2007. évi LIV. törvény

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról[1]

1. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A megfizetés, a kiutalás módja

38. § (1) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak postai készpénz-átutalási megbízással vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő fizetési kötelezettségét a külön jogszabályban meghatározottak szerint elektronikus úton is teljesítheti."

2. §[2]

3. § Ez a törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. május 29-i ülésnapján fogadta el.

[2] A 2007. évi CXXVI. törvény 444. § - a alapján nem lép hatályba.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére