3/2004. (I. 31.) PM-BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok levételeinek aránytalanságát mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi 'VI. törvény (a továbbiakban: KT) 20. §-ának (2) bekezíben és 21. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra - a következőket rendeljük el:

1. §

(1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót - a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével - helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót - a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével - helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasználású támogatások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

c) a KT 24. §-a (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 10%-át,

d) a KT 4. számú melléklete B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatokat normatívan megillető személyi jövedelemadó összegeit,

e) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatokat a bevételeikben meglévő aránytalanság mérsékelése érdekében megillető kiegészítés vagy csökkentés összegeit,

f) e bekezdés a) -e) pontjaiban foglalt források együttes összegét

e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

1/A. §[1]

(1) AKT 3. számú mellékletében szereplő egyes hozzájárulási jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű személyi jövedelemadó előirányzata a következő jogcímeken módosul:

17. Gyermekek napközbeni ellátása

c) Ingyenes intézményi étkeztetés

25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz

aa) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés

ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz

(2) A KT 8. számú melléklet I. részében szereplő egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok, teljesítménymutatók kiegészítő felmérése alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata a következő jogcímen módosul:

4. Szakmai fejlesztési feladatok

(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítások miatt az 1-2. számú melléklet adataitól való eltérések összegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az 1. § (3) bekezdésben foglalt forrásokat és együttes összegüket a 4. számú mellékletben szereplő különbözetek összege módosítja.

(5) A 4. számú mellékletben meghatározott különbözet éves összegének 2004. május 31-ig számított folyó évi finanszírozási különbözeteit első ütemben május hónap 31-éig bezárólag, a fennmaradó további különbözetet június 1-jétől havi ütemezésben - a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg, a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár érvényesíti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. László Csaba s. k.,

pénzügyminiszter

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

belügyminiszter

1. számú melléklet a 3/2004. (I. 31.) PM-BM együttes rendelethez

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Ország összesen

No.MegyeLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség' működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
12345678910
1 Főváros összesen1 726 87202 775 083 304018 679 3201 932 957 028431718 0001 360 000 00006 985 218 697I 964 390 751
2 Baranya megye összesen408 7871 091 596 500656 920 709620 830 48831 794 912487918 888102 196 750185 334 000259 678 4002 707 287 39291441131
3 Bács-Kiskun megye összesen552 579349 059 000887 994 45354 337 896263 010 168663 726 796138 144 75074 331 800243 079 6003 215 726 693881 495 525
4 Békés megye összesen399 974203 353 500642 758 218067 772 160493 510 17699 993 50015 100 000463 399 6002 687 095 604641409 185
5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen758 9011 211 058 0001 219 553 907564 965 78434 042 536793 905 624189 725 250147 300 0001 414 648 2006 993 9489481 442 885 20<
6 Csongrád megye összesen430 795178 910 000692 287 56535 603 700147 351024466 067 380107 698 75074 442 000133 756 0002 178 125 563649 756 689
7 Fejér megye összesen432 931343 057 000695 720 11760 837 07233 859 368457 000 144108 232 75035 450 00029 250 2002 047 853 683610 775 631
8 Győr-Moson-Sopron megye összesen439 007620 543 500705 484 249273 015 16816 832 376494 078 268109 751 750201 108 0007 673 8001 769 856 670675 358 775
9 Hajdú-Bihar megye összesen561 334215 772 000902 063 73831270 92095 235 912676 024 616140 333 500423 540 000509 955 8004 094 906 566868 768 269
10 Heves megye összesen329 444397 797 000529 416 508101 395 1524 857-768356 489 45682 361000189 022 000186 350 6002 093 955 723525 270 411
11 Komárom-Esztergom megye összesen319 990236 040 000514 223 93073 634 30418 442 728367 836 16079 997 500102 7814006 840 8001476 481638418 649 09;
12 Nógrád megye összesen221 304435 324 500355 635 528170 998 4407 223 688231 626 99655 326 00010 680 000415 228 4001 597 875 203429 401 191
13 Pest megye összesen1 107 792533 270 0001 780 221 74457 948 576161 004 6721306 231008276 948 00094 390 20042 425 2005 221 534 4391 500 367 994
14 Somogy megye összesen339 872865 618 000546 174 304502 986 04832 878 656414 663 52884 968 000867 347 600316 030 0002 340 379 183721 644 716
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen597 694738 761 500960 494 258209 289 52889 332 560705 028 256149 423 5006 160 0001 035 017 8005 405 427 9881 030 039 670
16 Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen423 391218 511500680 389 33721362 22043 013 952489 667 884105 847 750120 639 600330 323 6002 844 267 735652 663 330
17 Tolna megye összesen251 527368 919 500404 203 889174 307 35630 104 424295 509 34862 88175039 210 000165 909 8001564 968 175437 181 650
18 Vas megye összesen269 189787 191 000432 586 723404 598 1807 319 088324 710 53667 297 250310 566 30052 050 6001 134 145 586603 881 345
19 Veszprém megye összesen373 496755 840 000600 208 072441746 65226 334 216450 617 00493 374 000881 893 82067 585 2001 804 777 461708 159 868
20 Zala megye megye298 418872004 000479 557 726535 861 27220 575 872343 330 63274 604 500964 012 00093 744 8001519 995 263715 236 272
Ország összesen10 243 29710 422 626 50016 460 978 2794 334 988 7561 149 665 40011 750 899 7282 560 824 2506 103 308 7205 772 948 40059 683 828 21016 391 746 896

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Ország összesen

No.MegyeSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
1112131415161718192021
1 Főváros Összesen3 217 907 0402 444 420 0003 396 096 0001 170 255 600744 894 0002 090 400 0001 942 484 70022 730 1008 045 352 00045 207 361 6003 733 860 600
2 Baranya megye összesen980 117 438830 940 0001 541 067 000274 248 00018 792 000793 260 000224 171 40014 610 0602 218 293 00010 872 590 800994 759 000
3 Bács-Kiskun megye összesen1 092 994 807913 635 0001 560 229 000449 843 40086 130 0001 024 140 000300 464 10025 160 1002 875 446 00014 696 727 8001 903 740 800
4 Békés megye összesen778 669 910513 599 0001 600 027 000525 983 40063 162 000996 840 000232 568 70014 610 0602 078 433 00010 988 224 0001 269 440 600
5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen1 725 087 7752 032 678 0001 826 286 000665 090 10060 552 0001231620 000238 043 00020 610 0604 698 35100023 221 866 0002 232 911 400
6 Csongrád megye összesen873 114 800842 373 0001 618 452 000351 309 600124 758 000836 940 000410 007 30020 610 0602 332 827 00012 248 267 000948 439 800
7 Fejér megye összesen764 004 990674 994 000730 367 000178 483 500137 808 000701 220 000213 583 50014 610 0602 450 763 00012 092 933 6001 137 974 400
8 Győr-Moson-Sopron megye összesen802 319 210533 686 000822 492 000235 791 000150 336 000616 200 000271634 40020 610 0602 385 369 00011 948 225 0001 062 323 600
9 Hajdú-Bihar megye összesen1 073 336 0051 320 420 0001 082 653 000372 484 8004 176 000897 780 000323 478 60020 610 0603 488 373 00017 219 885 6001 241 365 000
10 Heves megye összesen612 923 847483 025 000914 617 000236 827 80038 628 000678 600 000121213 20014 610 0601 797 957 0007 883 938 4002 528 647 400
11 Komárom-Esztergom megye összesen601 872 600455 419 000959 574 000304 065 00078 300 000393 900 000172 690 10014 610 0601 859 004 0009 180 229 000931 250 000
12 Nógrád megye összesen477 449 548363 093 000555 698 000172 784 70031 320 000622 440 00028 889 40010 550 0401 273 104 0006 108 809 200571482 800
13 Pest megye összesen1 982 333 8521481686 0001 286 065 000301250 70053 766 0001 045 980 000457 877 50014 610 0606 909 273 00025 291942 8002 249 076 200
14 Somogy megye összesen767 017 3301014 793 000709 731000319 002 30033 930 000756 600 000158 818 50020 610 0602 040 444 0009 599 904 8001 268 205 000
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen1 229 557 9131 973 392 000"1 233 738 000580 407 30039 150 0001 265 160 000245 502 10014 610 0604 245 129 00019 175 703 4001 974 914 600
16 Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen817 513 347935 614 0001 371 557 000307 312 20029 754 000746 460 000280 03170010 5500402 522 205 00012 612 727 4001 278 187 000
17 Tolna megye összesen513 481395480 053 000720 786000162 364 50021402 000661 440 00077 766 30014 610 0601 450 764 0006 799 137 400775 227 000
18 Vas megye összesen589 858 865333 560 000686 884 000196 897 5009 396 000555 360 000163 199 70010 550 0401440 180 0007 189 135 000826 534 000
19 Veszprém megye összesen788 779 430492 173 000949 993 000199 239 30086 130 000533 520 000185 835 90014 610 0602 006 424 00010 350 257 400771 860 800
20 Zala megye összesen761 639 830438 929 000864 501 000222 973 2000526 500 000138 007 80025 160 1001 526 742 0008 740 016 400688 206 000
Ország összesen20 449 979 93218 558 482 00024 430 813 0007 226 613 9001812 384 00016 974 360 0006 186 267 900339 241 26057 644 433 000281427 882 60028 388 406 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Ország összesen

No.MegyeAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
összesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
22232425262728293031
1 Főváros összesen2 085 994 0002 194 532 0002 866 174 7004 314 006 400459 796 4001 996 264 032763 522 252345 374 400102 509 472 93125 802 653 936
2 Baranya megye összesen436 330 0001037 728 0001 253 7816001272 091 2001 555 804 200472 557 772256 059 52781 757 40032 186 927 74710 118 199 070
3 Bács-Kiskun megye összesen617 938 0001 389 060 000758 127 8001 726 894 400733 339 400638 781 324311 419447110 515 80037 985 493 86310 454 442 974
4 Békés megye összesen557 986 0001847 610 000762 218 7001 337 220 000374 976 300462 369 944252 666 52279 994 80030 050 991 8798 382 413 549
5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen976 974 0002 025 710 0001 660 475 3003 000 036 4002 146 082 900877 289 556390 853 417151 780 20063 194 330 56319 183 971763
6 Csongrád megye összesen568 847 0001 288 560 000560 7517001 440 806 000358 501 400497 999 020264 532 60786 159 00030 337 253 9587 955 058 389
7 Fejér megye összesen485 625 000968 112000594 251 5001 245 100 400708 302 900500 468 236265 354 96786 586 20028 372 579 2216 917 198 832
8 Győr-Moson-Sopron megye összesen308 996 000991 534 000600 783 4001 139 106 8001 101 757 700507 492 092267 694 22787 801 40028 727 854 4457 397 732 492
9 Hajdú-Bihar megye összesen640 967 0001 622 628 0001 055 499 5002 239 192 400461 982 200648 902 104314 790 122112 266 80042 098 661 51211 484 627 409
10 Heves megye összesen254 253 000766 812 000464 227 7001 039 883 200735 425 100380 837 264225 512 47265 888 80023 710 742 8626 630 533 788
11 Komárom-Esztergom megye összesen321 509 000440 466 000603 816 000917 993 200569 708 100369 908 440221 872 68263 998 00021 755 112 7345 384 361 520
12 Nógrád megye összesen290 278 000416 562 000434 859 600725 450 800755 436 000255 827 424183 878 57244 260 80017 031 4938305 281 475 585
13 Pest megye összesen1790 881000801594 0001 689 943 4003 137 016 8001 043 890 5001 280 607 552525 176 452221 558 40062 538 871 04916 188 003 442
14 Somogy megye összesen400 014 0001521612 000687 6519001 392 024 0001 384 976 400392 892 032229 527 25267 974 40029 458 418 0099 201 592 383
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen799 799 0002 128 212 0001 242 288 7002 735 494 4001 487 864 500690 934 264328 788 722119 538 80051 839 159 81914 634 060 263
16 Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen3% 116 0001 276 732 000670 285 8001 448 026 400382 098 600489 439 996261 682 06784 678 20031427 657 6588 506 475 622
17 Tolna megye összesen319 450 000657 970 000744 616 400910 616 800812 445 800290 765 212195 514 42750 305 40019 201 911 5865 355 398 658
18 Vas megye összesen316 850 000946 436 000326 658 100741 696 400880 181600311 182 484202 314 29753 837 80019 905 058 3945 916 250 890
19 Veszprém megye összesen434 756 000935 652 000642 494 2001 107 151 2001 157 422 500431 761 376242 472 49274 699 20027 235 768 1518 142 975 817
20 Zala megye összesen393 047 000762 532 000469 660 700950 352 0001 068 834 200344 971 208213 567 46259683 60023 814 245 8377 669 548 866
Ország összesen12 396 610 00024 020 054 00018 088 566 70032 820 159 20018 178 826 70011 841 251 3325 917 199 9852 048 659 400723 382 006 048200 606 975 248

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Budapest Főváros

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003.1. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
110113578Budapest Főváros002 775 083 304018 679 3201 932 957 028431718 0001 360 000 00006 985 218 6971 964 390 758
2301095661. kerület27 014000000000
330103179II. kerület85 880000000000
430118069III. kerület128 584000000000
530105467IV. kerület102 893000000000
630113392V. kerület30 223000000000
730116586VI. kerület43 246000000000
830129744VII. kerület61 4880000000a o
930125405VIII. kerület78 054000000000
1030129586IX. kerület60 066000000000
1130110700X. kerület77 796000000000
1230114216XI. kerület133 348000000000
1330124697XII. kerület60 746000000000
1430124299XIII. kerület106 373000000000
1530116337XIV. kerület114 677000000000
1630111314XV. kerület85 191000000000
1730108208XVI. kerület70 878000000000
1830102112XVII. kerület80 620000000000
1930129285XVIII. kerület96 760000000000
2030104011XIX. kerület63 764000000000
2130106026XX. kerület65 1190000000- 00
2230113189XXI. kerület80 333000000000
2330110214XXII. kerület52 303000000000
2430134139XXIII. kerület21 516000000000
Főváros összesen1 726 87202 775 083 304018 679 3201 932 957 028431718 0001 360 000 00006 985 218 6971 964 390 758

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Budapest Főváros

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
110113578Budapest Főváros02 444 420 0002 990 746 00030 141 000744 894 0002 084 940 000010 550 04064 07100016 224 832 2001501813 800
230109566I. kerület59 165 4800013 652 1000034 684 5000115 857 000590 474 0001 175 000
330103179II. kerület156 30160005 896 00025 721 1000056 955 6000301 077 0001 530 653 00027 110 000
430118069III. kerület244 022 880036 113 000131760 00000142 389 0000626 913 0002 006 980 20064 432 000
30105467IV. kerület187 265 260019 899 00035 814 60000159913 8000560 385 0001 949 302 20092 796 000
S30113392V. kerület55 005 86006 633 00046 098 0000025 191 900094 878 000845 096 00060 828 000
730116586VI. kerület78 707 720028 006 00023 593 5000040 526 1000124 740 0001 027 190 00054 612 000
i30129744VII. kerület111908 160033 902 000101 061 0000065 718 0000206 010 000814 816 2002 664 000
930125405VIII. kerület142 058 280023 584 00065 736 00000106 609 2000291 438 000821 467 000104 157 000
1030129586IX. kerület109 320 120020 636 00039 892 5000050 383 8000267 057 0001080 631 200134 479 000
130110700X. kerület141588 720033 902 00046 098 00000142 389 0000383 859 0001 382 234 000164 331000
230114216XI. kerület252 693 360039 798 00059 544 00000128 150 1004 060 020594 027 0002008 291400301 242000
330124697XII. kerület110 557 7200031 721 4000037 970 4000213 948 0001 000 587 80096 139000
430124299XIII. kerület206 098 860044 957 000151740 00005 460 000116 832 0000417 5010001 739 228 000134 532000
530116337XIV. kerület208 712 1400047 871 00000156 262 8000582 120 0001904 681000126 984 000
630111314XV. kerület155 047 62008 84400066 415 5000089 814 6004 060 020381 591 0001312 355000254 160000
730108208XVI. kerület128 997 9600054 620 1000054 765 0000380 646 0001 135 992 000113 664 000
830102112XVII. kerület156 728 40008 107 00036 086 4000065 718 0000440 1810001 321 240 00045 810 000
930129285XVIII. kerület176 103 200038 324 00056 039 40000144 942 5000501 795 0001 907 508 000154 534 800
030104011XIX. kerület116 050 480015 477 00047 119 5000078 861 6004 060 020339 444 000902 399 00081 121000
130106026XX. kerület118 516 580026 532 00018 616 5000096 5413000343 791 000873 322 4004 440000
230113189XXI. kerület158 706 06007 370 00026 730 0000070099 2000443 394 0001 533 742 000146 076 000
.330110214XXII. kerület105 191 4600010 992 6000065 718 0000241920 000895 577 00066 760 000
.430134139XXIII. kerület39 159 12007 370 0003 191 4000012048 3000128 709 000398 762 0000
Főváros összesen3 217 907 0402 444 420 0003 396 096 0001 170 255 600744 894 0002 090 400 0001 942 484 70022 730 1008 045 352 00045 207 3616003 733 860 600

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Budapest Főváros

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
110113578Budapest Főváros25 725 0002 194 532 000639 363 200705 352 800214 300 4001 996 264 032763 522 252345 374 40048 448 889 23122 567 829 897
230109566I. kerület42 757 000017 697 00063 547 6005 024 000000944 033 68051 724 424
330103179II. kerület148 3170000118 544 200169 24120019 638 2000002 559 454 900117 828 563
430118069III. kerület145 134 0000176 280 000265 015 20033 250 6000003 872 289 880266 671 161
530105467IV. kerület100 485 0000132 173 100238 200 80016 4316000003 492 666 360193 838 640
630113392V. kerület60 010 000041 587 70089 988 8007 726 6000001 333 043 86063 951888
730116586VI. kerület75 646 0000112 243 30076 361 2005 322 0000001 646 947 82082 190 621
830129744VII. kerület72 660 000067 863 80097 950 8005 029 4000001 579 583 360150 380 043
930125405VIII. kerület59 850 0000115 381200135 490 4002 526 6000001 868 297 680162 606 220
1030129586IX. kerület87 481 000068 969 300120 236 80044100000001 983 496 720105 960 138
1130110700X. kerület57 603 0000109 677 400192 278 0004 752 8000002 658 712 920175 106 057
1230114216XI. kerület146 332 0000139 556 600254 149 20023 353 0000003 951 196 680232 988 834
1330124697XII. kerület91 145 000069 152 500110 393 20012 250 4000001 773 865 42086 730 807
1430124299XIII. kerület71 108 0000.116 222 900205 044 00012 754 0000003 221 477 760252 615 201
1530116337XIV. kerület104 395 0000205 646 600243 490 40010 753 8000003 590 916 740198 633 391
1630111314XV. kerület82 021000079 769 400161920 0006 526 0000002 602 524 140155 971026
1730108208XVI. kerület91 502 000070 663 100161095 60012 2312000002 204 176 960114 696 772
1830102112XVII. kerület66 721000072 574 600177 179 6008 249 8000002 398 595 800128 296 834
1930129285XVIII. kerület94 815 0000201 358 600241 275 6009 891 2000003 526 587 300199 854 403
2030104011XIX. kerület65 623 000060 017 700129 172 0003 317 0000001 842 662 300125 843 198
2130106026XX. kerület59 587 000048 717 300117 178 8004 191 8000001 711434 680125 188 924
2230113189XXI. kerület193 813 000097 430 400185 120 40025 488 2000002 887 969 260126 501418
2330110214XXII. kerület112 744 000051586 900122 126 4009 202 8000001 681 819 16087 523 665
2430134139XXIII. kerület30 520 000053 697 90052 197 6003 175 000000728 830 32029 721811
Főváros összesen2 085 994 0002 194 532 0002 866 174 7004 314 006 400459 796 4001 996 264 032763 522 252345 374 400102 509 472 93125 802 653 936

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003.1. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja123456.78910
110200000Megyeközpont000000 102 196 750000C
220219415Pécs m.j.157 9010253 746 90705 781240188 195 51220 000 0000727 449 907180 903 414
330233154Bóly3 80206 109 81404197618 762 9560015 185 1884 627 347
430221528Harkány3 616058109120240 40815 272 284140 000 000017 772 6404 070 85S
530226408Komló27 995044 987 96501 438 63242 782 6602 000 0000212 398 06536 337 005
630223959Mohács19 933032 032 33102 381 18441 407 4002 000 0000129 604 36627 827 055
730210825Pécsvárad4 04306 497 10111 092 464101124018 440 260240 000021 395 5565 712034
830232160Sásd3 54305 693 60112 897 792- 129 74417 534 1720022 466 1635 189 94É
930228741Sellye3 16305 082 94112 897 79234 34418 183 02466 00010 754 20027 2618975 087 119
1030205519Siklós10 629017 080 80301419 55252 201 9561 758 000062 307 19815 102 704
1130215866Szentlőrinc7 212011589 6845 676 4801 079 92824 784 9640041836 8129 671465
1230226578Szigetvár11 408018 332 6563 871 1521 949 97630 580 8921 000 000075 988 68816 068 782
1330228024Villány276704 446 5690015 473 1082 800 000016 316 9993 431336
1440231927Beremend2 8053 410 0004 507 6353 871 15272 50400012 027 8403 910 039
1540206813Mágocs2 6503 410 0004 258 5505 676 48091584328 6000020 322 8503 736 766
1640233765Szászvár2 7403 410 0004 403 1807 481 80841 976339 76060 000017 593 5403 795 681
1740228538Vajszló19773 410 0003 177 039030 528006 721 80016 203 4923 653 722
1850212548Abaliget6633 410 0001065 4410259 4880800 00004 587 2972 000 000
1950206868Adorjás2073 415 500332 649011 44800703 8003 312 0002 000 000
2050225812Ag2013 316 500323 0070000683 4003 216 0002 000 000
2150213329Almamellék5083 410 000816 3566 398 61695 4000300 0001 727 2006 078 2202 000 000
2250220376Almáskeresztúr912 000 000146 23703 81600309 4001 397 9422 000 000
2350217385Alsómocsolád3345 000 000536 73806105641416120 0001 135 6003 584 1542 000 000
2450233279Alsószentmárton1 1373 410 0001 827 15903 816003 865 80018 192 0002 000 000
2550227298Apátvarasd1372 260 5002201590000465 8001 461 9272 000 000
2650206886Aranyosgadány3805 000 000610 66000001 292 0004737 0802 000 000
2750228583Ata2373 910 500380 859038 1600001 462 5272 000 000
2850205403Babarc8273 410 0001 328 9897 120 7400002 811 8006 955 8972 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneveGyermekvédelmi szakellátás
kódja1112131415161718192021
110200000Megyeközpont0830 940 000212 993 00000638 040 000010 550 0400720 780 400319 271000
220219415Pécs m.j.309 879 8200692 780 000120 528 900018 720 0001690413004 060 020850 3110005 470 707 600371 084 000
330233154Bóly7 955 780043 483 0007 092 000003 651000023 058 000201667 000888 000
430221528Harkány4 700 800026 532 0000000028 350 00089 382 00015 984 000
530226408Komló50 950 90007 370 0003 546 00012 528 000010 953 0000141 183 000440 404 000444 000
630223959Mohács40 778 0600216 678 0005 319 0000124 800 00016 794 600097 146 000500 878 0001776 000
730210825Pécsvárad7 358 260020 6360004 787 100000022 680 00095 012 0000
830232160Sásd6 448 260000000019 845 000125 304 80011988 000
930228741Sellye7 291 220018 425 0005 319 000000025 704 00065 799 00022 200 000
1030205519Siklós19 344 7800125 290 0007 978 500004 746 300060 669 000322 368 4000
1130215866Szentlőrinc13 125 84008 844 0001418 400003 651000046 494 000147 098 00050616000
1230226578Szigetvár20 762 560062 645 0002 127 6006 264 00011 700 0007 302 000064 260 000429 675 60016 872 000
1330228024Villany5 035 940003 546 000000017 199 00068 892 0005 772000
1440231927Beremend5 918 200028 743 0001418 400004 381200015 876 00064 542 000444 000
1540206813Mágocs5 692 300025 795 0005 319 000000018 522 00054 447 00015 096000
1640233765Szászvár3 806 700002 836 800000013 986 00043 899 0000
1740228538Vajszló3 598 140000000026 649 00095 490 00014 652 000
1850212548Abaliget86190007 370 000000003 780 00012 2810000
1950206868Adorjás322 9200000000000
2050225812Ag365 8200000000000
2150213329Almamellék660 40000000005 670 00023 884 0003 996 000
2250220376Almáskeresztúr118 3000000000000
2350217385Alsómocsolád2 434 2000000000000
2450233279Alsószentmárton2 069 34000000003 969 00047 337 0009 768 000
2550227298Apátvarasd249 3400000000000
2650206886Aranyosgadány2 494 00000000002 079 0001 930 0000
2750228583Áta2 431 3400000000000
2850205403Babarc3 861080003 723 30000007 938 0006 176 0000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
110200000Megyeközpont0195 916 00024 603 10044 106 0002 625 0000256 059 52703 358 080 8171 172 275 233
220219415Pécs m.j.161 779 000680 730 000389 757 600484 945 20083 636 200182 533 556031 580 20011 398 1513762 222 756 371
330233154Bóly16 485 00033 200 00041 028 80010 314 80015 484 8004 395 1120760 400454 190 97379 791 983
430221528Harkány17 480 000017 348 70015 676 0008 200 0004 180 0960723 200411 723 898203 093 505
530226408Komló28 913 000042 079 10050 295 6003 100 00032 362 22005 599 0001 169 672 147418 971962
630223959Mohács34 545 00076 692 00053 005 30049 741 2007 302 00023 042 54803 986 6001 487 736 644456 777 752
730210825Pécsvárad17 172 000028 856 20011 970 8007 442 6004 673 7080808 600285 785 92385 639 807
830232160Sásd18 270 000025 207 50014 728 00015 793 0004 095 7080708 600306 300 28671 819338
930228741Sellye7 308 000015 232 50016 520 000-24 099 7003 656 4280632 600291 554 76598 585 359
1030205519Siklós41 238 00013 280 00034 213 90044 126 4006 668 00012 287 12402 125 800844 206 417239 972 191
1130215866Szentlőrinc11415 00018 986 00020 417 80028 598 4008 406 4008 337 07201 442 400463 489 645117 428 052
1230226578Szigetvár27 550 00011 288 00011 427 70041 307 2008 601 20013 187 64802 281 600885 044 254216 558 687
1330228024Villány11048 000014 599 30010 024 40030 923 2003 198 6520553 400213 259 90450 349 361
1440231927Beremend6 615 00009 966 4008 622 40027 330 6003 242 5800561000205 459 95051064 502
1540206813Mágocs4 410 000018 937 80011 908 00037 780 6003 063 4000530 000239 325 93059 122 269
1640233765Szászvár5 460 000016 865 6006 318 40025 712 2003 167 4400548 000159 726 08544 037 947
1740228538Vajszló0011 032 00019 145 60050 368 2002 285 4120395 400256 812 33337 609 214
1850212548Abaliget001 898 6002 078 8002 950 000766 4280132 60044 241 55416 980 696
1950206868Adorjás00000239 292041 40010 379 00910211 514
2050225812Ag00000232 356040 20010 177 2839 987 536
2150213329Almamellék2 448 0007 636 00011 249 0005 882 40019 152 600587 2480101 600102 093 04021 832 497
2250220376Almáskeresztúr00000105 196018 2006 099 0916 037 730
2350217385Alsómocsolád00000386 104066 80015 366 06814 103 473
2450233279Alsószentmárton0015 328 60012 123 60027 436 8001 314 3720227 400148 872 88731836 541
2550227298Apátvarasd00000158 372027 4006 843 4986714 168
2650206886Aranyosgadány00467 00072 0001 050 000439 280076 00022 247 02015 355 407
2750228583Áta00000273 972047 40010 544 7589 283 646
2850205403Babarc003 713 6002 640 00010 605 000956 0120165 40063 405 81828 397 935

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

NO.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
2950209663 Babarcszőlős1652 722 500265 15503 816000561 0002 423 0252 000 000
3050222275 Bakóca3865 000 000620 30200001 312 40060185122 000 000
3150208299 Bakonya3745 000 000601018011 44846 37601 271 6002 480 7422 000 000
3250203975 Baksa7903 410 0001 269 5308 926 08000006 941 7302 000 000
3350207603 Bánfa2143 531000343 8980000727 6002 815 5982 000 000
3450224378 Bár6193 410 000994 733000003 400 7862 000 000
3550220464 Baranyahídvég2323 828 000372 8240000788 8003 333 1442 000 000
3650224749 Baranyajenő5003410000803 5003 871 1520001 700 0006 313 0002 000 000
3750205485 Baranyaszentgyörgy2003 300 000321 4000000680 0003 084 4002 000 000
3850215495 Basal2003 300 000321 4000000680 0001 633 8002 000 000
3950219008 Belvárdgyula4795 000 000769 7530152 6400002 952 5562 000 000
4050216461 Berkesd9273 410 0001 489 6898 926 08099 2160007 376 1392 000 000
4150230049 Besence1482 442 000237 8360000503 2002 368 0002 000 000
4250214119 Bezedek3075 000 000493 34900001 043 8002 833 3032 000 000
4350213310 Bicsérd97934100001 573 2537 120 740213 6960005 628 2712 000 000
4450204899 Bikal8933 410 0001435 0517 120 7400110 7322 600 00004 596 2712 000 000
4550205139 Birján4515 000 000724 7570125 92855 924003 184 9622 000 000
4650224925 Bisse2614 306 500419 427038 16000887 4003 080 3222 000 000
4750220899 Boda4335 000 000695 831034 344001 472 2004 449 9412 000 000
4850233002 Bodolyabér3225 000 0005174540039 92840 0001 094 8004 529 8962 000 000
4950232151 Bogád81934100001316 1330385 4160004 547 9072 000 000
5050221892 Bogádmindszent4735 000 000760 1116 398 6160001 608 2007 004 1842 000 000
5150210694 Bogdása3425 000 000549 594061 056001 162 8003 980 1962 000 000
5250213116 Boldogasszonyfa5003 410 000803 500000400 0001 700 0006 747 5002 000 000
5350206725 Borjád4625 000 000742 4348 926 08000003 142 0622 000 000
5450214368 Bosta1412 326 500226 5870000479 4001 935 0842 000 000
5550213365 Botykapeterd3825 000 000613 874015 264001 298 8006 068 0702 000 000
5650223162 Bükkösd13073 410 0002 100 3498 926 08030 528004 443 80012 493 6132 427 491

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja11121314151617'18192021
2950209663 Babarcszőlős2 214 5000000000000
3050222275 Bakóca2 50180000000001 701 00000
3150208299 Bakonya486 20000000001 890 00013510000
3250203975 Baksa1 232 40000000009 828 00037 323 0000
3350207603 Bánfa389 4800000000000
3450224378 Bár1 126 58000000002 835 0004 053 0000
3550220464 Baranyahídvég3619200000000000
3650224749 Baranyajenő2 910 00000000004 347 00022 457 0003 108 000
3750205485 Baranyaszentgyörgy364 0000000000000
3850215495 Basal364 0000000000000
3950219008 Belvárdgyula871 78000000004 536 00000
4050216461 Berkesd2 156 870002 659 50000008 883 00022 524 0000
4150230049 Besence2 269 3600000000000
4250214119 Bezedek2 558 7400000000000
4350213310 Bicsérd2 204 19000000007 182 00028 153 0000
4450204899 Bikal2 125 9300' 01418 4000000000
4550205139 Birján2 820 8200000000000
4650224925 Bisse339 3000000000000
4750220899 Boda2 562 9000000000000
4850233002 Bodolyabér2 586 0400000000000
4950232151 Bogád1 490 5800000000026 963 0001332000
5050221892 Bogádmindszent3 425 27500000008 883 00021 375 000444 000
5150210694 Bogdása2 622 4400000000000
5250213116 Boldogasszonyfa2 650 0000000000000
5350206725 Borjád840 84000000006 804 00017 317 0002 220 000
5450214368 Bosta183 3000000000000
5550213365 Botykapeterd496 6000000000000
5650223162 Bükkösd5 680 640000000012 096 00035 770 0000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
2950209663 Babarcszőlős00000190 740033 00010 413 7369 265 097
3050222275 Bakóca000320 000450 000446 216077 20020 447 43016 678 771
3150208299 Bakonya002 100288 000350 000432 344074 80016 285 62812 152 341
3250203975 Baksa002 4817007 247 20019 713 800913 2400158 000101 444 68024 211 746
3350207603 Bánfa00000247 384042 80010 097 7609 895 741
3450224378 Bár002 088 300922 8003 525 000715 5640123 80025 195 56311 187 117
3550220464 Baranyahídvég00000268 192046 40010 999 28010 811556
3650224749 Baranyajenő003 716 3004 730 00012 305 200578 0000100 00072 349 15220 176 264
3750205485Baranyaszentgyörgy00000231 200040 00010 0210009 832 197
3850215495 Basal00•000231 200040 0008 570 4008 381597
3950219008 Belvárdgyula0001440 0001 200 000553 724095 80019 572 25311 944 069
4050216461 Berkesd001 414 2004 963 60014 110 4001071 6120185 40081 269 70626 875 346
4150230049 Besence00000171 088029 60010 0210848 843 990
4250214119 Bezedek00000354 89206140014 345 48413 018 291
4350213310 Bicsérd001 422 6004 706 40014 981 0001 1317240195 80079 922 67422 334 383
4450204899 Bikal000001 032 3080178 60026 028 03224 189 112 ,
4550205139 Birján00000521 356090 20014 523 94713 060 816
4650224925 Bisse00000301 716052 20011425 02511 249 033
4750220899 Boda00000500 548086 60016 802 36415 473 013
4850233002 Bodolyabér00000372 232064 40016 244 75014 903 397
4950232151 Bogád001 692 0002 476 0009 901000946 7640163 80056 624 60013 487 451
5050221892 Bogádmindszent005 466 7005 714 40013 760 000546 788094 60082 480 87425 061 118
5150210694 Bogdása00000395 352068 40015 839 83814 479 605
5250213116 Boldogasszonyfa00000578 0000100 00018 389 00017 014 471
5350206725 Borjád006 134 6002 468 00017 259 200534 072092 40073 480 68820 841 753
5450214368 Bosta00000162 996028 2007 342 0677 246 991
5550213365 Botykapeterd00000441 592076 40016 010 60015 753 019
5650223162Bükkösd009 109 3008 146 40022 043 0001 510 8920261 400128 449 49338 338 302

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
5750207533 Bürüs1092000 000175 163015 26400370 6001 744 0002 000000
5850219901 Csányoszró7613 410 0001 222 9278 926 0800002 587 40011 946 1782 000 000
5950230614 Csarnóta1582 607 000253 9060000537 2001 708 2962 000 000
6050221591 Csebény1192000 000191 233022 8%00404 6001 904 0002 000000
6150226082 Cserdi3685000 000591 3760328 17600I 251 2005 888 0002 000 000
6250203896 Cserkút4505000 000723 1508 926 080206 06455 800300 00002 552 4002000000
6350213851 Csertő4625000 000742 434015 264001 570 8004 857 4682 000 000
6450222576Csonkamindszent1712 821 500274 79701144800581 4002 736 0002 000 000
65L/l0211086 Cún2814 636 500451 56701144800955 4004 496 0002000 000
6650207773 Dencsháza6373 410 0001 023 6598 926 080450 28878 98802 165 8006 8114412 000 000
6750211952 Dinnyeberki1212 000 000194 44700004114001 732 7202 000000
6850232373 Diósviszló7323 410 0001 176 3243 871 152118 2%002 488 8009 044 5922 000 000
6950228617 Drávacsehi2574 240 500412 9990000873 8004 112 0002 000000
7050228121 Drávacsepely2584 257 000414 6060000877 2003 123 8642 000 000
7150217419 Drávafok5513 410 000885 4576 398 61615 264001 873 4006 238 9732 000 000
7250232391 Drávaiványi2494 108 500400 1430000846 6003 984 0002 000 000
7350209159 Drávakeresztúr1692 788 500271 5830000574 6002 068 0532 000 000
7450222734 Drávapalkonya3095 000 000496 56300001 050 6004 721 8292 000 000
7550212380 Drávapiski972 000 000155 8790000329 8001 552 0002 000 000
7650228608 Drávaszabolcs7173 410 0001 1522198 926 080312912002 437 8006 607 8722 000000
7750230030 Drávaszerdahely2153 547 500345 5050000731 0001 910 920,2 000 000
7850221698 Drávasztára4805 000 000771 36003 816001 632 0007 011 3602 000 000
7950209186 Dunaszekcső2 2943 410 0003 686 458000120 000017 092 5943 460 390
8050228918 Egerág103534100001 663 2458 926 08045 7920005 %0 5652 000 000
8150216498 Egyházasharaszti3455 000 000554 4153 871 1523 8160002 %0 4452 000 000
8250227401 Egyházaskozár9063 410 0001 455 9428 926 08019 080112 34403 080 4005 %4 1982 000 000
8350206099 Ellend2464 059 000395 322000001 184 2442 000 000
8450228273 Endrőc4345 000 000697 4380053 81601 475 6005 528 2922 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
5750207533Bürüs141 7000000000000
5850219901Csányoszró2 401 530012 529 000000008 127 00021 128 0000
5950230614Csarnóta205 4000000000000
6050221591Csebény2 154 70000000000G0
6150226082Cserdi478 4000000000000
6250203896Cserkút585 0000000000000
6350213851Csertő2 600 60000000002 835 00000
6450222576Csonkamindszent222 3000000000000
6550211086Cún2 5114200000000000
6650207773Dencsháza2 224 21000000004 725 00019 530 0002 220 000
6750211952Dinnyeberki2157 3000000000000
6850232373Diósviszló95160000000004 914 00014 808 0000
6950228617Drávacsehi467 7400000000000
7050228121Drávacsepely2 335 4000000000000
7150217419Drávafok3 552 02500000004 725 00015 836 000444 000
7250232391Drávaiványi2 453 1800000000000
7350209159Drávakeresztúr2 307 5800000000000
7450222734Drávapalkonya562 3800000000000
7550212380Drávapiski2 176 5400000000000
7650228608Drávaszabolcs1 304 940000000010 773 00027 515 0004 884 000
7750230030Drávaszerdahely279 5000000000000
7850221698Drávasztára2 873 600000p00009 682 0000
7950209186Dunaszekcső4 175 080004 609 800000014 175 00035 164 0001 570 000
8050228918Egerág1 883 70000000006 048 00027 520 0003 108 000
8150216498Egyházasharaszti627 90000000009 261 00000
8250227401Egyházaskozár1 177 800002 659 50000008 316 00033 324 0000
8350206099Ellend447 7200000000000
8450228273Endrőc789 8800000000000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya •

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
5750207533 Bürüs000. 00126 0040218006 594 5316 521033
5850219901 Csányoszró003 736 1005 431 20012 725 800879 7160152 20097 203 13138 306 204
5950230614 Csarnóta00000182 6480316007 526 0507419511
6050221591 Csebény00000137 564023 8008 838 7937 721 172
6150226082 Cserdi00000425 408073 60016 036 16015 788019
6250203896 Cserkút00000520 200090 00020 958 69420 655 260
6350213851 Csertő000620 000750 000534 072092 40021 618 03816 064 133
6450222576 Csonkamindszent00000197 676034 2008 879 3218 764 016
6550211086 Cún00000324 8360.56 20015 443 37114 140 723
6650207773 Dencsháza004 232 9004 175 60012 127 200736 3720127 40074 964 93826 800 563
6750211952 Dinnyeberki00000139 876024 2008 659 9437 540 973
6850232373 Diósviszló001 324 5004 149 2008 392 200846 1920146 40057 641 25623 559 771
6950228617 Drávacsehi00000297 09205140012 455 53112212919
7050228121 Drávacsepely00000298 248051 60013 357 91812 146 569
7150217419 Drávafok002 874 0003 257 2007 147 200636 9560110 20059 404 29123 278 491
7250232391 Drávaiványi00000287 844049 80014 130 06712 857 627
7350209159 Drávakeresztúr00000195 364033 80010 239 4809 042 561
7450222734 Drávapalkonya00000357 20406180014250 37613 958 675
7550212380 Drávapiski00000112 132019 4008 345 7517 216 801
7650228608 Drávaszabolcs004 430 3006 859 20019 571 200828 8520143 400101 156 77526 447 216
7750230030 Drávaszerdahely00000248 540043 0009 105 9658 960 991
7850221698 Drávasztára004 050 2001 852 0005 381 000554 880096 00040 908 21618 452 508
7950209186 Dunaszekcső007 753 4006 446 80010 250 0002 651 8640458 800115 024 18635 106 697
8050228918 Egerág001 693 8004 008 40015 404 2001 196 4600207 00083 075 24224 315 786
8150216498 Egyházasharaszti001 665 0002 800 0007 008 600398 820069 00036 220 14815 159 863
8250227401 Egyházaskozár0016 524 9003 902 40026 8418001 047 3360181 200118 942 98028 042 554
8350206099 Ellend00000284 376049 2008 419 8628 187 634
8450228273 Endróc00000501704086 80016 133 53015 723 827

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatukKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
8550225821 Erdősmárok1052000 000168 73500003570001 320 9002000000
8650218704 Erdősmecske4425000 000710 294057 240001 502 8003 613 7922 000 000
8750213499 Erzsébet3475 000 000557 6298 926 08000002 141 3372 000 000
8850217835 Fazekasboda2293 778 500368 0030000778 6001 936 1952 000 000
8950204543 Feked2393 943 500384 073019 0800001 831 4572 000 000
9050213286 Felsőegerszeg1582 607 000253 9060133 56000537 2001 460 8682 000 000
9150208819 Felsőszentmárton1 1203 410 0001 799 8407 120 7400003 808 00010 328 6402 108 742
9250207560 Garé3695 000 000592 983000003 210 6692 000 000
9350212751 Gerde5973 410 000959 379015 264002 029 8007 247 5802 000 000
9450213347 Gerényes2814 636 500451 567015 26400955 4004 496 0002 000000
9550202857 Geresdlak96334100001547 5417 120 74030 5280006 408 7652 000 000
9650218333 Gilvánfa4095 000 000657 26307 632001390 6006 544 0002 000 000
9750233084 Gordisa2954 867 500474 06500001 003 0003 939 1352 000 000
9850233233 Gödre10043 410 0001 613 4280110 664003 413 6009 503 8642 000 000
9950230438 Görcsöny17083 410 0002 744 7568 926 080831 888211 7920011 698 0922 347 084
10050209636 Görcsönydoboka4505 000 000723 150000002 260 3502 000 000
10150218315 Gyód6213 410 000997 9470438 84077 004003 136 6712 000 000
10250228404 Gyöngyfa1582 607 000253 9060000537 2002 528 0002 000 000
10350222664 Gyöngyösmellék3495 000 000560 84303 816001 186 6005 584 0002 000 000
10450227881 Hásságy2984 917 000478 886000001 526 9522 000 000
10550230951 Hegyhátmaróc2273 745 500 .364 7890028 148-0771 8001 873 4312 000 000
10650221023 Hegyszentmárton4645 000 000745 64807 6320400 0001 577 6007 104 7682 000 000
10750217190 Helesfa5713 410 000917 5970816 624001 941 4003 509 3662 000 000
10850207126 Hetvehely5343 410 000858 1388 926 0800001 815 6005 350 1462 000 000
10950206798 Hidas2 3963 410 0003 850 3720217 51200014 936 6643 632 434
11050227933 Himesháza1 1783 410 0001 893 0468 926 08000006 422 4562 000 000
11150203285 Hirics2724 488 000437 1048 926 080000924 8004 352 0002 000 000
11250233932 Hobol10493 410 0001 685 74300.003 566 6009 357 0802 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatás
BMKSHneveKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
kódja1112131415161718192021
8550225821Erdősmárok191 1000000000000
8650218704Erdősmecske804 44000000004 158 0003 474 0000
8750213499Erzsébet631 54000000003 213 0002 702 0000
8850217835Fazékasboda416 7800000000000
8950204543Feked2 434 9800000000000
9050213286Felsőegerszeg287 5600000000000
9150208819Felsőszentmárton2 038 40007 370 000000005 292 00021 550 0001332000
9250207560Garé479 7000000000000
9350212751Gerde9313200000000000
9450213347Gerényes5114200000000000
9550202857Geresdlak1 752 66000000005 103 00017 389 0000
9650218333Gilvánfa531 70000000006 993 00000
9750233084Gordisa2 536 9000000000000
9850233233Gödre4 749 02000000003 591 00017 443 0000
9950230438Görcsöny2 867 58000000007 749 00030 101 0000
10050209636Görcsönydoboka2 819 00000000002 646 00000
10150218315Gy6d807 30000000003 402 0002 123 0000
10250228404Gyöngyfa2 205 4000000000000
10350222664Gyöngyösmellék453 7000000000000
10450227881Hásságy542 3600000000000
10550230951Hegyhátmaróc2 295 1000000000000
10650221023Hegyszentmárton3 410 650003 546 0000000000
10750217190Helesfa2 742 300003 546 0000000000
10850207126Hetvehely2 694 20000000003 402 00017 169 0004 440 000
10950206798Hidas3 493 660000000013 230 00033 665 0000
11050227933Himesháza2 143 960003 546 00000005 481 00022 367 0000
11150203285Hirics495 0400000000000
11250233932Hobol1 909 18000000006 426 00016 361 0000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
8550225821 Erdősmárok00000121 3800210006180 1156 080 993
8650218704 Erdősmecske001 805 4001 484 4004 175 000510 952088 40029 384 71813 870 663
8750213499 Erzsébet004 200842 4001 850 000401 132069 40028 338 71819 399 545
8850217835 Fazekasboda00000264 724045 8009 588 6029 372 422
8950204543 Feked00000276 284047 80010 937 1749 674 174
9050213286 Felsőegerszeg00000182 648031 6007 494 3427 345 188
9150208819 Felsőszentmárton0010 270 1004 201 60012 896 0001 294 7200224 00095 044 78234 620 385
9250207560 Garé00000426 564073 80011 783 71611 534 900
9350212751 Gerde00000690 1320119 40017 402 87516 919 809
9450213347 Gerényes00000324 836056 20013 447 18713 181 919
9550202857 Geresdlak006 699 4003 115 60014 472 4001 113 2280192 60070 355 46222 666 975
9650218333 Gilvánfa00855 0002 160 0001 850 000472 804081 80028 543 79916410012
9750233084 Gordisa00000341020059 00015 220 62013 904 755
9850233233 Gödre007 111 4003 766 00011 553 2001 160 6240200 80069 626 60023 698 731
9950230438 Görcsöny001 761 6005 442 40013 767 4001 974 448034160094 174 72033 865 935
10050209636 Görcsönydoboka00630 000380 0001 425 000520 200090 00018 493 70011 950513
10150218315 Gyód001712 3001 312 0004 130 600717 8760124 20024 389 73811 291 100
10250228404 Gyöngyfa00000182 64803160010 345 7549 201 835
10350222664 Gyöngyösmellék00000403 444069 80015 262 20315 026 873
10450227881 Hásságy00000344 488059 6009 869 2869 587 969
10550230951 Hegyhátmaróc00000262 412045 40011386 58010 196 135
10650221023 Hegyszentmárton00000536 384092 80024 421 48220811 861
10750217190 Helesfa00000660 0760114 20019 657 56316 394 608
10850207126 Hetvehely005 909 4003 667 20014 142 600617 3040106 80074 508 46824 380 813
10950206798 Hidas5 746 00006 653 0005 627 6009 450 0002 769 7760479 200107 161 21830 977 491
11050227933 Himesháza0010 445 4004 819 20013 689 0001 361 7680235 60086 740 51026 986 308
11150203285 Hirics00000314 432054 40021 991 85621 735 084
11250233932Hobol00670 9003 051 6003 850 0001212 6440209 80053 710 54722 360 774

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi-gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHNeve
kódja123456-78910
11350229966 Homorúd7433 410 0001 194 0010377 784002 526 2007 309 6342 000 000
11450223074 Horváthertelend922 000 000147 8440000312 8001 472 0002 000 000
11550230836 Hosszúhetény3 3153 410 0005 327 2050354 888411 0600021 610 4854 149 068
11650231431 Husztót922 000 000147 844034 34400312 800732 4122 000 000
11750233066 Ibafa2534 174 500406 571099 21600860 2004 048 0002 000 000
11850231936 Mocska2654 372 500425 8550000901 0002 103 3052 000 000
11950229948 Ipacsfa2313 811 500371 217000001 530 3752 000 000
12050203337 Ivánbattyán1592 623 500255 5130000540 6001 095 3512 000 000
12150203346 Ivándárda2654 372 500425 855000001 491 4202 000 000
12250204297 Kacsóta2974 900 500477 279022 8%001 009 8003 446 6852 000 000
12350206415 Kákics2554 207 500409 7850000867 0004 080 0002 000 000
12450205999 Kárász3935 000 0006315510236 59248 732300 00003 139 6772 000 000
12550217464 Kásád3815 000 000612 267049 608001 295 4002 102 7392 000 000
12650206965 Katádfa1792 953 500287 6530000608 6002 864 0002 000000
12750219132 Kátoly3645 000 000584 94800001 237 6002 229 1362 000 000
12850216805 Kékesd2163 564 000347 112011 44800734 4001 681 5602 000 000
12950210542 Kémes5373 410 000862 9598 926 08049 608001 825 8005 081 0942 000 000
13050206789 Kemse722 000 000115 7040000244 8001 013 9762 000 000
13150203832 Keszü9903 410 0001 590 9307 120 7400122 760004 506 4802 000 000
13250208572 Kétújfalu7523 410 0001 208 4648 926 0800002 556 8005 926 5122 000 000
13350220552 Királyegyháza10743 410 0001 725 9188 926 080427 392003 651 60012 087 8702 003 095
13450218908 Kisasszonyfa2413 976 500387 2870000819 4003 856 0002 000 000
13550205722 Kisbeszterce1072 000 000171 949034 34400363 8001 712 0002 000000
13650222868 Kisbudmér1382 277 000221 7660000469 2001 570 5782 000 000
13750211183 Kisdér1332 194 500213 73100000946 2952 000 000
13850233905 Kisdobsza2964 884 000475 67203 816001 006 4002 546 4882 000 000
13950206831 Kishajmás2333 844 500374 431026 71200792 2002 624 7452 000 000
14050227021 Kisharsány5473 410 000879 0290240 408001 859 8004 607 9282 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BM'KSHneveGyermekvédelmi szakellátásNappali szociális intézményi ellátás
kódja1112131415161718192021
11350229966 Homorúd1 864 02500000004 347 00C4 632 000444 000
11450223074 Horváthertelend119 6000000000CC0
11550230836 Hosszúhetény6 033 300000000020 223 00050 569 00013 320 000
11650231431 Husztót119 60000000000C0
11750233066 Ibafa2 328 90000000000C0
11850231936 Mocska2 482 30000000000C0
11950229948 Ipacsfa300 3000000000cC0
12050203337 Ivánbattyán2 289 380003 546 00000000C0
12150203346 Ivándárda2 876 29000000000C0
12250204297 Kacsóta386 1000000000cC0
12350206415 Kákics2 464 1000000000cC.0
12450205999 Kárász2 510 90000000000Cc
12550217464 Kásád495 30000000001 134 00Ccc
12650206965 Katádfa232 7000000000Cc0
12750219132 Kátoly662 48000000002 268 000c0
12850216805 Kékesd393 12000000000c0
12950210542 Kémes977 340000000010 584 00Ü21 541 0000
13050206789 Kemse13104000000000C0
13150203832 Keszü1 287 00000000000C0
13250208572 Kétújfalu977 600000000018 522 00050 753 00011 988 000
13350220552 Királyegyháza2 290 64000000005 292 00022 017 0000
13450218908 Kisasszonyfa313 30000000000C0
13550205722 Kisbeszterce2 139 1000000000CC0
13650222868 Kisbudmér179 4000000000000
13750211183 Kisdér2 207 4800-000000000
1380233905 Kisdobsza384 8000000000000
13950206831 Kishajmás2 302 9000000000000
14050227021 Kisharsány2711 1000000000000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
11350229966 Homorúd00403 5001 707 2002 400 000858 9080148 60033 622 85218 722 301
11450223074 Horváthertelend00000106 352018 4006 176 9966 114 961
11550230836 Hosszúhetény009 005 50010 008 8006 587 5003 832 1400663 000155 504 94642 661 734
11650231431 Husztót00000106 352018 4005 471 7525 409 717
11750233066 Ibafa00000292 468050 60014 260 45513 052 478
11850231936 lllocska00000306 340053 00012 644 30011356 756
11950229948 Ipacsfa00000267 036046 2008 326 6288 170 865
12050203337 Ivánbattyán00000183 804031 80012 565 9489 537 918
12150203346 Ivándárda00000306 340053 00011 525 40510 033 502
12250204297 Kacsóta00000343 332059 40012 645 99212 445 726
12350206415 Kákics00000294 780051 00014 374 16513 096061
12450205999 Kárász00000454 308078 60014 400 36013 097 981
12550217464 Kásád00270 000110 000600 000440 436076 20014 185 95011 815 043
12650206965 Katádfa00000206 924035 8009 189 1779 068 478
12750219132 Kátoly000490 000700 000420 784072 80015 665 74811 864 126
12850216805 Kékesd00000249 6%043 2009 024 5368 820 629
12950210542 Kémes00473 000280 80015 735 400620 7720107 40072 475 25323 354 117
13050206789 Kemse0000083 232014 4005 603 1525 535 183
13150203832 Keszü000001 144 4400198 00021 380 35020 712 796
13250208572 Kétújfalu0016 228 70013 673 20039 420 600869 3120150 400176 610 66825 518 097
13350220552 Királyegyháza003 083 3004 072 40011034 6001 241 5440.214 80081 478 23934 790 807
13450218908 Kisasszonyfa00000278 596048 20011 679 28311516 777
13550205722 Kisbeszterce00000123 6920214008 566 2857 456 755
13650222868 Kisbudmér00000159 528027 6006 905 0726812019
13750211183 Kisdér00000153 748026 6007 742 3546 597 356
13850233905 Kisdobsza00000342 176059 20011 702 55211 502 960
13950206831 Kishajmás00000269 348046 60012 28143611 086 945
14050227021Kisharsány00000632 3320109 40016 449 99715 043 777

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
14150216975 Kisherend2333 844 500374 4310000001 741 9082 000 000
14250212849 Kisjakabfalva1843 036000295 68800000625 6001 543 0242 000 000
14350219910 Kiskassa2994 933 500480 493000001 016 6002 892 2272 000 000
14450221616 Kislippó3305 000 000530310000001 122 0001 507 1102 000 000
14550233215 Kisnyárád2504 125 000401 75000000850 0002 019 2502 000 000
14650208651 Kisszentraárton3135 000 000502 9910423 5760001 064 2005 008 0002 000 000
14750212353 Kistamási1552 557 500249 08500000527 0002 480 0002 000 000
14850203151 Kistapolca2283 762 000366 3968 926 0807 63200001 706 8082 000 000
14950210746 Kistótfalu3495 000 000560 84307 63200002 441 9532 000 000
15050209548 Kisvaszar3565 000 000572 092030 5280001 210 4005 696 0002 000 000
15150208110 Kórós2484 092 000398 53600000843 2003 968 0002 000 000
15250224226 Kovácshida3004 950 000482 1008 926 08049 6080001 020 0003 226 5002 000 000
15350214517 Kovácsszénája722 000 000115 704000080 000244 800979 1282 000 000
15450206336 Kozármisleny4 2383 410 0006 810 4660507 528525 51200018 638 7244 692 911
15550225247 Köblény3014 966 500483 7070037 324001 023 4002 924 8172 000 000
15650203540 Kökény6043 410 000970 6280145 00800002 836 9882 000 000
15750217899 Kölked1 1333 410 0001 820 7310286 2000003 852 20013 829 3982 077 078
15850215538 Kővágószőlős13643 410 0002 191 94800169 1360008 782 7962 087 478
15950206992 Kővágótöttös3435 000 000551201087 76842 532001 166 2003 712 6322 000 000
16050233330 Lánycsók2 7563 410 0004 428 8927 120 74026 712000019 495 9444 298 949
16150206479 Lapáncsa2423 993 000388 89400000822 8001 512 5002 000 000
16250217604 Liget4595 000 000737 6130056 916001 560 6003 909 7622 000 000
16350222974 Lippó6173 410 0009915198 926 080000004 365 2752 000 000
16450210038 Liptód2614 306 500419 42700000887 4004 122 2342 000 000
16550231389 Lothárd2744 521000440 3180033 9760001 656 8782 000 000
16650224624 Lovászhetény3165 000 000507 8120133 5600001 074 4002 218 3202 000 000
16750218865 Lúzsok2554 207 500409 78500000867 0004 080 0002 000 000
16850225177Magyarbóly10533 410 0001 692 1718 926 080000006 608 6282 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
14150216975Kisherend2 424 06000000000C0
14250212849Kisjakabfalva334 880003 546 00000000C0
14350219910Kiskassa544 1800000000000
14450221616Kislippó600 60000000002 268 00000
14550233215Kisnyárád2 390 0000000000000
14650208651Kisszentmárton488 2800000000000
14750212353Kistamási201 5000000000000
14850203151Kistapolca414 9600000000000
14950210746Kistótfalu2 635 180005 319 0000000000
15050209548Kisvaszar2 647 92000000008 316 00000
15150208110Kórós2 451 3600000000000
15250224226Kovácshida390 0000000000000
15350214517Kovácsszénája93 6000000000000
15450206336Kozármisleny7 713 160000003 651000032 319 00061 629 0000
15550225247Köblény2 3913000000000000
15650203540Kökény785 2000000000000
15750217899Kölked2 062 06000000007 560 00017 959 0004 440 000
15850215538Kővágószőlős1 773 20000000009 072 00026 483 0004 440 000
15950206992Kővágótöttös445 9000000000000
16050233330Lánycsók6 463 980003 546 000000013 9,86 00048 033 0001 332 000
16150206479Lapáncsa440 4400000000000
16250217604Liget835 38000000003 780 0002 895 0000
16350222974Lippó4 299 330003 723 30000008 316 00021 339 000444 000
16450210038Liptód2 475 020003 723 3000000000
16550231389Lothárd2 498 6800000000000
16650224624Lovászhetény575 120000000002 509 0000
16750218865Lúzsok2 464 1000000000000
6850225177Magyarboly1 916 460001418 400000010 206 00033 225 0000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
14150216975 Kisherend00000269 348046 60010 700 8479 443 511
14250212849 Kisjakabfalva00000212 704036 80011 630 6969 616 446
14350219910 Kiskassa00000345 644059 80012 272 44411 990 183
14450221616 Kislippó000310000600 000381 480066 00014 385 50010 895 975
14550233215 Kisnyárád00000289 000050 00012 125 00010 885 331
14650208651 Kisszentmárton00000361828062 60014 91147514 658 209
14750212353 Kistamási00000179 1800310008 225 2658 120 749
14850203151 Kistapolca00000263 568045 60017 493 04417 277 808
14950210746 Kistótfalu00000403 444069 80018 437 85214 310 183
15050209548 Kisvaszar00990 0002 100 0004 251 600411 536071 20033 297 27616 266 226
15150208110 Kórós00000286 688049 60014 089 38412 817 888
15250224226 Kovácshida00000346 800060 0002145108821 248 799
15350214517 Kovácsszénája0000083 232014 4005 610 8645 562 315
15450206336 Kozármisleny0014 549 8009 890 40024 046 6004 899 1280847 600194 130 82945 800 238
15550225247 Köblény00000347 956060 20014 235 20412 994 861
15650203540 Kökény00000698 2240120 80010 966 84810 559 573
15750217899 Kölked002 832 3004 236 0003 575 0001 309 7480226 60069 476 31527 804 445
15850215538 Kővágószőlős004 815 2005 546 40013 263 8001 576 7840272 80083 884 54219 344 401
15950206992 Kővágótöttös00000396 508068 60013 47134113 240 057
16050233330 Lánycsók4 375 000016 564 6008 028 80029 679 2003 185 9360551 200174 526 95347 335 000
16150206479 Lapáncsa00000279 752048 4009 485 7869 257 334
16250217604 Liget00853 5001 289 2001 750 000530 604091 80025 290 37514 289 372
16350222974 Lippó006 827 7004 103 60020 171 400713 2520123 40089 753 85624 389 558
16450210038 Liptód00000301 716052 20018 287 79715 071 450
16550231389 Lothárd00000316 744054 80011 522 39610 226 356
16650224624 Lovászhetény00588 900134 4001 300 000365 296063 20016 470 00811 639 399
16750218865 Lúzsok00000294 78005100014 374 16513 096 061
16850225177 Magyarbóly002 030 4006 214 40019 569 4001 217 2680210 60098 644 80725 669 337

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok, kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
16950229753Magyaregregy8643 410 0001 388 448022 89600400 00005 816 4482 000 000
17050205430Magyarhertelend6893 410 0001 107 2237 120 740085 43601 200 0002 342 6006 799 7412 000 000
17150223542Magyarlukafa1232 029 500197 66100.0030 000418 2001 777 1042 000 000
17250205412Magyarmecske3645 000 000584 9486 398 61600001 237 6005 519 6962 000 000
17350227067Magyarsarlós3525 000 000565 664019 08000001 750 8482 000 000
17450222600Magyarszék1 1233 410 0001 804 6618 926 08076 320139 2520006 502 1702 000 000
17550204385Magyartelek2474 075 500396 92900000839 8003 952 0002 000 000
17650227863Majs1 1613 410 0001 865 7277 120 740000007 270 1822 000 000
17750233923Mánfa8793 410 0001412 5530206 064108 9960006 834 2252 000 000
17850229920Maráza2123 498 000340 684034 344000720 8001 350 8642 000 000
17950209450Márfa2343 861 000376 03807 632000795 6002 277 7562 000 000
18050214483Máriakéménd5603 410 000899 92001144800003 837 1202 000 000
18150216443Markóc702 000 000112 490015 264000238 0001 120 0002 000 000
18250215219Marócsa1262 079 000202 48200000428 4002 016 0002 000 000
18350220659Márok5573 410 000895 0998 926 080000003 202 7502 000 000
18450202228Martonfa2133 514 500342 2910000001 102 2752 000 000
18550215051Matty3965 000 000636 372015 2640001 346 4006 105 5282 000 000
18650233756Máza140634100002 259 4420000008 956 2202 000 000
18750213444Mecseknádasd1 7473 410 0002 807 4297 120 74022 89600100 00007 035 1692 000 000
18850211402Mecsekpölöske4765 000 000764 9320059 0240003 198 2442 000 000
18950230492Mekényes3285 000 000527 0960040 672001 115 2004 118 0402 000 000
19050207737Merenye3325 000 000533 524000001 128 8004 771 5042 000 000
19150203470Meződ1682 772 000269 976019 080000571 2001 466 8082 000 000
19250216285Mindszentgodisa10103 410 0001 623 0708 926 080393 0480003 434 00012 225 0402 000 000
19350229522Molvány2333 844 500374 43100000792 2002 724 2362 000 000
19450216027Monyoród2073 415 500332 64900000703 8001 987 4072 000 000
19550229540Mozsgó10623 410 0001 706 6348 926 080362 5200003 610 80010 100 6822 000 000.
19650203984Nagybudmér2534 174 500406 57100000860 2003 051 1802 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneveHajléktalanok átmeneti intézményeiÓvodai nevelés
kódja1112131415161718192021
16950229753Magyaregregy1 123 20000000003 969 00016 011 0000
17050205430Magyarhertelend3 253 980.00000004 158 0002 702 000. 0
17150223542Magyarlukafa2 223 8600000000000
17250205412Magyarmecske2 662 48000000006 804 00034 356 0003 108 000
17350227067Magyarsarlós457 6000000000000
17450222600Magyarszék2919 19000000007 371 00030 478 0000
17550204385Magyartelek449 5400000000000
17650227863Majs2 113 020007 092 00000007 938 00020 374 0000
17750233923Mánfa6 771 380001 773 00000002 457 000G0
17850229920Maráza385 8400000000000
17950209450Márfa304 2000000000000
18050214483Máriakéménd1 019 20000000004 536 00014 606 0001 776 000
18150216443Markóc127 4000000000000
18250215219Marócsa2 229 3200000'000000
18350220659Márok3 013 74000000003 213 00000
18450202228Marton fa387 6600000000000
18550215051Matty720 72000000002 457 0006 953 0000
18650233756Máza2 558 92000000005 481 00012 227 0000
18750213444Mecseknádasd5 222 740010 318 0005 319 00000009 072 00032 610 0000
18850211402Mecsekpölöske866 3200000000000
18950230492Mekényes2 426 4000000000000
19050207737Merenye2 431 6000000000000
19150203470Meződ305 7600000000000
19250216285Mindszentgodisa1313 00000000007 938 00032 287 0004 884 000
193.50229522Molvány2 302 9000000000000
19450216027Monyoród376 7400000000000
19550229540Mozsgó2 279 72000000006 426 00033 912 0000
19650203984Nagybudmér460 460000000o000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
16950229753Magyaregregy0024 3001 818 4008 399 200998 7840172 80045 554 47614 749 983
17050205430Magyarhertelend001 048 8001 184 0003 549 000796 4840137 80040 895 80426 566 197
17150223542Magyarlukafa00000142 188024 6008 843 1137 689 619
17250205412Magyarmecske007 5115003 506 80019 500 200420 784072 80098 683 42422 515 922
17350227067Magyarsarlós00000406 912070 40010 270 50410033 151
17450222600Magyarszék00882 2003 582 00013 060 0001 298 1880224 60082 673 66125 786 306
17550204385Magyartelek00000285 532049 40012 048 70111815529
17650227863Majs006 458 6003 416 00012 266 600I 342 1160232 20082 899 18527 668 880
17750233923Mánfa000590 000650 0001 016 1240175 80027 405 14219 275 619
17850229920Maráza00000245 072042 4008 618 0048 417 873
17950209450Márfa00000270 504046 8009 939 5309 781745
18050214483Máriakéménd002 301 1002 626 40010 030 000647 3600112 00047 812 54811 408 399
18150216443Markóc0000080 920014 0005 708 0745 641 993
18250215219Marócsa00000145 656025 2009 126 0587 969 732
18350220659Márok000640 000850 000643 892011140026 905 96120 639 764
18450202228Martonfa00000246 228042 6007 635 5547 434 479
18550215051Matty00250 5001 501 6001 625 000457 776079 20029 148 36015 987 430
18650233756Máza007 343 6002 674 0004 750 0001 625 3360281 20053 566 71819 763 832
18750213444Mecseknádasd7 248 000016 636 0004 624 80019 559 8002 019 5320349 400135 475 50634 899 538
18850211402Mecsekpölöske00000550 256095 200.12 533 97612 084 624
18950230492Mekényes00000379 168065 60015 672 17614 413 627
19050207737Merenye00000383 792066 40016 315 62015 054 373
19150203470Meződ00000194 208033 6007 632 6327 474 037
19250216285Mindszentgodisa008 804 2004 514 40020 5124001 167 5600202 000113 633 79834 012 758
19350229522Molvány00000269 348046 6001235421511 159 724
19450216027Monyoród00000239 2920414009 096 7888 901 377
19550229540Mozsgó003 489 3006 48160017 448 4001 227 6720212 400101 593 80832 654 040
19650203984Nagybudmér00000292 468050 60011 295 97911 057 143

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
197.50218111Nagycsány1692 788 500271 58300000574 6002 256 4882 000 000
19850233899Nagydobsza6693 410 0001 075 0838 926 08000002 274 6008 068 8092 000 000
19950212858Nagyhajmás4565 000 000732 792053 42456 544001 550 4006 777 9842 000 000
20050202653Nagyharsány17123 410 0002 751 1848 926 08034 3440005 820 80013 583 0083 080 640
20150210940Nagykozár1 3423 410 0002 156 5947 120 74015 26400006 416 1022 000 000
20250214650Nagynyárád8533 410 0001370 7717 120 740000005 350 8692 000 000
20350219877Nagypall4515 000 000724 757011 44800002 440 3612 000 000
20450227164Nagypeterd6873 410 0001 104 0098 926 080152 6400002 335 8006 477 7232 000 000
20550228927Nagytótfalu3925 000 000629 944000001 332 8003 657 7522 000 000
20650214191Nagyváty3645 000 000584 948026 712,0001 237 6005 376 6442 000 000
20750218236Nemeske2974 900 500477 2798 926 08000001 009 8003 079 8902 000 000
20850226329Nyugotszenterzsébet2504 125 000401 750038 160000850 0004 000 0002 000 000
20950212645Óbánya1742 871 000279 618049 60800200 0000701 5682 000 000
21050203780Ócsárd4555 000 000731 185022 89656 42000. 1 547 0005 142 4102 000 000
21150219646Ófalu3705 000 000594 5900000001 492 5802 000 000
21250220686Okorág1883 102 000302 11600000639 2003 008 0002 000000
21350208341Okorvölgy942 000 00015105800000319 600966 7902 000 000
21450218555Olasz6233 410 0001001 1613 871 152000002 885 1132 000 000
21550221704Old3665 000 000588 1620343 4400001 244 4005 856 0002 000 000
21650211730Orfű7823 410 0001 256 67404197696 96808 000 00004 134 4342 000 000
21750204482Oroszló3375 000 000541 559000001 145 8003 250 3652 000 000
21850218661Ózdfalu1823 003 000292 47400000618 8002 912 0002 000 000
21950223764Palé1182 000 000189 62600000401 2001 205 9602 000 000
22050207153Palkonya3265 000 000523 882041 9760001 108 4001 987 9482 000 000
22150210135Palotabozsok1 0943 410 0001 758 0587 120 740000005 238 0722 000 000
22250207010Páprád2113 481500339 07707 632000717 4003 050 4272 000 000
22350217792Patapoklosi4235 000 000679 761000001 438 2006 768 0002 000 000
22450221519Pécsbagota1162 000 000186412030 528000394 4001 591 4042 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
19750218111Nagycsány2 307 5800000000000
19850233899Nagydobsza869 700000000010 395 00046 6910006 660 000
19950212858Nagyhajmás592 80000000003 402 00000
20050202653Nagyharsány2 225 600000000016 821 00032 040 0008 436 000
20150210940Nagykozár1 744 600013 266 000000009 450 000G0
20250214650Nagynyárád2 533 090003 191 40000004 914 00011 675 000888 000
20350219877Nagypall820 82000000003 591 0003 667 0000
20450227164Nagypeterd893 100000000012 474 00051 238 0007 104 000
20550228927Nagytótfalu2 509 6000000000000
20650214191Nagyváty473 2000000000000
20750218236Nemeske2 386 10000000005 103 00000
20850226329Nyugotszenterzsébet325 0000000000000
20950212645Óbánya2 226 200002 659 5000000000
21050203780Ócsárd3 727 3500000000000
21150219646Ófalu481000002 659 50000003 024 00000
21250220686Okorág2 342 1600000000000
21350208341Okorvölgy122 2000000000000
21450218555Olasz1 133 86000000007 37100033 750 0000
21550221704Old666 1200000000000
21650211730Orfű3 520 760000000032130002 509 0000
21750204482Oroszló613 3400000000000
21850218661Ózdfalu2 3312400000000000
21950223764Palé214 7600000000000
22050207153Palkonya2 593 3200000000000
22150210135Palotabozsok199108000000005 103 00015 387 0000
22250207010Páprád2 384 0200000000000
22350217792Patapoklosi2 769 8600000000000
22450221519Pécsbagota180 9600000000000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
19750218111Nagycsány00000195 364033 80010 427 9159 230 996
19850233899Nagydobsza002 825 6009 062 40028 149 800773 3640133 800131 315 23627 080 331
19950212858Nagyhajmás00810 000910 0001 800 000527 136091 20024 304 28017 074 801
20050202653Nagyharsány008 480 3007 136 00019 628 0001 979 0720342 400134 694 42840 998 732
20150210940Nagykozár002 250 0001 870 0002 625 0001 551 3520268 40054 144 05230 158 428
20250214650Nagynyárád004 173 3002 424 8006 000 000986 0680170 60056 208 63823 163 154
20350219877Nagypall002 133 700t 437 2003 975 000521 356090 20026 412 84211 183 191
20450227164Nagypeterd005 747 50011 664 40031 962 400794 1720137 400146 42122425 767 682
20550228927Nagytótfalu00000453 152078 40015 66164814 359 944
20650214191Nagyváty00000420 784072 80015 192 68814 947 244
20750218236Nemeske00360 000920 0002907 800343 332059 40032 473 18121 944 735
20850226329Nyugotszenterzsébet00000289 000050 00012 078 91011 910 336
20950212645Óbánya00000201 144034 80011223 4388688317
21050203780Ócsárd00000525 98009100018 844 24116 910 902
21150219646Ófalu00720 000540 0002 407 400427 720074 00019 420 79011099 487
21250220686Okorág00000217 328037 60011648 40410 433 549
21350208341Okorvölgy00000108 664018 8005 687 1125 623 728
21450218555Olasz0011 105 3004 470 40024 192 600720 1880124 60096 035 37414 557 952
21550221704Old00000423 096073 20016 194 41815 848 908
21650211730Orfű00135 900726 0001 175 000903 9920156 40031 280 10421 695 021
21750204482Oroszló00000389 572067 40013 008 03612 689 903
21850218661Ózdfalu00000210 392036 40011404 30610 195 115
21950223764Palé00000136 408023 6006 171 5546 060160
22050207153Palkonya00000376 856065 20013 697 58212 352453
22150210135Palotabozsok005 203 1002 299 20010 500 0001 264 6640218 80061493 71421968 661
22250207010Páprád00000243 916042 20012 266 17211 029 605
22350217792Patapoklosi00000488 988084 60019 229 40917 792 710
22450221519Pécsbagota00000134 0%023 2006 541 0006 447 138

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi-gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
22550215389Pécsdevecser1322 178 000212 12400000448 8001433 9162 000 000
22650221096Pécsudvard6713 410 0001 078 2978 926 080083 2040003 732 1022 000 000
22750216115Pellérd19763 410 0003 175 4320652 536245 0240008 625 2402 864 819
22850212867Pereked1883 102 000302 1160000001 485 0122 000 000
22950232425Peterd2013 316 500323 007019 080000683 4001 546 4942 000 000
23050229762Pettend1692 788 500271 58300000574 6002 196 3242 000 000
23150223506Piskó3014 966 500483 707000001 023 4004 816 0002 000 000
23250222266Pócsa1762 904 000282 832041976000598 4001 437 2162 000 000
23350217242Pogány1 1213 410 0001 801 4477 120 740167 90400006 658 7402 000 000
23450211518Rádfalva2654 372 500425 85503 816000901 0003 437 5802 000 000
23550225292Regenye1863 069 000298 902015 26423 06400632 4002 379 3122 000 000
23650224855Romonya4445 000 000713 5088 926 08019 08000002 794 0922 000 000
23750204516Rózsafa4265 000 000684 5828 926 08053 4240001 448 4004 375 4462 000 000
23850218050Sámod2133 514 500342 2916 398 61611448000724 2002 456 5292 000 000
23950220862Sárok1702 805 000273 19000000578 0001 804 8902 000000
24050233482Sátorhely7173 410 0001 1522190000004 630 3862 000 000
24150223205Siklósbodony1492 458 500239 44300000506 6002 364 4812 000000
24250208800Siklósnagyfalu4425 000 000710 294000001 502 8007 072 0002 000 000
.24350223472Somberek16893 410 0002 714 2237 120 74022 8%00007 597 1222 137815
24450223807Somogyapáti5653 410 000907 9558 926 080282 3840001 921 0007 540 4902 000 000
24550229142Somogyhárságy5133 410 000824 3916 398 61699 2160001 744 2007 501 0862 000 000
24650225070Somogyhatvan4195 000 000673 333000001 424 6006 704 0002 000 000
24750221281Somogyviszló2704 455 000433 89000000918 0004 320 0002 000 000
24850231714Sósvertike2213 646 500355 14700000751 4003 536 0002 000 000
24950202547Sumony5283 410 000848 4960438 8400001 795 2008 4480002 000 000
25050215079Szabadszentkirály8113 410 0001 303 2778 926 0801144800005 852 9872 000 000
25150227508Szágy1973 250 500316 57900000669 8002 404 3852 000 000
25250208475Szajk7853 410 0001 261 4950000004 217 8052 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
22550215389Pécsdevecser240 2400000000000
22650221096Pécsudvard1 221 2200000000000
22750216115Pellérd2 568 800000000012 0% 00028 826 0000
22850212867Pereked342 1600000000000
22950232425Peterd365 82000000000- 00
23050229762Pettend2 219 7000000000000
23150223506Piskó2 547 8200000000000
23250222266Pócsa320 3200000000000
23350217242Pogány1 457 30000000004 347 0003 474 0000
23450211518Rádfalva344 5000000000000
23550225292Regenye241 8000000000000
23650224855Romonya808 08000000006 426 00000
23750204516Rózsafa2 775 32000000005 481 0004 825 0000
23850218050Sámod332 2800000000000
23950220862Sárok309 400000000000
24050233482Sátorhely1 304 94000000004 536 00012 492 000444 000
24150223205Siklósbodony232 4400000000000
24250208800Siklósnagyfalu2 804 440. 0000000000
24350223472Somberek3 073 98000000007 560 00025 289 0000
24450223807Somogyapáti3 028 300003 546 000000014 364 00043 984 00010 212 000
24550229142Somogyhárságy2 933 66000000004 725 00010 665 000444 000
24650225070Somogyhatvan2 762 5800000000000
24750221281Somogyviszló4914000000000000
24850231714Sósvertike2 402 2200000000000
24950202547Sumony3 240 09000000005 103 0004 053 0000
25050215079Szabadszentkirály1265 160000000010 206 00031003 0003 552000
25150227508Szágy2 358 5400000000000
25250208475Szajk1 428 70000000003 402 0004 246 0000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya -

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
22550215389Pécsdevecser00000152 592026 4006 692 0726 567 462
22650221096Pécsudvard00000775 6760134 20021 360 77920 727 344
22750216115Pellérd0010 209 1003 720 00018 430 4002 284 2560395 20097 502 80722 888 896
22850212867Pereked00000217 328037 6007 486 2167 308 741
22950232425Peterd00000232 356040 2008 526 8578 337 110
23050229762Pettend00000195 364033 80010 279 8719 128 535
23150223506Piskó00000347 956060 20016 245 58314 924 054
23250222266Pócsa00000203 456035 2007 823 4007 657 253
23350217242Pogány00357 4001 520 0001 100 0001 295 8760224 20034 934 60723 380 320
23450211518Rádfalva00000306 340053 00011 844 59111 665 902
23550225292Regenye00000215 016037 2008 9119588 786 539
23650224855Romonya0001 520 0003 637 600513 264088 80032 446 50420 443 761
23750204516Rózsafa001 368 5002 126 4005 415 600492 456085 20045 057 40824 401 377
23850218050Sámod00000246 228042 60016 068 69215 896 342
23950220862Sárok00000196 520034 0008 0010007 840 517
24050233482Sátorhely004 982 2002 811 2005 850 000828 8520143 40044 585 19712 792 938
24150223205Siklósbodony00000172 244029 8008 003 5087 882 944
24250208800Siklósnagyfalu00000510 952088 40019 688 88618 234 251
24350223472Somberek008 126 4002 993 20014 584 2001 952 4840337 80086 919 86026 772 617
24450223807Somogyapáti007 683 80010 842 00030 445 800653 1400113 000149 859 94928 917 049
24550229142Somogyhárságy001 220 8003 222 0006 637 000593 0280102 60052 520 59724 085 137
24650225070Somogyhatvan00000484 364083 80019 132 67717 699 754
24750221281Somogyviszló00000312 120054 00012 984 41012 729 526
24850231714Sósvertike00000255 476044 20012 990 94311744 936
24950202547Sumony002 103 3002 008 8002 450 000610 3680105 60036 614 69419 215 992
25050215079Szabadszentkirály003 324 5007 556 80020 182 600937 5160162 20099 693 56823 212442
25150227508Szágy00000227 732039 40011 266 93610 043 585
25250208475Szajk002 334 6001 116 0004 100 000907 4600157 00028 581 06012 641 408

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003.1. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
bmKSHneve
kódja12.345678910
25350222257Szalánta1 18734100001 907 5098 926 080347 25600008 189 1132 000 00C
25450209007Szálatnak4365 000 000700 6520054 064001 482 4004 178 1882 000 00C
25550234032Szaporca2824 653 000453 17400000958 8004 512 0002 000 00C
25650207366Szárász742 000 000118918009 17600251 600906 0562 000 00C
25750231060Szava3695 000 000592 9833 871 15287 7680001 254 6002 718 7922 000 00C
25850203018Szebény4865 000 000781 002000001 652 4004 667 5442 000 00C
25950205607Szederkény1 8583 410 0002 985 8067 120 740000008 487 3442 921 516
26050216771Székelyszabar6853 410 0001 100 795.045 79200004 245 6302 000 000
26150216984Szellő1782 937 000286 046026 712000605 2001 540 2342 000 000
26250209308Szemely4575 000 000734 3990274 75256 6680002 533 6082 000 000
26350232009Szentdénes3275 000 000525 489000001 111 8003 230 4332 000 000
26450233613Szentegát4255 000 000682 9750393 04852 700001 445 0004 193 9002 000 000
26550209803Szentkatalin1732 854 500278 01100000588 2002 017 3532 000 000
26650216355Szentlászló8853 410 0001 422 1957 120 74030 5280003 0090008 629 6352 000 000
26750219831Szilágy3265 000 000523 882000001 108 4001 948 5022 000 000
26850224712Szilvás1792 953 500287 65307 632000608 6001 695 8462 000 000
26950222211Szőke1742 871000279 61801144821 57600591 6002 120 3642 000 000
27050207694Szőkéd4145 000 000665 29803 81600003 368 3042 000 000
27150205528Szörény812 000 000130 16700000275 400691 0922 000 000
27250215404Szulimán2994 933 500480 493034 3440001 016 6004 273 6072 000 000
27350211217Szűr3315 000 000531917000001 125 4003 839 9312 000 000
27450215635Tarrós1232 029 500197 66100000418 200996 3002 000 000
27550227702Tékes2834 669 500454 78100000962 2004 528 0002 000 000
27650232072Teklafalu3715 000 000596 1973 871 15280 13646 004001 261 4004 543 6372 000 000
27750213675Tengeri842 000 000134 988000000712 9082 000 000
27850232744Tésenfa2343 861000376 03800000795 6003 744 0002 000 000
27950220978Téseny3355 000 000538 345000001 139 0005 360 0002 000 000
28050204048Tófű1392 293 500223 3730017 23600472 6001 382 6332 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT) Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatGyermekvédelmi szakellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneveSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
kódja1112131415161718192021
25350222257Szalánta5 272 383001 773 000000012 663 00039 473 0000
25450209007Szalatnak3 138 43000000003 969 00013 430 0000
25550234032Szaporca2 513 2400000000000
25650207366Szárász96 2000000000000
25750231060Szava479 70000000004 725 00000
25850203018Szebény2 884 52000000003 402 0003 860 0000
25950205607Szederkény3 970 240003 546 000000016 254 00038 122 0000
26050216771Székelyszabar1 246 70000000003 213 0003 860 0000
26150216984Szellő323 9600000000000
26250209308Szemely831 7400000000000
26350232009Szentdénes2 595 14000000001 701 0003 088 0000
26450233613Szentegát773 50000000003 024 00000
26550209803Szentkatalin224 9000000000000
2665.0216355Szentlászló2 578 85000000007 749 00023 709 0004 884 000
26750219831Szilágy593 3200000000000
26850224712Szilvás2 232 7000000000000
26950222211Szőke226 2000000000000
27050207694Szőkéd2 753 4800000000000
27150205528Szörény105 3000000000000
27250215404Szulimán388 7000000000000
27350211217Szűr2 602 420o.000000000
27450215635Tarrós223 8600000000000
27550227702Tékes515 0600000000000
27650232072Teklafalu675 2200000000000
27750213675Tengeri131 0400000000000
27850232744Tésenfa2 425 8800000000000
27950220978Téseny2 522 6000000000000
28050204048Tófű180 7000000000000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
25350222257Szalánta008 965 3007 903 20023 107 4001 372 1720237 400125 546 81329 779 905
25450209007Szalainak006 167 4002 625 60011564 600504 016087 20054 901 55015 517 078
25550234032Szaporca00000325 992056 40015 472.60614 169 014
25650207366Szárász0000085 544014 8005 482 2945 432 396
25750231060Szava0001 070 0002 335 000426 564073 80024 635 35916 256 543
25850203018Szebény001 302 0001 652 0002 900 000561 816097 20030 760 48216 148310
25950205607Szederkény008 473 2006 771 60021 834 2002 147 8480371 600126 416 09431061219
26050216771Székelyszabar002 653 0001 494 0002 725 000791 8600137 00026 922 77712 331 126
26150216984Szellő00000205 768035 6007 960 5207 792 485
26250209308Szemely00000528 29209140012 050 85911619 444
26350232009Szentdénes00491 8001 058 8002 160 000378 012065 40023 405 87413 560 201
26450233613Szentegát000960 0001 432 400491300085 00020 533 82314 716 216
26550209803Szentkatalin00000199 988034 6008 197 5528 080 899
26650216355Szentlászló009 836 3007 150 00021 299 4001 023 0600177 000104 028 70828 063 384
26750219831Szilágy00000376 856065 20011616 16011 308 411
26850224712Szilvás00000206 924035 80010 028 6558 870 576
26950222211Szőke00000201 144034 8008 357 7508 240 422
27050207694Szőkéd00000478 584082 80014 352 28212 924 079
27150205528Szörény0000093 636016 2005 3117955 257 177
27250215404Szulimán00000345 644059 80013 532 68813 331073
27350211217Szűr00000382 636066 20015 548 50414 198 655
27450215635Tarrós00000142 188024 6006 032 3095 916 195
27550227702Tékes00000327 148056 60013 513 28913 246 133
27650232072Teklafalu00000428 876074 20018 576 82218 226 592
27750213675Tengeri0000097 104016 8005 092 8405 024 871
27850232744Tésenfa00000270 504046 80013 519 82212 261542
27950220978Téseny00000387 260067 00017 014 20515 705 758
28050204048Tófű00000160 684027 8006 758 5266 664 799

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003.1. 1. (fő)Községek általános feladatatTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi- és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja123456.78910
28150222424Tonnás3685 000 000591 3763 871 152217 512001 251 2004 325 8402 000 000
28250226994Tótszentgyörgy1782 937 000286 0460000605 2002 425 2502 000 000
28350204136Töttös6263 410 0001 005 982000004 484 0382 000 000
28450218582Túrony2884 752 000462 8163 871 15215 2640001 656 5762000 000
28550204437Udvar1953 217 500313 365000001095 3152 000 000
28650206062Ujpetre1 1453 410 0001 840 0158 926 08000009 234 4252 000 000
28750208138Várad1472425 500236 229031291200499 8002 352 0002 000 000
28850228529Varga1452 392 500233 01501144800493 0002 320 0002 000 000
28950224952Vásárosbéc2153 547 500345 5050000731 0003 440 0002 000 000
29050202264Vásárosdombó1 2043 410 0001 934 8288 926 080511 344004 093 60014 037 4362 146 193
29150207074Vázsnok1562 574 000250 6920000530 4002 108 3402 000 000
29250218519Vejti2213 646 500355 1470000\751 4003 536 0002 000 000
29350224402Vékony1542 541 000247 47803 81619 09620 000523 6001966 1182 000 000
29450222071Velény1833 019 500294 0810000622 2002 196 5492 000 000
29550220279Véménd168034100002 699 7607 120 7403 81600010 935 1202 850 335
29650219725Versend9893 410 0001 589 3237 120 7400003 362 60015 824 0002 000000
29750205209Villánykövesd3345 000 000536 738015 2640001 665 6582 000 000
29850205892Vokány9723 410 0001 562 0047 120 74072 5040006 110 9642 000 000
29950217747Zádor4065000 000652 442022 896001 380 4005 923 9462000 000
30050225122Zaláta3075 000 000493 3496 398 6160001 043 8004 760 9562 000000
30150215848Zengővárkony4175 000 000670 119000002 509 0892 000 000
30250212201Zók2954 867 500474 065000002 344 9552 000 000
Baranya megye összesen408 7871091596 500656 920 709620 830 48831 794 912487 918 888102196 750185 334 000259 678 4002 707 287 392914411311
-

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
28150222424Tonnás669 76000000003 213 00000
28250226994Tótszentgyörgy2314000000000000
28350204136Töttös1 673 900003 900 60000004 914 00000
28450218582Túrony436 8000000000000
28550204437Udvar2 354 9000000000000
28650206062Ujpetre2 083 900005 319 000000010 206 00029 827 0003 108 000
28750208138Várad2 191 1000000000000
28850228529Varga263 9000000000000
28950224952Vásárosbéc2 3913000000000000
29050202264Vásárosdombó2 191 28000000009 261 00038 472 00016 898 000
29150207074Vázsnok2 283 9200000000000
29250218519Vejti402 2200000000000
29350224402Vékény200 2000000000000
29450222071Velény285 4800000000000
29550220279Véménd5 715 70000000009 639 00032 637 0000
29650219725Versend2 727 57000000008 505 00020 127 0000
29750205209Villánykövesd607 880002 836 8000000000
29850205892Vokány1 769 040008 865 00000008 316 00017 178 0000
29950217747Zádor2 527 8000000000000
30050225122Zaláta2 558 74000000002 835 0006 679 0000
30150215848Zengővárkony758 94000000002 646 0002 123 0000
30250212201Zók383 5000000000000
Baranya megye összesen980 117 438830 940 0001 541 067 000274 248 00018 792 000793 260 000224 171 40014 610 0602 218 293 00010 872 590 800994 759 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Baranya

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
28150222424Tormás000700 0001 593 800425 408073 60023 932 64818 078 45C
28250226994Tótszentgyörgy00000205 768035 6008 726 2648 606 235
28350204136Töttös001 170 0001 140 0002 600 000723 6560125 20027 147 37614 430 535
28450218582Túrony00000332 928057 60013 585 13613 358 572
28550204437Udvar00000225 420039 0009 245 5008 024 037
28650206062Ujpetre009 976 4006 482 80022 059 8001 323 6200229 000116 026 04030 524 315
28750208138Várad00000169 932029 40010 216 8739 080 371
28850228529Varga00000167 620029 0007 9104837 773 601
28950224952Vásárosbéc00000248 540043 00012 746 84511506 502
29050202264Vásárosdombó6 825 000016 130 6007 759 60027 528 4001 391 8240240 800161757 98537 746 79C
29150207074Vázsnok00000180 336031 2009 958 888• - 8 774 242
29250218519Vejti00000255 476044 20010 990 94310 782 31Í
29350224402Vékény00000178 024030 8007 730 1327 626 29C
29450222071Velény00000211 548036 6008 665 9588 517 882
29550220279Véménd0011393 5005 404 40019 578 2001 942 0800336 000113 665 65132 048 875
29650219725Versend006 600 6003 999 6008 775 0001 143 2840197 80085 382 51735 960 554
29750205209Villánykövesd00000386 104066 80013 115 24411327 502
29850205892Vokány007 109 1003 154 40016 493 4001 123 6320194 40084 479 18426 709 323
29950217747Zádor00000469 33608120018 058 02016 746 875
30050225122Zaláta0010 2002 009 2004 358 600354 89206140038 563 75321 344 56C
30150215848Zengővárkony003 300563 6001 300 000482 052083 40018 139 50011 109 945
30250212201Zók00000341 020059 00010 470 04010 271 122
Baranya megye összesen436 330 0001 037 728 0001253 7816001272 091 2001 555 804 200472 557 772256 059 52781 757 40032 186 927 74710 118 199 070

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003.1. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
110300000Megyeközpont000000138 144 7500000
220326684Kecskemét m.j.109 1030175 328 521058 377 168157 216 57632 000 0000545 187 691152 201003
330310719Bácsalmás7 779012 500 85301 182 96025 797 0240049 536 67213 669 942
430303522Baja38 140061290 98006 819 19279 327 7882 000 0000192 416 30053 389 806
530321999Izsák6 272010 079 10401 778 256190083120043 088 64010 832 339
630309469Jánoshalma9 966016 015 36201 850 76017 783 6320063 553 182•16 542 957
730306442Kalocsa18 464029 671 6480209 88048 741 1161 000 0000112 002 62425 972 627
830319789Kecel9 183014 757 08101 782 07218 128 7880060 965 93715 980 411
930322530Kerekegyháza6 13309 855 73102 896 34415 718 6046 000 000033 989 08610 142 325
1030309344Kiskőrös15 265024 530 85504 048 77633 0513001 500 000072 356 10021 549 073
1130320297Kiskunfélegyháza32 450052 147 150017 675 71249 058 36400156 019 60048 845 777
1230332434Kiskunhalas30 462048 9524343 871 15215 225 84052 342 9842 600 0000198 977 78443 558 453
1330324396Kiskunmajsa12 100019 444 70007 196 97624 429 6924 000 000077 403 70020 810 358
1430328130Kunszentmiklós9 106014 633 34202 491 84825 191 4040061 847 95215 932050
1530317677Lajosmizse11 650018 721 5503 871 15213 897 87220 735 2966 000 000085 977 00019 228 157
1630329115Solt7 291011 716 63701 774 44018 574 8240039 845 31511758 899
1730319983Soltvadkert7 870012 647 09003 052 80020 833 7%4 400 000041018 44012 135 758
1830325061Szabadszállás6 886011 065 80202 686 46415 756 764004101301611 476 882
1930330623Tiszakécske11931019 173 11706 616 94418 657 1121600056 982 45620 005 695
2040310180Bácsbokod3 15434100005 068 47800000174447745 199 276
2140332823Bugac3 0483 410 0004 898 1363 871 1523 163 4640388 00010 363 20019 290 7924 228 557
2240307861Dunapataj3 7283 410 0005 990 896076 320462 2726 400 000023 836 8326 502 002
2340307612Dunavecse4 1873 410 0006 728 5090148 8240\0026 059 8885 328 438
2440318759Hajós3 46134100005 561 827022 896010016 640 4884 580 983
2540318458Harta3 9493 410 0006 34604301312 70404 200016 025 0424 343 900
2640306202Lakitelek4 6273 410 0007 435 58902 167 48806 000 000030 056 9927 607 206
2740316018Mélykút5 8603 410 0009 417 0200629 640726 6400037 117 24010 057 510
2840321245Sükösd4 1143 410 0006611 1980125 92800025 589 0807 120 175

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT) .

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtottellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
110300000Megyeközpont0913 635 000311 0140003 900 6000691 860 000021 100 0800545 740 600691 230000
220326684Kecskemét m.j.211067 4600307 329 000140 679 00049 590 00078 780 000153 707 1000548 667 0003 811475 600186 480 000
330310719Bácsalmás16 157 780005 319 000000038 556 000231297 60042 624 000
430303522Baja81914 800073 700 00028 545 30010 440 00071760 00046 002 6000164 430 0001 369 726 60011988 000
530321999Izsák11415 040003 368 700000033 264 000105 084 00031 968 000
630309469Jánoshalma18 138 120000004 381200046 494 000221 001 20018 958 800
730306442Kalocsa35 604 480084 755 000886 500046 800 0003 285 900086 751 000822 501 80068 376 000
830319789Kecel11 937 900000006 571800049 707 000159 935 00019 154 000
930322530Kerekegyháza11 162 060004 787 100000043 092 000105 28100011 544 000
1030309344Kiskőrös37 782 300045 694 0004 432 500008 762 400085 617 000593 325 40018 040 000
1130320297Kiskunfélegyháza59 059 0000123 816 00030 888 00010 440 00074 880 00029 938 2004 060 020153 468 0001401 940 40076 812 000
1230332434Kiskunhalas65 440 8400128 975 00023 319 00015 660 00021 060 00018 241 8000153 657 000800 865 8005 772 000
1330324396Kiskunmajsa22 022 000073 700 0007 092 000006 936 900057 267 000259 06180018 236 000
1430328130Kunszentmiklós16 572 920058 960 0005 319 000039 000 0000058 023 000217 877 00033 744 000
1530317677Lajosmizse21203 000004 609 800000061 803 000203 507 00043 068 000
1630329115Solt13 269 620023 584 0000000041 958 000119 874 00031524 000
1730319983Soltvadkert12 277 200005 496 300000030 996 000131 71100045 288 000
1830325061Szabadszállás12 532 520006 914 700002 555 700047 061 000127 737 00016 428 000
1930330623Tiszakécske21 714 420031 691 000709 200005 841 600069 930 000273 679 00044 611000
2040310180Bácsbokod4 100 200003 900 600000016 632 00055 713 0009 768 000
2140332823Bugac3 962 400001 773 000000015 687 00052 966 000776 000
2240307861Dunapataj5 940 260003 546 000000020 223 00066 114 00012 876 000
2340307612Dunavecse6 531720003 546 00000-7 302 000023 814 00073 169 0000
2440318759Hajós4 499 300001 241 100000016 821 00047 903 00014 208 000
2540318458Harta5 133 700000000021 168 00075 800 00010 656 000
2640306202Lakitelek6 407 74009 581 0006 205 500006 936 900028 161 00077 434 00022 200 000
2740316018Mélykút7618000013 266 0002 482 200000029 862 000105 160 0000
2840321245Sükösd7 487 480000000022 302 00055 255 000444 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT) .

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
110300000Megyeközpont44 620 000310 006 00016 275 10068 953 2007 733 600031141944704 075 632 3771 383 333 277
220326684Kecskemét m.j.110 273 000327 020 000160 678 800393 428 80038 088 200126 123 068021 820 6007 785 518 5871 720 977 935
330310719Bácsalmás023 920 00032 570 90028 356 8004 728 4008 992 52401 555 800536 766 255123 570 849
430303522Baja60 446 000122 508 00060 028 90099 965 60028 273 20044 089 84007 628 0002 676 690 906597 222 235
530321999Izsák8 765 00013 352 0003 304 90019 324 4001 050 0007 250 43201254 400324 187 523100 405 832
630309469Jánoshalma028 690 00015 117 30031 835 2001 647 60011 520 69601 993 200515 523 209140 096 986
730306442Kalocsa46 217 00083 332 00043 3,12 70071 262 00015 368 40021 344 38403 692 8001 651087 859325 049 964
830319789Kecel14 092 00009 836 70019 388 000475 00010 615 54801 836 600415 163 837132 972 975
930322530Kerekegyháza24 223 00003 467 70018317200600 0007 089 74801 226 600309 392 49894 593 205
1030309344Kiskőrös75 483 00027 556 00026 947 30045 928 0009 341 00017 646 34003 053 0001 156 644 344224 243 059
1130320297Kiskunfélegyháza37 054 000185 588 00046 957 400129 685 20019 776 80037 512 20006 490 0002 752 111 823527 965 477
1230332434Kiskunhalas096 684 00031433 600102 344 8009 628 00035 214 07206 092 4001 879 916 959538 012 127
1330324396Kiskunmajsa14 091 00039 682 0008 915 30034 348 4001 678 60013 987 60002 420 000712 724 026222 485 649
1430328130Kunszentmiklós35 206 000126160007 690 40019 768 0006 291 00010 526 53601 821 200643 511652190 093 079
1530317677Lajosmizse064 158 000337 80025 860 0002 275 00013 467 40002 330 000611050 027196 650 726
1630329115Solt003 344 00027 393 200200 0008 428 39601 458 200354 703 531111 286 237
1730319983Soltvadkert15 576 00001 870 20015 180 00009 097 72001 574 000363 154 304113312188
1830325061Szabadszállás001 851 00017 382 000100 0007 960 21601 377 200323 898 264101 923 160
1930330623Tiszakécske19 425 00049,254 0007 899 20034 598 0001 505 00013 792 23602 386 200698 472 780166 459121
2040310180Bácsbokod0014 066 2006 606 0008 262 5003 646 0240630 800154 447 85239 248 813
2140332823Bugac0096160010 086 00018 140 7003 523 488o609 600159 099 08956 506 256
2240307861Dunapataj13 682 00001 698 6009 198 800825 0004 309 5680745 600185 837 15056 298 046
2340307612Dunavecse002 100 0009 062 00004 840 1720837 400172 877 95155 714 359
2440318759Hajós0014 886 9006 763 2008 387 5004 000 9160692 20014961931037 671775
2540318458Harta20 009 000027 785 90010 470 00021 225 4004 565 0440789 800229 048 73339 267 634
2640306202Lakitelek4 343 00002 706 30013 948 400425 0005 348 8120925 400241300 32776 964 415
2740316018Mélykút002 392 60014 052 40006 774 16001 172 000244 13741080 544 927
2840321245Sükösd003 929 3008 790 00050 0004 755 7840822 800146 692 74552 038 764

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési Önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
2940324545Tiszaalpár5 2143 410 0008 378 89802 442 2400200 000032 0817428 956 352
3040328486Tompa4 88634100007 85180206 117 04800029 350 2027 959 865
3150317686Ágasegyháza19343 410 0003 107 93801 885 104006 575 60012 1184443 324 966
3250321944Akasztó3 5953 410 0005 777 1650202 248000186113156 189 897
3350321148Apostag2 14734100003 450 229068 68800010 880 9963 037 693
3450327234Bácsborsód13173 410 0002 1164197 120 740129 7440008 222 0312 022 494
3550308697Bácsszentgyörgy2123 498 000340 6840000720 8001 952 5202 000 000
3650330155Bácsszőlős4155000 000666 9050789 9120014110004 609 8202 000 000
3750313408Ballószög2 7913 410 0004 485 13704 205 23200012 980 9414 220 205
3850325937Balotaszállás1 7093 410 0002 746 36302 701728005 810 6009 524 2572 766 067
5950303656Bátmonostor17033 410 0002 736 7210137 37600010 589 2542 975 258
1050311961Bátya2 2533 410 0003 620571035107200014 126 3103 955 145
4150308305Bocsa1 8503 410 0002 972 95002 923 056006 290 0009 294 4002 226 404
1250319327Borota162334100002 6081610591 480201 25205 518 20014 430 0933 016 264
1350333631Bugacpusztaháza3355 000 000538 3450438 840001 139 0001269 3152 000 000
1450310472Császártöltés2 7293 410 0004 385 503034 34400011 887 5244 520 525
1550326471Csátalja17263 410 0002 773 682015 264214 0240010 790 9523 092 268
1650316373Csávoly2 1223 410 0003 410 05403 816263 1280015 136 2264 039 649
1750312344Csengőd2 3623 410 0003 795 73402 190 384008 030 80014 965 6324 039 162
1850315699Csiké'ria9663 410 0001 552 3627 120 740625 824003 284 4009 715 0622 000 000
1950312025Csólyospálos1 7923 410 0002 879 74402 839 104006 092 80010 409 7282 978 294
5050310533Dávod2 3183 410 0003 725 0260419760100 0007 881 20012 839 4024 060 795
5150307524Drágszél4115 000 000660 47703 816001 397 4002 429 8322 000 000
5250321069Dunaegyháza15333 410 0002 463 53103 8160008 498 9522 543 359
5350312566Dunafalva10813 410 0001 737 1670347 256003 675 40099160132 029 107
5450311606Dunaszentbenedek9813 410 0001 576 46700003 335 4008 785 8362 000 000
5550314766Dunatetétlen6613 410 0001 062 227049 608002 247 4003 890 6462 000 000
5650304109Dusnok3 4413 410 0005 529 6870106 848426 6840022 6314576032017

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
2940324545Tiszaalpár6 778 200018 425 0000000027 216 00077 272 00020 868 000
3040328486Tompa10 351 800029 480 0005 319 000000025 515 00067 949 0006 216 000
3150317686Agasegyháza7319980003 546 000000011 15100032 655 0000
3250321944Akasztó4 673 500000000018 522 00051386 00020 326 000
3350321148Apostag3 907 540005 319 000000014 742 00037 386 0000
3450327234Bácsborsód2 396 94000000006 237 00019 3910000
3550308697Bácsszentgyörgy2 385 8400000000000
3650330155Bácsszőlős2 539 50000000001512 00000
3750313408Ballószög3 853 110001 773 000000019 467 00032 987 0001 776 000
3850325937Balolaszállás.2 221 70000000007 37100017 775 0000
3950303656Bátmonostor3 748 59000000005 670 00022 596 0000
4050311961Bátya3 363 530007 092 000000011 907 00034 666 0000
4150308305Bócsa4 405 00000000009 261 00032 884 0001 776 000
4250319327Borota4 109 90000000009 639 00029 073 0000
4350333631Bugacpusztaháza2 435 5000000000000
4450310472Császártöltés3 547 700011055 0006 205 500000012 285 00032 148 0007 104 000
4550326471Csátalja3 141 320004 432 50000009 450 00031 901 0000
4650316373Csávoly2 758 600000000011 529 00040 344 0000
4750312344Csengőd6 156 660004 432 500000013 230 00041 282 0000
4850315699Csikéria3 255 80000000007 560 00013 219 0000
4950312025Csólyospálos2 329 60000000006 993 00027 107 0000
5050310533Dávod6 122 3400014 184 000000010 773 00024 957 0005 328 000
5150307524Drágszél2 534 3000000000000
5250321069Dunaegyháza2 708 33000000007 938 00023 166 00012 432 000
5350312566Dunafalva1 686 360003 191 40000003 780 00016 976 0003 552000
5450311606Dunaszentbenedek1 275 30000000004 536 00015 468 0000
5550314766Dunatetétlen859 3000000000000
5650304109Dusnok6 262 620004 432 500000020 979 00062 913 0000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun .

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményt feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
2940324545Tiszaalpár001 451 40010 528 00006 027 384,01042 800225 078 01674 663 33
3040328486Tompa002 523 2009 031200150 0005 648 2160977 200217 849 53383 033 337
3150317686Agasegyháza3 045 0000709 5004 826 4006 075 0002 235 7040386 800102 372 43638 273 18
3250321944Akasztó001 189 1008 749 20004 155 8200719 000143 91124541314 84'
3350321148Apostag001 046 7004 789 6006 775 0002 4819320429 40097 724 77828 197 84<
3450327234Bácsborsód00799 4002 086 0003 450 0001 522 4520263 40059 167 62025 960 95
3550308697Bácsszentgyörgy00000245 072042 40011 1853169 947 80.
3650330155Bácsszőlős000340 000400 000479 740083 00019 83187716 262 664
3750313408Ballószög001 765 3005 6916007 200 0003 226 3%0558 200107 599 12135 793 375
385 .0325937Balotaszállás001 479 0004 298 8006 450 0001 975 6040341 80068 87191930 345 745
3950303656Bátmonostor001 068 2003 723 2003 600 0001 968 6680340 60062 563 86723 962 11
4050311961Bátya00910 5006 971 20013 675 0002 604 4680450 600107 103 39633 547 964
4150308305Bócsa001 282 4004 964 8005 450 0002 138 6000370 00089 648 61031745 58
4250319327Borota00990 1006 020 8004 950 0001 876 1880324 60086 759 03833 954 374
4350333631Bugacpusztahaza00000387 260067 00013 275 26012 01199
4450310472Császártöltés3 570 000011932 5004 302 40012 150 0003 154 7240545 800132 238 52037 947 40C
4550326471Csátalja0010 268 3004 663 60011025 0001 995 2560345 20097 518 36626 280 40(
4650316373Csávoly007 123 2005 368 4009 950 0002 453 0320424 400106 213 50530 468 04'
4750312344Csengőd001 452 4007 302 0007 050 0002 730 4720472 400120 540 14444 729 65'
4850315699Csikéria00460 4003 282 4005 975 0001 116 6%0193 20062 770 88430 585 332
4950312025Csólyospálos00678 8004 132 4004 475 0002 071 5520358 40076 755 42232 160 882
5050310533Dávod00569 4002 650 4004 875 0002 679 6080463 600104 660 74744 970 145
5150307524Drágszél00000475 116082 20014 583 14113 268 625
5250321069Dunaegyháza009 660 2005 310 40016 086 2001 772 1480306 60096 299 53620 301 952
5350312566Dunafalva001 332 2002 632 4002 150 0001 249 6360216 20057 881 13924 927 345
5450311606Dunaszentbenedek001 277 4003 410 0003 175 0001 134 0360196 20049 579 63921 051 754
55.50314766Dunatetétlen00000764 1160132 20014 415 49713 969 787
5650304109Dusnok0011 109 2009 976 80011 187 5003 977 7960688 200169 663 30947 948 762

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi ÖnkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHNeve
kódja1234567g910
5750311864Érsekcsanád2 9453 410 0004732615011 44800020 214 4804 927 776
5850333589Érsekhalma7353 410 0001 181 1450125 9280004 558 4702 000000
5950303230Fajsz19703 410 0003 165 790026 712244 2800010 484 3403 148 159
6050333598Felsőlajos9793 410 0001 573 2530. 1362 3120174 00005 417 7862 000 000
6150302954Felsőszentiván2 0373 410 0003 273 45901144800012 4419963 452 591
6250302149Foktő1 7183 410 0002 760 826091584213 03205 841 20013 670 1263 109 137
6350331468Fülöpháza9693 410 0001 557 18301 785 8880364 0003 294 6007 202 5772 000 000
6450333622Fülöpjakab1 1393 410 0001 830 37302 858 184003 872 6007 339 7162 000 000
6550314058Fülöpszállás2 6123 410 0004 197 48401 373 760008 880 80016 664 5604 367 384
6650331848Gara2 5483 410 0004 094 6367 120 74099 21600018 895 9684 479 171
6750326383Gátér107434100001725 9180667 8000006 625 5062 000000
6850303577Géderlak109934100001 766 0937 120 74041 976003 736 60010 7515172 043 610
6950308350Harkakötöny9693 410 0001 557 18308013600004 904 1092 000 000
7050304093Helvécia4 08534100006 564 59507 952 54400022 438 9056 508 677
7150312937Hercegszántó2 3603 410 0003 792 5200110 66400017 017 9604 182 788
7250327845Homokmégy1 5923 410 0002 558 3447 120 7402 789 4%005 412 8009 042 5602 867 187
7350308095Imrehegy8343 410 0001 340 23801 534 032002 835 6005 550 2702 000 000
7450317923Jakabszállás2 6733 410 0004 295 51103 445 84800016 225 1104 395 841
7550308378Jászszentlászló2 6753 410 0004 298 7257 120 7401 545 48000012 609 9504 253 629
7650330605Kaskantyú1 1353 410 0001 823 9450862 416003 859 0005 453 6752 000 000
7750311280Katymár2 3873 410 0003 835 9090286 200008 115 80016 630 2294 235 398
7850327571Kelebia3 0813 410 0004 951 16705 178 31200020 919 9904 733 326
7950318166Kéleshalom5523 410 000887 06401 240 200001 876 8004 227 7682 000 000
8050328158Kisszállás2 8943 410 0004 650 65801908 00000016 432 1324 876 381
8150313806Kömpöc7873 410 0001 264 7090843 336002 675 8005 028 1432 000 000
8250305856Kunadacs1 7403 410 0002 79618001 843 128005 916 00012 935 1603 138 822
8350306044Kunbaja1 8623 410 0002 992 23400006 330 80015 570 0443 494 133
8450307728Kunbaracs6633 410 0001 065 4410648 720002 254 2005 307 3152 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112. 131415161718192021
5750311864Érsekcsanád5 359 900000000022 302 00057 284 000444 000
5850333589Érsekhalma1 337 70000000005 859 00010 656 00C4 440 000
5950303230Fajsz3 618 2000012 411000000012 474 00028 220 0000
6050333598Felsőlajos1 527 240000000010 773 00010 229 0000
6150302954Felsőszentiván2 648 100000000011 340 00034 087 0000
6250302149Foktő3 533 330000000010 962 00023 103 000235 000
6350331468Fülöpháza5 259 70000000003 969 00014 202 0000
6450333622Fülöpjakab1 647 36700000006 993 00022 771 00014 208 000
6550314058Fülöpszállás3 395 600000000015 309 00040 887 0006 216000
6650331848Gara4 637 360003 546 000000012 852 00034 9710000
6750326383Gátér1 396 20000000006 237 00018 049 0005 328 000
6850303577Géderlak1 428 70000000006 426 00017 923 00013 320000
6950308350Harkakötöny4 195 090014 740 0004 255 200000010 395 00036 668 0000
7050304093Helvécia5 310 500000000029 862 00069 408 00032 412 000
7150312937Hercegszántó5 387 800003 546 000000010 584 00027 879 0000
7250327845Homokmégy4 762 02000000005 859 00024 387 0000
7350308095Imrehegy4 072 24000000003 780 0005 597 0005 328 000
7450317923Jakabszállás6 372 330003 546 000000015 120 00044 186 00012 876 000
7550308378Jászszentlászló10 028 100015 477 0008 865 000000015 876 00055 942 0002 664 000
7650330605Kaskantyú2 346 15000000005 670 00011 805 0000
7750311280Katymár3 103 100017 688 0000000016 632 00046 2510000
7850327571Kelebia8 005 300018 425 0005 319 000000020 979 00057 890 0002664 000
7950318166Kéleshalom2 717 60000000003 024 0003 2810000
8050328158Kisszállás9 884 920022 110 0008 865 000ó00014 553 00043 823 0004 418 000
8150313806Kömpöc3 023 1000000000000
8250305856Kunadacs7 114 80000000006 993 000319190007 548 000
8350306044Kunbaja5 388 840003 723 300000014 742 00029 239 0001 332 000
8450307728Kunbaracs2 86190000000004 536 0008 919 0005 772 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
5750311864Érsekcsanád4 620 0000615 0008 308 40010 300 0003 404 4200589 000146 523 03939 869 512
5850333589Érsekhalma00459 2002 426 4003 350 000849 6600147 00040 800 50312 916051
5950303230Fajsz002 132 3006 795 2006 275 0002 277 3200394 00095 076 30130 861 147
6050333598Felsőlajos00741 9002 970 0004 750 0001 131 7240195 80046 256 01515 999 951
6150302954Felsőszentiván004 779 6002 632 4007 950 0002 354 7720407 40088 788 76626 626 223
6250302149Foktő001 134 8004 825 6004 400 0001 986 0080343 60079 619 24333 126 140
6350331468Fülöpháza001 065 6002 827 2003 175 0001 120 1640193 80051426 71223 459 758
6450333622Fülöpjakab001 094 1004 867 2004 825 0001 316 6840227 80079 261 02423 648 251
6550314058Fülöpszállás001 386 3005 863 2007 600 0003 019 4720522 400123 092 96044 070 196
6650331848Gara008 411 2008 909 20019 036 0002 945 4880509 600133 917 57945 492 276
6750326383Gátér00646 9003 554 0002 650 0001 241 5440214 80053 746 66816 557 573
6850303577Géderlak001 136 3003 845 20011 993 8001 270 4440219 80086 433 78031048 428
6950308350Harkakötöny001 309 8007.682 80017 675 6001 120 1640193 800110 908 10625 141496
7050304093Helvécia003 603 20013 061 6001 5500004 722 260p817 000207 62128154 969 978
7150312937Hercegszántó00812 3003 815 6004 925 0002 728 1600472 00088 663 79236 012 743
7250327845Homokmégy00828 9003 528 0003 950 0001 840 3520318 40078 674 79937 651887
7350308095Irrirehegy0010 80020180003 125 000964 1040166 80041 732 08419 761 054
7450317923Jakabszállás7 560 00001792 2009 655 2008 675 0003 089 9880534 600145 179 62840 169413
7550308378Jászszentlászló003 325 1009 333 60024 952 2003 092 3000535 000183 328 82453 399 734
7650330605Kaskantyú00524 0001 976 0002 350 0001312 0600227 00043 619 24620 077 321
7750311280Katymár0015 044 2008 937 60017 550 0002 759 3720477 400164 956 20849 750 905
7850327571Kelebia001 189 7005 272 4005 375 0003 561 6360616 200168 490 03158 643 339
7950318166Kéleshalom00453 9001 496 0001 250 000638 1120110 40026 612 84415 698 352
8050328158Kisszállás04 694 0001 057 8006 155 6007 850 0003 345 4640578 80015861275554 856 572
8150313806Kömpöc00000909 7720157 40019 312 26017 744 208
8250305856Kunadacs00823 7004 517 6005 450 0002 011 4400348 00096 764 83035 823 154
8350306044Kunbaja6 833 00009 307 8007 268 8009 725 0002 152 4720372 400121 881 82338 706 507
8450307728Kunbaracs3 416 0000479 7002 138 8002 825 000766 4280132 60046 533 10416 962 165

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
8550329027Kunfehértó2 3643 410 0003 798 94801 648 51201 200 000013 850 6763 801 185
8650331918Kunpeszér6953 410 0001 116 8650637 272002 363 0005 097 8252 000 00C
8750331893Kunszállás1 7323 410 0002 783 32401 545 4800007 9013842 831583
8850305786Ladánybene17233 410 0002 768 86102 465 1360009 686 7062 767 625
8950323357Madaras3 2823 410 0005 274 1740377 7840011 158 80029 889 1746 136 794
9050327809Mátételke6173 410 000991519049 608002 097 8003 500 2412 000 000
9150330632Miske19433 410 0003 122 401019 080006 606 20015 703 3263 575 415
9250334096Móricgát5823 410 000935 27401 495 872001 978 8003 046 7702 000 000
9350325955Nagybaracska2 5333 410 0004 070 531049 608314 0920015 198 0004 231973
9450332540Nemesnádudvar2 0903 410 0003 358 630041 9760009 287 9603 275 632
9550323056Nyárlőrinc2 4063 410 0003 866 44201 671 40800012 963 5284 103310
9650316276Ordas5293 410 000850 103026 712001 798 6005 119 6622 000 000
9750316939Orgovány3 5543 410 0005 71127803 522 1680012 083 60026 054 3745 985 822
9850308679Öregcsertő10153 410 0001 631 1050431 208003 451 0009 411 0802 000 000
9950318670Páhi13053 410 0002 097 13501 133 352004 437 0007 442 4152 080 750
10050302705Pálmonostora2 0933 410 0003 363 45103 575 5920o7 116 20014 213 5633 567 937
10150315431Petőfiszállás17013 410 0002 733 50703 991 536005 783 4008 695 5122 878 620
10250315398Pirtó102934100001 653 60301 022 688127 5%005 883 8222 000 000
10350326310Rém14553 410 0002 338 1850221 328180 42004 947 00012 0619502 734 992
10450318218Soltszentimre1 42134100002 283 5470366 33600012 736 4232 426 739
10550319530Szakmár14373 410 0002 309 2590988 3440008 077 3772517121
10650319947Szalkszentmárton3 0643 410 0004 923 8480293 8320010 417 60027 327 8165 755 141
10750311794Szank2 6223 410 0004 213 55401808 78400013 993 6144 381927
10850321120Szentkirály1 9883 410 0003 194 71603 083 328006 759 200130114603 212 708
10950328820Szeremle16143 410 0002 593 6980000012 552 0782 995 277
11050325432Tabdi1 2173 410 0001955 71901 037 952004 137 8006 504 8652 009 889
11150320525Tass3 0793 410 0004 947 9530496 08000026 935 0925 432 624
11250314544Tataháza1 50134100002 412 1070110 664005 103 40010 413 9382 660 030

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun

No.Helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és " gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
8550329027Kunfehértó6 230 280006 737 40000009 072 00039 177 0000
8650331918Kunpeszér2 903 50000000005 859 00013 578 0000
8750331893Kunszállás4 251 600000000010 206 00035 429 0004 440 000
8850305786Ladánybene4 239 900000000010 395 00026 483 00012 876 000
8950323357Madaras5 708 340019 162 0000000019 089 00048 567 00027 084 000
9050327809Mátételke1 338 43500000003 969 0004 053 0000
9150330632Miske3 081430000000013 041 00040 111 0009 324-000
9250334096Móricgát2 782 2850000000000
9350325955Nagybaracska4 610 060000000011 15100044 846 0001 332 000
9450332540Nemesnádudvar3 803 800000000014 364 00038 8810000
9550323056Nyárlőrinc5 502 760000000011 529 00042 934 00015 984 000
9650316276Ordas2 687 7000000000000
9750316939Orgovány10 968 280001 773 000000019 656 00057 742 00015 540 000
9850308679Öregcsertő2 236 95000000005 103 00017 012 0000
9950318670Páhi4 500 85000000006 804 00022 268 0000
10050302705Pálmonostora2 720 90000000009 828 00029 230 0000
1015 .0315431Petőfiszállás4 861 21000000006 615 00016 828 00020 424 000
10250315398Pirtó2 249 69000000005 292 0007 913 0000
10350326310Rém1 891 500004 787 100.000010 773 00026 730 0000
10450318218Soltszentimre1 847 30000000006 615 00027 228 0000
10550319530Szakmár3 868 100006 205 50000007 371 00024 158 0000
10650319947Szalkszentmárton5 576 480000000018 522 00046 359 00014 652 000
10750311794Szank7 672 760018 425 0003 546 000000019 278 00061 755 00013 320 000
10850321120Szentkirály4 034 760001 418 400000011 718 00034 787 0007 548 000
10950328820Szeremle2 517 84000000008 694 00025 765 0006 660 000
11050325432Tabdi2 420 77000000006 804 00018 170 0000
11150320525Tass4 002 700000000014 931 00050 928 00031 792 000
11250314544Tataháza1 951 30000000008 316 00030 936 0000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004 ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
8550329027Kunfehértó002 479 4006 022 8006 450 0002 732 7840472 800107 083 78537 153 954
8650331918Kunpeszér001 120 7003 067 6003 500 000803 4200139 00045 596 18216 964 866
8750331893Kunszállás1 050 00001 244 7003 974 0007 075 0002 002 1920346 40088 490 66322 866 701
8850305786Ladánybene2 669 00001 474 5005 952 0005 775 0001 991 7880344 60093 299 12025 475 426
8950323357Madaras9 765 00001 412 4006 918 0005 112 5003 793 9920656 400203 515 35872 660 563
9050327809Mátételke006 3001 652 0002 050 000713 2520123 40025 954 55513 530 022
9150330632Miske004 060 7005 864 00020 583 2002 246 1080388 600131 136 46336 554 256
9250334096Móricgát00000672 7920116 40016 438 19314 995 050
9350325955Nagybaracska002 965 0005 308 8007 550 0002 928 1480506 600108 471 81232 927 820
9450332540Nemesnádudvar3 465 000012 826 8005 262 00013 825 0002 416 0400418 000114 635 83824 039 045
9550323056Nyárlőrinc001 065 9004 904 4002 050 0002 7813360481 200113 247 28431925 757
9650316276Ordas00000611 5240105 80016610 10115216018
9750316939Orgovány7 455 00002 076 90010 23160004 108 4240710 800187 029 24667 718 333
9850308679Öregcsertő00685 8002 868 8003 600 0001 173 3400203 00053 217 28322 787 399
9950318670Páhi00363 9003 301 6003 750 0001 508 580026100063 358 582. 24 536 536
10050302705Pálmonostora002 576 4006 313 2005 100 0002 419 5080418 60093 853 35139 394 447
10150315431Petőfiszállás00915 1004 005 2004 475 0001 966 3560340 20087 922 64132 138 880
1025.0315398Pirtó00430 3001 424 0003 500 0001 189 5240205 80036 302 02316 575 831
10350326310Rém00370 5003 288 4004 800 0001 681 9800291 00080 507 35531 079 609
10450318218Soltszentimre00547 4004 782 0004 450 0001 642 6760284 20068 619 62124 039 045
10550319530Szakmár00586 3004 801 20011 449 0001 661 1720287 40077 689 77324 096 963
10650319947Szalkszentmárton003 420 4008 600 0004 650 0003 5419840612 800158 062 90158 967 037
10750311794Szank003 336 60010 652 00011 375 0003 0310320524 400180 723 67145 623 240
10850321120Szentkirály4 095 0000937 9006 862 4006 575 0002 298 1280397 600113 343 60037 991 289
10950328820Szeremle002 286 6005 116 8004 775 0001 865 7840322 80079 554 87724 951499
11050325432Tabdi00577 3002 513 2003 250 0001 406 8520243 40054 44174721 871618
11150320525Tass00I 374 3005 683 2004 637 5003 559 3240615 800158 745 57347 323 413
11250314544Tataháza00878 8004 707 2005 475 0001 735 1560300 20078 409 79527 084 675

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
113 5 0324998 Tázlár 1909 3 410 000 3 067 763 0 1 621 800 0 0 6 490 600 11809 074 3 176 53
114 5 0314094 Tiszaug 957 3410000 1537 899 0 217512 0 0 0 6 265 479 2000000
115 5 0308785 Újsolt 194 3 201000 311758 0 91584 0 0 659 600 1568 878 2 000000
116 5 -0333604 Újtelek 504 3 410 000 809 928 0 0 0 0 0 2 710 512 2 000 000
117 5 0316294 Uszód 1146 3 410 000 1841622 0 7 632 0 0 3 896 400 7 614 024 2 037 631
118 5 0310667 Városföld 2 300 3 410 000 3 696 100 0 1 301 256 0 0 10 126 900 3 432 684
119 5 0328343 Vaskút 3 661 3 410 000 5 883 227 0 7 632 0 0 22 797 047 6 285 211
120 5 0315158 Zsana 917 3410000 1473 619 0 1747 728 0 0 3117800 5 532 261 2000000
Bács-Kiskun megye összesen 552 579 349 059 000 887 994 453 54 337 896 263 010 168 663 726 796 138 144 750 74 331800 243 079 600 3 215 726 693 881 495 529
■■

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
11350324998Tázlár2 48170000000009 828 00030 339 00023 976 000
11450314094Tiszaug3 498 640022 1100004 432 50000003 591 00018 767 0000
11550308785Ujsolt252 2000000000000
11650333604Újtelek2 655 2000000000000
11750316294Uszód2 356 160004 432 50000005 481 00016 204 0000
11850310667Városföld2 990 000000000011 15100026 3710008 880 000
11950328343Vaskút6 663 020040 535 0003 546 000000018 71100053 536 0003 552 000
12050315158Zsana3 192 100026 532000000004 914 00013 430 0000
Bács-Kiskun megye összesen1 092 994 807913 635 0001 560 229 000449 843 40086 130 0001 024 140 000300 464 10025 160 1002 875 446 00014 696 727 8001 903 740 800

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Bács-Kiskun

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
11350324998Tázlár001 492 4007 980 4006 550 0002 206 8040381 800114 811 87833 358 845
11450314094Tiszaiig00798 2004 319 2003 475 0001 106 292019140075 720 12229 178 127
11550308785Újsolt00000224 264038 8008 348 0848 217 270
11650333604Újtelek00000582 6240100 80012 269 06410 891 838
11750316294Uszód00442 6003 250 0002 875 0001 324 7760229 20055 402 54723 627 141
11850310667Városföld- 00996 6005 347 6005 425 0002 658 8000460 00086 246 94026 524 857
11950328343Vaskút16 890 000015 9110006 871 200150 0004 232 1160732 200209 712 66167 755 176
12050315158Zsana00850 4003 020 4003 150 0001 060 0520183 40073 613 76032 821 815
Bács-Kiskun megye összesen617 938 0001 389 060 000758 127 8001 726 894 400733 339 400638 781 324311 419447110 51580037 985 493 86310 454 442 974

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Békés

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
110400000Megyeközpont00000099 993 5000000
220415200Békéscsaba m.j.65.3120104 956 38408 582 18495 063 09600281 560 03290 266 741
330418102Battonya6 775010 887 4250017 130 100023 035 00077 878 62512 640 033
430409760Békés22 128035 559 69602 747 52031 256 856075 235 200179 170 41634 280 682
530424819Dévaványa8 982014 434 0740259 48817 300 9720061 293 16813 346 357
630432957Elek5 56808 947 7760110 66419 182916018 931 20052 728 9609 574 252
730412256Füzesgyarmat6 526010 487 2820171 72016 943 964022 188 40063 328 30411 827 780
830433455Gyomaendrőd15 540024 972 78003 919 03220 479 7924 000 00052 836 00090 815 76025 999 019
930405032Gyula32 771052 662 99705 483 59241 16135200160 38127444 875 705
1030419628Mezőberény11270018 110 89001 202 04023 248 5801 200 000076 049 96018 055 979
1130411873Mezőhegyes6 523010 482 46105 537 01615 602 8520040 742 65810 172 739
1230430322Mezőkovácsháza7 079011375 9530637 27230 885 4880046 608 13611 772 639
1330423065Orosháza32 295051898 06507 071 04854 047 2764 000 0000172 067 76046 656 682
1430428565Sarkad11258018 091 6060240 40825 2617200087 294 53218 497 312
1530423870Szarvas18 144029 157 40809 280 51228 842 9083 000 000095 128 99224 598 270
1630421883Szeghalom10 348016 629 23601 125 72020 431692035 183 20075 58179216 446 764
1730416434Tótkomlós6 848011 004 7360602 92816 879 5160039 314 36811 292 721
1830429531Vésztő8 099013 015 0930217 51217 823 340027 536 60075 296 40314 434 148
1940402680Békésszentandrás4 0953 410 0006 580 6650538 056507 780300 000023 755 0956 249 819
2040431334Csabacsűd2 1743 410 0003 493 6180125164800011 765 6883 596 024
2140426709Csorvás5 8183 410 0009 349 5260393 048721 4320030 8819449 310436
2240433190Doboz4 6973 410 0007 548 079072 50402 600 000038 980 4038 531924
2340424031Dombegyház2 4243 410 0003 895 3680122 112008 241 60022 165 0564514 171
2440409511Gádoros4 2703 410 0006 861 8900545 68800027 340 8106 943 574
2540403461Kétegyháza4 2523 410 0006 832 964087 76800037 370 8287 673 955
2640431574Kevermes2 4313 410 0003 906 6170248 040008 265 40030 825 0804 622 477
2740410287Kondoros5 9563 410 0009 57129202 293 416738 5440029 136 7529 701 143
2840411615Körösladány5 2103 410 0008 372 4700129 7440017 714 00041544 5409 288 330

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Békés

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
Kódja1112131415161718192021
110400000Megyeközpont0513 599 000560 120 00016 200 0000782 340 000010 550 04001 307 623 600429 815 000
220415200Békéscsaba m.j.120 117 8400179 091 00051 062 40015 660 000051 479 1004 060 020357 777 0002 940 514 200268 419 000
330418102Battonya12 330 500003 900 600000042 903 000211722 20025 752000
430409760Békés45 272 9600024 822 00021402 000032 859 0000133 623 000317 675 00041 236 800
530424819Dévaványa16 347 240070 015 0004 255 200003 651000055 566 000197322 60030 636 000
630432957Elek10 133 760024 32100021276 0000113 100 0000032 886 00098 862 00019 092 000
730412256Füzesgyarmat11 877 320007 092 000006 571 800047 061 000120 130 00019 406 000
830433455Gyomaendrőd38 282 800088 440 00045 195 30000008 127 000295 728 00044 400 000
930405032Gyula45 102 300049 379 00068 805 0000018 620 1000142 506 000652 489 40016 872000
1030419628Mezőberény20 511400073 700 0004 432 500007 667 100076 545 000372 059 00030 820 000
1130411873Mezőhegyes13 871 860007 092 000000033 453 000100 079 00011544 000
1230430322Mezőkovácsháza22 883 780004 787 100000035 154 000120 992 0007 992 000
1330423065Orosháza58 776 9000181302 00032 212 80020 880 000014 604 0000138 159 000916 617 60036 408 000
1430428565Sarkad20 489 560044 220 00022 500 0005 220 000016 794 600072 576 000352 217 40032 330 800
1530423870Szarvas33 022 080017 688 00019 980 0000018 255 000051975 000395 428 40011 988 000
1630421883Szeghalom18 833 360007 092 000006 206 700058 023 000369 519 60014 836 000
1730416434Tótkomlós12 463 360014 740 0004 432 500008 032 200033 453 000153 475 00016 872000
1830429531Vésztő14 740 180024 321 0006 205 500000054 999 000123 025 00019 804 000
1940402680Békésszentandrás6 131 100011 055 00012 411000004 381200022 491 00058 824 00013 060 000
2040431334Csabacsűd7 261 960023 584 0004 964 400000010 962 00029 908 000444 000
2140426709Csorvás10 588 760054 538 0005 319 000000.027 405 00082 950 00017 316 000
2240433190Doboz8 886 580005 673 600008 032 200029 673 00071 338 00018 230 000
2340424031Dombegyház6 888 080019 899 0002 482 200000011 529 00062 298 0000
2440409511Gádoros5 551000022 110 0004 609 8000016 429 500030 05100070 723 000444 000
2540403461Kétegyháza6 633 120002 659 500005 476 500023 058 00063 501 0000
2640431574Kevermes4 265 120020 636 0003 191 400000014 553 00046 628 0005 328 000
2740410287Kondoros7 742 800003 546 000000027 405 00087 170 0007 548 000
2840411615Körösladány9 482 200017 688 0003 900 6000101400 0004 381200030 9% 00075 562 00040 935 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Békés

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
110400000Megyeközpont12 580 000788 180 00025 640 80085 094 0004 149 0000252 666 52204 888 5514621 258 197 03(
220415200Békéscsaba m.j.61231000503 466 000144 598 600279 592 80038 56140075 500 672013 062 4005 684 621869871 740 92
330418102Battonya11467 00012 616 00020 487 90029 746 4001 3000007 83190001 355 000522 983 683158 568 87(
430409760Békés47 129 000042 809 40068 657 200700 00025 579 96804 425 6001 164 442 298448 081 23
530424819Dévaványa24 793 000010 754 00025 209 6001 182 40010 383 19201 796 400558 545 691164 157 94
630432957Elek0021 062 50019 174 000525 0006 436 60801 113 600477 458 236198 228 77Í
730412256Füzesgyarmat005 869 80025 024 00007 544 05601 305 200376 828 626146 084 98:
830433455Gyomaendrőd30 678 00044 892 00026 59170031 812000961 40017 964 24003 108 000899 202 823326 792 41.
930405032Gyula63 307 00092 296 00074 599 40077 292 8002 716 20037 883 27606 554 2001 652 987 596436 506 516
1030419628Mezőberény12 844 000141938 00047 946 10039 237 6001 776 40013 028 12002 254 000982 626 669204 287 229
1130411873Mezőhegyes21 81900025 268 0003 327 30019 495 600250 0007 540 58801 304 600327 582 674101 470 476
1230430322Mezőkovácsháza14 459 00005 145 40017 412 000475 0008 183 32401 415 800340 178 892124 195 16(
1330423065Orosháza74 379 00056 108 00028 248 60082 192 80010 852 20037 333 02006 459 0002 030 273 751527 578 734
1430428565Sarkad062 416 00023 163 50046 217 6001 649 60013 014 24802 251 600864 446 486217 190 162
1530423870Szarvas48 105 00056 108 00048 119 30048 527 2004 885 40020 974 46403 628 800968 692 734257 401 37Í
1630421883Szeghalom24 23100020 952 00012 216 90035 620 4004 919 60011 962 28802 069 600751 880 852194 890 981
1730416434Tótkomlós25 804 0005 644 00025 263 60018 922 4002 062 6007 916 28801 369 600409 544 817107 462 99Í
1830429531Vésztő23.581000014 486 50019 280 800.1025 0009 362 44401 619 800460 773 320181 081 65(
1940402680Békésszentandrás030 090 0001 977 50010 494 80004 733 8200819 000217 809 83563 238 305
2040431334Csabacsűd003 194 4005 262 4005 475 0002 513 1440434 800117 52108243 690 529
2140426709Csorvás13 086 00002 306 90011 978 000175 0006 725 60801 163 600287 618 25495 840 294
2240433190Doboz009 709 80013 475 20005 429 7320939 400232 530 42278 381047
2340424031Dombegyház002 030 20010 008 40024 129 6002 8021440484 800184 899 73159 714 79
2440409511Gádoros001 097 7009 376 000175 0004 936 1200854 000211459 08274 316 489
2540403461Kétegyháza0016 328 30012 390 40025 00049153120850 400191 213 04768 246 824
2640431574Kevermes004 898 4008 742 4008 475 0002 810 2360486 200171 291 37068 086 68:
2740410287Kondoros9 975 0007 636 00012 146 10015 985 20016 313 4006 885 13601 191 200258 394 98368 359 615
2840411615Körösladány13 29200003 848 60019 364 00006 022 76001042 000408 373 444153 346 22?

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Békés

NoA helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladutokA társadalmi-gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
2940430128Medgyesegyháza41683 410 0006 697 97608013600. 014 171 20032 502 0647 125 060
3040408244Nagyszénás5 8243 410 0009 359 1680354 88800030 115 9049 344 925
3140402352Újkígyós5 7813 410 0009 290 0670103 03200027 026 1757 546 279
3250429595Almáskamarás10793 410 0001 733 95300003 668 60016 357 6402 048 711
3350426189Békéssámson2 6863 410 0004 316 4020194 61600014 665 5604 183 614
3450419390Bélmegyer1 2093 410 0001 942 8630171 720a04 110 60010 884 6272 143 995
3550429610Biharugra1 1543 410 0001 854 478022 896003 923 60012 465 5082 141 020
3650413471Bucsa2 6713 410 0004 292 297011 448009 08140035 855 5044 988 039
3750434078Csabaszabadi4025 000 000646 0140328 176001 366 8002 308 6862 000 000
3850420455Csanádapáca2 9203 410 0004 692 440095 400009 928 00021 908 7605 031 106
3950425502Csárdaszállás5543 410 000890 2780232 7760004 206 5222 000 000
4050422132Dombiratos7833 410 0001258 281015 264002 662 2009 862 6682 000 000
4150409432Ecsegfalva1 5463 410 0002 484 4220259 488005 256 40017 339 9362 811083
4250407393Gerendás1 5803 410 0002 539 0600599 112005 372 00010 443 8002 592 880
4350417394Geszt9133 410 0001 467 19103 816003 104 20014 555 0462 000 000
4450433297Hunya7933 410 0001274 35102175120005 244 9022 000 000
4550404279Kamut1 2183 410 0001 957 3260522 792004 141 2008 407 8542117151
4650424794Kardos8133 410 0001 306 49101 507 320002 764 2005 004 0152 000 000
4750412177Kardoskút9933 410 0001595 7510912 0240004 735 6172 000 000
4850422752Kaszaper2 1713 4100003 488 797072 504007 381 40017 476 5503 852 646
4950412618Kertészsziget4895 000 000785 8230267 120001 662 6007 381 9442 000 000
5050403106Kétsoprony1 5473 410 0002 486 02901 801 1520008 251 6982 538 132
5150418838Kisdombegyház615.3 410 000988 30500002 091 0005 987 6402 000 000
5250410764Körösnagyharsány7513 410 0001 206 85700002 553 40012 016 0002 000 000
5350412900Köröstarcsa2 9783 410 0004 785 646095 40000017 1175444 933 867
5450430164Körösújfalu6683 410 0001 073 4760110 664002 271 2006 809 5922 000 000
5550406804Kötegyán1 65934100002 666 0130183 168005 640 60013 811 1752 962 546
5650416045Kunágota3 1763 410 0005 103 832038 1600010 798 40035 641 0725859 384

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Békés

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
2940430128Medgyesegyháza6 169 060022 110 0003 014 100000026 460 00058 653 0002 664 000
3040408244Nagyszénás10 599 680004 432 500003 651000028 917 00078 596 0009 768 000
3140402352Újkígyós7 515 300025 795 0006 205 500005 476 500028 539 00075 463 00020 424 000
3250429595Almáskamarás2 295 190003 191 40000007 938 00020 253 0001 332 000
3350426189Békéssámson5 594 630000000018 333 00056 117 000444 000
3450419390Bélmegyer5 599 630005 673 60000006 048 000188120000
3550429610Biharugra2 363 44000000004 914 00020 051000444 000
3650413471Bucsa4 861 220008 510 400000015 120 00047 867 00012 876 000
3750434078Csabaszabadi522 60000000001 701 0002 123 0000
3850420455Csanádapáca7 146 000019 162 0002 482 200000015 876 00047 274 0000
3950425502Csárdaszállás4 105 52000000001 512 0006 320 0002 664 000
4050422132Dombiratos1 017 900005 319 00000005 292 0008 883 0000
4150409432Ecsegfalva4 180 730009 75150000007 371 00028 274 0000
4250407393Gerendás2 054 0000000000021 348 0000
4350417394Geszt1 186 900000000010 206 00022 075 0000
4450433297Hunya1 030 90000000006 237 00013 246 0004 440 000
4550404279Kamut6 237 670004 432 50000006 426 00016 8010000
4650424794Kardos3 766 395003 546 00000002 457 0005 099 0000
4750412177Kardoskút1 290 90000000004 725 00013 053 0000
4850422752Kaszaper7 443 22007 370 0000000010 962 00040 9410000
4950412618Kertészsziget2 889 98000000005 292 0008 910 0000
5050403106Kétsoprony4 182 160002 659 50000009 261 00029 100 0001 332 000
5150418838Kisdombegyház2 799 50000000003 402 00000
5250410764Körösnagyharsány976 30000000003 780 00012 088 000888 000
5350412900Köröstarcsa7 306 530004 077 900000019 278 00050 888 0007 104 000
5450430164Körösújfalu868 400004 432 50000004 914 0006 724 000888 000
5550406804Kötegyán6 490 280013 266 0007 092 00000009 639 00031003 0000
5650416045Kunágota4 128 800003 191 400000020 223 00058 828 0001 332 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Békés

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi -közművelődési és közgyűjteményi feladutokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
2940430128Medgyesegyháza002 484 20012 580 000225 0004 818 2080833 600204 718 82885 412 133
3040408244Nagyszénás003 096 00013 369 200800 0006 732 54401 164 800213 71160969 471720
3140402352ÚjkígyósC02 400 6009 260 000150 0006 682 83601 156 200236 443 48976 856 341
3250429595Almáskamarás006 845 5004 540 40011 225 0001 247 3240215 80086 30251831 321 630
3350426189Békéssámson001 625 2007 502 0009 575 0003 105 0160537 200129 603 23833 105 15S
3450419390Bélmegyer001 678 5004 192 8003 175 0001 397 6040241 80069 482 73929 727 085
3550429610BiharugraG0624 9002 426 8002 725 0001 334 0240230 80058 93146626 519 873
3650413471Bucsa001 111 30010 523 2008 775 0003 087 6760534 200170 904 68467 693 395
3750434078Csabaszabadi001 057 300622 0001 500 000464 712080 40019 720 68812 446 321
3850420455Csanádapáca001 502 0007 337 2008 450 0003 375 5200584 000158 254 62662 874 445
3950425502Csárdaszállás00231 7001 578 8001 375 000640 4240110 80029 277 82013 466 828
4050422132Dombiratos00365 5001 729 2002 525 000905 1480156 60045 401 76123 318 259
4150409432Ecsegfalva001 582 9006 512 4004 550 0001 787 1760309 20095 880 23540 359 916
4250407393Gerendás00648 4001604 0002 700 0001 826 4800316 00055 453 73228 087 943
4350417394Geszt002 232 6004 487 6005 575 0001 055 4280182 60071 54138126 349 548
4450433297Hunya004 158 1003 418 4009 754 000916 7080158 60055 506 47313 718 255
4550404279Kamut001 129 5003 340 0002 975 0001 408 0080243 60063 549 60127 341995
4650424794Kardos003 453 6001 543 2003 450 000939 8280162 60040 409 64920 612 707
4750412177Kardoskút00965 8002 619 6002 925 0001 147 9080198 60039 579 20014 621 223
4850422752Kaszaper14 3610000721 8008 830 0006 600 0002 509 6760434 200135 854 79345 752 87q
4950412618Kertészsziget00717 8002 734 8002 950 000565 284097 80041 255 15119 151 547
5050403106Kétsoprony005 545 0003 302 8007 375 0001 788 3320309 40083 342 20323 876 745
5150418838Kisdombegyház000980 000925 000710 9400123 00023 417 38516 658 312
5250410764Körösnagyharsány001 798 9002 905 2002 575 000868 1560150 20047 21601322 674 516
5350412900Köröstarcsa680 00001 753 9008 070 8009 375 0003 442 5680595 600142 914 75539 858 597
5450430164Körösújfalu00560 8002 188 0002 200 000772 2080133 60039 356 44019 130 521
5550406804Kötegyán002 553 1006 101 20013 500 6001 917 8040331 800120 568 28643 838 123
5650416045Kunágota003 434 30013 148 4005 312 5003 671 4560635 200174 755 90468 679 641

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
5750421209Lőkösháza2 0663 410 0003 320 0620301 46400014 437 2083 539 404
5850427906Magyarbánhegyes2 6393 410 0004 240 8730499 896008 972 60021 816 6134 797 762
5950411536Magyardombegyház3115 000 000499 777022 896001 057 4003 532 6492000 000
6050420765Medgyesbodzás1 24134100001 994 287095 400004 219 40015 935 6812 362 842
6150423931Méhkerék2 3533 410 0003 78127103 816008 000 20026 984 2044 223 260
6250404206Mezőgyán13473 410 0002 164 62903 816004 579 80020 451 5012513556
6350411989Murony14983 410 0002 407 2860587 66400010 142 9582 570 383
6450426028Nagybánhegyes. 15923 410 0002 558 344083 95200012 716 8962 956 861
6550404242Nagykamarás17083 410 0002 744 7560133 560005 807 20020 0519203 199 931
6650419257Okány2 9933 410 0004 809 75107 6320010 176 20028 116 2425 595 433
6750427438Örménykút5363410 000861 35201 079 928001 822 4003 697 3282 000 000
6850405397Pusztaföldvár2 0423 410 0003 2814940122 112006 942 80018620 9983 670 960
6950419594Pusztaottlaka4705 000 000755 2900183 168001598 0007 329 6502 000 000
7050425168Sarkadkeresztúr19353 410 0003 109 54501 079 928006 579 00022 428 5853 649 308
7150431325Szabadkígyós2 93834100004 7213660580 03200017 160 8583 641570
7250433075Tarhos9843 410 0001 581 2880236 5920007 405 5842 000 000
7350412681Telekgerendás1 7023 410 0002 735 1140755 5680008 474 2582 787 991
7450424350Újszalonta1592 623 500255 513015 26400540 6001 753 7702 000 000
7550431228Végegyháza16753 410 0002 691725011448005 695 00019 101 7003 093 298
7650406257Zsadány1 8513 410 0002 974 5570175 536006 293 40029 545 6623 416512
Békés megye összesen399 974203 353 500642 758 218067 772 160493 510 17699 993 50015 100 000463 399 6002 687 095 604641 409 185
-

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Békés

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély-tetegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415.161718192021
5750421209Lőkösháza2 685 800000000011 340 00038 203 0000
5850427906Magyarbánhegyes6 341390000000013 986 00039 545 0000
5950411536Magyardombegyház2 404 30000000002 079 00000
6050420765Medgyesbodzás4 770 93500000006 048 00019 952 0000
6150423931Méhkerék3 670 680003 546 000000020 601 00042 386 0000
6250404206Mezőgyán1 751 1000.00000011 340 00023 911 0000
6350411989Murony6 528 870003 546 00000009 26100023 453 0000
6450426028Nagybánhegyes2 069 60000000008 505 00020 338 000888 000
6550404242Nagykamarás4 180 880002 482 200000010 395 00022 111 0000
6650419257Okány8 876 540000000018 333 00049 474 0007 104 000
6750427438Örménykút836 1600000000000
6850405397Pusztaföldvár5 141 470004 255 200000010 962 00026 586 0000
6950419594Pusztaottlaka1 176 00000000002 079 0007 689 0000
7050425168Sarkadkeresztúr4 574 150003 191 40000009 450 00032 839 0000
7150431325Szabadkígyós3 819 400006 205 500000018 14400042 036 0000
7250433075Tarhos4 208 740006 205 50000003 591 00015 634 000444 000
7350412681Telekgerendás4 175 420008 865 00000008 694 00024 508 0003 108 000
7450424350Újszalonta206 7000000000000
7550431228Végegyháza4 177 50000000009 450 00031407 0000
7650406257Zsadány3 963 520015 477 0009 574 200000016 443 00034 980 0009 768 000
Békés megye összesen778 669 910513 599 0001 600 027 000525 983 40063 162 000996 840 000232 568 70014 610 0602 078 433 00010 988 224 0001 269 440 600
-

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Békés

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHNeveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
5750421209Lőkösháza005 900 9005 340 0008 200 0002 388 2960413 20099 479 33429 102 336
5850427906Magyarbánhegyes00610 3005 534 4006 850 0003 050 6840527 800120 18331850 368 402
5950411536Magyardombegyház000470 000575 000359 51606220018 062 73813 691 652
6050420765Medgyesbodzás00514 3003 898 0004 200 0001 434 5960248 20069 083 64131 996 705
6150423931Méhkerék0023 375 00014 739 60016 225 0002 720 0680470 600174 136 69953 065 603
6250404206Mezőgyán003 7816006 270 4004 550 0001 557 1320269 40086 553 93435 792 656
6350411989Murony001 465 7004 952 0004 200 0001 731 6880299 60074556 14925 997 438
6450426028Nagybánhegyes006 639 0004 352 0006 025 0001 840 3520318 40072 701 40524 880 924
6550404242Nagykamarás00737 3005 775 2004 150 0001 974 4480341 60087 494 99540 869 528
6650419257Okány10 185 00003 150 3009 802 0008 950 0003 459 9080598 600172 048 60660 446 133
6750427438Örménykút000006196160107 20014 433 98414 000 276
6850405397Pusztaföldvár002 633 3004 166 4004 900 0002 360 5520408 40097 461 68643 338 495
6950419594Pusztaottlaka003 963 4002 194 0004 100 000543 320094 00038 704 82818 069 449
7050425168Sarkadkeresztúr003 393 5007 675 6006 100 0002 236 8600387 000110 103 87646 616 714
7150431325Szabadkígyós002 417.9008 030 0007 800 0003 396 3280587 600121950 55438 320 604
72 .50433075Tarhos00992 0002 540 4002 950 0001 137 5040196 80052 533 40820 978 012
7350412681Telekgerendás005 167 7002 580 4006 750 0001 967 5120340 40084 319 36326 744 136
7450424350Újszalonta00000183 804031 80076109517 503 738
7550431228Végegyháza002 706 7005 407 2005 225 0001 936 3000335 00094 647 87138 285 144
7650406257Zsadány002 621 40010 458 4007 225 0002 139 7560370 200158 836 14362 281 679
Békés megye összesen557 986 0001 847 610 000762 218 7001 337 220 000374 976 300462 369 944252 666 52279 994 80030 050 991 8798 382 413 549

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárost igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
110500000Megyeközpont000000189 725 2500000
220530456Miskolc m.j.181 5650291 774 955013 897 872187 639 81270 000 00001 183 622 235236 195 152
330505315Borsodnádasd3 74306 015 0010141 19217 714 796012 726 20042 456 8496 303 533
430510728Edelény11293018 147 8513 871 152919 65627 522 280038 396 200101 399 84717 908 357
530504677Ernőd5 63209 050 6240225 14417 889 900019 148 80049 989 6328 992 350
630533048Encs7 229011 617 00303 81624 703 464024 578 60064 750 15311305 881
730502848Felsőzsolca7 245011 642 7150427 39238 330 0960064 835 50511 211 852
830515936Gönc2 39803 853 586015 26417 412 90808 153 20031 958 1464 367 391
930506691Kazincbarcika' 33 385053 649 6950240 40875 542 6280113 509 000293 320 61045 119 153
1030513833Mezőcsát6 740010 831 1800106 84820 171 452022916 00070 365 60012 132 825
1130519433Mezőkövesd17 976028 887 4320209 88040 106 09628 000 0000106 849 34428 673 037
1230512885Nyékládháza5 05508 123 3850248 0408 980 4200031 669 5756 925 087
1330514492Ózd41 261066 306 427015 26450 171 1761 400 000140 287 400393 011 02564 059 173
1430527410Putnok7 850012 614 9503 871 152133 56017 843 692026 690 00088 304 65012 671374
1530516054Sajószentpéter14 048022 575 1360736 48826 282 624047 763 200150 397 88819 821591
1630527474Sárospatak\ 14 347023 055 62902 709 36034 171 9526 000 000095 005 83422 106 925
1730505120Sátoraljaújhely18 197029 242 57901 472 97635 721 8961 000 0000131 964 64426 852 124
1830508077Szendrő4 38607 048 3023 871 152293 83217 052 084014 912 40054 096 9247 973 008
1930530739Szerencs10 473016 830 1110042 600 184600 000076 253 91316 158 795
2030521351Szikszó6 263010 064 6410028 196 324021 294 20049 402 54410 011990
2130528352Tiszaújváros18 346029 482 022019 08035 294 79610 358 000087 180 19220 570 178
2230518306Tokaj4 45207 154 36406105619 764 952015 136 80037 209 8167 540 318
2340503595Abaújszántó3 3893 410 0005 446 123015 2640011 522 60040 468 0496 305 543
2440521032Alsózsolca6 1673 410 0009 910 369061 056764 708020 967 80061386 3188 913 548
2540514331Arló4 3623 410 0007 009 7340110 6640014 830 80069 792 0007 579 400
2640503939Cigánd3 4873 410 0005 603 6090122 112432 388011 855 80047 859 0756 256 584
2740505591Izsófalva1 9753 410 0003 173 8250114 480006 715 00023 733 5753 328 896
2840511323Mezőkeresztes4 3633 410 0007 011 341015 264541 0120033 782 7097 522 530

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BM
BMKSHneve
kódja11121314151617181920
110500000Megyeközpont02 032 678 000604 340 000001 231 620 000010 550 04002 491 839 000438 117 000
220530456Miskolc m.j.330 448 3000520 322 000120 357 00000117 562 20010 060 020951804 0007 132 810 600520 989 600
330505315Borsodnádasd4 865 900003 546 000000016 065 00065 866 00014 208 000
430510728Edelény20 553 260092 8620004 432 500003 285 900073 143 000361 497 6003 108 000
530504677Ernőd10 785 920003 014 100000033 264 000108 562 00016 102 000
630533048Encs13 156 780019 162 0003 191 400004 016 100068 229 000360 243 80024 420 000
730502848Felsőzsolca13 185 900003 368 700000048 384 000107 364 00011 544 000
830515936Gönc4 247 960003 546 000000016 821 00067 640 0009 324 000
930506691Kazincbarcika60 760 700061 908 00031914 00018 270 000047 463 0000200 907 000767 082 00066 600 000
1030513833Mezőcsát10 514 400000000054 999 000211407 00017 760 000
1130519433Mezőkövesd32 716 320040 535 0005 319 0000017 524 800082 215 000641 877 60026 222 000
1230512885Nyékládháza6 571 500002 836 800000029 106 00086 335 0007 104 000
1330514492Ózd87 595 0200148 874 00039 715 20034 452 000017 889 9000240 030 0001 027 488 20020 868 000
1430527410Putnok24 287 000024 321 0003 546 000000054 243 000204 727 00022 752 000
1530516054Sajószentpéter25 567 360036 113 0006 914 700000091 665 000330 356 00026 640 000
1630527474Sárospatak26 11154005 896 0003 546 000003 651000085 995 000506 646 60087 422 000
1730505120Sátoraljaújhely33 118 540045 694 00018 684 000005 111 4000128 331 000464 400 20067 044 000
1830508077Szendrő7 982 520007 092 000000031 185 00092 937 00028 416 000
1930530739Szerencs19 060 8600016 311 6000- 06 206 700061 425 000443 106 00011 988 000
2030521351Szikszó11 398 660000000036 099 000225 448 00015 540 000
2130528352Tiszaújváros33 389 720025 058 00012 765 6007 830 000014 604 0000120 015 000790 452 40022 200 000
2230518306Tokaj10 602 6400105 391 0003 191 400000022 869 000425 502 20014 208 000
2340503595Abaújszántó7 526 260025 795 0002 836 800000027 216 00078 758 00014 208 000
2440521032Alsózsolca8 017 100004 432 500000052 920 000131638 00055 056 000
2540514331Arló8 538 180003 191 400000030 051 00083 762 00012 876 000
2640503939Cigánd5 439 720000000019 089 00086 249 0003 108 000
2740505591Izsófalva3 594 500000000015 498 00030 442 0002 220 000
2840511323Mezőkeresztes6 270 460003 191 400000027 216 00097 013 0009 324 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveBMKSH
kódja2223242526272829kódja
110500000Megyeközpont17 622 000848 440 00056 420 600166 241 2004 115 0000390 853 41708 482 5615072 446 274 15.
220530456Miskolc m.j.169 933 000640 950 000441 395 400751401200105 449 800209 889 140036 313 00014 042 815 2862 757 894 709
330505315Borsodnádasd002 439 80010 192 000200 0004 326 9080748 600207 815 77994 480 534
430510728Edelény09 960 00016 838 10037 209 20012 165 60013 054 70802 258 600858 533 811281 745 28.
530504677Ernőd23 836 00003481 10013 113 200522 4006 510 59201 126 400325 614 162119 574 444
630533048Encs45 376 000042 83140051428 80030 380 4008 356 72401445 800809 197 121165 776 34:
730502848Felsőzsolca16 821 000013 648 80022 672 800250 0008 375 22001449 000373 510 980144 238 46:
830515936Gönc006 258 6008 708 80026 067 6002 772 0880479 600211 626 14372 762 218
930506691Kazincbarcika152 839 000033 635 300104 705 60017 479 60038 593 06006 677 0002 190 215 754732 634 264
1030513833Mezőcsát10 894 0008 724 00015 841200319496003 740 8007 791 44001 348 000511 493 345150 724 03
1130519433Mezőkövesd42 264 00044 488 00018 228 70059 608 00011 584 20020 780 25603 595 2001 279 683 865303 329 97
1230512885Nyékládháza002 525 60011025 200775 0005 843 58001 011 000209 080 18767 328 375
1330514492Ózd0066 586 600128 844 40010 002 20047 697 71608 252 2002 593 545 901929 236 55
1430527410Putnok20 821000012 243 60030 588 0005 350 0009 074 60001 570 000575 652 578197 866 185
1530516054Sajószentpéter0022 267 00047 52160011 094 20016 239 48802 809 600884 764 875319 62603
1630527474Sárospatak55 142 000209 872 00016 433 30063 102 00013 514 40016 585 13202 869 4001 279 836 072221 369 05!
1730505120Sátoraljaújhely46 533 000060 414 20066 473 2006 846 00021 035 73203 639 4001 193 578 891300 290 562
1830508077Szendrő0015 375 50014 790 000350 0005 070 2160877 200309 323 138118 448 082
1930530739Szerencs37 526 00046 148 00018 101 90036 338 80013 504 20012 106 78802 094 600876 361451186 648 75C
2030521351Szikszó95 136 00004 618 90018 269 2002 6210007 240 02801252 600536 593 087132 948 61Í
2130528352Tiszaújváros24 449 00044 488 00039 23130084 092 80016 212 20021 207 976. 03 669 2001 442 569 464252 833 142
2230518306Tokaj12 463 000172 640 0007 796 90038 412 4009 989 8005 146 5120890 400915 970 558150 230 08C
2340503595Abaújszántó11 706 00006 853 70015 564 40029 169 7003 917 6840677 800291 396 92389 155 991
2440521032Alsózsolca13 060 000023 644 30035 129 200575 0007 129 05201 233 400438 248 351119 766 772
2540514331Arló0022 230 70013 064 00005 042 4720872 400282 360 750114 291 885
2640503939Cigánd006 865 20021 084 8007 000 0004 030 9720697 400229 103 66082 886 132
2740505591Izsófalva003 683 3004 201 2006 225 0002 283 1000395 000109 017 87644 883 945

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
2940521546Múcsony35113 410 0005 642 177000011 937 40035 050 3136 032 010
3040512362Pálháza1 2083 410 0001 941 25611 092 46468 688149 792007 499 2642 073 300
3140519220Ricse1 9663 410 0003 159 36207 632243 78406 684 40025 536 3743 524 030
3240523029Rudabánya3 1153 410 0005 005 8055 676 48034 3440010 591 00039 0714455 073 230
3340503504Sajóbábony3 2083 410 0005 155 25603 816397 7920028 984 2804 227 140
3440522169Szentistván2 7983 410 0004 496 386011 448346 9520016 972 6684 714 430
3540509496Szirmabesenyő4 7703 4,10 0007 665 39000591 4800031544 0106 750 740
3640518245Taktaharkány4 1883 410 0006 730 11607 6320014 239 20052 718 5447 324 720
3740528398Tiszalúc5 6573 410 0009 090 799041 9760019 233 80075 362 5549 862 450
3850515662Abaújalpár922 000 000147 8440000312 8001 472 0002 000 000
3950526718Abaújkér6733 410 00010815118 926 0800002 288 2007 762 3822 000 000
4050502820Abaújlak1142 000 000183 1983 871 15234 34400387 6001 447 2302 000 000
4150526338Abaújszolnok1652 722 500265 1550000561 0002 640 0002 000 000
4250502273Abaújvár3595 000 000576 9136 398 6160001 220 6005 744 0002 000 000
4350510357Abod2864719000459 6020110 66400972 4003 334 7602 000 000
4450509362Aggtelek6563 410 0001 054 1928 926 080002 600 00004 510 6562 000 000
4550533093Alacska9123 410 0001 465 58407 632003 100 8009 348 0002 000 000
4650520482Alsóberecki8903 410 0001 430 2308 926 0803 816110 360009 336 9902 000 000
4750519664Alsódobsza4135 000 000663 6913 871 1520001 404 2004 786 6702 000 000
4850514429Alsógagy.1182 000 000189 62600. 00401 2001 478 7762 000 000
4950523223Alsóregmec2273 745 500364 78903 8160001619 4182 000 000
5050528839Alsószuha5223 410 000838 854015 264001 774 8006 083 3882 000 000
5150508217Alsótelekes1592 623 500255 5130000540 6002 161 2872 000 000
5250529814Alsóvadász1 5683 410 000251977600005 331 20024 076 6402 624 781
5350526198Arka1182 000 000189 6260000401 2001 788 2902 000 000
5450503771Arnót.2 5583 410 0004 110 7060000020 850 2583 952 841
5550503823Ároktő1 2923 410 0002 076 24403 816004 392 80020 672 0002 400 721
5650504233Aszaló2 0143 410 0003 236 49800006 847 60031 164 6363 600 111

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
2940521546Múcsony6 390 020000000018 711 00040 236 0006 216 000
3040512362Pálháza3 040 7400010 638 000000021 735 00063 227 0000
3140519220Ricse7 672 2400018 971 100000018 144 00062 248 00013 764 000
3240523029Rudabánya5 669 300000000020 412 00056 328 0007 992 000
3340503504Sajóbábony4 170 400000000018 900 00056 256 000310 800
3440522169Szentistván5 769 260001 418 400000011 718 00043 257 0000
3540509496Szirmabesenyő8 681 400002 127 600000021 357 00062 199 0007 548 000
3640518245Taktaharkány5 444 400003 368 700000030 618 00082 707 00017 316 000
3740528398Tiszalúc10 295 740002 836 800000041580 000129 932 00021 756 000
3850515662Abaújalpár2 167 4400000000000
3950526718Abaújkér6 357 570004 609 8000000000
4050502820Abaújlak2 148 2000000000000
4150526338Abaújszolnok214 5000000000000
4250502273Abaújvár2 466 70000000004 725 0006 755 0000
4350510357Abod2 371 8000000000000
4450509362Aggtelek1 193 92000000006 048 00020 814 0000
4550533093Alacska1 185 60000000007 371 0007 527 000444 000
4650520482Alsóberecki2 123 200005 319 00000005 670 00016 572 0000
4750519664Alsódobsza2 644 28000000004 158 0003 860 000444 000
4850514429Alsógagy2 153 4000000000000
4950523223Alsóregmec2 295 1000000000000
5050528839Alsószuha2 950 04000000003 024 0000444 000
5150508217Alsótelekes2 289 3800000000000
5250529814Alsóvadász3 396 830000000010 395 00034 598 00013 764 000
5350526198Arka2 214 7600000000000
5450503771Arnót3 641080000000018 900 00046 224 0004 884 000
5550503823Ároktő1 679 60000000008 127 00023 040 0005 328 000
5650504233Aszaló4 459 340000000011 907 00048 383 0006 216 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
.2940521546Múcsony006 810 7008 903 200300 0004 058 7160702 200154 399 74369 908 404
3040512362Pálháza0010 130 90016 339 60034 770 4001 396 4480241 600187 754 45734 452 702
3140519220Ricse5 27100005 393 8008 960 40031 816 0002 272 6960393 200217 472 02658 048 363
3240523029Rudabánya004 906 2006 332 0005 250 0003 600 9400623 000179 975 74975 814 940
3340503504Sajóbábony0010 191 70013 142 0004 887 5003 708 4480641600154 386 73748 535 592
3440522169Szentistván002 111 7007 194 8007 050 0003 234 4880559 600112 265 13837 204 960
3540509496Szirmabesenyő13 075 00001 309 6008 072 000625 0005 514 1200954 000181424 34161631455
3640518245Taktaharkány004 882 70011 400 00004 8413280837 600245 845 94594 349 765
3740528398Tiszalúc0013 377 40019 264 80006 539 49201 131 400363 715 213130 992 275
3850515662Abaújalpár00000106 352018 4008 224 8367 100 607
3950526718Abaújkér00000777 9880134 60037 348 13131657 806
4050502820Abaújlak00000131 784022 80012 226 30811 112 058
4150526338Abaújszolnok00000190 740033 0008 626 8958 515 636
4250502273Abaújvár001 334 5002 070 0005 384 000415 00407180044 162 13322 614 180
4350510357Abod00000330 616057 20014 356 04213 125 813
4450509362Aggtelek001 371 8003 399 20010 736 400758 3360131 20066 953 78423 965 110
4550533093Alacska00364 0002 326 4003 975 0001 054 2720182 40043 76168821 139 329
4650520482Alsóberecki2 720 0000487 2004 326 0004 850 0001 028 8400178 00068 49171630 004 406
4750519664Alsódobsza00424 3001 716 0002 150 000477 428082 60033 682 32119 558 459
4850514429Alsógagy00000136 408023 6008 383 0107 266 063
4950523223Alsóregmec00000262 412045 40010 336 4359 145 990
5050528839Alsószuha00180 000780 000850 000603 4320104 40023 058 17816 250 022
5150508217Alsótelekes00000183 80403180010 085 8848 898 405
5250529814Alsóvadász008 467 8006 350 0006 525 0001 812 6080313 600123 585 23641 723 534
5350526198Arka00000136 408023 6008 753 8847 605 110
5450503771Amót009 419 50010 524 00018 968 0002 957 0480511 600148 353 03337 544941
5550503823Ároktő006 213 0004 454 8004 325 0001 493 5520258 40087 874 93335 515 941
5650504233Aszaló001 573 7008 303 6008 050 0002 328 1840402 800139 882 46953 136 154

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
5750518184Baktakék7873 410 0001 264 7098 926 0800002 675 8009 365 3002 000 000
5850522521Balajt4805 000 000771 36000001 632 0007 680 0002 000 000
5950525159Bánhorváti1 6723 410 0002 686 904099 216005 684 80016 726 6882 998 976
6050521953Bánréve14863 410 0002 388 002022 89600010 073 5942 481700
6150508846Baskó2444 026 000392 1083 871 152000829 6002 897 9882 000 000
6250527049Becskeháza512 000 00081 9570000173 400352 5632 000 000
6350506929Bekecs2 6273 410 0004 221 589000o8 931 80022 232 3014 272 453
6450534290BerenteI 0463 410 0001 680 92200003 556 40011 463 1142 000 000
6550529674Beret2734 504 500438 7110000928 2004 368 0002 000 000
6650526356Berzék9983 410 0001 603 78603 8160009 791 3782 000 000
6750523737Bodroghalom14803 410 0002 378 36003 816183 52005 032 00011301 2802 712 863
6850530784Bodrogkeresztúr13863 410 0002 227 302011448004 712 40011076 9122 447 716
6950533808Bodrogkisfalud9833 410 0001579 68100003 342 2008 530 4742 000 000
7050514401Bodrogolaszi10163 410 0001632 7127 120 74030 528003 454 4008 788 4002 000 000
7150527429Bódvalenke2053 382 500329 4350000697 0003 280 0002 000 000
7250533303Bódvarákó1462 409 000234 622019 08000496 4001647 3182 000 000
7350505926Bódvaszilas1 27734100002 052 1398 926 0800004 341 80013 481 2892 401094
7450525195Bogács2 0753 410 0003 334 525011 448257 30017 000 000014 435 7752 301 488
7550518944Boldogkőújfalu5833 410 000936 88100001 982 2009 328 0002 000 000
7650514474Boldogkőváralja10763 410 0001 729 1328 926 0807 632003 658 40016 799 5882 000 000
7750508396Boldva2 5603 410 0004 113 9207 120 74045 792008 704 00033 853 4404 261915
7850530669Borsodbóta9723 4100001 562 0047 120 7400003 304 80010 426 6442 000 000
7950516124Borsodgeszt3345 000 000536 7380041 41601 135 6002 843 3422 000 000
8050506707Borsodivánka7563 410 0001214 8927 120 74000004 409 7482 000 000
8150530207Borsodszentgyörgy1 3973 410 0002 244 979053 424004 749 80011 877 2942 464 512
8250516799Borsodszirák12353 410 0001 984 64500004 199 00018 049 5252 124 930
8350531006Bózsva2223 663 000356 754015 26427 5280754 8002 037 9602 000 000
8450505306Bőcs2 8513 410 0004 581557015 264353 5240026 787 9964 210 306

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúi-Zemplén

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BM
BMKSHneve
kódja11121314151617181920
5750518184Baktakék4 723 540o02 127 600000011 529 00026 402 0008 880 000
5850522521Balajt2 624 000000000005 597 0000
5950525159Bánhorváti2 173 600000000010 206 00033 638 0000
6050521953Bánréve2 704 52000000008 883 00040 690 0001 332 000
6150508846Baskó5 127 880003 546 0000000000
6250527049Becskeháza2 092 8200000000000
6350506929Bekecs7 676 660002 659 500000014 364 00050 915 000444 000
6450534290Berente3 544 920003 546 000000010 017 00022 708 0000
6550529674Beret2 354 9000000000000
6650526356Berzék1 297 40000000009 261 00012 159 0001 332 000
6750523737Bodroghalom4 155 400004 432 500000010 584 00027 4210000
6850530784Bodrogkeresztúr2 522 52000000009 639 00020 612 0000
6950533808Bodrogkisfalud2 463 41000000005 859 00014 705 0002 220 000
7050514401Bodrogolaszi2 766 180000. 00006 993 00021 092 0000
7150527429Bódvalenke2 373 1000000000000
7250533303Bódvarákó2 265 7200000000000
7350505926Bódvaszilas2 324 14000000009 828 00048 419 0003 108 000
7450525195Bogács3 776 500003 191 400000012 285 00036 910 00011 988 000
7550518944Boldogkőújfalu3 061 0600000000000
7650514474Boldogkőváralja1 958 320000000017 577 00037 592 0003 996 000
7750508396Boldva3 993 600000000017 955 00065 575 00012 432 000
7850530669Borsodbota1 769 040002 127 60000005 103 00025 033 000444 000
7950516124Borsodgeszt5 174 680014 740 0001 773 00000002 457 0002 509 0000
8050506707Borsodivánka1 492 03000000004 158 00017 021000444 000
8150530207Borsodszentgyörgy2 542 540002 127 60000006 993 00032 300 0001 332000
8250516799Borsodszirák1 926 60000000006 804 00028 440 0000
8350531006Bózsva2 288 6000000000000
8450505306Bőcs7 190 960000000021 924 000102 141 8007 548 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúi-Zemplén

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveBMKSH
kódja2223242526272829kódja
5750518184Baktakék009 968 0007 55120019 701000909 7720157 400119 59140132 005 817
5850522521Balajt008 700180 0001 450 000554 880096 00027 593 94018 997 197
5950525159Bánhorváti00507004 754 00012 5016001 932 8320334 40097 197 71634 919 991
6050521953Bánréve001 348 7004 620 40014 813 8001717 8160297 20094 783 62821 692 921
6150508846Baskó00000282 064048 80023 021 59218 521 261
6250527049Becskeháza0000058 956010 2006 769 8965 684 371
6350506929Bekecs001 939 1007 597 2009 450 0003 036 8120525 400141 675 81551604 295
645,0534290Berente00650 8005 201 6005 625 0001 209 1760209 20074 822 13226 940 466
6550529674Beret00000315 588054 60014 964 49913 743 036
6650526356Berzék001 585 5002 403 2004 075 0001 153 6880199 60050 275 36818 786 720
6750523737Bodroghalom003 001 7005 836 8004 875 0001 710 8800296 000.87 335 11931 160 566
6850530784Bodrogkeresztúr001 679 2004 379 60010 592 0001 602 2160277 20075 189 51426 979 308
6950533808Bodrogkisfalud00589 7002116 8003 900 0001 136 3480196 60052 049 21321 380 967
7050514401Bodrogolaszi00952 1004 702 00010 344 8001 174 4960203 20074 664 55629 145 866
7150527429Bódvalenke00000236 98004100012 340 01511 109112
7250533303Bódvarákó00000168 776029 2009 270 1168 094 910
7350505926Bódvaszilas005 202 6004 633 20023 190 6001476 2120255 400133 049 55437 462 646
7450525195Bogács005 655 7009 306 0006 950 0002 398 7000415 000133 626 83646 916 807
755.0518944Boldogkőújfalu00000673 9480116 60021 508 68919 920 948
7650514474Boldogkőváralja004 874 00011 974 80025 340 2001 243 8560215 200141302 20838 932 447
7750508396Boldva0010 252 70010 108 00026 242 6002 959 3600512 000211540 06766 903 327
7850530669Borsodbóta003 198 4003 204 80012 819 2001 123 6320194 40082 841 26031016 946
7950516124Borsodgeszt003 900918 4001 300 000386 104066 80040 885 98022 442 552
8050506707Borsodivánka00642 1002 879 2009 742 600873 936015120055 559 44619 898 645
815.0530207Borsodszentgyörgy00954 4005 023 2006 425 0001614 9320279 40084 392 08128 941 360
8250516799Borsodszirák002 653 2002 762 4004 500 0001 427 6600247 00078 528 96032 370 052
8350531006Bózsva00000256 632044 40011 444 93810 257 864
84'50505306Bőcs10 933 00005 15150014 218 80015 801.8003 295 7560570 200228 134 46346 685 684

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
8550513596Bükkábrány1 77334100002 849 21100219 852007 650 4952 875 311
8650527890Bükkaranyos1 4513 410 0002 331757095 400004 933 40015 518 4452 657 380
8750519406Bükkmogyorósd1923 168 000308 5440000652 8001 598 9762 000 000
8850508022Bükkszentkereszt1 2743 410 0002 047 3187 120 74057 24004 400 00007 544 6282 000 000
8950532887Bükkzsérc1 1283 410 0001812 696022 8%139 872005 417 7842 000 000
9050523977Büttös2514 141 500403 3570000853 4002 883 2372 000 000
9150508493Csenyéte4335 000 000695 83100001 472 2006 928 0002 000 000
9250506974Cserépfalu1 0873 410 0001 746 8097 120 7407 632134 788280 00006 841 5782 000 000
9350525575Cserépváralja5553 410 000891 8850068 820003 631 9202 000 000
9450528459Csernely9853 410 0001 582 8957 120 7403 816003 349 00012 955 7052 000 000
9550534111Csincse6383 410 0001 025 26603 81679 11202 169 2004 517 0402 000 000
9650505333Csobád7673 410 0001 232 569026 712002 607 8009 743 9682 000 000
9750520774Csobaj8133 410 0001 306 49100100 81202 764 2009 057 6332 000 000
9850514289Csokvaomány9873 410 0001 586 1097 120 740377 784003 355 8009 212 6582 000 000
9950511350Damak2544 191000408 17803 81600863 6002 302 2562 000 000
10050507719Dámóc4475 000 000718 3290438 840001519 8006 254 4242 000 000
10150531954Debréte292 000 00046 603000098 600210 0182 000 000
10250504686Dédestapolcsány169134100002 717 437038 160010 0005 749 40015 881 8722 624 411
10350510524Detek3345 000 000536 73800001 135 6005 344 0002 000 000
10450525690Domaháza10383 410 0001 668 06600003 529 20016 608 0002 000 000
10550506123Dövény3115 000 000499 77700001 057 4004 441 3912 000 000
10650527669Dubicsány3225 000 000517 45403 816001 094 8002 828 7702 000 000
10750505865Egerlövő6443 410 0001 034 90800002 189 6006 0214002 000000
10850513356Égerszög892 000 000143 02300080 000302 600652 9042 000 000
10950525326Erdőbénye1 4823 410 0002 3815740160 272005 038 80017 865 5102 735 651
11050522503Erdőhorváti7093 410 0001 139 3638 926 08015 264002 410 60010 184 7852 000 000
11150502741Fáj3024 983 000485 31400001 026 8004 832 0002 000 000
11250512557Fancsal4045 000 000649 22800001 373 6004 655 6962 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BM
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
8550513596Bükkábrány2 304 900003 191 400000010 962 00028 983 0000
8650527890Bükkaranyos4 633 710003 546 000000012 474 00023 480 0001 332 000
8750519406Bükkmogyorósd349 4400000000000
8850508022Bükkszeníkereszt1 656 20000000006 048 00014 678 0001 332 000
8950532887Bükkzsérc2 052 960: 00000005 481 00019 346 000444000
9050523977Büttös2 326 3000000000000
9150508493Csenyéte2 562 90000000006 804 00011 966 0006 660 000
9250506974Cserépfalu1 978 34000000005 859 00021 025 0003 996 000
9350525575Cserépváralja4 234 850002 482 20000002 457 0003 667 0000
9450528459Csernely1 792 70000000005 859 00018 336 0000
9550534111Csincse829 40000000003 024 00000
9650505333Csobád1 395 9400000000000
9750520774Csobaj1 479 66000000007 182 00020 091 0000
9850514289Csokvaomány1 796 34000000004 914 00016 994 0000
9950511350Damak2 462 2800000000000
10050507719Dámóc581 100004 077 9000000000
150531954Debréte2 045 2400000000000
10250504686Dédestapolcsány2 198 300004 077 90000007 749 00034 639 0000
10350510524Detek2 434 2000000000000
10450525690Domaháza1 889 16000000009 261 00023 794 000888 000
10550506123Dövény2 566 02000000003 213 00000
10650527669Dubicsány586 0400000000000
10750505865Egerlövő1 004 64000000003 969 00000
10850513356Égerszög2 161 9800000000000
10950525326Erdőbénye5 084 940002 659 50000006 615 00022 973 0001 332 000
11050522503Erdőhorváti1 290 380001 773 00000006 237 00020 383 0000
11150502741Fáj2 471 120000000008 299 0000
11250512557Fancsal3 103 070004 432 5000000000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA.ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
8550513596Bükkábrány001 166 1003 406 4005 325 0002 049 5880354 60074 747 86322 053 338
8650527890Bükkaranyos001 576 6006 132 4004 700 0001 677 3560290 20088 788 64834 849 638
8750519406'Bükkmogyorósd00000221 952038 4008 338 1128 156 861
8850508022Bükkszentkereszt005 324 1002 971 2005 450 0001 472 7440254 80065 766 97029 104 616
8950532887Bükkzsérc00909 7002 693 6003 200 0001 303 9680225 60048 460 07615 320 926
9050523977Büttös00000290 156050 20012 948 15011 741521
9150508493Csenyéte004 533 5004 162 0005 650 000500 548086 60059 02157917 916 728
9250506974Cserépfalu001 266 8004 392 4008 588 8001 256 5720217 40070 121 85923 967 714
9350525575Cserépváralja00291 700858 4001 550 000641 5800111 00026 296 35513 987 295
9450528459Csernely001 714 2002 369 60010 450 0001 138 6600197 00072 279 31632 620 660
955 *0534111Csincse000670 000800 000737 5280127 60019 392 96214 468 761
9650505333Csobád00000886 6520153 40021 457 04120 732 981
9750520774Csobaj001 096 6004 690 8005 700 000939 8280162 60059 981 62420 453 739
9850514289Csokvaomány0025 8001 946 0003 725 0001 140 972.0197 40057 802 60329 266 059
9950511350Damak00000293 624050 80012 575 55411 298 394
10050507719Dámóc00000516 732089 40021 196 52518 778 480
10150531954Debréte0000033 524. 05 8006 439 7855 378 939
10250504686Dédestapolcsány14 280 00001 332 5004 280 4006 200 0001 954 7960338 200107 48138035 743 610
10350510524Detek00000386 104066 80016 903 44215 640 847
10450525690Domaháza003 006 9003 066 80013 860 8001 199 9280207 60084 389 45429 532 066
10550506123Dövény000440 000875 000359 516062 20020 514 30414 655 335
10650527669Dubicsány00000372 232064 40012 467 51212 163 539
10750505865Egerlövő000690 0001 050 000744 4640128 80022 242 81216012715
10850513356Égerszög00000102 884017 8007 4611916 339 794
10950525326Erdőbénye00431 7003 678 0003 850 0001 713 1920296 40080 225 54637 327 925
11050522503Erdőhorváti001 350 9004 244 40011325 400819 6040141 80075 65157630 521 293
11150502741Fáj00957 900282 0002 150 000349 112060 40027 896 64614 926 001
11250512557Fancsal00000467 024080 8002176191817 851698

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
11350534272Farkaslyuk2 1093 410 0003 389 16300007 170 60027 305 2233 263 928
11450508174Felsőberecki3385 000 000543 1660041 91201 149 2002 951 0782 000 000
11550509742Felsődobsza97134100001 560 39700003 301 40015 491 3342 000 000
11650529708Felsőgagy1742 871 000279 6186 398 616000591 6002 784 0002 000 000
11750531723Felsőkelecsény4215 000 000676 54700001 431 4004 267 2562 000 000
11850532762Felsőnyárád10673 410 0001 714 6698 926 0800003 627 80010 820 4472 000 000
11950507588Felsőregmec2403 960 000385 6800000816 0003 840 0002 000 000
12050531671Felsőtelekes8733 410 000140291100002 968 20010 405 2872 000 000
12150523533Felsővadász5543 410 000890 2788 926 0800001 883 6008 864 0002 000 000
12250525238Filkeháza1212 000 000194 4470015 0040411 4001 760 6712 000 000
12350517932Fony4105 000 000658 8706 398 6160001 394 0006 560 0002 000 000
12450530483Forró2 5073 410 0004 028 7497 120 7400008 523 80040 112 0004 089 278
12550522123Fulókércs3875 000 0006219096 398 61641976001 315 8006 192 0002 000 000
12650517109Füzér5953 410 000956 1653 871 152073 780400 0002 023 0007 365 5052 000 000
12750506460Füzérkajata1492 458 500239 4430018 4760506 6002 340 3432 000 000
12850511378Füzérkomlós4035 000 000647 6218 926 080049 97201 370 2004 767 4902 000 000
12950510366Füzérradvány4275 000 000686 1890274 75252 94801 451 8006 832 0002 000 000
13050505494Gadna2794 603 500448 353083 95200948 6004 464 0002 000 000
13150528732Gagyapáti152 000 00024 105000051 000187 6352 000 000
13250528307Gagybátor2794 603 500448 3530000948 6004 099 0682 000 000
13350503744Gagyvendégi2183 597 000350 3263 871 152000741 2003 488 0002 000 000
13450519293Galvács1172 000 0001880190000397 800704 8082 000 000
13550510904Garadna4645 000 000745 64803 816001 577 6005 686 7842 000 000
13650523719Gelej7033 410 0001 129 721049 608002 390 2005 615 5642 000 000
13750515608Gesztely2 9333 410 000471333101 217 304363 69209 972 20032 063 5565 139 088
13850521564Girincs8253 410 0001 325 77500002 805 00010 111 2002 000 000
13950513134Golop6763 410 0001 086 33200002 298 4006 509 8802 000 000
14050509706Gömörszőlős1012 000 000162 307000320 000343 400670 9432 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúi-Zemplén

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
11350534272Farkaslyuk3 838 380013 266 0001 773 000000015 120 00051650 0000
11450508174Felsőberecki2 439 400003 546 00000004 158 0002 702 0000
11550509742Felsődobsza2 196 910000000010 017 00039 298 0000
11650529708Felsőgagy2 226 2000000000000
11750531723Felsőkelecsény766 22000000002 268 0002 702 0000
11850532762Felsőnyárád1 941 94000000006 993 00050 879 0001332 000
11950507588Felsőregmec2 312 0000000000000
12050531671Felsőtelekes1 588 860002 659 50000004 725 00023 305 0001 776 000
12150523533Felsővadász1 268 820000000011 907 00035 285 00012 432000
12250525238Filkeháza220 2200000000000
12350517932Fony5 870 850005 319 00000005 481 0004 439 0000
12450530483Forró3 259 100004 432 500000022 680 00057 055 0007 992 000
12550522123Fulókércs5 302 860002 836 800000005 983 0000
12650517109Füzér2 773 50000000003 591 0005 983 0000
12750506460Füzérkajata. 2 271 180008 865 0000000000
12850511378Füzérkomlós5 210 560006 560 10000006 048 00025 792 0000
12950510366Füzérradvány3 350 525008 865 0000000000
13050505494Gadna362 7000000000000
13150528732Gagyapáti2 019 5000000000000
13250528307Gagybátor2 362 7000000000000
13350503744Gagyvendégi2 283 4000000000000
13450519293Galvacs2 212 9400000000000
13550510904Garadna2 603 2000000000000
13650523719Gelej1 433 46500000005 481 00014 238 000888 000
13750515608Gesztely11991 220002 127 600000023 814 00050 587 00014 652 000
13850521564Girincs1 072 500000000011 529 00032 677 0008 880 000
13950513134Golop878 800002 836 80000003 402 0008 488 0001 332 000
14050509706Gömörszőlős2 183 820, 0000000000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
11350534272Farkaslyuk008 668 9006 4412008 775 0002 438 0040421 800156 931 19856 479 176
11450508174Felsőberecki00312 2001 269 6001 800 000390 728067 60028 370 88415 023 241
11550509742Felsődobsza006 290 0007 141 20022 259 2001 122 4760194 200114 282 11728 137 202
11650529708Felsőgagy00000201 144034 80017 386 97816 232 270
11750531723Felsőkelecsény004 200547 2001 300 000.486 676084 20021 533 69914 314 868
11850532762Felsőnyárád00628 0004 130 00022 872 0001 233 4520213 400120 72178832 880 523
11950507588Felsőregmec00000277 440048 00013 639 12012 439 909
12050531671Felsőtelekes002 443 6002 704 80011 975 8001009 1880174 60072 548 74623 414 007
12150523533Felsővadász009 105 8008 404 00024 328 000640 4240110 800129 455 80227 335 878
12250525238Filkeháza00000139 876024 2006 765 8186 651592
12350517932Fony00614 1002 333 6004 742 800473 960082 00051 367 79627 951318
12450530483Forró16 373 00009 916 10012 25120026 842 8002 898 0920501 400231485 75974 384 507
12550522123Fulókércs001 891 3001 214 000825 000447 372077 40040 148 03326 011752
12650517109Füzér002 919 3001 914 4005 000 000687 8200119 00043 087 62222 241 335
12750506460Füzérkajata00000172 244029 80018 90158613 122 170
12850511378Füzérkomlós001 823 0005 552 80015 171 800465 868080 60089 466 09128 970 806
12950510366Füzérradvány00000493.612085 40029 092 22622 752 964
13050505494Gadna00000322 524055 80013 289 42913 101 300
13150528732Gagyapáti000001734003 000-6 302 5805 255 086
13250528307Gagybátor00000322 524055 80014 840 54513 615 036
13350503744Gagyvendégi00000252 008043 60016 626 68615 442 309
13450519293Galvács00000135 252023 4007 662 2196 514 389
13550510904Garadna00000536 384092 80018 246 23216 895 978
13650523719Gelej001 082 2002 695 6002 650 000812 6680140 60044 016 62616 238 302
13750515608Gesztely006 057 40012 008 00011625 0003 390 5480586 600193 718 53967 651 082
13850521564Girincs005 011 5005 706 00021 079 400953 7000165 000106 726 07521 286 880
13950513134Golop0014 1002 245 2002 075 000781 4560135 20037 493 16818 008 602
14050509706Gömörszőlős00000116 756020 2007 817 4266 684 700

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
14150518643Göncruszka7153 410 0001 149 00500002 431 00011 390 6652 000 000
14250505069Györgytarló6323 410 0001 015 624053 424002 148 80010 1120002 000 000
14350527942Halmaj1 8073 410 0002 903 8497 120 7400006 143 80019 076 4993 258 236
14450511226Hangács:6883 410 0001 105 6167 120 7407 632002 339 2008 175 5042 000.000
14550525104Hangony1 8833 410 0003 025 9817 120 740251 856006 402 20024 855 6003 391 729
14650512706Háromhuta1752 887 500281 225049 60800595 0001 286 6002 000 000
14750505847Harsány2 16134100003 472 727019 08000016 816 9023 706 675
148 .50502468Hegymeg1272 095 500204 0890000431 8001 631 1882 000 000
14950522187Hejce2974 900 500477 27900001 009 8002 556 5762 000 000
15050506655Hejőbába1 9623 410 0003 152 93403 816006 670 80018 507 5463 200 220
15150504604Hejőkeresztúr1 1363 410 0001 825 55200003 862 4009 912 7362 095 407
15250502282Hejőkürt3305 000 000530 31000001 122 0003 223 1102 000 000
15350516780Hejőpapi12813 410 0002 058 56700004 355 40017 823 8342 333 569
15450512159Hejőszalonta7563 410 0001 214 892026 712002 570 4008 866 3682 000 000
15550530137Hercegkút7363 410 0001 182 752000004 438 8162 000 000
15650515839Hernádbűd1592 623 500255 5130000540 6002 206 2842 000 000
15750509399Hernádcéce2474 075 500396 9290000839 8003 952 0002 000 000
15850524165Hemádkak1 5863 410 0002 548 702030 528196 66405 392 40017 761 6142 744 343
15950521829Hernádkéres3645 000 000584 948"8 926 0800001 237 6004 554 0042 000 000
16050531200Hernádnémeti3 8413 410 0006 172 48700476 284013 059 40035 302 6316 696 442
16150524882Hernádpetri2413 976 500387 2870000819 4003 856 0002 000 000
16250517136Hernádszentandrás4465 000 000716 72200001 516 4007 136 0002 000 000
16350524970Hernádszurdok2373 910 500380 859038 16000805 8003 792 0002 000 000
16450519840Hernádvécse8613 410 0001 383 627.8 926 08045 792002 927 40013 776 0002 000 000
16550508004Hét5673 410 000911 16907 632001 927 80062109182 000 000
16650511697Hidasnémeti1 2103 410 0001 944 4707 120 7400004 114 00013 278 5402 198 020
16750525672Hidvégardó7563 410 0001 214 8928 926 0800002 570 4006 659 6042 000 000
16850531167Hollóháza1 1263 410 0001 809 4827 120 7400080 00008 537 3322 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
14150518643Göncruszka4 029 450003 546 00000005 292 00013 578 000888 000
14250505069Györgytarló1 683 650006 205 50000008 694 00016 976 0000
14350527942Halmaj2 349 100000000018 144 00049 375 0000
14450511226Hangács894 40000000005 481 0004 632 0000
14550525104Hangony3 427 060000000010 395 00040 0610000
14650512706Háromhuta2 318 5000000000000
14750505847Harsány3 279 810000000012 096 00042 615 0000
14850502468Hegymeg2 165 1000000000000
14950522187Hejce2 386 1000000000000
15050506655Hejőbába2 550 600000000010 395 00046 350 0000
15150504604Hejőkeresztúr1 476 80000000007 560 00044 797 00014 652 000
15250502282Hejőkürt2 429 0000000000000
15350516780Hejőpapi1 665 30000000009 450 00021 680 0009 768 000
15450512159Hejőszalonta982 8000000000000
15550530137Hercegkút1 852 65000000004 158 0006 176 0000
15650515839Hernádbűd2 289 3800000000000
15750509399Hernádcéce2 321 1000000000000
15850524165Hernádkak5 581280000000011718 00044 379 00011988 000
15950521829Hernádkércs2 473 2000000000000
16050531200Hernádnémeti7 996 340003 546 000000028 728 00080 342 00012 876 000
16150524882Hernádpetri2 375 9600000000000
16250517136Hernádszentandrás5 464 840003 546 0000000000
16350524970Hernádszurdok5 124 240004 432 5000000000
16450519840Hernádvécse1 343 160004 432 50000008 127 00028 247 00017 760 000
16550508004Hét3 031 9400000000000
16650511697Hidasnémeti4 943 500004 432 500000010 017 00041318 0002 664 000
16750525672Hidvégardó1 885 15000000007 560 00025 078 0000
16850531167Hollóháza2 337 96000000006 804 00024 773 0000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
14150518643Göncruszka001 0113003 824 4003 325 000826 5400143 00056 844 36024 995 074
14250505069Györgytarló001 833 8005 635 6005 250 000730 5920126 40065 875 39023 391 733
14350527942Halmaj005 969 7009 198 80022 978 2002 088 8920361400152 378 21645 494061
14450511226Hangács007 2001 624 0004 979 200795 3280137 60042 709 42025 522 104
14550525104Hangony003 540 9005 077 2006 550 0002 176 7480376 600120 062 61452 660 932
14650512706Háromhuta00000202 300035 0009 655 7338 453 150
14750505847Harsány001 129 8005 696 0007 000 0002 498 1160432 200102 17231031 934 305
14850502468Hegymeg00000146 812025 4008 699 8897 576 873
14950522187Hejce00000343 332059 40013 732 98712 495 341
15050506655Hejőbába003 181 9006 256 40013 179 8002 268 0720392 40011951948838 833 417
15150504604Hejőkeresztúr009 508 4005 306 00021247 4001 313 2160227 200127 194 11123 357 310
15250502282Hejőkürt00000381 480066 00014 751 90013 492 002
15350516780Hejőpapi004 119 6004 646 4004 575 0001 480 8360256 20087 622 70632 519 932
15450512159Hejőszalonta00000873 9360151 20020 096 30819 586 539
15550530137Hercegkút003 099 6001 850 0003 950 000850 8160147 20033 115 83412 921 283
15650515839Hernádbűd00000183 804031 80010 130 8818 943 402
15750509399Hernádcéce00000285 532049 40013 920 26112 716 330
15850524165Hernádkak002 027 8005 387 6009 550 0001 833 4160317 200124 866 54736 921193
15950521829Hemádkércs00000420 784072 80025 269 41623 986 592
16050531200Hernádnémeti14 912 00006 44130014 541 600175 0004 440 1960768 200239 883 88075 879 807
16150524882Hernádpetri00000278 596048 20013 741 94312 509 556
1625051.7136Hernádszentandrás00000515 576089 20025 984 73821 309 629
16350524970Hernádszurdok0. 0000273 972047 40020 805 43115 846 850
16450519840Hernádvécse002 844 9007 990 00018 801 400995 3160172 200123 182 37536 414 702
16550508004Hét00000655 4520113 40018 268 31116 695 674
16650511697Hidasnémeti004 019 5007 882 40019 780 2001 398 7600242 000128 763 63038 217 697
16750525672Hidvégardó002 323 1004 638 40014 628 800873 936015120081919 56226 713 454
16850531167Hollóháza8 217 00002 937 5005 391 60012 285 4001 301 6560225 20087 230 87025 609 694

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatLakosság 2003. I. 1. (fő)Községek általános feladataiTelepülési igazgatási és kommunális feladatokKörjegyzőség működésével kapcsolatos feladatokLakott külterülettel kapcsolatos feladatokKörzeti igazgatási feladatokMegyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatokÜdülőhelyi feladatokA társadalmi­gazdasági és infra­strukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzá­járulásPénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokA lakáshoz jutás feladatai
BMKSHneve
kódja12345678910
16950521236Homrogd10243 410 0001 645 5688 926 08099 216003 481 60015 246 3362 000 00C
17050525399Igrici1 3413 410 0002 154 98700004 559 40013 762 6832 477 88
171.505,16577Imola1262 079 000202 4820000428 4001 392 4262 000 00C
17250508086Ináncs1 2423 410 0001 995 89400004 222 80014 617 0982 306 816
17350505005Irota1182 000 000189 6263 871 152000401 200846 1782 000 00C
17450520233Jákfalva4825 000 000774 57400001 638 8007 444 9722 000 00C
17550526657Járdánháza2 0023 410 00032172140114480-06 806 80026 378 3523 502 862
17650515680Jósvafő3565 000 000572092000800 0001 210 4002 904 9602 000 00C
17750532993Kács6633 410 0001065 441011 44882 21250 0002 254 2005 096 4812 000 00C
17850507764Kánó2073 415 500332 6490000703 8001 905 6422 000 00C
17950525742Kány832 000 000133 381026 71200282 200732 8902 000 00C
18050521218Karcsa2 1043 410 0003 381 12801 064 664260 8960022 8010483598058
18150530508Karos4915 000 000789 03701144860 88401 669 4004 628 1662 000 00C
18250513374Kázsmárk10623 410 0001 706 6348 926 0800003 610 80016 992 0002 000 00C
18350515264Kéked2654 372 500425 855000800 000901 0003 437 0502 000 000
18450512034Kelemér5733410000920 8113 871 1527 632001 948 2009 168 0002 000 000
18550505458Kenézlő14393410 0002 312 47300004 892 60015 451 9822 654 095
18650517066Keresztéte332 000 00053 0310000112 200462 0332 000 000
18750529249Kesznyéten1 9123 410 0003 072 584019 080006 500 80026 511 7923 518 823
18850532090Királd9513 410 0001 528 2570480 816003 233 4009 254 1812 000 000
18950517349Kiscsécs2223 663 000356 7540000754 8003 552 0002 000 000
19050522840Kisgyőr1 6563 410 0002 661 192019 080005 630 40015 728 6882 977 460
19150528875Kishuta3735 000 000599 411083 95246 25201 268 2004 055 2562 000 000
19250503762Kiskinizs3535 000 000567 27100001 200 2003 331 6142 000 000
19350511448Kisrozvágy2474 075 500396 9290030 6280839 8001915 4852 000 000
19450514702Kissikátor3655 000 000586 55500001 241 0002 879 8502 000 000
19550512399Kistokaj1 8823 410 0003 024374045 79200011 278 8262 939 217
19650510612Komjáti3335 000 000535 1318 926 0800001 132 2003 825 1712 000 000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatSzociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokGyermekvédelmi szakellátásBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásNappali szociális intézményi ellátásHajléktalanok átmeneti intézményeiFogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedély­betegek bentlakásos intézményi ellátásaGyermekek napközbeni ellátásaSzociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatokÓvodai nevelésIskolai oktatásKülönleges gondozás keretében nyújtott ellátás
BMKSHneve
kódja1112131415161718192021
16950521236Homrogd1331 20000000009 828 00041744 0000
17050525399Igrici1 743 30000000009 828 00029 365 0002 664 000
17150516577Imola2 229 320.0000000000
17250508086Ináncs6 262 630005 319 000000014 553 00041 906 0003 108 000
17350505005Irota2 153 4000000000000
17450520233Jákfalva877 24000000003 213 00000
17550526657Járdánháza3 643 64000000008 883 00047 539 0003 552 000
17650515680Jósvafő2 647 9200000000000
17750532993Kács861 90000000002 268 00000
17850507764Kánó376 7400000000000
17950525742Kány2 107 9000000000000
18050521218Karcsa9 697 890007 801 200000016 443 00043 778 0000
18150530508Karos3 199 205003 546 00000004 536 0002 316 0000
18250513374Kázsmárk1 380 600000000012 474 00056 920 0008 436 000
18350515264Kéked2 344 5000000000000
18450512034Kelemér3 042 86000000006 426 0007 913 0000
18550505458Kenézlő2 618 980004 432 500000013 986 00036 762 0002 664 000
18650517066Keresztéte2 042 9000000000000
18750529249Kesznyéten2 485 600000000016 443 00044 284 00014 208 000
18850532090Királd. 1 730 82000000004 158 0009 0310000
18950517349Kiscsécs2 288 6000000000000
19050522840Kisgyőr8 919 280005 319 000000010 206 00038 427 0000
19150528875Kishuta678 8600000000000
19250503762Kiskinizs2 458 9000000000000
19350511448Kisrozvágy2 321 1000000000000
19450514702Kissikátor664 3000000000000
19550512399Kistokaj2 446 600000000012 285 00027 520 0000
19650510612Komjáti2 606 0600000000000

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2004. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA (FT)

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

No.A helyi önkormányzatAlapfokú művészetoktatásBentlakásos közoktatási intézményi ellátásHozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozHozzájárulások szociálisjellegű ellátotti juttatásokhozDifferenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásáhozHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokMegyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatokTelepülési sportfeladatokNormatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
BMKSHneveösszesen (1+...+29)ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja22232425262728293031
16950521236Homrogd007 660 3006 127 60021 908 4001 183 7440204 800124 796 84436 838 064
17050525399Igrici2 940 0000684 2005 816 0005 375 0001 550 1960268 20086 598 84729 022 415
17150516577Imola00000145 656025 2008 502 4847 346 158
17250508086Ináncs3 090 00002 415 40011 249 60020 421 8001 435 7520248 400136 562 19033 809 191
17350505005Irota00000136 408023 60011 621 56410 504 617
17450520233Jákfalva000660 000850 000557 192096 40023 112 17817 934 160
17550526657Járdánháza007 124 7007 055 6008 150 0002 314 3120400 400131 989 32947 795 109
17650515680Jósvafő00000411 536071 20015 618 10814 244 658
17750532993Kács000460 000600 000766 4280132 60019 058 71015 283 651
17850507764Kánó00000239 292041 4009 015 0238819612
17950525742Kány0000095 948016 6007 395 6316 302 284
18050521218Karcsa19 814 000010 782 3009 902 80016 044 4002 432 2240420 800171632 40845 788 490
18150530508Karos00245 6001 740 8001 750 000567 596098 20032 158 33618 069 989
18250513374Kázsmárk .0014 770 8008 803 60031688 6001 227 6720212 400172 559 18638 750 080
18350515264Kéked00000306 340053 00014 640 24513 424 176
18450512034Kelemér001 727 3002 192 0005 605 000662 3880114 60049 008 94323 567 342
18550505458Kenézlő003 548 6008 277 60016 889 0001 663 4840287 800119 851 11434 064 780
18650517066Keresztéte0000038 14806 60067149125 655 280
18750529249Kesznyéten004 342 4009 444 0008 700 0002 210 27