2004. évi CXXI. törvény

a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről[1]

Az Országgyűlés a népesség egy része meghatározott személyi adatainak összeírásáról a következő törvényt alkotja:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §

(1)[5]

(2)[6]

(3) A mikrocenzus során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

(4) A mikrocenzus során gyűjtött adatok hordozói maradandó értékű iratnak minősülnek, amelyek őrzéséről a statisztikai feldolgozás befejezését követően a Központi Statisztikai Hivatal Levéltára mint állami szaklevéltár gondoskodik.

5. §

Ez a törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. december 6-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 730. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 730. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 730. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 730. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 730. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.