2003. évi CXXII. törvény

a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosításáról[1]

1. §

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény 16. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A szolgáltató - az 5. § (6) bekezdésétől eltérően - 2004. április l-jét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben:

a) az ügyféllel e törvény hatálybalépése előtt létesített üzleti kapcsolatot, és

b) az ügyfél a szolgáltató írásbeli értesítése ellenére a szolgáltatónál azonosítás céljából személyesen vagy képviselő útján nem jelent meg, és

c) az ügyfél 5. § (1) bekezdésében, illetve a tényleges tulajdonos 6. § (2) bekezdésében meghatározott adatai nem állnak teljeskörűen rendelkezésére."

2. §

E törvény a kihirdetése napján lép hatálya.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k"

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. december 22-i ülésnapján fogadta el

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére