2005. évi XXII. törvény

az egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban elhelyezett újszülöttek érdekében egyes törvények módosításáról[1]

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

1. § (1) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 48. §-ának (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi c)-d) pont jelölése d)-e) pontra változik:

[Nincs szükség]

"c) annak a szülőnek a hozzájárulására, aki gyermekét annak érdekében, hogy más nevelje fel - személyazonosságának feltárása nélkül - az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén helyezi el, feltéve, hogy hat héten belül a gyermekéért nem jelentkezik;"

(2) A Csjt. 48. §-a (6) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az örökbefogadási eljárás a (3)-(4) bekezdésben, valamint az (5) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetben titkos."

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

2. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében]

"c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése."

(2) A Gyvt. 39. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[(3) A Gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében]

"d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről."

A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosítása

3. § A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 9. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkatárs a terhesség megszakítási kérelem bejelentését követően - lehetőleg a magzat apja jelenlétében - tiszteletben tartva az állapotos nő érzéseit és méltóságát, a magzat megtartása érdekében tájékoztatja őt, illetve - a 8. § (3) bekezdésében meghatározott esetben - a törvényes képviselőt]

"d) a válsághelyzet feloldására alkalmas állami, helyi önkormányzati vagy társadalmi segítségnyújtási formákról, és felajánlja közreműködését ezek igénybevételéhez, egyidejűleg tájékoztatást nyújt a gyermeknek a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egészségügyi intézménynél elhelyezett inkubátorban, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről;"

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Mandur László s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. április 18-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék