72/2004. (IV. 29.) FVM rendelet

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 7. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Mesterséges szellőztetésű istállóban kiemelt figyelemmel kell gondoskodni a folyamatos felügyeletről és a rendszeres ellenőrzésről. Olyan kisegítő, kiegészítő megoldásról is gondoskodni kell, amely biztosítja az állat egészségének megőrzését és a komfortérzetét megvalósító elégséges légcserét.

(4) A mesterséges szellőztetési rendszer meghibásodása esetére gondoskodni kell a meghibásodásra figyelmeztető riasztó rendszerről, amelyet rendszeresen ellenőrizni kell."

2. §

Az R. 1., 2. és 6. számú melléklete e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

3. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az R. 7. §-ának az 1. §-sal beiktatott új (4) bekezdése 2005. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 72/2004. (IV. 29.) FVM rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletének 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. A padozatnak repedésektől és folytonossági hiányoktól mentesnek, a folyadék elvezetésére megfelelő lejtéssel kialakítottnak, egyenletesnek, simának, de csúszásmentesnek kell lennie, és úgy kell azt kialakítani, hogy se a felállás, se a fekvés ne okozzon sérülést vagy szenvedést. A padozatkialakítás feleljen meg a borjú méretének, testtömegének, legyen megfelelően szilárd. A fekvőhelynek kényelmesnek, tisztának, megfelelő vízelvezető képességűnek és a borjak számára ártalmatlannak kell lennie. A két hetesnél fiatalabb borjak részére megfelelő almozást kell biztosítani."

2. Az R. 2. számú mellékletének 1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.6. Minden automatikus vagy mechanikus berendezést, amely a sertések jólléte és egészsége érdekében nélkülözhetetlen, naponta legalább egyszer ellenőrizni kell. A mesterséges szellőztetésű istállókba a berendezés meghibásodását jelző riasztó rendszert kell telepíteni. Ha a berendezések meghibásodása észlelhető, a hibát azonnal ki kell javítani, vagy ha ez lehetetlen, azonnali lépéseket kell tenni az állatok egészségének és jóllétének megőrzése érdekében, így alternatív etetési és környezetfenntartási módszerekhez kell folyamodni."

3. Az R. 2. számú mellékletének 1.10.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1.10. A sertések elhelyezésére használt épületrészt úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa]

"1.10.3. azt, hogy az állatok - kivéve a kocák és kocasüldők a fialást megelőző utolsó hét folyamán, valamint a fiaztató kutricában való tartás alatt - fajtársaikat láthassák."

4. Az R. 2. számú mellékletének 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.2. A zárt tartású fiaztató istállóban tartott, fialás előtt álló kocák kutricáiban a kocaállás nagyságának lehetővé kell tennie a kocák zavartalan lefekvését, pihenését. A koca mögött a fiaztató kutricában legalább 0,3 méter szabad helyet kell biztosítani (minimális méret 2,1 méter hosszú, 0,7 méter széles)."

5. Az R. 6. számú mellékletének 2. pontja a következő 2.1. alponttal egészül ki:

"2.1. Magyar szürke szarvasmarha esetében a 2. pontban foglaltakon túl megengedett még:

1 éves kor alatti vértelen ivartalanítás, azonosítás célját szolgáló bőrbesütés, tetoválás, orrkarika behelyezés, szarvgombok felhelyezése."

6. Az R. 6. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Baromfi esetében:

vérvétel, szárnyszámozás (krotáliázás), szárnykurtítás napos korban, elektromos csőrkurtítás napos korban, úszóhártya-bemetszés napos korban, kakassarkantyúlecsípés napos korban, barbarie kacsa karomvágása és csőrkurtítása kéthetes korig, tetoválás."

Lábjegyzetek:

[1] Az R. 7. §-ának az 1. §-sal beiktatott új (4) bekezdése 2005. január 1-jén lép hatályba.

Tartalomjegyzék