15/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet

a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 9/1993. (III. 9.) KTM rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 9/1993. (III. 9.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"1. § Védetté nyilvánítom Hevesi Füves Puszták elnevezéssel az Átány, Boconád, Dormánd, Erdőtelek, Erk, Füzesabony, Heves, Hevesvezekény, Jászivány, Kál, Kerecsend, Kisköre, Kömlő, Pély, Poroszló, Sarud, Tarnaméra, Tarnaszentmiklós, Tiszanána, Újlőrincfalva települések határaiban lévő, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 13 377,6 hektár kiterjedésű területet."

2. §

Az R. 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik:

"(2) A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervét a 2. számú melléklet tartalmazza."

3. §

Az R. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

4. §

Az R. e rendelet 2. számú mellékletével egészül ki.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Gombos András s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet a 15/2005. (VII. 14.) KvVM rendelethez

[1. számú melléklet a 9/1993. (III. 9.) KTM rendelethez]

A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Átány

0115, 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/7, 0116/8, 0116/9, 0116/10, 0116/11, 0120, 0121/3, 0121/5, 0121/6, 0121/7, 0121/8, 0121/9, 0122, 0123/3, 0123/4, 0123/5, 0123/6, 0124, 0129/1, 0129/2, 0129/3, 0129/4, 0129/5, 0129/6, 0129/7, 0129/8, 0129/9, 0129/10, 0129/11, 0129/12, 0130, 0131/1, 0131/3, 0131/4, 0131/5, 0131/6, 0131/7, 0131/8, 0131/9, 0131/10, 0131/11, 0131/13, 0131/14, 0131/15, 0131/16, 0131/17, 0132, 0139, 0143, 0145, 0146/1, 0146/2, 0146/3, 0147/1, 0147/2, 0147/3, 0148, 058, 059/2, 059/4, 059/5a, 059/5b, 059/6a, 059/6b, 059/7a, 059/7b, 059/7, 060, 062, 063/2a, 063/2b, 063/3, 063/4, 063/5a, 063/5b, 063/5c, 063/6a, 063/6b, 064, 067/2, 067/7, 068, 073/1, 073/2, 074/a, 074/b, 074/c, 074/d, 074/f, 075/1, 075/2, 075/3, 076, 077, 080, 081/1a, 081/1b, 081/2, 081/3a, 081/3b, 081/4a, 081/4b, 081/5a, 081/5b, 081/6, 081/7a, 081/7b, 081/8a, 081/8b, 081/8c, 081/9a, 081/9b, 081/10a, 081/10b, 081/12a, 081/12b, 081/13a, 081/13b, 081/14, 081/15a, 081/15b, 081/15c, 081/15d, 082, 083, 084/a, 084/b, 084/c, 085/1, 085/2, 086, 090/1a, 090/1b, 090/1c, 090/1d, 090/2a, 090/2b, 090/2c, 090/2d, 090/2f, 090/2g, 090/3a, 090/3b, 090/3c, 090/3d, 090/3f, 090/4a, 090/4b, 090/4c, 090/5, 090/6, 090/7, 091, 092, 093, 095, 096/a, 096/b, 097, 098/a

Boconád

03, 08/2, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/9, 08/10, 08/11a, 08/11b, 08/11c, 010/2, 011, 012/1a, 012/1b, 012/1c, 012/1d, 012/2, 012/3, 027, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8, 029/9, 029/10, 030, 031/2, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6a, 031/6b, 031/6c, 031/6d, 031/7a, 031/7b, 031/7c, 031/8a, 031/8b, 031/8c, 031/9a, 031/9b, 031/9c, 031/10a, 031/10b, 031/11, 033, 034/2, 034/5, 034/12, 034/13, 034/14, 034/16, 034/17, 034/18, 034/21, 034/22, 034/24, 038/21, 038/27

Dormánd

066/a, 066/b, 066/c, 066/d, 066/f, 065, 063/4b, 073, 074/1a, 074/1b, 074/1c, 074/1d, 074/1f, 079/2, 081a, 081b, 081c, 081d, 081f, 082, 083, 084, 085a, 085b, 085c, 085d, 085f, 086, 087, 088, 090a, 090b, 091, 093/1, 093/2, 093/3, 093/4, 093/5, 094, 095a, 095b, 095c, 095d, 095f, 095g, 095h, 095j, 095k, 095l, 096a, 096b, 096c, 0100, 0101, 0102, 0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/6, 0103/7, 0103/8, 0103/9, 0103/10, 0103/11, 0103/12, 0103/13, 0103/15, 0103/16, 0103/17, 0103/18, 0103/19, 0104/1, 0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0105, 0107/3, 0107/4, 0107/5, 0108/11, 0108/12, 0108/12, 0108/13, 0108/14, 0108/15, 0108/16, 0108/17, 0108/18, 0108/19, 0110, 0111/a, 0111/b, 0111/c, 0111/d, 0111/f, 0111/g, 0111/h, 0113, 0114/2, 0114/3, 0114/4, 0114/5, 0114/6, 0114/7, 0114/8, 0114/9, 0114/10, 0114/11, 0114/12, 0114/13, 0114/14, 0122, 0127/1, 0127/2a, 0127/2b, 0127/2c, 0127/3, 0127/4, 0127/5, 0127/6, 0127/7, 0127/8, 0127/9, 0127/10, 0127/11, 0127/12, 0127/13, 0127/14, 0127/15, 0127/16, 0127/17, 0127/18, 0127/19, 0127/20, 0127/21, 0127/22, 0127/23, 0127/24, 0127/25, 0127/26, 0127/27, 0127/28, 0127/29, 0127/30, 0127/31, 0127/32, 0127/33, 0127/34, 0127/35, 0127/36, 0127/37, 0127/38, 0127/39, 0127/40, 0127/41, 0127/42, 0127/43, 0127/44, 0127/45, 0127/46, 0127/47, 0127/48, 0127/49, 0127/50, 0127/51, 0127/52, 0127/53, 0127/54, 0127/55, 0127/56, 0127/57, 0127/58, 0127/59, 0127/60, 0127/61, 0127/62, 0127/63, 0127/64, 0127/65, 0127/66, 0127/67, 0127/68, 0127/69, 0127/70, 0127/71, 0127/72, 0127/73, 0127/74, 0127/75, 0127/76, 0127/77, 0127/78, 0127/79, 0127/80, 0127/81, 0127/82, 0127/83, 0127/84, 0127/85, 0127/86, 0127/87, 0127/88, 0127/89, 0127/90, 0127/91, 0127/92, 0127/93, 0127/94, 0127/95, 0127/96, 0127/97, 0127/98, 0127/99, 0127/100, 0127/101, 0130, 0131/1, 0131/2, 0131/4, 0131/6, 0131/7, 0131/8, 0131/9, 0131/3, 0131/10, 0131/11, 0131/12, 0131/13, 0131/15, 0131/16, 0131/17, 0131/18, 0131/19, 0131/20, 0131/21, 0131/22, 0131/23, 0131/24, 0131/25, 0131/26, 0131/28, 0131/29, 0131/30, 0131/31, 0131/32, 0131/33, 0131/34, 0131/35, 0131/36, 0138, 0145, 0149/1b

Erdőtelek

019, 019/1, 019/2, 019/4, 019/5, 019/6, 019/7, 019/8, 019/9, 019/10, 019/11, 019/12, 019/13, 019/14, 019/15, 019/16, 019/17, 019/18, 032, 048/2, 049/12, 053/4, 0102/1, 0102/2, 0102/4, 0102/5, 0102/6, 0102/7, 0102/8a, 0102/8b, 0102/9, 0102/10, 0102/11, 0102/12, 0121, 0126, 0128, 0137, 0138a, 0138b, 0140/1, 0140/2, 0141, 0142/1, 0142/2, 0142/3, 0142/4, 0142/5, 0142/6, 0142/7, 0142/8, 0142/9, 0142/10, 0142/11, 0142/12, 0142/13, 0142/14, 0142/15, 0142/16, 0142/17, 0142/18, 0142/19, 0142/20, 0142/21, 0142/22, 0142/23, 0142/24, 0142/25, 0142/26, 0142/27, 0142/28, 0142/29, 0142/30, 0142/31, 0142/32, 0142/33, 0142/34, 0142/35, 0142/36, 0142/37, 0142/38, 0142/39, 0142/40, 0142/41, 0142/42, 0142/43, 0142/44, 0142/45, 0142/46, 0142/47, 0142/48, 0142/49, 0142/50, 0142/51, 0142/52, 0142/53, 0142/54, 0142/55, 0142/56, 0142/57, 0142/58, 0142/59, 0142/60, 0142/61, 0143, 0144/1, 0144/2, 0144/3, 0144/4, 0144/5, 0144/6, 0144/7, 0144/8, 0144/9, 0144/10, 0144/11, 0144/12, 0144/13, 0144/14, 0144/15, 0144/16, 0144/17, 0144/18, 0144/19, 0144/20, 0144/21, 0144/22, 0144/23, 0144/24, 0144/25, 0144/26, 0144/27, 0144/28, 0144/29, 0144/30, 0144/31, 0144/32, 0144/33, 0144/34, 0144/35, 0144/36, 0144/37, 0144/38, 0144/39, 0144/40, 0144/41, 0144/42, 0144/43, 0144/44, 0144/45, 0144/46, 0144/47, 0144/48, 0144/49, 0144/50, 0144/51, 0144/52, 0144/53, 0144/54, 0144/55, 0144/56, 0144/57, 0144/58, 0144/59, 0144/60, 0145, 0146/1, 0146/2, 0146/3, 0149, 0150, 0151, 0152/1, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0152/6, 0153, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0155, 0156, 0157, 0159, 0160/1a, 0160/1b, 0160/2a, 0160/2b, 0160/3a, 0160/3b, 0162, 0177, 0178, 0179/1, 0179/3, 0179/4, 0179/5a, 0179/5b, 0179/6, 0180, 0181/1, 0193, 0194/1, 0194/2, 0194/3, 0196, 0198/2, 0200/1, 0200/3, 0200/4

Erk

053, 054/3, 054/11a, 054/11b, 055, 056/1, 056/2, 056/3, 056/4, 056/5, 056/6, 056/7, 058/2, 064, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 066, 067, 068, 069, 070/2, 070/3, 070/4, 070/5, 070/6, 070/7, 070/8, 070/9, 070/10, 070/11, 070/12, 070/13, 070/14, 070/15, 070/16, 070/17a, 070/17b, 070/18a, 070/18b, 071, 072/1, 072/2a, 072/2b, 072/2c, 073, 074/1, 074/2, 075, 076/5, 076/6, 076/8, 076/9, 076/11, 076/13a, 076/13b, 076/15, 076/16, 076/17a, 076/17b, 076/18a, 076/18b, 076/19a, 076/19b, 076/20a, 076/20b, 076/21a, 076/21b, 076/22a, 076/22b, 076/23, 076/24a, 076/24b, 076/25a, 076/25b, 076/26a, 076/26b, 076/27a, 076/27b, 076/28a, 076/28b, 076/29a, 076/29b, 076/30, 076/31, 076/32, 076/33, 076/34, 076/35, 076/36a, 076/36b, 076/36c, 076/37a, 076/37b, 076/37c, 076/39a, 076/39b, 076/39c, 076/40a, 076/40b, 076/41, 076/42a, 076/42b, 076/43a, 076/43b, 076/44, 076/45, 076/46, 076/47, 076/48a, 076/48b, 076/49, 076/50, 076/51a, 076/51b, 076/52, 076/53a, 076/53b, 076/53c, 077, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 078/8a, 078/8b, 078/9, 078/10, 078/11, 078/12, 081, 082/a, 082/b, 083

Füzesabony

0205

Heves

0957/5, 0984/46, 0984/47, 0984/48a, 0984/48b, 0984/48c, 0984/54, 0984/55, 0984/56, 0986/3, 0986/7, 0986/8, 0986/9, 0986/10, 0986/11, 0986/13, 0986/14, 0986/15, 0986/16, 0986/17, 0986/18, 0986/19, 0986/22, 0987/1, 0988/4, 0988/5, 0988/6, 0988/7, 0988/8a, 0988/8b, 0988/9a, 0988/9b, 0988/10a, 0988/10b, 0988/10c, 0988/12a, 0988/12b, 0988/13a, 0988/13b, 0988/13c, 0988/13d, 0988/13f, 0988/14, 0990, 01103, 01076/29b, 01076/30b, 01076/31b, 01076/3 1c, 01076/32b, 01076/33, 01081/3a, 01081/3b, 01081/4a, 01081/4b, 01081/4c, 01081/6, 01081/7, 01082, 01088, 01089/1, 01090, 01091/7, 01092, 01039/2, 01051, 01052/2, 01052/3, 01052/4a, 01052/4b, 01052/5, 01052/6, 01054/4, 01055/2, 01055/3, 01055/4, 01055/5, 01055/6, 01055/7, 01055/8, 01055/9, 01055/10, 01055/1 1a, 01055/11b, 01055/1 1c, 01056/2, 01056/3, 01056/4, 01056/14, 01056/15, 01056/16, 01056/17, 01056/18, 01056/19, 01056/20, 01056/21, 01056/22, 01056/23, 01059, 01060/3, 01060/4a, 01060/4b

Hevesvezekény

089, 090/a, 090/b, 091, 092/a, 092/b, 093, 0101, 0102, 0103, 0104/a, 0104/b, 0105, 0106, 0107, 0108/1a, 0108/1b, 0108/2, 0112, 0113, 012/10, 013, 014/1, 015/11, 015/12, 015/13, 015/14, 015/15, 022/1, 022/2, 024/5a, 024/5b, 024/6, 024/7, 024/8, 024/9, 024/10, 024/11, 024/12, 024/13, 024/14, 024/15, 024/16, 024/17, 025, 026/2a, 026/2b, 026/2c, 026/2d, 026/2f, 026/2g, 026/2j, 026/2h, 026/4, 026/5, 026/6, 026/7, 026/9a, 026/9b, 026/10a, 026/10b, 026/11, 026/12a, 026/12b, 026/13a, 026/13b, 026/13c, 026/13d, 026/14a, 026/14b, 026/14c, 026/14d, 026/15a, 026/15b, 026/15c, 026/15d, 026/17, 026/18, 026/19, 026/21, 026/22, 026/23, 026/24, 026/25, 026/26, 026/27a, 026/27b, 026/27c, 026/27d, 026/27f, 026/28a, 026/28b, 026/28c, 027, 031/2, 031/4, 032/1a, 032/1b, 032/1, 032/3a, 032/3b, 033/2, 033/4a, 033/4b, 033/5a, 033/5b, 033/6, 033/7a, 033/7b, 033/7c, 033/9, 033/10, 033/11, 033/12, 033/13, 033/14, 033/15, 033/16a, 033/16b, 033/17a, 033/17b, 033/18, 033/19, 033/20, 033/21, 033/22, 033/23, 033/24, 033/25, 033/27a, 033/27b, 033/28a, 033/28b, 033/31, 033/32, 033/33, 033/35, 033/36, 033/37, 033/38, 033/39, 033/40, 033/41, 033/42, 033/43, 033/43, 033/45a, 033/45b, 033/46a, 033/46b, 033/46c, 033/47a, 033/47b, 033/47c, 033/47d, 033/48a, 033/48b, 033/48c, 033/48d, 033/49a, 033/49b, 033/49c, 033/50a, 033/50b, 033/50c, 033/51a, 033/51b, 033/51c, 033/52a, 033/52b, 033/52c, 033/53, 033/54, 033/55, 033/56, 033/57, 033/58, 035/1, 035/2, 035/5, 036/3, 036/5, 038, 049, 080/1, 080/2, 080/3a, 080/3b, 082, 083, 085/7a, 085/7b, 085/7c, 085/7d, 085/7f, 085/7g, 044/5, 044/6, 050

Jászivány

028/13, 028/14, 028/15, 028/2, 028/3, 028/6, 028/7, 030, 031/1, 031/2, 041/10, 041/12, 041/13a, 041/13b, 041/13c, 041/13d, 041/13f, 041/13g, 041/13h, 041/13j, 041/13k, 041/14, 041/15, 041/6, 041/9, 043/5, 043/6, 044/1, 044/2, 044/3, 044/4, 044/5, 045/6a, 045/6b, 045/6c, 047, 051/1a, 051/1b, 051/2a, 051/2b, 051/3, 051/4, 053/1, 053/3, 053/4

Kál

098/2b, 098/6b

Kerecsend

056, 057/1, 057/2, 057/4, 057/6, 057/9f, 057/9g, 057/9h, 057/9j

Kisköre

0343, 0344, 0345, 0346/2, 0353/5, 0354/1, 0354/2, 0389, 0390, 0391, 0392/1, 0392/2, 0392/3, 0392/4, 0392/5, 0392/6, 0392/7, 0392/8, 0392/10, 0392/11, 0392/12, 0392/13, 0406, 0407, 0410

Kömlő

061, 062/1, 062/2, 062/4a, 062/4b, 062/4c, 062/5a, 062/5b, 062/5c, 063, 071, 0211/11, 0211/12, 0211/13, 0211/14, 0211/15, 0211/16, 0211/17, 0211/18, 0211/19, 0211/20, 0211/21, 0211/22, 0211/23, 0211/24, 0211/25, 0211/26, 0211/27, 0237, 0238, 0239/1, 0239/2, 0239/3, 0239/4, 0239/5, 0239/6, 0240, 0241/1, 0241/2, 0242, 0243/1, 0243/2, 0243/3, 0243/5, 0244

Pély

0223, 0229/1a, 0229/1b, 0229/2, 0229/3, 0230, 0231a, 0231b, 0232/1, 0232/2, 0233, 0234/1, 0234/2, 0235, 0236a, 0236b, 0236c, 0236d, 0236f, 0236g, 0236h, 0236j, 0236k, 0236l, 0236m, 0237/1, 0237/10,0237/11,0237/12, 0237/13, 0237/3, 0237/4, 0237/5, 0237/6, 0237/7, 0237/8, 0237/9, 0251, 0253, 0254a, 0254b, 0254c, 0254d, 0254f, 0254g, 0254h, 0254j, 0255, 0256a, 0256b, 0256c, 0256d, 0257/1a, 0257/1b, 0257/1c, 0257/2, 0257/3, 0259, 0262/5a, 0262/5b, 0262/5c, 0262/7a, 0262/7b, 0263/2, 0264/2a, 0264/2b, 0265/1, 0265/2, 0265/3a, 0265/3b, 0265/3c, 0266/1, 0266/2, 0267/10, 0267/8, 0267/9, 0268/1, 0268/2, 0268/4, 0268/5, 0268/6a, 0268/6b, 0274, 0275, 0276/7, 0276/8, 0277/3, 0277/4a, 0277/4b, 0277/5, 0277/6, 0278/12, 0278/13, 0278/14, 0278/15, 0278/16, 0278/17, 0278/18, 0278/19, 0278/20, 0278/21, 0278/22, 0278/23, 0278/24, 0278/25, 0278/4, 0278/6, 0278/7, 0278/8, 0278/9, 0279, 0280/2a, 0280/2b, 0280/2c, 0280/2d, 0280/2f, 0280/2g, 0280/2h, 0280/2j, 0281a, 0281b, 0283/1a, 0283/1b, 0283/1c, 0283/2, 0284, 0285/1, 0285/2, 0285/3, 0285/4a, 0285/4b, 0285/4c, 0286, 0287/2a, 0287/2b, 0287/3, 0287/4, 0287/1, 0287/5, 0287/6, 0287/7a, 0287/7b, 0287/8, 0288, 0289/1, 0289/2, 0290/3, 0290/4, 0291/1, 0291/2, 0296/1, 0296/2, 0297/1, 0297/2, 0298/2, 0298/3a, 0298/3b, 0298/3c, 0298/3d, 0298/4, 0300, 0301/2, 0301/3, 0301/4, 0301/5, 0301/6, 0301/7, 0302, 0303/1, 0303/2, 0305/1, 0305/2, 0305/3

Poroszló

07, 09/1, 09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/16, 09/17, 09/18, 09/19, 09/2, 09/20, 09/21, 09/22, 09/23, 09/24, 09/25, 09/26, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 016/1, 016/2a, 016/2b, 016/2c, 016/2f, 016/2g, 016/2h, 016/2j, 024/1, 024/4, 024/5, 024/6, 024/7, 025, 027/1, 027/2, 028, 029, 031, 032/1a, 032/1b, 032/1c, 032/1d, 032/1f, 032/1g, 032/2, 032/3, 032/4, 032/5, 032/6, 034/1, 034/2, 037/10, 037/11, 037/12, 037/13, 037/14, 037/15, 037/16, 037/4, 037/5, 037/6, 037/7, 037/9, 038/3, 038/4, 038/5, 038/6, 040, 041a, 041b, 041c, 042, 043/1a, 043/1b, 043/2, 043/3, 043/4, 043/5, 044/1, 044/2, 045/1, 045/2, 045/3, 045/4, 045/5, 045/6, 050, 053/1, 053/2, 054/1, 054/2, 054/3, 054/4, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 058, 061/1, 061/2, 061/3, 062, 070/1, 070/2, 070/3, 070/4, 070/5, 070/6, 01069, 01072a, 01072b, 01073/1, 01073/2, 01074, 01076/1, 01076/2, 01076/3, 01076/4, 01076/5, 01076/6, 01076/7, 01076/10, 01076/11, 01076/12, 01076/13, 01076/14, 01076/15, 01076/16, 01076/17, 01076/18, 01076/8, 01076/9, 01076/19, 01076/20, 01076/21, 01076/22, 01076/23, 01076/24, 01076/25, 01076/26, 01076/27, 01076/28, 01076/29, 01076/30, 01076/31, 01076/32, 01076/33, 01076/34, 01076/35, 01076/36, 01076/37, 01076/38, 01076/39, 01076/40, 01076/41, 01076/42, 01076/43, 01076/44, 01076/45, 01076/46, 01076/47, 01076/48, 01076/49, 01076/50, 01076/51, 01076/52, 01076/53, 01076/54, 01076/55, 01076/56, 01076/57, 01076/58, 01076/59, 01076/60, 01076/61, 01076/62, 01076/63, 01076/64, 01076/65, 01076/66, 01076/68, 01076/69, 01076/70, 01076/71, 01076/72, 01079, 01080/10, 01080/100, 01080/101, 01080/102, 01080/103, 01080/104, 01080/105, 01080/106, 01080/107, 01080/108, 01080/109,01080/11,01080/110,01080/111,01080/112, 01080/113, 01080/114, 01080/115, 01080/12, 01080/13, 01080/14, 01080/15, 01080/16, 01080/17, 01080/18, 01080/19, 01080/2, 01080/20, 01080/21, 01080/22, 01080/23, 01080/24, 01080/25, 01080/26, 01080/27, 01080/28, 01080/29, 01080/3, 01080/30, 01080/31, 01080/32, 01080/33, 01080/34, 01080/35, 01080/36, 01080/37, 01080/38, 01080/39, 01080/4, 01080/40, 01080/41, 01080/42, 01080/43, 01080/44, 01080/45, 01080/46, 01080/47, 01080/48, 01080/49, 01080/5, 01080/50, 01080/51, 01080/52, 01080/53, 01080/54, 01080/55, 01080/56, 01080/57, 01080/59, 01080/6, 01080/60, 01080/61, 01080/62, 01080/63, 01080/64, 01080/65, 01080/66, 01080/67, 01080/68, 01080/69, 01080/7, 01080/70, 01080/71, 01080/72, 01080/73, 01080/74, 01080/75, 01080/76, 01080/77, 01080/78, 01080/79, 01080/8, 01080/80, 01080/81, 01080/82, 01080/83, 01080/84, 01080/85, 01080/88, 01080/89, 01080/9, 01080/90, 01080/91, 01080/92, 01080/93, 01080/95, 01080/96, 01080/97, 01080/98, 01080/99, 01081, 01082/3, 01082/4, 01082/5, 01082/6, 01082/10, 01082/11, 01082/12, 01082/13, 01082/14, 01082/15, 01082/16, 01082/17, 01082/18, 01082/7, 01082/8, 01082/9, 01082/19, 01082/20, 01082/21, 01082/22, 01082/23, 01082/24, 01082/25, 01082/26, 01082/27, 01082/28, 01082/29, 01082/30, 01082/31, 01082/32, 01082/33, 01082/34, 01082/35, 01082/36, 01082/37, 01082/38, 01082/39, 01082/40, 01082/41, 01082/42, 01082/43, 01082/44, 01082/45, 01082/46, 01082/47, 01082/48, 01082/49, 01082/50, 01082/51, 01082/52, 01082/53, 01082/54, 01082/55, 01082/56, 01082/57, 01082/58, 01082/59, 01082/60, 01082/61, 01082/62, 01082/63, 01082/64, 01082/65, 01082/66, 01082/67, 01082/68, 01082/69, 01082/70, 01082/71, 01082/72, 01082/73, 01082/74, 01082/75, 01082/76, 01082/77, 01082/78, 01082/79, 01082/80

Sarud

0313, 0314, 0315, 0317/1, 0317/2, 0321, 0323/1, 0323/2, 0326/1, 0326/10, 0326/11, 0326/12, 0326/13, 0326/14, 0326/15, 0326/16, 0326/17, 0326/18, 0326/19, 0326/2, 0326/20, 0326/21, 0326/3, 0326/4, 0326/5, 0326/6, 0326/7, 0326/8, 0326/9, 0327/1, 0327/2, 0329, 0351, 0353, 0354, 0355/1, 0355/2, 0355/3, 0355/4, 0355/5, 0355/6, 0355/7, 0355/8, 0355/9, 0355/10, 0355/11, 0355/12, 0355/13, 0355/14, 0355/15, 0355/16, 0355/17, 0355/18, 0355/19, 0355/20, 0355/21, 0355/22, 0355/23, 0362, 0363, 0364/1, 0364/2, 0364/3, 0364/4, 0364/5, 0364/6, 0364/7, 0364/8, 0364/9, 0364/10, 0364/11, 0364/12, 0364/13, 0364/14, 0364/15, 0368, 0369/1, 0369/2, 0376, 0378, 0379/1, 0383/1, 0383/2, 0385, 0388, 0390, 0394, 0395, 0396, 0398/1, 0398/2, 0403/3, 0403/4, 0403/5, 0403/6, 0410, 0411a, 0411b, 0412, 0413, 0414/1, 0414/2, 0414/3, 0414/4, 0415, 0416/1, 0416/2, 0416/3, 0417, 0423/1, 0423/2, 0425/2, 0426, 0429, 0430/1, 0430/2, 0430/3, 0430/4, 0432, 0435, 0440, 0441/2, 0442, 0443/1, 0443/2, 0444, 0445/1, 0445/2, 0445/3, 0445/4, 0445/5, 0445/6, 0448/1, 0448/10, 0448/11, 0448/12, 0448/2, 0448/4, 0448/5, 0448/6, 0448/7, 0448/8, 0448/9, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454/10, 0454/11, 0454/2, 0454/3, 0454/4, 0454/6, 0454/7, 0454/8, 0454/9, 0455/2, 0456, 0457/1, 0457/2, 0457/3, 0457/4, 0457/5, 0457/6, 0457/7, 0457/8, 0457/9, 0465, 0466/1, 0466/2a, 0466/2b, 0466/5, 0466/7a, 0466/7b, 0467/2, 0467/3, 0467/4, 0467/5, 0467/6, 0467/7, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472/1, 0472/2, 0472/3, 0472/4, 0473, 0474, 0475, 0476/10, 0476/1 1a, 0476/1 1b, 0476/12, 0476/13, 0476/14, 0476/15, 0476/2, 0476/4, 0476/6, 0476/7, 0476/8, 0476/9, 0477, 0483

Tarnaméra

038/32, 038/33, 038/34, 038/35, 038/36, 038/38, 040/15, 041/1, 042/1 1a, 042/11b, 042/12a, 042/12b, 042/13a, 042/13b, 042/14, 043, 044/2, 044/3, 044/4, 044/5, 044/6, 044/7, 044/8, 044/9, 044/10, 044/11, 044/12, 045, 046, 047/4, 047/14, 047/15, 047/16, 047/17, 047/18, 047/19, 047/20, 047/21, 047/22, 050, 051, 052/1, 052/2, 052/3, 052/4, 052/5, 052/6, 052/7, 052/8, 052/9, 052/10, 052/11, 052/12, 052/13, 052/14, 052/15, 052/16, 052/17, 052/18, 052/19, 052/20, 053, 058/7, 062, 063/7, 063/8, 063/9, 063/10a, 063/10b, 063/10c, 063/11, 063/12, 063/13, 063/14a, 063/14b, 063/15, 063/16, 063/17, 063/18a, 063/18b, 063/19, 063/20, 064, 066, 068/1a, 068/1b, 068/1, 068/2a, 068/2b, 068/2, 068/3a, 068/3b, 068/4a, 068/4b, 068/5, 068/6, 068/7a, 068/7b, 068/8a, 068/8b, 069/9, 069/24a, 069/24b, 069/24c, 069/26, 069/27, 069/28, 069/29a, 069/29b, 069/29c, 069/30, 072/11, 072/12, 072/13, 072/14, 072/15, 072/18, 072/30, 072/35a, 072/35b, 072/54b, 072/55, 072/57b, 072/58b, 072/59b, 072/60b, 072/61b, 072/62b, 072/63b, 072/64b, 072/65b, 072/66b, 072/67b, 072/68b, 072/69b, 072/70b, 072/71b, 072/72b, 072/73b, 072/74b, 072/75b, 072/76b, 072/77b, 072/78b, 072/79b, 072/80a, 072/80b, 072/81b, 072/82b, 072/83, 072/84, 072/85, 072/86, 072/87b, 072/88, 072/89a, 072/89b, 072/90b, 072/91b, 072/92b, 072/93b, 072/94a, 072/94b, 074/4, 076, 077/5, 077/7, 077/8, 077/9, 077/10, 077/11, 077/12, 078, 079/3, 079/4, 079/5, 079/6, 079/7, 079/8, 079/9, 079/10, 080, 081/32, 081/36, 081/39, 081/40a, 081/40b, 081/43a, 081/43b, 081/47a, 081/47b, 081/48a, 081/48b, 081/51a, 081/51b, 081/56, 081/59, 081/60a, 081/60b, 081/62, 081/65, 081/66, 081/67a, 081/67b, 081/68, 081/69, 081/70, 081/71a, 081/71b, 081/72a, 081/72b, 081/73a, 081/73b, 081/77, 082/1, 082/2, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6, 083/7, 083/8, 083/9, 083/10, 083/11, 083/12, 083/13, 083/14, 084, 085/3, 085/4, 086/2, 087/3, 087/4, 087/5, 087/6, 087/7, 087/18a, 087/18b, 087/19, 087/20, 087/21, 087/22, 087/23, 087/24, 087/25, 087/26, 087/27, 087/28, 087/29, 087/30, 087/31, 088

Tarnaszentmiklós

019/2, 019/3, 019/5a, 019/5b, 019/6, 019/7, 019/8, 019/9a, 019/9b, 019/13, 019/14a, 019/14b, 019/14c, 027a, 027b, 027c, 028/1, 028/2, 028/3, 028/4, 028/5, 028/6, 028/7, 028/8, 028/9, 028/10, 028/11, 028/12, 035/1, 035/2, 035/5, 036/1, 037/8, 037/10, 037/11, 056/2, 056/3, 056/5a, 056/5b, 056/6, 056/7, 056/8, 057/1a, 057/1b, 057/1c, 057/3, 057/4, 057/5, 057/6, 0151/1, 02/11, 02/12, 02/13, 02/14, 02/15, 02/16, 02/17, 02/18, 02/19, 04, 06/1, 06/2a, 06/2b, 08, 015/1, 015/2a, 015/2b, 046/a, 046/b, 046/c, 058/1a, 058/1b, 058/1c, 058/1d, 058/1f, 058/1g, 059, 062/1a, 062/1b, 062/1c, 062/1d, 062/1f, 062/1g, 063/1a, 063/1b, 063/1c, 063/2a, 063/2b, 063/2c, 064/1a, 064/1b, 064/1c, 064/1d, 064/1f, 064/1g, 064/1h, 064/1j, 064/1k, 064/1l, 064/2, 064/3, 066, 068a, 068b, 068c, 068d, 068f, 068g, 068i, 068j, 068k, 068l, 068m, 085/1, 088/1, 090a, 090b, 090c, 090d, 090f, 090g, 090h, 092/1a, 092/1b, 092/2, 094/2, 094/3a, 094/4a, 094/4b, 094/4c, 095/a, 095/b, 095/c, 096/1, 096/2, 097, 098/1, 098/2, 0102/3, 0102/4, 0102/5b, 0103/1, 0103/2a, 0103/2b, 0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0105/2, 0106/a, 0106/b, 0140/1, 0140/2, 0141, 0147, 0148, 0149/1, 0154, 0161/1, 0161/2, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0184/1, 0184/2, 0186/2, 0186/4, 0188/2, 0188/3, 0189, 0190, 0193/1, 0193/2, 0195/1

Tiszanána

067, 068, 070, 071a, 071b, 071c, 072, 073, 088/1, 088/3, 088/4, 0108, 0135, 0138, 0139/1, 0139/2, 0140, 0141/11, 0141/12, 0141/13, 0141/14, 0141/15, 0141/2, 0141/4, 0141/6, 0141/7, 0141/8, 0141/9, 0142, 0143, 0144/1, 0145/1, 0145/3, 0145/4, 0145/5, 0146, 0147, 0148/1, 0150, 0153, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0154/5, 0154/6, 0155/1, 0169, 0170, 0171/1, 0171/2, 0171/3

Új lőrincfalva

015, 016/1, 016/2, 017, 018, 019, 044, 045, 046/1, 046/2, 046/3, 046/5, 046/5a, 046/5b, 046/6, 046/7, 046/8, 046/9, 046/10, 046/11, 046/12, 051

2. számú melléklet a 15/2005. (VII. 14.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet a 9/1993. (III. 9.) KTM rendelethez]

A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési terve

1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITÛZÉSEK

- Biztosítsa a mozaikos szerkezetű, nyílt pusztai táj egységes arculatának fenntartását, az ebbe szervesen illeszkedő, ember alkotta tájelemek megőrzését;

- őrizze meg a természetes és természetszerű élőhelyeket, társulásokat, növelje ezek területi kiterjedését, természetességét a degradált élőhely-típusok rovására;

- őrizze meg az itt élő védett és fokozottan védett fajok által reprezentált, országos szinten egyedülálló életközösséget;

- őrizze meg a védett és fokozottan védett fajokat, növelje állományukat, egyedszámukat, populációik életképességét, különös tekintettel az alábbi madárfajokra: túzok (Otis tarda), parlagi sas (Aquila heliaca), kerecsensólyom (Falco cherrug), kék vércse (Falco vespertinus) és szalakóta (Coracias garrulus);

- őrizze meg a jellegzetes alföldi, szikes pusztai felszínformákat;

- tartsa fenn a táj arculatának kialakulásában nagy szerepet játszó és a természeti értékek fennmaradását biztosító hagyományos, extenzív gazdálkodási módokat;

- biztosítsa a természeti értékek bemutatásával történő természetvédelmi szemléletformálás, oktatás lehetőségét;

- biztosítsa a terület további, természetvédelmi célú kutatását és fejlesztését.

2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK

- A mezőgazdasági termelők általános gazdálkodási gyakorlatának átalakítása a zonációs gazdálkodási módszer elfogadtatásával és terjesztésével. A csekély természeti értéket hordozó és általában jobb minőségű földterületek az intenzívebb termelés, míg a természeti értékekben gazdag területek extenzívebb hasznosítással a természeti értékek fenntartásának színterei.

- Környezetileg Érzékeny Területek rendszerének kialakítása.

- Komplex élőhely-fejlesztés és -rekonstrukciók megvalósítása, különös tekintettel a vizes élőhely-típusok rehabilitációjára és a fás társulások kedvezőtlen állományszerkezetének helyreállítására.

- A területen megtalálható természetközeli társulások fenntartása a megfelelő természetvédelmi kezelési módszerekkel.

- Fajvédelmi, -megőrzési programok, tervek kidolgozása és megvalósítása.

- Természetvédelmi oktatást-nevelést szolgáló programok és beruházások megvalósítása, illetve üzemeltetése, valamint a terület természeti értékeinek bemutatását szolgáló berendezések, létesítmények kiépítése.

- Alapállapot-felmérést szolgáló és monitoring rendszerű kutatások, valamint a természetvédelmi kezelési tevékenységet megalapozó vizsgálatok végzése.

3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra és tilalmakra vonatkozó előírásokat - a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontjában, illetve mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint - a 3.1. és 3.2. fejezet tartalmazza.

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Gyepek kezelése

- Gyepgazdálkodás elsősorban a gyeptípushoz igazodó legeltetéssel, kaszálással, természetkímélő használattal történhet.

- A gyepek juh, szarvasmarha, ló legeltetésével vagy kaszálással hasznosíthatók.

- A gyepeken tartható maximális állatlétszámot az egyes területek vonatkozásában a gyepek eltartó-képességének figyelembevételével kell meghatározni, azonban nem haladhatja meg az 1 számosállat/ha sűrűség értéket.

- Új legelőberendezések létesítése az igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon történhet.

- Gyepterületen gépi munkát csak szilárd, száraz talajon szabad végezni.

- Csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszerek és technológiák alkalmazhatók.

- Kaszálógépeken vadriasztó berendezés használata kötelező.

- A kaszálók területének 2%-án kaszálatlan sávot kell meghagyni éves váltással.

- Az elgyomosodott gyepterületek állapotának helyreállítása érdekében az igazgatósággal előzetesen egyeztetve gazoló kaszálásokat kell alkalmazni.

- Gyepeken szerves trágya és talajjavító anyag deponálása tilos.

3.1.2. Szántók kezelése

- Nagy műveletszámú, élőmunka-, vegyszer- és műtrágyaigényű intenzív növénykultúrák termesztése tilos.

- A gabonafélék betakarítása után, a tavaszi vetésű kultúrák előtt a terület 25%-án zöldugart kell meghagyni.

- Műutak szegélyeinek kivételével 6 m széles vegyszermentes táblaszegélyeket kell kialakítani.

- Csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási és betakarítási módszerek és technológiák alkalmazhatók.

- A lucerna területének 2%-án kaszálatlan sávokat kell váltakozó helyen meghagyni.

- Kaszálógépeken vadriasztó berendezés használata kötelező.

- Repülőgépes mezőgazdasági munka az igazgatósággal végzett egyeztetést követően végezhető.

- Magas környezetterhelési kockázattal járó vegyszerek használata tilos.

3.1.3. Erdők kezelése

- Erdőfelújításra csak őshonos fa- és cserjefajok használhatók. Az ültetési hálózat kialakítása során a természetes mintázatok kialakítására kell törekedni.

- Természetközeli élőhelyeken az erdőfelújítást az élőhely legkisebb bolygatásával kell megvalósítani.

- Erdőápolási és -védelmi munkák során kemikáliák nem használhatók fel.

- Az állományok letermelése egészségügyi vagy fafaj-cserét szolgáló okok kivételével csak a fokozatos felúju-lást elősegítő szálalóvágásos vagy felújító vágásos módszer alapján történhet.

- A letermelt területek tuskózása nem megengedhető.

- A fakitermelés munkaműveleteit úgy kell ütemezni, hogy azok a vegetációs időszakon kívülre essenek.

3.1.4. Kivett területek kezelése

- A vízügyi létesítmények, csatornák karbantartási munkáit csak az igazgatósággal egyeztetett módon szabad végezni.

- Gépjárművel közlekedni csak a kataszteri nyilvántartásban szereplő földutakon lehet, tilos felázott útviszonyok miatt a gyepterületeken új nyomok veretése.

- A földutakat a használó köteles rendben tartani, azokat nehéz gépjárművel, munkagéppel csak száraz vagy fagyos útviszonyok mellett használhatják.

- Birtokhatárok tájba nem illő jelzéssel történő jelölése tilos.

3.2. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Vadgazdálkodás

- Vadászati, vadgazdálkodási létesítmények, berendezések csak az igazgatósággal egyeztetve kerülhetnek elhelyezésre.

- Mesterséges fácán- és vízivadnevelő, -kibocsátó telepek nem létesíthetők.

- A vadásztársaságok által kezdeményezett élőhely-fejlesztési munkálatokat az igazgatósággal egyeztetett módon szabad végezni.

- Tájidegen fajok telepítése tilos.

- Évente legfeljebb két alkalommal kerülhet sor őszi-téli apróvad hajtóvadászatra.

- Vízivad vadászata csak az igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon végezhető.

- Túzok dürgőhelyén a vadászati tevékenységet március 15. és május 15. között szüneteltetni kell.

3.2.2. Látogatás

- Az igazgatóság természetvédelmi érdekből időben és térben korlátozhatja a látogatást a területen. A jogszerű gazdálkodást folytatók részére a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységük elvégzéséhez biztosítani kell a belépést a területre.

- A már meglévő létesítmények fenntartásával összefüggő tevékenységek a természetvédelmi kezelési célkitűzésekkel összhangban tovább folytathatók.

Tartalomjegyzék