Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 22. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Áht. 22. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben megjelölt nettó jelenérték (a továbbiakban: NJÉ) megállapítását az alábbi képlet alapján kell elvégezni:

ahol minden kiadási és bevételi érték általános forgalmi adó nélkül értendő, továbbá:

i: az értékelés időpontjától számított idő évben (lehet tört év is);

Bi: az adott projektről szóló értékelés készítésének időpontjában ismert, a szolgáltatás/beruházás vásárlójánál a projekttel kapcsolatban realizálódó, közvetlen és - mind a bevétel összegében, mind a bekövetkezés valószínűségében - biztos pénzügyi bevétel (pl. koncessziós jog eladásából keletkező bevétel; adott ingatlan építéséhez szükséges telek eladásából származó bevétel, bérleti díj stb.);

KPi: minden, az i-edik évben jelentkező, az államot, illetve a szolgáltatás/beruházás vásárlóját terhelő, az adott projekttel kapcsolatos pénzügyi kiadás, különösen

- fizetendő szolgáltatási díj;

- a projekttel kapcsolatban nyújtott közvetlen állami támogatás;

- kedvezményes hitelekhez kapcsolódó kamattámogatás;

KNPi: minden, az i-edik évben jelentkező, az adott projekttel kapcsolatos nem pénzügyi ráfordítás, elmaradt bevétel, különösen

- a projekthez véglegesen átadott eszköz értéke;

- a projekthez adott eszköz elmaradt hasznosításából keletkező veszteség (pl. bérleti díj);

- közterhek (pl. adó, járulék, illeték stb.) megfizetése alóli kedvezmény;

n: a szerződés lejárata az értékelés időpontjától számítva;

ri: az i-edik évre alkalmazandó diszkontráta, melynek értéke a (2) bekezdés szerinti hozamgörbe alapján határozandó meg.

(2) A nettó jelenérték számításhoz a minden negyedév első hónapjának első munkanapján az Államadósság Kezelő Központ Rt. által, a Pénzügyminisztérium honlapján közölt, havi bontású 35 éves időszakra kiterjedő hozamgörbét kell használni. Amennyiben az Áht. 22. §-ának (1)-(2) bekezdései szerinti értékeléshez az előbbinél hosszabb időtávra vonatkozó hozamgörbére van szükség, azt a pénzügyminiszter egyedi kérésre biztosítja.

(3) Az Áht. 22. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján értékelendő projektek esetén, amennyiben a projekt pénzáramlásai inflációs indexálást tartalmaznak, akkor az indexálást a Pénzügyminisztérium honlapján minden negyedév első hónapjának első munkanapján közzétett, a hazai és az eurozónára kiterjedő, 35 évre szóló inflációs előrejelzés alapján kell elvégezni. Amennyiben az Áht. 22. §-ának (1)-(2) bekezdései szerinti értékeléshez az előbbinél hosszabb időtávra vonatkozó inflációs előrejelzésre van szükség, azt a pénzügyminiszter egyedi kérésre biztosítja.

(4) A Kormányhoz, illetve az Országgyűléshez benyújtandó projekttervezetek értékelését a benyújtás hónapjában aktuális hozamgörbe és inflációs előrejelzés alapján kell elvégezni.

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépésének napját követően az Országgyűléshez benyújtott/benyújtandó több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések esetében kell alkalmazni.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter