161/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

Az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § A miniszter ellátja a társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos jogalkotási, jogszabály-előkészítési feladatokat, koordinálja a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájának megvalósításához szükséges jogalkotási munkát, irányítja a társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok tárcák közötti koordinációját, összehangolja a hatékony társadalmi fellépést, ellátja és végrehajtja a társadalmi bűnmegelőzés körébe tartozó egyéb feladatait."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

pénzügyminiszter