116/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyb.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"17. § (1) A pénztár a negyedévet követő 45. napig a negyedév utolsó naptári napjára vonatkozóan a negyedéves jelentéssel együtt az e rendelet 9. számú mellékletében meghatározott tartalmú portfoliójelentést a Felügyelet által meghatározott formában és módon beküldi a Felügyeletnek. Választható portfoliós rendszert működtető pénztár esetében a portfoliójelentést a teljes pénztári portfolióra, és valamennyi választható portfolióra külön-külön is el kell készíteni. A választható portfoliós rendszert nem működtető pénztárnak csak az "A" részt, a választható portfoliós rendszert működtető pénztárnak az "A" és "B" részeket is be kell küldenie a Felügyeletre.

(2) A napi piaci eszközértékelésre kötelezett pénztár esetében a letétkezelő az eszközértékelésen alapuló vagyonértékelést a letétkezelési szerződésben meghatározott módon és tartalommal elérhetővé teszi a pénztárnak.

(3) A végelszámolás, illetve felszámolás időtartama alatt a pénztárnak a 9. számú melléklet szerinti portfoliójelentést nem kell készítenie."

2. §

Az Nyb. 9. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

E rendelet 2005. július 1-jén lép hatályba azzal, hogy a mellékletben meghatározott tartalmú portfoliójelentést első alkalommal a 2005. harmadik negyedévről szóló negyedéves jelentéssel együtt kell a Felügyelet részére megküldeni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 116/2005. (VI. 27.) Korm. rendelethez

[9. számú melléklet a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez]

"A" rész

72OA

Portfolió jelentés - teljes pénztári portfolió

SorszámPSZÁF kódMegnevezésKönyv szerinti értékPiaci értékMód
123
abz
00172OA1Portfolió összesen
00272OA11Bankszámlák és készpénz összesen
00372OA111Házipénztár (forint és valuta)
00472OA112Pénzforgalmi számla és befektetési számla
00572OA113Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg
00672OA12Értékpapírok összesen
00772OA121Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)
00872OA12101Magyar állampapír
00972OA12102Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal
01072OA12103Külföldi állampapír
01172OA12104Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal
01272OA12105Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
01372OA12106Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
01472OA12107Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
01572OA12108Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
01672OA12109Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
01772OA12110Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
01872OA122Részvények
01972OA1221A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény
02072OA1222Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé
SorszámPSZÁF kódMegnevezésKönyv szerinti értékPiaci értékMód
123
abz
02172OA1223Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény
02272OA1224Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé
02372OA123Befektetési jegyek
02472OA1231Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot
02572OA1232Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye
02672OA1233Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot
02772OA1234Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye
02872OA124Jelzáloglevél
02972OA1241Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél
03072OA1242Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél
03172OA13Származtatott termékek
03272OA131Tőzsdei határidős ügyletek
03372OA132Tőzsdei opciós ügyletek
03472OA133Repóügyletek
03572OA134SWAP ügyletek
03672OA14Ingatlan
03772OA15Tagi kölcsön
03872OA16Követelések értékpapír ügyletekből
03972OA17Kötelezettségek értékpapír ügyletekből

"B" rész

72OAB

Portfolió jelentés - választható portfoliók

SorszámPSZÁF kódMegnevezésKönyv szerinti értékPiaci értékPortfoliót választó tagok számaMód
1234
abcz
00172OAB1Portfolió összesen
00272OAB11Bankszámlák és készpénz összesen
00372OAB111Házipénztár (forint és valuta)
00472OAB112Pénzforgalmi számla és befektetési számla
00572OAB113Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg
00672OAB12Értékpapírok összesen
00772OAB121Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)
00872OAB12101Magyar állampapír
00972OAB12102Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal
01072OAB12103Külföldi állampapír
01172OAB12104Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal
01272OAB12105Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
01372OAB12106Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
01472OAB12107Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
01572OAB12108Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
01672OAB12109Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
01772OAB12110Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
01872OAB122Részvények
01972OAB1221A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény
02072OAB1222Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé
02172OAB1223Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény
SorszámPSZÁF kódMegnevezésKönyv szerinti értékPiaci értékPortfoliót választó tagok számaMód
1234
abcz
02272OAB1224Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé
02372OAB123Befektetési jegyek
02472OAB1231Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot
02572OAB1232Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye
02672OAB1233Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot
02772OAB1234Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye
02872OAB124Jelzáloglevél-
02972OAB1241Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél
03072OAB1242Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél
03172OAB13Származtatott termékek
03272OAB131Tőzsdei határidős ügyletek
03372OAB132Tőzsdei opciós ügyletek
03472OAB133Repóügyletek
03572OAB134SWAP ügyletek
03672OAB14Ingatlan
03772OAB15Tagi kölcsön
03872OAB16Követelések értékpapír ügyletekből
03972OAB17Kötelezettségek értékpapír ügyletekbőli
04072OAB9Portfolió összesen
04172OAB91Bankszámlák és készpénz összesen
04272OAB911Házipénztár (forint és valuta)
04372OAB912Pénzforgalmi számla és befektetési számla
04472OAB913Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg
04572OAB92Értékpapírok összesen
04672OAB921Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)
SorszámPSZÁF kódMegnevezésKönyv szerinti értékPiaci értékPortfoliót választó tagok számaMód
1234
abcz
04772OAB92101Magyar állampapír
04872OAB92102Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal
04972OAB92103Külföldi állampapír
05072OAB92104Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal
05172OAB92105Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
05272OAB92106Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
05372OAB92107Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
05472OAB92108Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
05572OAB92109Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
05672OAB92110Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
05772OAB922Részvények
05872OAB9221A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény
05972OAB9222Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé
06072OAB9223Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény
06172OAB9224Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé
SorszámPSZÁF kódMegnevezésKönyv szerinti értékPiaci értékPortfoliót választó tagok számaMód
1234
abcz
06272OAB923Befektetési jegyek
06372OAB9231Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot
06472OAB9232Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye
06572OAB9233Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot
06672OAB9234Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye
06772OAB924Jelzáloglevél
06872OAB9241Magyarországon bejegyzett jelzáloghi-tel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél
06972OAB9242Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél
07072OAB93Származtatott termékek
07172OAB931Tőzsdei határidős ügyletek
07272OAB932Tőzsdei opciós ügyletek
07372OAB933Repóügyletek
07472OAB934SWAP ügyletek
07572OAB94Ingatlan
07672OAB95Tagi kölcsön
07772OAB96Követelések értékpapír ügyletekből
07872OAB97Kötelezettségek értékpapír ügyletekből

Tartalomjegyzék