2009. évi LXXXVIII. törvény

a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről[1]

(Az Egyezmény 13. Függeléke 2006. november 23. napján, 9. Függeléke 2007. július 15. napján, 3. Függeléke 2007. november 7. napján, 1., 2., 4., 6/I., 6/II., 6/III., 10/I., 10/II., 10/III., 10/V., 11., 12., 15., 18. Függeléke 2007. november 22. napján, 10/IV. Függeléke 2007. november 28. napján lépett nemzetközi jogi értelemben hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 1., 2., 3., 4., 6/I., 6/II., 6/III., 9., 10/I., 10/II., 10/III., 10/IV., 10/V., 11., 12., 13., 15. és 18. Függelékeit e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény 1., 2., 3., 4., 6/I., 6/II., 6/III., 9., 10/I., 10/II., 10/III., 10/IV., 10/V., 11., 12., 13., 15. és 18. Függelékeinek hiteles angol nyelvű szövegét és hivatalos magyar nyelvű fordítását a törvény melléklete tartalmazza.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvény mellékleteként kihirdetett 3., 6/III., 10/III., 10/IV. Függelék.

(4) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek a módosítással egységes szerkezetbe foglalt, hiteles szövegét és annak magyar nyelvű hivatalos fordítását a Magyar Közlönyben közzétegye.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 22-i ülésnapján fogadta el.