2004. évi CXXVI. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

Átmeneti és záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az e törvény hatálybalépésekor monetáris tanácsi tagsággal rendelkező MNB alelnökök az eredeti megbízatásuk lejártáig megőrzik monetáris tanácsi tagságukat. Az MNB alelnökeit a monetáris tanácsi tagságért külön díjazás nem illeti meg.

(3)[7]

(4) A monetáris tanács létszáma meghaladhatja a 49. § (3) bekezdésben előírtakat az MNB elnöke által a 49. § (4) bekezdésének b) pontja szerint jelölt alelnökön kívüli monetáris tanács tag alelnökök számának megfelelően, megbízatásuk lejártáig.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] * A törvényt az Országgyűlés a 2004. december 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 734. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 734. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 734. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 734. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 734. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXV. törvény 13. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.03.

Tartalomjegyzék