19/2010. (II. 9.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"a) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) szerinti várólistára vagy betegfogadási listára való felvételre jogosultra;"

2. § A Kr. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdés számozása (4)-(7) bekezdésre módosul:

"(3) A várólistára való felkerülés időpontját a szolgáltató legalább naptári nap pontossággal állapítja meg."

3. § A Kr. 13/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (5)-(6) bekezdés számozása (6)-(7) bekezdésre módosul:

"(5) A betegfogadási listára való felkerülés időpontját a szolgáltató legalább naptári nap pontossággal állapítja meg."

4. § A Kr. 13/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelőző hónapban a (2) és (3) bekezdés szerinti jelentés tárgyát képező ellátást nem kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni, azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán, illetve az intézményi várólistán az ellátás igénybevételének időpontjaként meghatározott időponttól számított 2 hónap elteltével az ellátást nem vette igénybe és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem kezelőorvosa nem kezdeményezte, valamint azt a beteget, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, a betegfogadási listáról, illetve az intézményi várólistáról törölni kell."

5. § A Kr. 5. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 19/2010. (II. 9.) Korm. rendelethez

A Kr. 5. számú mellékletében a

"

SebészetEpekövesség miatti beavatkozás feltárás55110; 5112; 55119; 55131.
Epekövesség miatti beavatkozás
laparaszkópia
55118; 55137-55138.
Katéteres epekőoldás59541-59542.
Hasfali-, lágyék sérvműtét implantátum
beültetésével
55360.
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése nélkül
55350; 55390; 55300; 55310-55311;
55319-55320; 55330-55331; 55340.

"

szövegrész helyébe a

"

SebészetEpekövesség miatti beavatkozás feltárás55110; 55112; 55119; 55131.
Epekövesség miatti beavatkozás
laparaszkópia
55118; 55137-55138.
Katéteres epekőoldás59541-59542.
Hasfali-, lágyék sérvműtét implantátum
beültetésével
55360.
Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése nélkül
55350; 55390; 55300; 55310-55311;
55319-55320; 55330-55331; 55340.

"

szöveg lép.

Tartalomjegyzék