26/1998. (VII. 10.) KTM rendelet

a Csongrádi Kónyaszék Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Csongrádi Kónyaszék Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Csongrád 0238, 0240, 0242, 0243, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271/2-4, 0271/9, 0271/15, 0271/17, 0271/19, 0271/39-50, 0271/63, 0272/2-6, 0272/12, 0272/15, 0272/16, 0272/19, 0272/20 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 457,6 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a terület geomorfológiai értékeinek (különböző szikformák), veszélyeztetett madárfajainak, változatos növénytársulásainak védelme és megőrzése.

3. § A védett terület értékeinek megőrzése, fenntartása és bemutatása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Budapest, 1998. július 6.

Dr. Baja Ferenc s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter