109/2007. (IX. 28.) FVM rendelet

a termésbecslésről

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) A várható termés előzetes felmérése érdekében a búza, az őszi durum búza, a rozs, az őszi árpa, a tavaszi árpa, a tritikálé, az őszi káposztarepce, a zab, a fénymag, a magborsó, a szója, a rizs, a kukorica, a burgonya, a napraforgó, a cukorrépa, a dohány, a vöröshagyma, a paradicsom, a fűszerpaprika, a kajszibarack, az alma és a szőlő termésbecslését el kell végezni.

(2) A termésbecslés a mezőgazdasági hasznosítású földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, költségvetési szerv (a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek), valamint a mezőgazdasági hasznosítású földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató természetes személy, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó (a továbbiakban: egyéni gazdálkodók) termelésre vonatkozó adatai alapján készül.

2. §

A termésbecslést

a) a gazdálkodó szervezet vezetője által kijelölt mezőgazdasági szakember,

b)[1] az egyéni gazdálkodó földterületére a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság) falugazdász munkatársa végzi.

3. §

(1)[2] A termésbecslés keretében - az e rendelet mellékletében meghatározott határidő szerint - állapotminősítést, előzetes, majd végleges termésbecslést kell végezni a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által kiadott, egységes szerkezetbe foglalt Jelentőtömbben meghatározottakra figyelemmel, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) küld meg a földművelésügyi igazgatóság részére. A földművelésügyi igazgatóság a Jelentőtömböt továbbítja a gazdálkodó szervezetek, valamint a falugazdászok részére.

(2)[3] A termésbecslést végző mezőgazdasági szakember, valamint a falugazdász az általa megállapított termelési adatokat tartalmazó termésbecslést a Jelentőtömbben foglalt formanyomtatvány szerint, az abban foglaltakat figyelembe véve megküldi a földművelésügyi igazgatóság részére, amely a megküldött termelési adatokat a továbbiakban kizárólag statisztikai célra használhatja fel.

(3)[4] A földművelésügyi igazgatóság a beérkezett termésbecslések alapján megyei összesítést készít, amelyet - az e rendelet mellékletében meghatározott határidő szerint - megküld a NÉBIH-nek.

(4)[5] A NÉBIH a megyei összesítésekről országos jelentést készít és azt - az e rendelet mellékletében meghatározott határidő szerint - megküldi a Vidékfejlesztési Minisztériumnak.

4. §

A termésbecslés határidőre történő szakszerű elvégzéséért a 2. §-ban meghatározott, a termésbecslés elvégzésével megbízott személyek a felelősek.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 109/2007. (IX. 28.) FVM rendelethez

Határidő kimutatás az adott évi termésbecsléshez[6]

[7]
Sor-számA becslés és jelentés
tárgya
A termésbecslésA termésbecslés jelentés és beérkezésének időpontja a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságáhozA megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a NÉBIH-heza NÉBIH a VM-hez
nemeelvégzésének időpontja
1.ŐSZI ÁRPA KAJSZIBARACKelőzetesV 18.V 22.V. 25.V 30.
2.BÚZA, DURUM BÚZA, ROZS, TAVASZI ÁRPA TRITICALE, ŐSZI KÁPOSZTAREPCEelőzetesV. 25.V 29.VI. 4.VI. 7.
3.VÖRÖSHAGYMA ŐSZI ÁRPA KAJSZIBARACKelőzetes végleges véglegesVI. 1.VI. 5.VI. 11.VI. 14.
4.ALMA
BÚZA, DURUM
BÚZA, ROZS,
TRITICALE, ŐSZI
KÁPOSZTAREPCE
előzetes végleges végleges véglegesVI. 11.VI. 13.VI. 18.VI. 21.
5.TAVASZI ÁRPA ZAB, FÉNYMAG MAGBORSÓvéglegesVI. 15.VI. 19.VI. 22.VI. 27.
6.BURGONYA VÖRÖSHAGYMAelőzetes véglegesVI. 29.VII. 3.VII. 6.VII. 11.
7.PARADICSOM SZŐLŐelőzetesVII. 6.VII. 10.VII. 13.VII. 18.
8.KUKORICA NAPRAFORGÓelőzetesVII. 20.VII. 24.VII. 27.VIII. 1.
9.RIZS
CUKORRÉPA
DOHÁNY
előzetesVII. 27.VII. 31.VIII. 3.VIII. 8.
10.ALMA PARADICSOMvéglegesVIII. 10.VIII. 14.VIII. 17.VIII. 23.
11.BURGONYA NAPRAFORGÓvéglegesVIII. 17.VIII. 21.VIII. 24.VIII. 29.
12.FŰSZERPAPRIKA RIZSelőzetes véglegesVIII. 24.VIII. 28.VIII. 31.IX. 4.
13.KUKORICA
SZŐLŐ
SZÓJA
véglegesIX. 3.IX. 5.IX. 7.IX. 12.
14.DOHÁNYvéglegesIX. 7.IX. 11.IX. 14.IX. 19.
15.CUKORRÉPA FŰSZERPAPRIKAvéglegesIX. 21.IX. 25.IX. 28.X. 3.
16.BÚZA, ROZS, ŐSZI ÁRPA, TRITICALE, ŐSZI KÁPOSZTAREPCEőszi állapot-minősítésXII. 3.XII. 5.XII. 7.XII. 13.
17.BÚZA, ROZS, ŐSZI ÁRPA, TRITICALE, ŐSZI KÁPOSZTAREPCEtavaszi állapot-minősítésIII. 29.IV. 1.IV 5.IV 9.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 76. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[2] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 76. § b)-c) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[3] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 76. § c) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[4] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 76. § c)-d) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[5] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 76. § d)-e) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[6] Ha a határidő lejárta munkaszüneti napra esik, akkor a határidő lejárta az azt követő munkanap.

[7] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 76. § g) pontja. Hatályos 2013.08.01.

Tartalomjegyzék