2009. évi XLII. törvény

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosításáról[1]

1 A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség nem vonatkozik az állami tartalékgazdálkodási feladatokat ellátó szervezetre."

2. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. május 18-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére