2005. évi XXI. törvény

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. § (1)[13] Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2)[14]

(3)[15]

(4)[16]

(5)[17]

(6)[18] Az a temetőtulajdonos, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 43. §-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét a határidőn belül nem tudta teljesíteni, a 9. § (1) bekezdés f) és h) pontjában meghatározott temetői létesítményeket és közműveket 2007. december 31-ig, a 9. § (1) bekezdés a)-e), illetve g) pontjában meghatározott temetői létesítményeket és közműveket 2012. december 31-ig köteles megépíteni.

(7)[19] A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 27. §-ának (6) bekezdésében foglalt tevékenység végzését meg kell szüntetni az e törvény kihirdetését megelőzően írásban már megkötött szerződések esetében legkésőbb

a) a határozott időre kötött szerződés lejártának napján,

b)[20]

13. §[21]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Mandur László s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. április 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Módosította a 2009. évi CIX. törvény 54. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[19] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdése 59. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 760. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.