26/2010. (V. 12.) EüM rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R.

a) 13. § (1) bekezdésében az "A) pontjában" szövegrész helyébe az "1. pontjában",

b) 13. § (2) bekezdésében a "B) pontjában" szövegrész helyébe a "2. pontjában"

szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 26/2010. (V. 12.) EüM rendelethez

"5. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

1. Az adott szerv tekintetében szerv beültetésére, valamint élő személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók

1.1. Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum I. Sz. Sebészeti Klinika (vese).

1.2. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika (vese; vese és hasnyálmirigy együtt).

1.3. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (vese; máj; vese és hasnyálmirigy együtt).

1.4. Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika (szív).

1.5. Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (vese).

1.6. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (gyermekszív).

2. Az adott szerv tekintetében halott személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók

2.1. Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum I. Sz. Sebészeti Klinika (vese).

2.2. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika (vese; vese és hasnyálmirigy együtt).

2.3. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (tüdő; vese; máj; vese és hasnyálmirigy együtt).

2.4. Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika (szív).

2.5. Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (vese).

2.6. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (tüdő).

2.7. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (gyermekszív)."

Tartalomjegyzék