2003. évi II. törvény

a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról[1]

ELSŐ RÉSZ[2]

MÁSODIK RÉSZ[3]

HARMADIK RÉSZ[4]

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

88. § (1)[5]

(2)[6]

(3)[7]

(4) Ha az elítélt esetében a bíróság a Btk. 47. §-a (4) bekezdésének c) vagy e) pontja alapján rendelkezett a feltételes szabadságra bocsátásból való kizárásról, e törvény hatályba lépését követően a büntetés-végrehajtási bíró a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 8. §-ának megfelelő alkalmazásával a büntetés-végrehajtási intézet előterjesztésére határoz a feltételes szabadságra bocsátásról.

(5)[8]

89. § Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Unió következő jogforrásaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) az Európai Unió Tanácsa 2001. május 28-i kerethatározata a nem készpénzes fizetőeszközök hamisítása és az ilyen fizetőeszközökkel elkövetett csalás elleni küzdelemről,

b) az Európai Unió Tanácsa 2002. június 13-i kerethatározata a terrorizmus elleni küzdelemről.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. december 23-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az Első Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 573. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Második Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 573. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Harmadik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 573. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 573. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 573. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 573. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 573. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék