4/1998. (II. 20.) KTM rendelet

a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 85. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Bihari-sík Tájvédelmi Körzet elnevezéssel a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Báránd, Csökmő, Darvas, Derecske, Esztár, Furta, Földes, Hencida, Kismarja, Komádi, Konyár, Körösszegapáti, Létavértes, Magyarhomorog, Mezőtered, Mezősas, Nagykereki, Nagyrábé, Pocsaj, Sáp, Sáránd, Tetétlen, Told, Tépe Vekerd, Váncsod, Zsáka községek területén lévő 17 095 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Körös-vidék részét képező sajátos természeti, táji és kulturális arculattal rendelkező kistáj értékeinek védelme. A terület földtani, hidrológiai értékei, az ősgyepek és az egykori természetes erdővegetáció maradványai változatos fajösszetételű növény- és állatvilág fennmaradását tették lehetővé. Különösen értékes a terület nemzetközi jelentőségű túzokállománya. A tájegység régészeti, kultúrtörténeti és néprajzi értékei ugyancsak megőrzésre és védelemre érdemesek.

3. § A tájvédelmi körzet természetvédelmi kezeléssel járó feladatainak ellátására a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot jelölöm ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Baja Ferenc s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 4/1998. (II. 20.) KTM rendelethez

A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bakonszeg

0140/1b, 0141, 0143/1a-c, 0143/2b-c, 0162/a-b, 0165/1a-k, 0165/1m-n, 0175/a-b

Báránd

021/1a-g, 022, 023/a-c, 0211/a, 0211/c-g, 0213/a-g, 0217/a-d, 0219/b-c, 0220, 0221, 0224, 0262/b-h, 0263/a, 0273/b, 0277, 0278, 0279/a-b

Bedő

06, 08, 086, 091, 092, 093

Berekböszörmény

0280/a-c, 0295/a-h, 0296, 0302, 0306, 0308, 0311/a-k, 0314, 0315, 0316/2, 0317, 0318, 0319/a-f, 0320

Berettyóújfalu

0247/5-12, 0247/13c, 0248, 0249/4a, 0249/5a-c, 0251/2, 0253/1-4, 0254, 0255/1a, 0255/1c-d, 0276/4-9, 0283, 0284/2-7, 0284/8a-u, 0284/9a-1, 0284/10a-f, 0285, 0286/a-b, 0287, 0288/1a-p, 0288/1s, 0288/2a-s, 0288/3a-c, 0290/2a-t, 0293, 0316/1, 0316/2, 0317/a-c, 323/a-x, 0325, 0328, 0329/1, 0332/a-c, 0332/f-m, 0334, 0336, 0338, 0340/2a-h, 0341, 0343, 0344, 0346/2a-x, 0421/12a, 0525/4a-h, 0525/9, 0525/10, 0526, 0527/3, 0527/4, 0527/5a-b, 0528/a-c, 0544, 0545, 0546, 0547/a, 0547/c-f, 0548, 0552, 0553, 0554, 0560, 0722/a-1, 0804/b-c, 0805, 0822, 0823/a-b, 0826/a-d, 0826/j, 0855, 0856/b-k, 0857/a-f, 0860/a-d, 01032, 01039, 01040/a-b, 01053/a, 01053/f, 0161, 01064/a-c, 01065, 01077, 01078, 01079, 01080, 01081, 01082, 01084, 01085, 01087, 01088, 01089, 01092, 01093, 01094, 01095, 01096/a-b, 01097, 01098, 01099, 01100, 01101/a-c, 01103/a-c, 01104, 01105, 01106, 01107, 01109, 01110, 01111, 01112/a-b, 01114, 01115, 01116, 01117, 01118, 01119, 01123, 01128, 01129, 01260/a-d, 01262, 01265, 01276, 01277, 01285, 01287, 01306, 01311, 01315

Biharkeresztes

024, 026, 027/2a-c, 027/3a-d, 028/5a-f, 028/6a-c, 045, 046, 047, 048/a-d, 049/1a-b, 051/a-b, 052

Bojt

05/a-d, 07, 011, 013, 014, 015, 020, 021, 097, 0100/a-f, 0106/1a-f, 0108/1a, 0121/1a-f, 0183/b-c

Csökmő

087/1-2, 089, 090, 0111, 0113/3, 0126, 0131/1a, 0131/1c-d, 0131/2, 0224, 0225, 0260/1, 0284, 0289, 0290, 0291/a-b, 0298/1a-b, 0299, 0300, 0303/3a-c, 0303/4a-b, 0308, 0310/1-2, 0311/2, 0312/1-2, 0324, 0325, 0326, 0327, 0329, 0336, 0346/a-d, 0348/2, 0351/1-2, 0360/2, 0361, 0362/4, 0362/5a-c, 0362/7a-c, 0362/8, 0362/9, 0363/1a-b, 0364, 0403/a-l, 0411, 0415

Darvas

0145/d, 0151, 0154, 0165/3, 0166, 0172/a-c, 0175, 0176, 0177, 0178/3, 0186, 0187/1, 0190/a-f, 0191, 0192, 0193, 0196, 0337, 0342/b, 0342/g, 0343, 0344/1a-c, 0350, 0351, 0352/a-c, 0353, 0357/a-j, 0364, 0366/1a-b, 0370, 0371/2, 0374/a-d, 0375, 0377/a-g, 0378/1-2, 0379/1a-b, 0380/1, 0381/a-l, 0383, 0385, 0429/3b, 0429/5b, 0432/a-b, 0434, 0435/a, 0435/c, 0436, 0437/a-b, 0438, 0439/a, 0448/a-c, 0495

Derecske

027, 028/1a-j, 029, 030/a-j, 031, 032/5a-p, 032/5s-v, 072/2b-c, 074/1c-d, 074/2a-d, 074/3a-d, 081/2, 0271/1b-h, 0274/b-c, 0274/f, 0378, 0379/m-t, 0379/x, 0382/m, 0386/a-c, 0388/3a, 0388/3c-g, 0388/j-k, 0401/a-c, 0402, 0403/a-m, 0405/1a-c, 0405/2, 0406, 0407/a-h, 0408, 0409/a-g, 0410, 0426, 0428/a-h, 0429/1a-h, 0432/1a-c, 0432/2a-j, 0433/1-2, 0434/a-b, 0435/1, 0435/2, 0436/1b-c, 0436/2d-f, 0436/2h-p, 0437, 0438/b-k, 0447, 0448/a-c, 0450/a-m, 0451/1, 0451/2, 0452/1a-f, 0452/2a-c, 0454/2a-b

Esztár

045, 050/a-b, 050/d, 051/1a-f, 051/2, 051/3a-b, 051/4a-b, 051/5, 051/6a-b, 063/f-g, 063/j, 066/1a-d, 070/1a-b

Földes

02/2a-b, 04/a, 04/f-g, 08, 09, 020, 021/a-b, 022, 0391/3a, 0391/5a-b

Furta

04/4a-b, 05/a, 05/d-f, 0104/1a, 0104/1c-r, 0109, 0131/a-b, 0131/d-n, 0131/r, 0145/a-c, 0146/a-c, 0153, 0155/1a-d, 0155/j-l, 0156/1, 0156/3a-c, 0156/4a-b, 0157, 0171/2, 0171/4a-b, 0172, 0173/2a, 0173/2f-h, 0189/b-h, 0192, 0193/a-h, 0195/a-f, 0195/n, 0201, 0202/a-b, 0227/1a-f, 0227/2, 0228, 0237/b-h, 0237/k-l, 0244/b, 0248

Hencida

0197/1a-c

Kismarja

03, 04, 06, 07, 09, 010/a-b, 011, 012/a-d, 0190/b, 0204/a-b, 0272, 0273/1a-d, 0274, 0275, 0276, 0277/3a-k, 0439, 0441/a-c, 0443/1-2, 0444/1-2, 0445, 0446, 0447, 0484/1a-c, 0484/2-3, 0487, 0488/a-f, 0493, 0507, 0539, 0760

Komádi

041/1, 044/a-c, 050/1-2, 051/a-b, 058/4a-c, 066/1a-b, 069, 0262/7a-b, 0264, 0265/4a-h, 0273, 0275/1, 0275/2, 0286, 0381/3, 0381/21a-f, 0384/22a-c, 0386/3, 0386/4, 0387, 0388/2, 0388/3, 0389/1, 0389/2, 0396/24a-b, 0400/2a-b, 0400/3, 0400/5, 0403/d-f

Konyár

014/c-g, 019, 020/a-b, 022, 048/f, 048/s-t

Körösszegapáti

0187, 0189, 0193/2, 0231

Létavértes

0691/1a-b, 0693/a-b, 0697/1a-f

Magyarhomorog

0401/36c, 0402, 0406/2c, 0406/3, 0406/8, 0406/9, 0406/10, 0406/11, 0406/12, 0406/13, 0406/14, 0406/16, 0406/27, 0435/3, 0435/8a-c, 0437/1, 0437/2, 0437/4, 0450/7, 0450/8, 0466, 0467/1, 0467/2a-b, 0469/3d-f, 0474, 0481/24, 0482, 0483, 0484/a-c, 0492/1a-b, 0493, 0494/a-b, 0496/1b, 0498/2c, 0501/2, 0501/4, 0501/5

Mezőpeterd

05/1, 05/3a-f, 05/4a-b, 05/5, 06, 043/7b, 047/1a-f, 0119/1, 0119/2, 0119/3a-b, 0120, 0125, 0126/a-b

Mezősas

059/a-b, 063, 064, 065/a-b, 067/a-b, 083/1b, 086/a-c, 088/f-h, 090/a-b, 097/a-b, 098, 0101/3a-b, 0124/2b, 0125/a, 0128/a, 0128/d-f, 0129, 0131/b-f, 0136, 0139, 0141, 0146, 0147, 0149

Nagykereki

040/b-c, 0130, 0131, 0132, 0136/b-f, 0143/a-b, 0156/b-d, 0167/b, 0170, 0172/1a-c, 0175, 0177, 0183/a, 0189/b, 0267, 0287/a-b, 0291/b-c, 0291/h-k, 0299/a-b, 0330, 0333/1, 0334, 0341/a-b, 0344, 0361/a-b, 0396, 0430/b-c, 0438, 0440, 0441, 0443/2, 0443/3, 0444/1, 0444/3, 0445, 0446/1, 0446/5, 0447/2, 0447/5, 0447/7, 0448, 0449/3, 0449/4, 0449/6, 0463/2, 0599/1a-b, 0602, 0603, 0604/1, 0604/2a-f, 0605

Nagyrábé

0336, 0343/1a, 0343/1c, 0343/1g, 0362/1b, 0365, 0366/a, 0366/c-f, 0370/a, 0389/1a-n, 0400/1c, 0402/a-d, 0419, 0421/c-f, 0422, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432/1, 0432/2a-b, 0456/1a-g

Pocsaj

089/a, 0106/b-c, 0107, 0108/b, 0109, 0123/a-d, 0128/2b-f, 0137/a, 0137/c-d, 0201/1a-c, 0201/7a-b, 0201/8, 0201/9a-d, 0237/10a-d, 0237/3a-f, 0246/1, 0246/2, 0246/3a-b, 0246/4, 0246/5b-c, 0261/a-c, 0262/1a-b, 0262/4b, 0262/5, 0262/6a-b, 0264, 0273/2a-b

Sáp

04/f, 011/a-f, 012/a-c, 013/a-b, 014, 020/a-b, 025/a-c, 028, 029/a-b, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137/1a-c, 0138, 0139, 0140, 0150/b, 0152/3g

Sáránd

070/a, 078/a-b, 080/1a-b, 094/f-h, 096/d-f

Tetétlen

0157/1a-d, 0157/3, 0161/a-b, 0168, 0169/a-d, 0170/a-g, 0175/a-g, 0184/1a-g, 0186/a-f

Tépe

05/a-b, 05/f-g, 0133, 0136, 0137

Told

057/a-f, 069/5a

Váncsod

033/2, 033/5, 034/b, 053/1b, 053/d-f, 053/3, 053/5, 054/b, 055/1, 055/2

Vekerd

066, 069/1a-j, 073, 076/5, 091/a-c

Zsáka

021/a-d, 022/a, 048/a-b, 052/b-d, 052/g, 052/k, 054, 055, 056, 057, 058, 059/2a-k, 060, 061/a-f, 062, 063, 064, 065/2, 065/4, 066/a-d, 067/2, 069, 070, 071, 072, 073/a-d, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087/4, 090, 091, 092, 093/a-c, 094/a-d, 095, 096, 099, 0100/a-b, 0101, 0102, 0103/1, 0103/2a-g, 0110, 0114, 0159, 0161, 0162, 0164, 0169, 0175, 0177, 0178, 0179, 0182/b-c, 0190/2a-c, 0195/b, 0197/1, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207/1, 0207/2, 0226, 0227/a-b, 0238, 0239/2b, 0239/2d-f, 0240/1, 0253/a, 0253/d, 0254, 0258, 0264/a-d, 0265/b-g, 0278, 0280/1c-f, 0280/2, 0414/a-b, 0426, 0736/d-f, 0765/2, 0766, 0767/a-b, 0769, 0781, 0783/a-b, 0785, 0786, 0787, 0788/a-d, 0789, 0794, 0796/2d, 0796/2g-k, 0819/a-b, 0820, 0824, 0826, 0827/a-d, 0828, 0829/a-d, 0831, 0832, 0835, 0839/a-d, 0840, 0841/a-d, 0842, 0843, 0938/1a-b

Tartalomjegyzék