127/2007. (X. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában: )

"19. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyezték be, az egyéni vállalkozó, illetve az őstermelő, amennyiben a vállalkozói, illetve őstermelői igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor. Azon jogcímek esetében, ahol a támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági üzeme méretének el kell érnie meghatározott mértékű európai méretegységet, ott az induló vállalkozás fogalma kiterjed azokra a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra, akik a mezőgazdasági tevékenységüket a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül kezdték meg; "

(2) Az R. 3. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:

(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában: )

"32. hiteles másolat: az okirat kiállítója által vagy közjegyző által hitelesített másolat. "

2. §

Az R. 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Amennyiben az ügyfél egyéni vállalkozó és induló vállalkozásként nyújt be támogatási kérelmet, akkor az ügyfélnek a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító szerv igazolását vállalkozói tevékenységéről az MVH által rendszeresített formanyomtatványon. "

3. §

Az R. 19. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatás alapját

a) természetes személy, illetve 1-es ÁFA kóddal rendelkező kérelmező esetében a bruttó,

b) 2-es és 3-as ÁFA kóddal rendelkező kérelmező esetén a nettó

elszámolható kiadás képezi. "

4. §

Az R. 30. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig módosítható. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét. A módosító kérelemhez az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot. "

5. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 26. §-a, valamint a 36. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez

"1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A magyarországi SFH

SFH számítás

MegnevezésM. e.SFH
D01Közönséges búza és tönkölyFt/ha91 638
D02DurumbúzaFt/ha85 022
D03RozsFt/ha65 432
D04ÁrpaFt/ha81 107
D05ZabFt/ha67 006
D06SzemeskukoricaFt/ha123 278
D07RizsFt/ha128 296
D08Egyéb gabonafélékFt/ha78 056
D09ESzáraz hüvelyesek: borsó, szárazbab, csillagfürtFt/ha107 119
D09FSzáraz hüvelyesek: lencse, csicseriborsó, bükkönyfélékFt/ha102 126
D09GSzáraz hüvelyesek, egyébFt/ha101 675
D10BurgonyaFt/ha615 308
D11CukorrépaFt/ha350 141
D12Takarmánygyökerek és -káposztákFt/ha115 211
D23DohányFt/ha524 263
D24KomlóFt/ha684 726
D25GyapotFt/ha-
D26Káposztarepce és réparepceFt/ha101 766
D27NapraforgóFt/ha97 053
D28SzójaFt/ha99 315
D29OlajlenFt/ha72 875
D30Egyéb olajosmagvú növényekFt/ha106 942
D31RostlenFt/ha73 713
D32RostkenderFt/ha149 825
D33Egyéb rostnövényekFt/ha-
D34Illóolaj-, gyógy- és fűszernövényekFt/ha438 275
D35Egyéb ipari növények, egyébFt/ha55 106
D14AFriss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóbanFt/ha405 920
D14BFriss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóbanFt/ha558 769
D15Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca -járható takarás (üvegház, fóliasátor) alattFt/ha5 850 489
D16Virágok, dísznövények - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)Ft/ha3 682 765
D17Virágok, dísznövények -járható takarás (üvegház, fóliasátor) alattFt/ha18 895 293
D18ATakarmánynövények - időszaki gyepFt/ha37 480
D18B1Takarmánynövények - eevéb zöldtakarmányok, silókukoricaFt/ha142 044
MegnevezésM. e.SFH
D18B3Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyébFt/ha77 324
D19Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)Ft/ha128 299
D20Egyéb szántóföldi növényekFt/ha84 077
D21Parlag, ugar támogatás nélkülFt/ha-
D22Parlag, ugar támogatással (set-aside)Ft/ha-
EKonyhakertFt/ha590 154
F01Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő)Ft/ha39 360
F02Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)Ft/ha35 386
G01AGyümölcsültetvények, mérsékelt égövi frissFt/ha420 405
G01BGyümölcsültetvények, szubtrópusi frissFt/ha-
G01CGyümölcsültetvények, héjasokFt/ha166 280
G02CitrusültetvényekFt/ha-
G03AOlajfa ültetvények - étkezési olívaFt/ha-
G03BOlajfa ültetvények - olajtermelésreFt/ha-
G04AMinőségi borszőlő ültetvényekFt/ha356 946
G04BEgyéb borszőlő ültetvényekFt/ha303 758
G04CCsemegeszőlő ültetvényekFt/ha244 076
G04DMazsolaszőlő ültetvényekFt/ha-
G05FaiskolákFt/ha1 648 764
G06Egyéb ültetvényekFt/ha-
G06ASarjaztatásos fás szárú energiaültetvényFt/ha80 000
G06BEnergiafűFt/ha65 000
G06CEnergianádFt/ha210 000
G07Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvényekFt/ha5 945 607
I01Másodvetésű növények összesenFt/ha266 755
I02GombaFt/100 m21 215 483
J01LófélékFt/állat37 528
J02AEgyévesnél fiatalabb szarvasmarhafélék, hímivarúFt/állat14 034
J02BEgyévesnél fiatalabb szarvasmarhafélék, nőivarúFt/állat7 693
J03Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarúFt/állat18 368
J04Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarúFt/állat10 759
J05Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarúFt/állat21 052
J06Kétéves és idősebb szarvasmarha, üszőFt/állat11 282
J07Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehénFt/állat220 550
J08Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehénFt/állat11 955
J09AJuh, tenyész nőivarú (anyajuh)Ft/állat3 619
J09BJuh, egyébFt/állat2 668
J10AKecske, tenyész nőivarú (anyakecske)Ft/állat23 391
J10BKecske, egyébFt/állat17 371
J11Sertés, malacok 20 kg alattFt/állat2 577
J12Sertés, tenyészkoca 50 kg felettFt/állat47 924
J13Sertés, egyébFt/állat11 710
J14PecsenyecsirkeFt/100 db állat36 721
J15TojótyúkFt/100 db állat96 726
MegnevezésM. e.SFH
J16APulykaFt/100 db állat114 029
J16BKacsaFt/100 db állat124 921
J16CLibaFt/100 db állat197 522
J16DEgyéb baromfiFt/100 db állat130 302
J17Nyúl (tenyész és hízóállat együtt)Ft/állat10 974
J18Méhcsaládok számaFt/kaptár11 456

2. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez

"5. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez[1]

Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

31 6203 2Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)
31 6203 10Általános állattenyésztő
31 6207 1Dísznövény- és zöldségtermesztő
31 6206 3Dohánykertész
31 6206 1Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó
31 6203 5Lótenyésztő
31 6203 6Méhész
31 6280 10Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével)
31 6280 7Növénytermesztő gépész
31 6206 2Növényvédő és méregraktár-kezelő
31 6207 2Szőlő- és gyümölcstermesztő
32 6201 1Aranykalászos gazda
32 6201 2Mezőgazdasági vállalkozó
32 6206 4Mikroszaporító
33 5212 1Borász
33 6203 1Belovagló (Bereiter)
33 6207 1Dísznövénykertész
33 6201 1Gazda
33 6207 3Kertész
33 6280 1Mezőgazdasági gépész
33 6203 2Vadász, vadtenyésztő
34 6280 1Állattartó-telepi gépész
34 6206 1Biotermesztő
34 6280 3Kertészeti gépész
34 6206 2Vetőmagtermesztő és -minősítő
51 7872 2Lovastúra-vezető
51 6207 2Vincellér
52 6201 2Agrárkörnyezet-gazda
52 3439 3Agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus
52 6203 1Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus
52 6207 1Kertész- és növényvédelmi technikus
52 5452 2Mezőgazdasági gépésztechnikus
52 6201 1Mezőgazdasági technikus
52 6206 1Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
52 6203 2Vadgazdálkodási technikus
53 6203 1Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus
53 6207 1Dísznövénytermesztő szaktechnikus
53 6207 2Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
53 6203 2Juhtenyésztő szaktechnikus
53 6203 3Lótenyésztő szaktechnikus
53 5452 2Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus
53 6203 4Sertéstenyésztő szaktechnikus
53 6203 5Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus
53 6207 3Szőlész-borász szaktechnikus
53 6208 1Takarmányozási szaktechnikus
53 6207 5Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus*
55 3434 1Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
55 6203 1Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus
55 6206 1Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
55 6203 4Ménesgazda
55 6249 1Mezőgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)
55 5452 1Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)
55 6206 2Növénytermesztő és növényvédő technológus
55 6203 2Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus
55 6203 3Vadgazdálkodási technológus

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

31Mezőgazdasági vállalkozó
31Állatgondozó/Haszonállat gondozó
31Állattenyésztő (baromfi és kisállat)
31Állattenyésztő (juh és kecske)
31Állattenyésztő (sertés)
31Állattenyésztő (szarvasmarha)
31Belovagló
31 31Kertész/Dohánykertész
31 31Kertész/Gyümölcstermesztő
31 31Kertész/Szőlőtermesztő
31 31Kertész/Zöldségtermesztő
31Lótartó és -tenyésztő
31Lovastúra-vezető
31Mezőgazdasági gépkezelő/Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő
31Mezőgazdasági gépkezelő/Mezőgazdasági rakodógép kezelő
31Mezőgazdasági gépkezelő/Növényvédelmi gép kezelője
31Mezőgazdasági gépkezelő/Önjáró betakarítógép kezelője
33 31Dísznövénykertész/Faiskola és csemetekertkezelő
33 31Dísznövénykertész/Mikroszaporító
33 31Dísznövénykertész/Növényházi dísznövénytermesztő
33 31Dísznövénykertész/Szabadföldi dísznövénytermesztő
33 31Gazda/Aranykalászos gazda
33 51Borász/Vincellér
52 31Agrárkörnyezetgazda/Bioállat-tartó és -tenyésztő
52 31Agrárkörnyezetgazda/Biomassza-előállító
52 31Agrárkörnyezetgazda/Bionövény-termesztő
52 33Agrárkörnyezetgazda/Ökogazda
52Méhész
54 1Erdőgazdasági/gépésztechnikus
54 2Gépésztechnikus/Mezőgazdasági gépésztechnikus
54Agrártechnikus
54Mezőgazdasági technikus
54Vidékfejlesztési technikus
54Állategészségügyi technikus
54Állattenyésztő technikus
54 31Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus/Növénytermesztő
54 31Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus/Növényvédő és méregraktár-kezelő
54 31Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus/Vetőmagtermesztő
54 54Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus/Kertész és növényvédelmi technikus
54 54Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus/Növénytermesztő és növényvédelmi tecl
nikus
54 31Vadgazda/Vadász, vadtenyésztő
55Agrármenedzser-asszisztens/Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
55Agrármenedzser-asszisztens/Élelmiszeripari menedzser
55Agrármenedzser-asszisztens/Ménesgazda
55Agrármenedzser-asszisztens/Mezőgazdasági menedzserasszisztens
55Agrármenedzser-asszisztens/Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens
55Agrármenedzser-asszisztens/
55Agrármenedzser-asszisztens/
55Agrártechnológus/Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó
55Agrártechnológus/Hulladékgazdálkodási technológus
55Agrártechnológus/Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens
55Agrártechnológus/Növénytermesztő és növényvédő technológus
55Agrártechnológus/Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus
55Agrártechnológus/Vadgazdálkodási technológus

A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

3131-100Mezőgazdaság/Növényvédelmi
1700Növénytermesztés
1701Dísznövénykertész
1705-1Kertész/szőlő- és gyümölcstermesztő
1705-2Kertész/zöldségtermesztő
1706-1Mezőgazdasági gépész/állattartótelepi gépész
1706-2Mezőgazdasági gépész/kertészeti gépész
1706-3Mezőgazdasági gépész/növénytermesztő gépész
1707Általános kertész
1800Állattenyésztés
1801-1Juhtenyésztő
1801-2Lótenyésztő
1801-3Sertéstenyésztő
1801-4Szarvasmarha-tenyésztő
1804Méhész
1805Vadász-vadtenyésztő
1806Baromfitenyésztő
1807Állategészségőr
1809Általános állattenyésztő
1810Kisállattenyésztő
1913-1Borász"

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/147. száma. Megjelent 2007.10.31.

Tartalomjegyzék