2001. évi XIV. törvény

az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról[1]

1. § Az Állami Számvevőszékről szóló, módosított 1989. évi XXXVIII. törvény 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az Állami Számvevőszék a NATO, az Európai Unió, illetve olyan nemzetközi szervezet felkérésére, amelynek a magyar állam tagja, továbbá az Országgyűlés vagy a Kormány által vállalt nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség teljesítésére - díjazás ellenében is - ellenőrzést folytathat, ügykörébe tartozó szakértői tevékenységet végezhet belföldön és külföldön. Az Állami Számvevőszék éves ellenőrzési programjának teljesítését e bekezdésben meghatározott tevékenysége nem veszélyeztetheti."

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. április 17-i ülésnapján fogadta el.