149/1999. (X. 15.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatal kommunikációért felelős politikai államtitkárának feladat- és hatásköréről

1. § A Miniszterelnöki Hivatal kommunikációért felelős politikai államtitkára (a továbbiakban: államtitkár) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter általános irányítása mellett látja el az e rendeletben megállapított feladatait és hatáskörét.

2. § Az államtitkár a Kormány szóvivője. E minőségében

a) hivatalosan tájékoztatja a hazai és külföldi tömegkommunikációs szervezeteket, hírügynökségeket a Kormány és a miniszterelnök tevékenységéről;

b) kapcsolatot tart a tömegkommunikációs szervezetekkel, a Magyar Távirati Irodával, a külföldi nagykövetségek sajtóattaséival;

c) közreműködik a miniszterelnök nyilvánosság előtti szerepléseinek előkészítésében;

d) együttműködik a Külügyminisztériummal a külföldre irányuló, a Határon Túli Magyarok Hivatalával a külföldön élő magyarok felé irányuló kormányzati tájékoztatás összehangolásában.

3. § Az államtitkár figyelemmel kíséri és elemzi a tömegtájékoztatási eszközök kormányzati tevékenységet érintő publikációit, szervezi az arra történő válaszadást.

4. § Az államtitkár az egységes kormányzati kommunikáció érdekében összehangolja a minisztériumok szóvivőinek, sajtófőnökeinek, tájékoztatási feladatokat, sajtófigyelést ellátó szervezeti egységeinek tevékenységét, és szakmai-módszertani segítséget nyújt részükre.

5. § Az államtitkár kidolgozza a Kormány kommunikációs stratégiáját, és figyelemmel kíséri annak megvalósulását. Felelős Magyarország külföldi országképének formálásáért; elkészíti annak koncepcióját, szervezi és koordinálja megjelenítését, ellátja a finanszírozási feladatokat. E tevékenységében külső, tudományos-szakértői közreműködést is igénybe vesz.

6. § Az államtitkár a tömegtájékoztatási szervek tekintetében:

(1) figyelemmel kíséri a részükről kezdeményezett, a működési feltételeikre vonatkozó, bármely kormányzati szervhez eljuttatott javaslat, megkeresés, kérés sorsát, összehangolja az egyidejűleg két vagy több kormányzati szerv feladatkörét érintő ügy intézését. Ezekről az ügyekről a kormányzati szerv az államtitkárt tájékoztatja;

(2) feladatkörében előkészíti a miniszterelnök hatáskörébe tartozó döntéseket.

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök