2005. évi CXLIX. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. § (1) Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az Ltv. 9. §-ának (2) bekezdését

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 79. §-ának (1) bekezdésében meghatározott törzsszámhoz kapcsolódó iratok kezelése tekintetében 2015. január 1-jétől,

b) a bevezetésre kerülő iratkezelési szoftverek tekintetében 2007. január 1-jétől,

c)[8] a már alkalmazásban lévő iratkezelési szoftvereket illetően pedig 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

8. §[9]

Sólyom László s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 847. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 847. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 847. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 847. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 847. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 847. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Módosította a 2007. évi XCVII. törvény 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.08.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 847. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére