84/2008. (IV. 10.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek hatálybalépésével összefüggő kérdésekről

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés g), h), i), j), k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §

Nem lép hatályba a hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről szóló 82/2008. (IV. 8.) Korm. rendelet, valamint a hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről szóló 83/2008. (IV. 8.) Korm. rendelet.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére