0295/a-c, 0311, 0312, 0313/1-2, 0314/1 a-b, 0314/2, 0314/3 a-d, 0320, 0321, 0322/10 a-n, 0322/11 a-b, 0322/12 a-c, 0326

Tápiógyörgye

0157/1-3, 0159/a-d, 0171, 0172/3 a-c, 0195, 0197, 0198/1-5, 0199, 0200/1-2, 0201/1 a-n, 0202, 0203/1-2, 0204, 0207, 0208, 0209

Tápióság

034, 035, 036, 037, 040/a-d, 041, 042/b, 043, 048, 049/1 a-b, 050, 051, 052, 053/1, 054, 055, 056, 060/a-d, 080/a-d, 081, 090, 091, 095, 096/a-c, 097, 098/a-d, 0147, 0180, 0181, 0183/a-b, 0184, 0185, 0203, 0205

Tápiószentmárton

0659/8 a-c, 0660/5-13, 0660/15, 0660/19 a-b, 0677/2, 0678, 0679/1, 0685/1 a, 0685/4, 0685/7 a, 0685/7 c, 0686/1-2, 0687/a, 0690/1 f-g, 0691, 0692, 0693/1 b-c, 0693/1 f-j,

Belterület: 2469/1, 2470

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye[3]

Újszász

0144/5 k, 0151/1 a, 0151/1 c-d, 0153, 0162/a-d

2. számú melléklet a 19/1998. (VI. 25.) KTM rendelethez

A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Farmos

035/b, 036/8 d, 048/f, 054/c, 056/3 h, 0287/1 c, 0287/1 l,

Nagykáta

038/87 a-ból az 1 TN, NT üzemtervi jelű erdő, 0525/d, 0525/f, 0527/1 a, 0528/1 a, 0528/1 h, 0530/2 c, 0534/13 c, 0553/1 k

Szentmártonkáta

0253/a-ból a 12 TI üzemtervi jelű erdő, 0283/1-ből a 4 A TI üzemtervi jelű erdő, 0285/3-ból a 4 A TI üzemtervi jelű erdő

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 57/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította az 57/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította az 57/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék