2004. évi XCIII. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról[1]

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 103. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke]

"b) a minisztérium közvetlen irányítása alá tartozó szerveknél, az országos parancsnokságon, illetve a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál a beosztási illetmény 40%-a,

c) a legalább megyei illetékességű középirányító szervnél (főkapitányság, parancsnokság, igazgatóság) és a vele azonosnak tekinthető szervnél a beosztási illetmény 30%-a,"

2. § A Hszt. 103. §-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A középfokú iskolai végzettséggel rendelkező hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke:

a) a minisztérium hivatali szervezeti egységeinél és a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál a beosztási illetmény 15%-a,

b) a minisztérium közvetlen irányítása alá tartozó szerveknél, az országos parancsnokságon, illetve a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál a beosztási illetmény 20%-a,

c) legalább megyei illetékességű középirányító szervnél (főkapitányság, parancsnokság, igazgatóság) és a vele azonosnak tekinthető szervnél a beosztási illetmény 15%-a,

d) helyi szerveknél, alegységeknél a beosztási illetmény 10%-a."

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy a hivatásos állomány tagja az e törvény alapján járó illetménykiegészítésre 2004. január 1-jétől jogosult.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. október 4-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére