2007. évi XIV. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. § (1)[10] Ez a törvény 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az e törvény hatálybalépésekor gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatásra tekintettel igénybe vett kedvezmény lejártát követően a foglalkoztatott START PLUSZ kártyára a korábbi kedvezménnyel történő foglalkoztatásának megkezdésétől számított két évből hátralévő időre jogosult.

(3) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, a gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő, a Pftv. -ben meghatározott kedvezményes foglalkoztatásra a kilenc hónapos foglalkoztatás megvalósulásáig a foglalkoztatás megkezdésének időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a három hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamára az e törvény szerinti kedvezmény érvényesíthető.

(4)[11]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. március 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

[10] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 13 pontja. Hatályos 2007.07.02.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére