32/1999. (VIII. 6.) EüM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 57. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 59. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 63. §-ának (2) bekezdésében, 65. §-ának (1) bekezdésében, 68. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint 71. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a fertőző betegségek terjedésének megelőzése érdekében az alábbiakat rendelem el:

1. § (1) A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (1) bekezdése a következő i)-j) pontokkal egészül ki:

(Minden magyar állampolgárt, továbbá állampolgárságra tekintet nélkül minden Magyarországon huzamos tartózkodásra jogosító engedéllyel élő személyt, menedékest, befogadottat és kérelmezőt életkorhoz kötötten)

"i) b típusú Haemophilus influenzae (Hib),

j) hepatitis B"

(ellen védőoltásban kell részesíteni.)

(2) Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az (1) bekezdés szerinti kötelező védőoltásokat - a j) pont szerinti védőoltás kivételével - 0-36 hónapos korúak körében folyamatos oltási rendszerben kell végrehajtani. A

a) BCG oltás újszülött korban, illetve a születést követő hat héten belül,

b) DPT I. oltás első részlete és elölt poliovírus vakcinával végzett oltás betöltött 3 hónapos korban,

c) DPT I. oltás második részlete és élő poliovírus vakcinával végzett oltás betöltött 4 hónapos korban,

d) DPT I. oltás harmadik részlete és élő poliovírus vakcinával végzett oltás betöltött 5 hónapos korban,

e) morbilli-mumpsz-rubeola elleni trivalens oltóanyaggal és élő poliovírus vakcinával végzett oltás betöltött 15 hónapos korban,

f) DPT II. oltás és élő poliovírus vakcinával végzett oltás betöltött 36 hónapos korban,

g) Hib oltás első részlete 2 hónapos korban, a további részletének beadása az OEK által évente kiadott ML-ben foglaltak szerint, az alkalmazott oltóanyagtól függően meghatározott életkorokban

esedékes."

(3) Az R. 5. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat 6 éves kortól iskolai kampányoltások keretében kell elvégezni. A)

"c) morbilli-mumpsz-rubeola elleni újraoltásra betöltött 11 éves korban"

(kerül sor.)

(4) Az R. 5. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5)-(7) bekezdések számozása (6)-(8) bekezdésre változik:

"(5) Hepatitis B elleni oltást betöltött 14 éves korban kell elvégezni."

(5) Az R. 5. §-ának - a (4) bekezdéssel átszámozott - (6) bekezdésének második mondata és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

(Azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezően előírt védőoltás elmaradt, azt a legrövidebb időn belül pótolni kell.)

"Azok az orvosok, akik bölcsődébe, óvodába, nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba, illetőleg egyéb gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézménybe kerülő gyermekek vizsgálatát végzik, kötelesek az életkor szerint esedékessé vált oltások megtörténtét ellenőrizni, és a hiányzó oltásokat pótolni."

(Az oltási kötelezettség)

"c) a kanyaró, a rózsahimlő, a mumpsz és a Hepatitis B elleni elmaradt védőoltásokra a 20. életév,

d) a Hib elleni elmaradt védőoltásokra az 5. életév"

(betöltéséig áll fenn.)

2. § Az R. 1. számú mellékletének az Acut flaccid paralysis (AFP) címszó 7. A) pontjának b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[7. Teendők a betegség előfordulásakor

A) Teendők a beteggel]

"b) Elkülönítés: Elkülöníteni nem szükséges. Fontos azonban ezeknek az eseteknek az egységes klinikai és epidemiológiai megítélése megfelelő vizsgálati anyagok biztosításával és 60 napot követő utóvizsgálatával. Ezért a felsorolt megbetegedésben szenvedőket az észleléstől számított 48 órán belül olyan fekvőbeteg-ellátó osztályra kell beutalni, ahol a gyermekneurológiai szakellátás és intenzív ellátás is biztosított."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Gógl Árpád s. k.,

egészségügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére